พบกับทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง Freelancer!

ผู้อำนวยการ
 • Matt Barrie
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Matt

  Matt Barrie

  ผู้บริหารสูงสุดและประธาน BE (Hons I) BSc (Hons I) GDipAppFin MAppFin MSEE (Stanford) GAICD SEP FIEAust

  Matt Barrie ได้รับรางวัลสาขาผู้ประกอบการ เขาคือผู้บริหารระดับสูงของ แหล่งตลาดการจ้างงาน freelance ที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่เชื่อมต่อมืออาชีพมากกว่า 20 ล้านคน จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งได้รับรางวัลโดย tional Academy of Digital Arts & Sciences ten Webby Awards รางวัล "Internet's highest honour"

  Freelancer.com เชื่อมโยงระหว่างธุรกิจขนาดเล็กและหน่วยงานจากโลกตะวันตกกับ freelancer ในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการทั้งสองฝั่งโลก บริษัท Freelancer Limited จดทะเบียนซื้อขายใน Australian Securities Exchange in 2013 โดยมีมูลค่าตลาดกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

  นอกจากนี้ Matt ยังเป็นผู้บริหารระดับสูงของ Escrow.com ซึ่งเป็นการชำระเงินออนไลน์ชั้นนำของโลกที่เชื่อถือ รักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมมากกว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

  Matt เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ซึ่งเขาเคยสอนวิทยาการเข้ารหัสลับเป็นเวลา 15 ปี และต่อมาได้สอนเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจเชิงเทคโนโลยี เขาได้ร่วมเขียนการขอจดสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกามากกว่า 20 รายการ

  Matt เป็นผู้บรรยายระดับโลกและได้เข้าร่วมการบรรยายที่ SXSW, The Summit Series, Tony Robbins, The Next Web, The New York Times, Bloomberg TV, Wall Street Journal, TechCrunch, BRW และ The Economist

  ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นซีอีโอของ Sensory Networks Inc. ผู้จำหน่ายตัวประมวลเครือข่ายประสิทธิภาพสูงให้กับ Intel Corporation ในปี 2013

  ในปี 2006 เขาได้รับรางวัล State Pearcey Award สำหรับการสนับสนุนอุตสาหรรม IT&T ในปี 2010 เขาได้รับการเสนอชื่อในฐานะศิษย์เก่าแห่งปีสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ในปี 2011 เขาถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัล BRW Entrepreneur of the Year โดยสื่อที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย เช่นเดียวกับ Ernst & Young Technology Entrepreneur of the Year สำหรับในปี 2016 เขาได้รับรางวัล Libertarian of the Year จากสมาคมเสรีนิยมแห่งออสเตรเลีย

  หากต้องการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดส่งอีเมลมาที่ speaker@freelancer.com

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Matt
 • Darren Williams
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Darren

  Darren Williams

  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร BSc (Hons I) PhD (Computer Science) MAICD

  Darren เปลี่ยนจากตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Freelancer เป็นตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในปลายปี 2015 ในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง เขารับผิดชอบเกี่ยวกับการเป็นผู้นำด้านกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท

  Darren มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล เครือข่ายและซอฟต์แวร์ ก่อนที่ Darren จะร่วมงานกับ Freelancer เขาเคยเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Sensory Networks บริษัทฮาร์ดแวร์ความปลอดภัยด้านเครือข่าย ซึ่งบทบาทของเขาคือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเวลาต่อมา ก่อนหน้านี้ Darren เคยบรรยายที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ในหลากหลายสาขาวิชาให้กับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยและนักศึกษาระดับปริญญาตรี

  Darren เขียนบทความ สิทธิบัตรและสิ่งพิมพ์มากมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีความปลอดภัย ซอฟต์แวร์และเครือข่าย เขาได้บรรยายในงานประชุมนานาชาติหลายครั้ง Darren ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และปริญญาเอกสาขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Darren
 • Simon Clausen
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Simon

  Simon Clausen

  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  Simon คือนักประดิษฐ์ผู้ก่อตั้ง Freelancer เขามีประสบการณ์มากกว่า 17 ปี ในธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่มีอัตราการเติบโตสูงทั้งในประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของเขามีทั้งความสามารถเกี่ยวกับภาษาที่ใช้พัฒนาซอฟต์แวร์มากมาย ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ความเสียง นอกจากนี้เขายังเป็นนักประดิษฐ์และร่วมเขียนสิทธิบัตรเทคโนโลยีมากมาย

  เขาค้นพบเทคโนโลยีด้านศูนย์การใช้ซอฟต์แวร์และอินเทอร์เน็ต และเคยเป็นซีอีโอของ WinGuides ซึ่งภายหลังกลายเป็น PC Tools ในฐานะที่ Simon ดำรงตำแหน่งซีอีโอของ PC Tools เขาทำให้บริษัทมีรายได้เติบโตถึง 100 ล้านดอลลาร์ โดยดูแลพนักงานมากกว่า 250 คน และสำนักงานใน 7 ประเทศ PC Tools ถูกซื้อโดย Symantec Corporation (NASDAQ:SYMC) ในเดือนตุลาคม 2008 นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียในขณะนั้น หลังจากการควบรวมกิจการ Simon กลายเป็นรองประธานที่ Symantec ก่อนที่จะออกไปในปี 2009 และก่อตั้ง Startive Ventures ซึ่งเป็นกองทุนร่วมด้านเทคโนโลยี Startive ได้ดำเนินการลงทุนอย่างต่อเนื่องในกิจการที่เพิ่งก่อตั้งทั่วโลกและ Simon ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลและที่ปรึกษาให้กับบริษัทระดับโลก

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Simon
ผู้บริหารระดับสูง
 • Neil Katz
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Neil

  Neil Katz

  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน B Com (Hons) ACA / EPGC (Stanford)

  Neil Katz ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของ Freelancer รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและการบริหารของบริษัท ตั้งแต่เข้าร่วมกับ Freelancer ในเดือนพฤษภาคม 2009 Neil เป็นส่วนหนึ่งของทีมบริการ เขาเป็นผู้ดูแลข้อบังคับด้านการเงินและการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

  Neil มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้านการเงินและการจัดการทั่วไป Neil เคยเป็นผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินที่บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่ง รวมถึง IPscape, Threatmetrix, Sensory Networks และ Aptrix เขามีประสบการณ์หลากหลายเกี่ยวกับภาคเอกชนและการระดมทุน การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การปรับโครงสร้างองค์กรและกิจกรรมการค้าขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Neil มีส่วนเกี่ยวข้องกับยอดขายของ Aptrix ต่อ IBM ในบทบาทก่อนหน้านี้ Neil ให้คำแนะนำด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือการเติบโตและการขยายตัวในระดับนานาชาติให้กับธุรกิจเหล่านี้ Neil ยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทขนาดเล็กที่เพิ่งก่อตั้งเกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงพาณิชย์และการระดมทุน

  ก่อนมารับหน้าที่ในส่วนของเทคโนโลยี Neil เคยดำรงตำแน่งทางการเงินอาวุโสด้านการจัดจำหน่ายและขายปลีก รวมถึงที่ Checkpoint Systems

  Neil ได้รับปริญาตรีพาณิชยศาตร์ (เกียรตินิยม) สาขาการจัดการการเงินจากมหาวิทยาลัยเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ และเป็นสมาชิกของสถาบันนักบัญชีใบอนุญาตในประเทศออสเตรเลีย

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Neil
 • Adam Byrnes
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Adam

  Adam Byrnes

  รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และการเติบโต BE (Electrical) (Hons I) / BSc (Adv) (Physics)

  Adam Byrnes รับผิดชอบในการขยายเครือข่ายของ Freelancer ไปทั่วโลก โดยมุ่งเน้นตลาดที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น เอเชียและละตินอเมริกา Adam เป็นผู้นำทีมด้านการประชาสัมพันธ์ เนื้อหา การตลาดและการแปลภาษา อีกทั้งยังรับผิดชอบด้านการเปิดตัวเว็บไซต์ Freelancer ในต่างประเทศ รวม 40 แห่งตามภูมิภาค ใน 31 ภาษา

  ก่อนที่ Adam จะเข้าร่วมกับ Freelancer เขาเคยทำงานเป็นนักวิจัยฟิกสิกส์สาขาโฟตอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เขาได้ร่วมเขียนบทความทางวิชาการมากมายในวารสารฟิสิกส์ที่สำคัญ และได้นำเสนอผลงานของเขาในการประชุม CLEO ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย นอกจากนี้ เขายังทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบริษัท Macquarie Group และ Aalborg Industries

  Adam ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และฟิสิกส์ขั้นสูงจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ และได้ศึกษาในต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตาบาร์บารา

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Adam
 • Jun Yao
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Jun

  Jun Yao

  รองประธานฝ่ายวิศวกรรม BE (Automation) MSc PhD (Computer Science)

  Jun Yao รองประธานฝ่ายวิศวกรรมที่ Freelancer เขารับผิดชอบสำหรับการนำทีมวิศวกรรมระดับโลก กำหนดและดำเนินการตามแผนทางเทคนิคระยะยาวของบริษัท และจัดวางความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมกับเป้าหมายธุรกิจ

  Jun คือนักแก้ปัญหาที่มีประสบการณ์ด้วยประวัติการทำานในการจัดการ การตรวจสอบและทีมงานเทคนิคระดับโลก Jun มีประสบการณ์กว้างขวางในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และความเชี่ยวชาญของเขารวมถึงแอปพลิเคชันและการออกแบบระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยของข้อมูล และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  Jun เคยพูดที่การสัมมนาระดับสากลมาจำนวนมากและเป็นผู้จดลิขสิทธิ์ งานวิจัย และหนังสือบทความในด้านการสื่อสารไร้สาย คุณภาพของบริการในคอมพิวเตอร์มือถือ การสื่อสารระหว่างยานพาหนะและอัลกอริธึม Jun มีปริญาจากมหาวิทยาลัย South China University of Technology ประเทศจีน และปริญาโทและปริญญาเอกในวิทยาการคอมพิวเตอร์จาก University of New South Wales

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Jun
 • Chris Trotman
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Chris

  Chris Trotman

  รองประธานฝ่ายสถาปัตยกรรม BS (Information Systems)

  Chris Trotman คือรองประธานฝ่ายสถาปัตยกรรมที่ Freelancer Chris มีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับทุกเรื่องของวิศวกรรม ทำการรักษาระดับมาตรฐานวิศวกรรมให้สูงที่สุดเสมอและให้แน่ใจว่า Freelancer เตรียมตัวพร้อมสำหรับการเติบโตในปัจจุบันและอนาคต Chris จบวิทยาศาสตรบัณฑิตในระบบสารสนเทศจากมหาวิทยาลัย Auckland นิวซีแลนด์

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Chris
 • Yves Sy
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Yves

  Yves Sy

  รองประธานฝ่ายปฏิบัติการด้านเทคนิคและหัวหน้าภูมิภาคประจำกรุงมะนิลา BS CS (University of the Philippines, Manila)

  Yves Sy คือรองประธานบริษัทฝ่ายเทคนิค และยังเป็นหัวหน้าสำนักงานประจำภูมิภาคของ Freelancer ในมะนิลา เขารับผิดชอบสำหรับการรับประกันว่าบริษัทจะดำเนินการ เติบโต และปฏิบัติงานได้ในระดับโลกโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการ และใช้วิธีที่ดีที่สุด ก่อนเข้าร่วม Freelancer Yves ใช้เวลากว่าทศวรรษออกแบบระบบซอฟต์แวร์ และบริหารทีมวิศวกรในหลายอุตสาหกรรม เช่น การท่องเที่ยว เกม และการโฆษณา เขามีปริญาตรีในวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัย Philippines มะนิลา

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Yves
 • Thomas George
  Read more about Thomas

  Thomas George

  Director, Compliance B Com, Dip Law (LPAB)

  Thomas George is the Director and Head of Compliance at Freelancer. Thomas oversees the overall compliance environment within the Company. In this role, Thomas is responsible for the development and maintenance of the governance and compliance risk programs to support the business. Before joining Freelancer, Thomas worked for American Express as Director of Compliance.

  Read more about Thomas
 • Sarah Tang
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sarah

  Sarah Z. Tang

  รองประธานบริษัท BCom / MA / MSc

  Sarah Tang คือรองประธานบริษัทที่ Freelancer.com ที่ทำงานกับลูกค้า 500 คน เพื่อพลิกแพลง และปรับขนาดตามองค์กร เธอเคยทำงานในการบริหารผลิตภัณฑ์มาก่อนนำทีมปฏิบัติการระดับโลกของกลุ่ม ก่อนมาที่ Freelancer.com เธอเคยทำงานสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีและที่ปรึกษาด้านการจัดการสำหรับลูกค้าเช่น CBRE, Electronic Arts และ Ericsson เธอมีปริญญา 2 ใบจาก Vienna University of Economics คือ Canadian National Merit Scholar และอยู่บนรายชื่อผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุด50 คนแรกของ SIA's 2017 Global Power ในตอนนี้เธอกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับ NASA และ Harvard Business School/ Lab of Innovation Science เกี่ยวกับการค้นคว้าและผู้นำทางความคิดสู่อุตสาหกรรมขั้นสูง

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sarah
 • sebastian
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sebastián

  Sebastián Siseles

  รองประธาน ระหว่างประเทศ JD (University of Buenos Aires) / MBA (University of Pittsburgh) / Marketing Diploma (FAECC, Argentina)

  Sebastián Siseles เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้าง การสื่อสาร การรักษา การปรับกลยุทธ์การขยายธุรกิจระหว่างประเทศของบริษัท เพื่อให้เกิดการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงการนำทีมผู้บริหารระดับภูมิภาคและผู้จัดการประเทศทั่วโลก Sebastián ยังมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและรับผิดชอบด้านการเปิดตัวในตลาดระหว่างประเทศ การสร้างและเพิ่มก้าวหน้าของ Freelancer ทั้งในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะการจัดการการดำเนินงานของบริษัทในละตินอเมริกาและยุโรปตอนใต้ Sebastián เป็นผู้ประกอบการชาวอาร์เจนตินาที่สำเร็จหลักสูตร MBA จาก University of Pittsburgh Sebastián มีประวัติการทำงานด้านกฏหมายในองค์กรทางการเงินและการควบรวมกิจการ หลังสำเร็จการศึกษาเขาเข้าหลักสูตรที่ Buenos Aires Stock Exchange และ Southwestern University School ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ

  ก่อนเข้าร่วม Freelancer Sebastián ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารและยังทำหน้าที่เป็นประธาน ผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาทั่วไป และ COO ในบริษัทอินเทอร์เน็ตและที่ไม่ใช่เทคโนโลยีต่างๆ ขณะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรกฏหมายชั้นนำในอาร์เจนตินา

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sebastián
 • Helma Kusuma
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Helma

  Helma Kusuma

  ผู้จัดการประจำภูมิภาค เอเชีย BA - Public Relations (University of Indonesia)

  Helma Kusuma มีหน้าที่ผลักดันการเติบโตของ Freelancer ในอินโดนีเซีย กิจกรรมของ Helma รวมถึงการประสานงานกับสื่อในท้องถิ่นและผู้ถือหุ้น มองหาโอกาสทำตลาดแบรนด์และเว็บไซต์ในท้องถิ่น รวมทั้งการพูดในที่ประชุมท้องถิ่นและกิจกรรมสื่อ เข้าร่วมการประชุม/การจัดงาน พบปะกับผู้ถือหุ้นคนสำคัญ การจัดกิจกรรม การหาผู้สนับสนุน การสร้างและเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ Freelancer ตลอดจนมีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมการสื่อสารทั้งหมดในอินโดนีเซียในฐานะโฆษกของบริษัทสำหรับข้อสงสัยต่างๆ ของสื่อและบล็อกเกอร์

  จบการศึกษาทางด้านการสื่อสารจากมหาวิทยาลับอินโดนีเซีย Helma อยู่ในอุตสาหกรรมทางด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของอินโดนีเซียมาเป็นเวลา 17 ปี โดยมีความรู้เชิงลึกและประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมต่างๆ Helma เป็นผู้นำทีมการสื่อสารของบริษัทท้องถิ่นและบริษัทระหว่างประเทศมากมาย เช่น NurZahra Indonesia, Ristra Group, MNC Skyvision, Santika Premier Jakarta Hotel และนิตยาสาร Kapital's English ก่อนเข้ามาทำหน้าที่ใน Freelancer เธอยังได้บริหารงานบริษัทประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น บริการแก่ลูกค้าในท้องถิ่น รวมทั้งภูมิภาคทั่วเอเชีย เช่น National Geographic Asia Channel, ESPN Star Sports Asia Channel, Panasonic Gobel Indonesia และอีกมากมาย

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Helma
Matt Barrie
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Matt

Matt Barrie

ผู้บริหารสูงสุดและประธาน BE (Hons I) BSc (Hons I) GDipAppFin MAppFin MSEE (Stanford) GAICD SEP FIEAust

Matt Barrie ได้รับรางวัลสาขาผู้ประกอบการ เขาคือผู้บริหารระดับสูงของ แหล่งตลาดการจ้างงาน freelance ที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่เชื่อมต่อมืออาชีพมากกว่า 20 ล้านคน จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งได้รับรางวัลโดย tional Academy of Digital Arts & Sciences ten Webby Awards รางวัล "Internet's highest honour"

Freelancer.com เชื่อมโยงระหว่างธุรกิจขนาดเล็กและหน่วยงานจากโลกตะวันตกกับ freelancer ในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการทั้งสองฝั่งโลก บริษัท Freelancer Limited จดทะเบียนซื้อขายใน Australian Securities Exchange in 2013 โดยมีมูลค่าตลาดกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ Matt ยังเป็นผู้บริหารระดับสูงของ Escrow.com ซึ่งเป็นการชำระเงินออนไลน์ชั้นนำของโลกที่เชื่อถือ รักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมมากกว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Matt เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ซึ่งเขาเคยสอนวิทยาการเข้ารหัสลับเป็นเวลา 15 ปี และต่อมาได้สอนเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจเชิงเทคโนโลยี เขาได้ร่วมเขียนการขอจดสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกามากกว่า 20 รายการ

Matt เป็นผู้บรรยายระดับโลกและได้เข้าร่วมการบรรยายที่ SXSW, The Summit Series, Tony Robbins, The Next Web, The New York Times, Bloomberg TV, Wall Street Journal, TechCrunch, BRW และ The Economist

ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นซีอีโอของ Sensory Networks Inc. ผู้จำหน่ายตัวประมวลเครือข่ายประสิทธิภาพสูงให้กับ Intel Corporation ในปี 2013

ในปี 2006 เขาได้รับรางวัล State Pearcey Award สำหรับการสนับสนุนอุตสาหรรม IT&T ในปี 2010 เขาได้รับการเสนอชื่อในฐานะศิษย์เก่าแห่งปีสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ในปี 2011 เขาถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัล BRW Entrepreneur of the Year โดยสื่อที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย เช่นเดียวกับ Ernst & Young Technology Entrepreneur of the Year สำหรับในปี 2016 เขาได้รับรางวัล Libertarian of the Year จากสมาคมเสรีนิยมแห่งออสเตรเลีย

หากต้องการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดส่งอีเมลมาที่ speaker@freelancer.com

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Matt
Darren Williams
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Darren

Darren Williams

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร BSc (Hons I) PhD (Computer Science) MAICD

Darren เปลี่ยนจากตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Freelancer เป็นตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในปลายปี 2015 ในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง เขารับผิดชอบเกี่ยวกับการเป็นผู้นำด้านกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท

Darren มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล เครือข่ายและซอฟต์แวร์ ก่อนที่ Darren จะร่วมงานกับ Freelancer เขาเคยเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Sensory Networks บริษัทฮาร์ดแวร์ความปลอดภัยด้านเครือข่าย ซึ่งบทบาทของเขาคือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเวลาต่อมา ก่อนหน้านี้ Darren เคยบรรยายที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ในหลากหลายสาขาวิชาให้กับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยและนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Darren เขียนบทความ สิทธิบัตรและสิ่งพิมพ์มากมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีความปลอดภัย ซอฟต์แวร์และเครือข่าย เขาได้บรรยายในงานประชุมนานาชาติหลายครั้ง Darren ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และปริญญาเอกสาขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Darren
Simon Clausen
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Simon

Simon Clausen

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

Simon คือนักประดิษฐ์ผู้ก่อตั้ง Freelancer เขามีประสบการณ์มากกว่า 17 ปี ในธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่มีอัตราการเติบโตสูงทั้งในประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของเขามีทั้งความสามารถเกี่ยวกับภาษาที่ใช้พัฒนาซอฟต์แวร์มากมาย ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ความเสียง นอกจากนี้เขายังเป็นนักประดิษฐ์และร่วมเขียนสิทธิบัตรเทคโนโลยีมากมาย

เขาค้นพบเทคโนโลยีด้านศูนย์การใช้ซอฟต์แวร์และอินเทอร์เน็ต และเคยเป็นซีอีโอของ WinGuides ซึ่งภายหลังกลายเป็น PC Tools ในฐานะที่ Simon ดำรงตำแหน่งซีอีโอของ PC Tools เขาทำให้บริษัทมีรายได้เติบโตถึง 100 ล้านดอลลาร์ โดยดูแลพนักงานมากกว่า 250 คน และสำนักงานใน 7 ประเทศ PC Tools ถูกซื้อโดย Symantec Corporation (NASDAQ:SYMC) ในเดือนตุลาคม 2008 นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียในขณะนั้น หลังจากการควบรวมกิจการ Simon กลายเป็นรองประธานที่ Symantec ก่อนที่จะออกไปในปี 2009 และก่อตั้ง Startive Ventures ซึ่งเป็นกองทุนร่วมด้านเทคโนโลยี Startive ได้ดำเนินการลงทุนอย่างต่อเนื่องในกิจการที่เพิ่งก่อตั้งทั่วโลกและ Simon ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลและที่ปรึกษาให้กับบริษัทระดับโลก

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Simon
Neil Katz
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Neil

Neil Katz

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน B Com (Hons) ACA / EPGC (Stanford)

Neil Katz ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของ Freelancer รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและการบริหารของบริษัท ตั้งแต่เข้าร่วมกับ Freelancer ในเดือนพฤษภาคม 2009 Neil เป็นส่วนหนึ่งของทีมบริการ เขาเป็นผู้ดูแลข้อบังคับด้านการเงินและการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

Neil มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้านการเงินและการจัดการทั่วไป Neil เคยเป็นผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินที่บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่ง รวมถึง IPscape, Threatmetrix, Sensory Networks และ Aptrix เขามีประสบการณ์หลากหลายเกี่ยวกับภาคเอกชนและการระดมทุน การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การปรับโครงสร้างองค์กรและกิจกรรมการค้าขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Neil มีส่วนเกี่ยวข้องกับยอดขายของ Aptrix ต่อ IBM ในบทบาทก่อนหน้านี้ Neil ให้คำแนะนำด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือการเติบโตและการขยายตัวในระดับนานาชาติให้กับธุรกิจเหล่านี้ Neil ยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทขนาดเล็กที่เพิ่งก่อตั้งเกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงพาณิชย์และการระดมทุน

ก่อนมารับหน้าที่ในส่วนของเทคโนโลยี Neil เคยดำรงตำแน่งทางการเงินอาวุโสด้านการจัดจำหน่ายและขายปลีก รวมถึงที่ Checkpoint Systems

Neil ได้รับปริญาตรีพาณิชยศาตร์ (เกียรตินิยม) สาขาการจัดการการเงินจากมหาวิทยาลัยเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ และเป็นสมาชิกของสถาบันนักบัญชีใบอนุญาตในประเทศออสเตรเลีย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Neil
Jun Yao
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Jun

Jun Yao

รองประธานฝ่ายวิศวกรรม BE (Automation) MSc PhD (Computer Science)

Jun Yao รองประธานฝ่ายวิศวกรรมที่ Freelancer เขารับผิดชอบสำหรับการนำทีมวิศวกรรมระดับโลก กำหนดและดำเนินการตามแผนทางเทคนิคระยะยาวของบริษัท และจัดวางความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมกับเป้าหมายธุรกิจ

Jun คือนักแก้ปัญหาที่มีประสบการณ์ด้วยประวัติการทำานในการจัดการ การตรวจสอบและทีมงานเทคนิคระดับโลก Jun มีประสบการณ์กว้างขวางในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และความเชี่ยวชาญของเขารวมถึงแอปพลิเคชันและการออกแบบระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยของข้อมูล และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

Jun เคยพูดที่การสัมมนาระดับสากลมาจำนวนมากและเป็นผู้จดลิขสิทธิ์ งานวิจัย และหนังสือบทความในด้านการสื่อสารไร้สาย คุณภาพของบริการในคอมพิวเตอร์มือถือ การสื่อสารระหว่างยานพาหนะและอัลกอริธึม Jun มีปริญาจากมหาวิทยาลัย South China University of Technology ประเทศจีน และปริญาโทและปริญญาเอกในวิทยาการคอมพิวเตอร์จาก University of New South Wales

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Jun
Chris Trotman
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Chris

Chris Trotman

รองประธานฝ่ายสถาปัตยกรรม BS (Information Systems)

Chris Trotman คือรองประธานฝ่ายสถาปัตยกรรมที่ Freelancer Chris มีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับทุกเรื่องของวิศวกรรม ทำการรักษาระดับมาตรฐานวิศวกรรมให้สูงที่สุดเสมอและให้แน่ใจว่า Freelancer เตรียมตัวพร้อมสำหรับการเติบโตในปัจจุบันและอนาคต Chris จบวิทยาศาสตรบัณฑิตในระบบสารสนเทศจากมหาวิทยาลัย Auckland นิวซีแลนด์

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Chris
Yves Sy
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Yves

Yves Sy

รองประธานฝ่ายปฏิบัติการด้านเทคนิคและหัวหน้าภูมิภาคประจำกรุงมะนิลา BS CS (University of the Philippines, Manila)

Yves Sy คือรองประธานบริษัทฝ่ายเทคนิค และยังเป็นหัวหน้าสำนักงานประจำภูมิภาคของ Freelancer ในมะนิลา เขารับผิดชอบสำหรับการรับประกันว่าบริษัทจะดำเนินการ เติบโต และปฏิบัติงานได้ในระดับโลกโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการ และใช้วิธีที่ดีที่สุด ก่อนเข้าร่วม Freelancer Yves ใช้เวลากว่าทศวรรษออกแบบระบบซอฟต์แวร์ และบริหารทีมวิศวกรในหลายอุตสาหกรรม เช่น การท่องเที่ยว เกม และการโฆษณา เขามีปริญาตรีในวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัย Philippines มะนิลา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Yves
Thomas George
Read more about Thomas

Thomas George

Director, Compliance B Com, Dip Law (LPAB)

Thomas George is the Director and Head of Compliance at Freelancer. Thomas oversees the overall compliance environment within the Company. In this role, Thomas is responsible for the development and maintenance of the governance and compliance risk programs to support the business. Before joining Freelancer, Thomas worked for American Express as Director of Compliance.

Read more about Thomas
Sarah Tang
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sarah

Sarah Z. Tang

รองประธานบริษัท BCom / MA / MSc

Sarah Tang คือรองประธานบริษัทที่ Freelancer.com ที่ทำงานกับลูกค้า 500 คน เพื่อพลิกแพลง และปรับขนาดตามองค์กร เธอเคยทำงานในการบริหารผลิตภัณฑ์มาก่อนนำทีมปฏิบัติการระดับโลกของกลุ่ม ก่อนมาที่ Freelancer.com เธอเคยทำงานสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีและที่ปรึกษาด้านการจัดการสำหรับลูกค้าเช่น CBRE, Electronic Arts และ Ericsson เธอมีปริญญา 2 ใบจาก Vienna University of Economics คือ Canadian National Merit Scholar และอยู่บนรายชื่อผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลที่สุด50 คนแรกของ SIA's 2017 Global Power ในตอนนี้เธอกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับ NASA และ Harvard Business School/ Lab of Innovation Science เกี่ยวกับการค้นคว้าและผู้นำทางความคิดสู่อุตสาหกรรมขั้นสูง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sarah
sebastian
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sebastián

Sebastián Siseles

รองประธาน ระหว่างประเทศ JD (University of Buenos Aires) / MBA (University of Pittsburgh) / Marketing Diploma (FAECC, Argentina)

Sebastián Siseles เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้าง การสื่อสาร การรักษา การปรับกลยุทธ์การขยายธุรกิจระหว่างประเทศของบริษัท เพื่อให้เกิดการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงการนำทีมผู้บริหารระดับภูมิภาคและผู้จัดการประเทศทั่วโลก Sebastián ยังมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและรับผิดชอบด้านการเปิดตัวในตลาดระหว่างประเทศ การสร้างและเพิ่มก้าวหน้าของ Freelancer ทั้งในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะการจัดการการดำเนินงานของบริษัทในละตินอเมริกาและยุโรปตอนใต้ Sebastián เป็นผู้ประกอบการชาวอาร์เจนตินาที่สำเร็จหลักสูตร MBA จาก University of Pittsburgh Sebastián มีประวัติการทำงานด้านกฏหมายในองค์กรทางการเงินและการควบรวมกิจการ หลังสำเร็จการศึกษาเขาเข้าหลักสูตรที่ Buenos Aires Stock Exchange และ Southwestern University School ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ

ก่อนเข้าร่วม Freelancer Sebastián ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารและยังทำหน้าที่เป็นประธาน ผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาทั่วไป และ COO ในบริษัทอินเทอร์เน็ตและที่ไม่ใช่เทคโนโลยีต่างๆ ขณะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรกฏหมายชั้นนำในอาร์เจนตินา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sebastián
Adam Byrnes
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Adam

Adam Byrnes

รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และการเติบโต BE (Electrical) (Hons I) / BSc (Adv) (Physics)

Adam Byrnes รับผิดชอบในการขยายเครือข่ายของ Freelancer ไปทั่วโลก โดยมุ่งเน้นตลาดที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น เอเชียและละตินอเมริกา Adam เป็นผู้นำทีมด้านการประชาสัมพันธ์ เนื้อหา การตลาดและการแปลภาษา อีกทั้งยังรับผิดชอบด้านการเปิดตัวเว็บไซต์ Freelancer ในต่างประเทศ รวม 40 แห่งตามภูมิภาค ใน 31 ภาษา

ก่อนที่ Adam จะเข้าร่วมกับ Freelancer เขาเคยทำงานเป็นนักวิจัยฟิกสิกส์สาขาโฟตอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เขาได้ร่วมเขียนบทความทางวิชาการมากมายในวารสารฟิสิกส์ที่สำคัญ และได้นำเสนอผลงานของเขาในการประชุม CLEO ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย นอกจากนี้ เขายังทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบริษัท Macquarie Group และ Aalborg Industries

Adam ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และฟิสิกส์ขั้นสูงจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ และได้ศึกษาในต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตาบาร์บารา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Adam
Helma Kusuma
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Helma

Helma Kusuma

ผู้จัดการประจำภูมิภาค เอเชีย BA - Public Relations (University of Indonesia)

Helma Kusuma มีหน้าที่ผลักดันการเติบโตของ Freelancer ในอินโดนีเซีย กิจกรรมของ Helma รวมถึงการประสานงานกับสื่อในท้องถิ่นและผู้ถือหุ้น มองหาโอกาสทำตลาดแบรนด์และเว็บไซต์ในท้องถิ่น รวมทั้งการพูดในที่ประชุมท้องถิ่นและกิจกรรมสื่อ เข้าร่วมการประชุม/การจัดงาน พบปะกับผู้ถือหุ้นคนสำคัญ การจัดกิจกรรม การหาผู้สนับสนุน การสร้างและเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ Freelancer ตลอดจนมีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมการสื่อสารทั้งหมดในอินโดนีเซียในฐานะโฆษกของบริษัทสำหรับข้อสงสัยต่างๆ ของสื่อและบล็อกเกอร์

จบการศึกษาทางด้านการสื่อสารจากมหาวิทยาลับอินโดนีเซีย Helma อยู่ในอุตสาหกรรมทางด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของอินโดนีเซียมาเป็นเวลา 17 ปี โดยมีความรู้เชิงลึกและประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมต่างๆ Helma เป็นผู้นำทีมการสื่อสารของบริษัทท้องถิ่นและบริษัทระหว่างประเทศมากมาย เช่น NurZahra Indonesia, Ristra Group, MNC Skyvision, Santika Premier Jakarta Hotel และนิตยาสาร Kapital's English ก่อนเข้ามาทำหน้าที่ใน Freelancer เธอยังได้บริหารงานบริษัทประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น บริการแก่ลูกค้าในท้องถิ่น รวมทั้งภูมิภาคทั่วเอเชีย เช่น National Geographic Asia Channel, ESPN Star Sports Asia Channel, Panasonic Gobel Indonesia และอีกมากมาย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Helma