ตลาดงานฟรีแลนซ์และแหล่งระดมพลังสร้างสรรค์งานที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ภาพวิธีการทำงานของ freelancer

ภาพรวมของบริษัท

Freelancer.com เป็นตลาดงานฟรีแลนซ์ การจ้างงานภายนอก และการระดมพลังสร้างสรรค์ผลงานที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีปริมาณผู้ใช้งานและปริมาณโปรเจคมากที่สุด เราเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อผู้ว่าจ้างและ freelancer กว่า 70,270,118 คนทั่วโลกจากกว่า 247 ประเทศ ภูมิภาคและทวีป ในตลาดแรงงานของเรา ผู้ว่าจ้างสามารถจ้าง freelancer มาทำงานในหลากหลายสาขา เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ การสร้างงานเขียน การคีย์ข้อมูล และการออกแบบ เรื่อยไปจนถึงงานวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ การตลาด การบัญชีและบริการทางกฎหมาย

Freelancer Limited กำลังซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (Australian Securities Exchange) ภายใต้สัญลักษณ์ ASX:FLN

ภาพรวมเศรษฐกิจในพื้นที่ออนไลน์ของเรา

วิดีโอด้านล่างแสดงให้เห็นถึงภาพรวมเศรษฐกิจในพื้นที่ออนไลน์ของ Freelancer เส้นสีชมพูแสดงตำแหน่งที่โปรเจคถูกโพสต์โดยผู้ว่าจ้าง และเส้นสีฟ้าแสดงโปรเจคที่กำลังดำเนินการโดย freelancer ความหนาของเส้นแสดงให้เห็นมูลค่าของงานที่สูงขึ้นตามความหนา ส่วนจุดสีขาวแสดงให้เห็นตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ Freelancer

ภาพแผนที่อธิบายเศรษฐกิจ freelancer ออนไลน์
คำถามด้านสื่อประชาสัมพันธ์:

สำหรับคำถามด้านสื่อประชาสัมพันธ์ โปรดส่งอีเมลมาหาเราที่ press@freelancer.com

ต้นกำเนิด

Freelancer.com ได้เข้าซื้อกิจการตลาดการจ้างงานภายนอกหลายแห่ง รวมถึง GetAFreelancer.com และ EUFreelance.com (ก่อตั้งโดย Magnus Tibell ในปี 2004 ที่ประเทศสวีเดน) LimeExchange (ธุรกิจเดิมของ Lime Labs LLC, USA) Scriptlance.com (ก่อตั้งโดย Rene Trescases ในปี 2001 ที่แคนาดา ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกอาชีพอิสระในยุคแรกๆเริ่มแรก) Freelancer.de Booking Center (ที่เยอรมนี) Freelancer.co.uk (ที่สหราชอาณาจักร) Webmaster-talk.com (ที่สหรัฐอเมริกา) ฟอรัมสำหรับผู้ดูแลเว็บ Rent-A-Coder และ vWorker (ก่อตั้งโดย Ian Ippolito ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มรายแรก ๆ อีกรายใน ตลาดงานฟรีแลนซ์)

VWorker Logo
Freelancer Limited

สำนักงานจดทะเบียน
Level 37
Grosvenor Place
225 George Street
Sydney, NSW 2000
Australia
ACN 141 959 042
support@freelancer.com