ตลาดงานฟรีแลนซ์และการ crowdsourcing ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ภาพวิธีการทำงานของ freelancer

ภาพรวมของบริษัท

Freelancer.com คือแหล่งงาน freelance งานสรรหาบุคคลจากภายนอกและ crowdsourcing ที่ใหญ่ที่สุดของโลกด้วยจำนวนของผู้ใช้และโปรเจค เราได้เชื่อมต่อผู้ว่าจ้างและ freelancer กว่า 22,502,010 รายจาก 247 ประเทศ ภูมิภาคและทวีป ผ่านแหล่งตลาดของเรา ผู้ว่าจ้างสามารถว่าจ้าง freelancer ให้ทำงานในส่วนที่เกี่ยวกับ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การเขียน การกรอกข้อมูลและการออกแบบจนถึงวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ การขายและการตลาด การบัญชีและบริการทางกฎหมาย

Freelancer Limited กำลังซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (Australian Securities Exchange) ภายใต้สัญลักษณ์ ASX:FLN

เศรฐกิจออนไลน์ของเรา

วิดีโอด้านล่างแสดงให้เห็นถึงสภาพโดยรวมของ Freelancer ออนไลน์ เส้นสีชมพูแสดงให้เห็นถึงโปรเจคที่ถูกประกาศโดยผู้ว่าจ้าง และเส้นสีฟ้าแสดงให้เห็นถึงโปรเจคที่ถูกดำเนินการโดย freelancer เส้นหน้าแสดงให้เห็นถึงชิ้นงานที่มีมูลค่าที่สูงขึ้น จุดสีขาวแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ Freelancer

ภาพแผนที่อธิบายเศรษฐกิจ freelancer ออนไลน์
ต้นกำเนิด

Freelancer.com ได้เข้าถือสิทธิ์ในตลาดการจ้างงานภายนอกหลายแห่งรวมถึง GetAFreelancer.com และ EUFreelance.com (ก่อตั้งโดย Magnus Tibell ในปี 2004 ประเทศสวีเดน) LimeExchange (ธุรกิจเดิมของ Lime Labs LLC สหรัฐอเมริกา) Scriptlance.com (ก่อตั้งโดย Rene Trescases ในปี 2001 ประเทศแคนาดา หนึ่งในผู้บุกเบิกตลาดงานฟรีแลนซ์ช่วงแรก) Freelancer.de Booking Center (ประเทศเยอรมนี) Freelancer.co.uk (สหราชอาณาจักร) Webmaster-talk.com (สหรัฐอเมริกา) ฟอรั่มสำหรับเว็บมาสเตอร์ Rent-A-Coder และ vWorker (ก่อตั้งโดย Ian Ippolito สหรัฐอเมริกา อีกหนึ่งผู้เริ่มต้นช่วงแรกในตลาดงานฟรีแลนซ์)

Freelancer Limited

สำนักงานจดทะเบียน
Level 20, World Square
680 George Street
Sydney, New South Wales
Australia 2000
ACN 141 959 042
support@freelancer.com