พบกับทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง Freelancer!

ผู้อำนวยการ
 • Matt Barrie
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Matt

  Matt Barrie

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการ BE (Hons I) BSc (Hons I) GDipAppFin MAppFin MSEE (Stanford) GAICD SEP FIEAust

  Matt Barrie ได้รับรางวัลสาขาผู้ประกอบการ เขาคือผู้บริหารระดับสูงของ แหล่งตลาดการจ้างงาน freelance ที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่เชื่อมต่อมืออาชีพมากกว่า 20 ล้านคน จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งได้รับรางวัลโดย tional Academy of Digital Arts & Sciences ten Webby Awards รางวัล "Internet's highest honour"

  Freelancer.com เชื่อมโยงระหว่างธุรกิจขนาดเล็กและหน่วยงานจากโลกตะวันตกกับ freelancer ในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการทั้งสองฝั่งโลก บริษัท Freelancer Limited จดทะเบียนซื้อขายใน Australian Securities Exchange in 2013 โดยมีมูลค่าตลาดกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

  นอกจากนี้ Matt ยังเป็นผู้บริหารระดับสูงของ Escrow.com ซึ่งเป็นการชำระเงินออนไลน์ชั้นนำของโลกที่เชื่อถือ รักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมมากกว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

  Matt เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ซึ่งเขาเคยสอนวิทยาการเข้ารหัสลับเป็นเวลา 15 ปี และต่อมาได้สอนเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจเชิงเทคโนโลยี เขาได้ร่วมเขียนการขอจดสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกามากกว่า 20 รายการ

  Matt เป็นผู้บรรยายระดับโลกและได้เข้าร่วมการบรรยายที่ SXSW, The Summit Series, Tony Robbins, The Next Web, The New York Times, Bloomberg TV, Wall Street Journal, TechCrunch, BRW และ The Economist

  ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นซีอีโอของ Sensory Networks Inc. ผู้จำหน่ายตัวประมวลเครือข่ายประสิทธิภาพสูงให้กับ Intel Corporation ในปี 2013

  ในปี 2006 เขาได้รับรางวัล State Pearcey Award สำหรับการสนับสนุนอุตสาหรรม IT&T ในปี 2010 เขาได้รับการเสนอชื่อในฐานะศิษย์เก่าแห่งปีสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ในปี 2011 เขาถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัล BRW Entrepreneur of the Year โดยสื่อที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย เช่นเดียวกับ Ernst & Young Technology Entrepreneur of the Year สำหรับในปี 2016 เขาได้รับรางวัล Libertarian of the Year จากสมาคมเสรีนิยมแห่งออสเตรเลีย

  หากต้องการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดส่งอีเมลมาที่ speaker@freelancer.com

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Matt
 • Darren Williams
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Darren

  Darren Williams

  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร BSc (Hons I) PhD (Computer Science) MAICD

  Darren transitioned from Executive Director and Chief Technology Officer of Freelancer to Non-Executive Director in late 2015. In his time as an executive he was responsible day-to-day for strategic leadership of the company‘s operating and technical direction.

  Darren มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล เครือข่ายและซอฟต์แวร์ ก่อนที่ Darren จะร่วมงานกับ Freelancer เขาเคยเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Sensory Networks บริษัทฮาร์ดแวร์ความปลอดภัยด้านเครือข่าย ซึ่งบทบาทของเขาคือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเวลาต่อมา ก่อนหน้านี้ Darren เคยบรรยายที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ในหลากหลายสาขาวิชาให้กับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยและนักศึกษาระดับปริญญาตรี

  Darren เขียนบทความ สิทธิบัตรและสิ่งพิมพ์มากมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีความปลอดภัย ซอฟต์แวร์และเครือข่าย เขาได้บรรยายในงานประชุมนานาชาติหลายครั้ง Darren ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และปริญญาเอกสาขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Darren
 • Simon
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Simon

  Simon Clausen

  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  Simon คือนักประดิษฐ์ผู้ก่อตั้ง Freelancer เขามีประสบการณ์มากกว่า 17 ปี ในธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่มีอัตราการเติบโตสูงทั้งในประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของเขามีทั้งความสามารถเกี่ยวกับภาษาที่ใช้พัฒนาซอฟต์แวร์มากมาย ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ความเสี่ยง นอกจากนี้เขายังเป็นนักประดิษฐ์และร่วมเขียนสิทธิบัตรเทคโนโลยีมากมาย

  เขาค้นพบเทคโนโลยีด้านศูนย์การใช้ซอฟต์แวร์และอินเทอร์เน็ต และเคยเป็นซีอีโอของ WinGuides ซึ่งภายหลังกลายเป็น PC Tools ในฐานะที่ Simon ดำรงตำแหน่งซีอีโอของ PC Tools เขาทำให้บริษัทมีรายได้เติบโตถึง 100 ล้านดอลลาร์ โดยดูแลพนักงานมากกว่า 250 คน และสำนักงานใน 7 ประเทศ PC Tools ถูกซื้อโดย Symantec Corporation (NASDAQ:SYMC) ในเดือนตุลาคม 2008 นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียในขณะนั้น หลังจากการควบรวมกิจการ Simon กลายเป็นรองประธานที่ Symantec ก่อนที่จะออกไปในปี 2009 และก่อตั้ง Startive Ventures ซึ่งเป็นกองทุนร่วมด้านเทคโนโลยี Startive ได้ดำเนินการลงทุนอย่างต่อเนื่องในกิจการที่เพิ่งก่อตั้งทั่วโลกและ Simon ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลและที่ปรึกษาให้กับบริษัทระดับโลก

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Simon
ผู้บริหารระดับสูง
 • Neil Katz
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Neil

  Neil Katz

  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน B Com (Hons) ACA / EPGC (Stanford)

  Neil Katz ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของ Freelancer รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและการบริหารของบริษัท ตั้งแต่เข้าร่วมกับ Freelancer ในเดือนพฤษภาคม 2009 Neil เป็นส่วนหนึ่งของทีมบริการ เขาเป็นผู้ดูแลข้อบังคับด้านการเงินและการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

  Neil มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้านการเงินและการจัดการทั่วไป Neil เคยเป็นผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินที่บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่ง รวมถึง IPscape, Threatmetrix, Sensory Networks และ Aptrix เขามีประสบการณ์หลากหลายเกี่ยวกับภาคเอกชนและการระดมทุน การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การปรับโครงสร้างองค์กรและกิจกรรมการค้าขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Neil มีส่วนเกี่ยวข้องกับยอดขายของ Aptrix ต่อ IBM ในบทบาทก่อนหน้านี้ Neil ให้คำแนะนำด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือการเติบโตและการขยายตัวในระดับนานาชาติให้กับธุรกิจเหล่านี้ Neil ยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทขนาดเล็กที่เพิ่งก่อตั้งเกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงพาณิชย์และการระดมทุน

  ก่อนมารับหน้าที่ในส่วนของเทคโนโลยี Neil เคยดำรงตำแน่งทางการเงินอาวุโสด้านการจัดจำหน่ายและขายปลีก รวมถึงที่ Checkpoint Systems

  Neil ได้รับปริญาตรีพาณิชยศาตร์ (เกียรตินิยม) สาขาการจัดการการเงินจากมหาวิทยาลัยเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ และเป็นสมาชิกของสถาบันนักบัญชีใบอนุญาตในประเทศออสเตรเลีย

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Neil
 • Christopher Koch
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Christopher

  Christopher Koch

  รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน M.Fin (INSEAD) LLB (Hons I) B.Ec F. Fin GAICD

  Christopher Koch ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บทบาทของเขาเกี่ยวข้องกับการควบรวมและการซื้อกิจการ กลยุทธ์ขององค์กรและการมีส่วนร่วมของนักลงทุน เขาเข้าร่วมกับ Freelancer ในปี 2015

  ก่อนที่จะเข้าร่วมกับ Freelancer เขาใช้เวลาเกือบ 10 ปี ในด้านการลงทุนและการค้าธนาคาร โดยมุ่งเน้นส่วนของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสมัยดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการที่ธนาคาร UBS Investment ประสบการณ์ของเขาครอบคลุมถึงการควบรวมและซื้อกิจการ ตลาดเงินทุนและหุ้นองค์กร

  เขาทำงานเกี่ยวกับธุรกรรมในจำนวนมากกว่า 35 พันล้านเหรียญ รวมถึง Australian Securities Exchange (ASX) และ New York Stock Exchange (NYSE) ในพื้นที่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ โตเกียว ลอนดอน ยุโรปและสหรัฐอเมริกา

  Christopher สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการเงินที่ INSEAD (วิทยาเขตฝรั่งเศสและสิงคโปร์) รวมถึงการศึกษาด้านเศรษฐกิจและกฎหมายด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งที่มหาวิทยาลัยแอดิเลด เขาเป็นสมาชิกของสถาบันบริการทางการเงินแห่งประเทศออสเตรเลีย และเป็นสมาชิกผูทรงคุณวุฒิของสมาคมกรรมการออสเตรเลีย

  อาชีพของ Christopher เริ่มต้นในรัฐบาลซึ่งเขาทำงานให้กับ ฯพณฯ ผู้ทรงเกียรติ Alexander Downer AC ระหว่างยุครัฐบาลของ Howard

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Christopher
 • Amir
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amir

  Amir Massoudi

  ผู้อำนวยด้านการเติบโต S.Eng, MSc (Computer Science)

  Amir Massoudi คือผู้อำนวยด้านการเติบโตที่ Freelancer และดูแลทีมด้านการเติบโต ซึ่งควบคุมรายได้ การจัดการผลิตภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการบริการลูกค้าทั้งหมด

  Amir บริหารจัดการทีมทางด้านเทคนิคและมีผู้คนที่หลากหลายประกอบไปด้วย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกร นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ นักฟิสิกส์และผู้จัดการผลิตภัณฑ์

  Amir ได้แต่งบทความ จดสิทธิบัตรและทำรายงานเกี่ยวกับการเรียนรู้เครื่องกล มุมมองด้านคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ทางตัวเลขมากมาย Amir ได้รับปริญาตรี (ตามการวิจัย) ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เอกสาขา การเรียนรู้เครื่องกลและมุมมองด้านคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัย นิว เซาท์ เวลส์

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amir
 • Peter Phillips
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Peter

  Peter Phillips

  รองประธานฝ่ายวิศวกรรม BSc (Hons I) PhD (Computer Science)

  Peter คือรองประธานฝ่ายวิศวกรรมที่ Freelancer บทบาทของเขาคือความรับผิดชอบในการนำทีมวิศวกรรมระดับโลก กำหนดและบริหารงานของบริษัท รวมถึงการวางแนวทางเชิงเทคนิค

  Peter มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่และการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Peter เคยบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยเจมส์คุก ทั้งระดับก่อนสำเร็จการศึกษาและหลังสำเร็จการศึกษา

  Peter เขียนบทความ สิทธิบัตรและสิ่งพิมพ์มากมายที่เกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูลการออกแบบขั้นตอนวิธีและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เขาได้บรรยายในงานประชุมนานาชาติหลายครั้ง Pete ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญในเรื่องการทำเหมืองข้อมูลที่มหาวิทยาลัยเจมส์คุก

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Peter
 • Nicholas de Jong
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nicholas

  Nicholas de Jong

  รองประธานฝ่ายความมั่นคงและปฏิบัติการ B.Eng UNSW

  Nicholas เป็นรองประธานฝ่ายความมั่นคงและปฏิบัติการ รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านข้อมูลของกลุ่มบริษัท Freelancer และตลาดออนไลน์ เขาเข้าร่วมกับ Freelancer เมื่อปี 2013

  Nicholas มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลมากกว่า 15 ปี เคยจัดตั้งและทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยข้อมูล บริการทางการเงิน และตลาดออนไลน์ของบริษัท

  เคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลที่ Sensory Networks (Palo Alto) นักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยที่ Securify (นิวยอร์ก) และที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยที่ Kroll O'Gara (นิวยอร์ก) และอื่นๆ

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nicholas
 • Greg
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Greg

  Greg Robinson

  รองประธานฝ่ายควบคุมการปฏิบัติตามมาตรฐาน ACI, SA Fin

  Greg Robinson ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ Freelancer ความรับผิดชอบของ Greg คือการดูแลภาพรวมทั้งหมดในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท Greg มีหน้าที่พัฒนา กำกับดูแลกิจการและกำหนดแนวการป้องกันความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนธุรกิจ

  ก่อนที่ Greg จะเข้าร่วมงานกับ Freelancer เขาเคยทำงานที่ Paypal Australia ในตำแหน่งห้วหน้าโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารรุ่นแรกที่ทำการเปิดตัว Paypal สู่ตลาดออสเตรเลียในปี 2005 นอกจากนี้ Greg เคยทำงานให้กับ Colonial First State Investments Limited ตั้งแต่ปี 1998 ถึง 2004 ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการประยุกต์และกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด ก่อนหน้านั้น Greg ดำรงตำแหน่งอาวุโสที่ Perpetual Limited เป็นเวลากว่า 13 ปี

  Greg มีประสบการณ์ในด้านผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติตามข้อกำหนด และมีส่วนร่วมเป็นเวลากว่า 10 ปี เกี่ยวกับการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับธุรกิจออนไลน์ Greg เป็นรองอาวุโสของสถาบันบริการทางการเงินแห่งประเทศออสเตรเลีย และรองอาวุโสของสถาบันการปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งประเทศออสเตรเลีย

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Greg
 • Adam Byrnes
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Adam

  Adam Byrnes

  กรรมการอาวุโสระหว่างประเทศ BE (Electrical) (Hons I) / BSc (Adv) (Physics)

  Adam Byrnes รับผิดชอบในการขยายเครือข่ายของ Freelancer ไปทั่วโลก โดยมุ่งเน้นตลาดที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น เอเชียและละตินอเมริกา Adam เป็นผู้นำทีมด้านการประชาสัมพันธ์ เนื้อหา การตลาดและการแปลภาษา อีกทั้งยังรับผิดชอบด้านการเปิดตัวเว็บไซต์ Freelancer ในต่างประเทศ รวม 40 แห่งตามภูมิภาค ใน 31 ภาษา

  ก่อนที่ Adam จะเข้าร่วมกับ Freelancer เขาเคยทำงานเป็นนักวิจัยฟิกสิกส์สาขาโฟตอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เขาได้ร่วมเขียนบทความทางวิชาการมากมายในวารสารฟิสิกส์ที่สำคัญ และได้นำเสนอผลงานของเขาในการประชุม CLEO ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย นอกจากนี้ เขายังทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบริษัท Macquarie Group และ Aalborg Industries

  Adam ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และฟิสิกส์ขั้นสูงจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ และได้ศึกษาในต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตาบาร์บารา

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Adam
 • Sarah Tang
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sarah

  Sarah Tang

  หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการระดับโลก BComm (Honours) MA (International Business) MSc (Strategy)

  Sarah Tang ดูแลฝ่ายปฏิบัติการที่ Freelancer เดินทางข้ามประเทศทั่วโลก เธอเป็นผู้นำทีมที่หลากหลายในการปฏิบัติการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับลูกค้า

  ก่อนหน้านี้เธอมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ให้กับบริษัทข้ามชาติต่างๆ เช่น CBRE EA Games และ Ericsson เธอยังได้เป็นผู้บรรยายเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจและการพาณิชย์ดิจิตอลที่มหาวิทยาลัยควีนส์และมหาวิทยาลัยซิดนีย์

  Sarah เป็นนักวิชาการ Canadian Millennium Scholar และ Cansbridge Fellow เธอจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกลยุทธ์และธุรกิจระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย Queen's และ Vienna University of Economics วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของเธอได้สำรวจเกี่ยวกับจิตวิทยาในการซื้อสินค้าออนไลน์ เธอวิเคราะห์ว่าซอฟต์แวร์สามารถจับความรู้ความเข้าใจของมนุษย์และใช้ผลักดันการตัดสินใจซื้อบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซได้อย่างไร

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sarah
 • sebastian
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sebastián

  Sebastián Siseles

  กรรมการระหว่างประเทศ JD (University of Buenos Aires) / MBA (University of Pittsburgh) / Marketing Diploma (FAECC, Argentina)

  Sebastián Siseles รับผิดชอบการสร้าง การสื่อสาร การดูแลรักษา และการวางแนวกลยุทธ์ส่วนขยายระหว่างประเทศของบริษัทสำหรับระยะยาว เพิ่มความสามารถในการทำกำไร เขาเป็นหัวหน้าทีมของผู้อำนวยการภูมิภาคและผู้จัดการประจำประเทศทั่วโลก Sebastián ยังมีความเกี่ยวข้องโดยตรงและรับผิดชอบเกี่ยวกับการเปิดตัว การจัดตั้ง รวบรวมการมีอยู่และการเติบโตของ Freelancer ระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการพัฒนาและการสร้างตลาด โดยมุ่งเน้นการดำเนินการของบริษัททั่วทวีปละตินอเมริกาและยุโรปตอนใต้ เขาเป็นผู้ประกอบการ ชาวอาร์เจนตินาที่สำเร็จปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก Sebastián มีประวัติการทำงานด้านกฏหมายในองค์กรทางการเงินและการควบรวมกิจการ หลังสำเร็จการศึกษาเขาเข้าหลักสูตรที่ Buenos Aires Stock Exchange และ Southwestern University School ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ

  ก่อนที่ Sebastián จะร่วมงานกับ Freelancer เขาได้ร่วมก่อตั้งบริษัทอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร นอกจากนี้เขาเคยดำรงตำแหน่งประธาน ผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาทั่วไป และกรรมการอำนวยการฝายปฏิบัติการในบริษัทอินเทอร์เน็ตและบริษัทที่ไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรทางด้านกฎหมายในอาร์เจนตินาอย่างมีเกียรติ

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sebastián
 • Helma Kusuma
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Helma

  Helma Kusuma

  ผู้จัดการประจำประเทศ - อินโดนีเซีย BA - Public Relations (University of Indonesia)

  Helma Kusuma มีหน้าที่ในการผลักดันการเติบโตของ Freelancer ในอินโดนีเซีย กิจกรรมของ Helma รวมถึงการประสานงานกับสื่อในท้องถิ่นและผู้ถือหุ้น มองหาโอกาสในการทำตลาดแบรนด์และเว็บไซต์ในท้องถิ่น อีกทั้งการพูดที่การประชุมในท้องถิ่นและกิจกรรมสื่อ เข้าร่วมใน การประชุม/การจัดงาน พบปะกับผู้ถือหุ้นคนสำคัญ การจัดกิจกรรม หาโอกาสในการหาผู้สนับสนุน การสร้างและเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ Freelancer ตลอดจนมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับกิจกรรมการสื่อสารทั้งหมดในอินโดนีเซียในฐานะโฆษกของบริษัทสำหรับข้อสงสัยต่าง ๆ ของสื่อและบล็อกเกอร์

  จบการศึกษาทางด้านการสื่อสารจากมหาวิทยาลับอินโดนีเซีย Helma อยู่ในอุตสาหกรรมทางด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของอินโดนีเซียมาเป็นเวลา 17 ปี ด้วยความรู้ที่ลึกซึ้งของเธอจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ถูกขัดเกลามาจากประสบการณ์ของเธอ Helma เป็นผู้นำทีมการสื่อสารของบริษัทในพื้นที่และบริษัทระหว่างประเทศมามากมาย เช่น NurZahra Indonesia, Ristra Group, MNC Skyvision, Santika Premier Jakarta Hotel และนิตยาสาร Kapital's English ก่อนเข้ามาทำหน้าที่ใน Freelancer เธอยังได้เปิดบริษัทเป็นของตัวเองด้วย ให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่และภูมิภาคทั่วเอเชีย เช่น National Geographic Asia Channel, ESPN Star Sports Asia Channel, Panasonic Gobel Indonesia และอื่น ๆ อีกมาก

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Helma
Matt Barrie
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Matt

Matt Barrie

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการ BE (Hons I) BSc (Hons I) GDipAppFin MAppFin MSEE (Stanford) GAICD SEP FIEAust

Matt Barrie ได้รับรางวัลสาขาผู้ประกอบการ เขาคือผู้บริหารระดับสูงของ แหล่งตลาดการจ้างงาน freelance ที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่เชื่อมต่อมืออาชีพมากกว่า 20 ล้านคน จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งได้รับรางวัลโดย tional Academy of Digital Arts & Sciences ten Webby Awards รางวัล "Internet's highest honour"

Freelancer.com เชื่อมโยงระหว่างธุรกิจขนาดเล็กและหน่วยงานจากโลกตะวันตกกับ freelancer ในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการทั้งสองฝั่งโลก บริษัท Freelancer Limited จดทะเบียนซื้อขายใน Australian Securities Exchange in 2013 โดยมีมูลค่าตลาดกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ Matt ยังเป็นผู้บริหารระดับสูงของ Escrow.com ซึ่งเป็นการชำระเงินออนไลน์ชั้นนำของโลกที่เชื่อถือ รักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมมากกว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Matt เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ซึ่งเขาเคยสอนวิทยาการเข้ารหัสลับเป็นเวลา 15 ปี และต่อมาได้สอนเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจเชิงเทคโนโลยี เขาได้ร่วมเขียนการขอจดสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกามากกว่า 20 รายการ

Matt เป็นผู้บรรยายระดับโลกและได้เข้าร่วมการบรรยายที่ SXSW, The Summit Series, Tony Robbins, The Next Web, The New York Times, Bloomberg TV, Wall Street Journal, TechCrunch, BRW และ The Economist

ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นซีอีโอของ Sensory Networks Inc. ผู้จำหน่ายตัวประมวลเครือข่ายประสิทธิภาพสูงให้กับ Intel Corporation ในปี 2013

ในปี 2006 เขาได้รับรางวัล State Pearcey Award สำหรับการสนับสนุนอุตสาหรรม IT&T ในปี 2010 เขาได้รับการเสนอชื่อในฐานะศิษย์เก่าแห่งปีสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ในปี 2011 เขาถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัล BRW Entrepreneur of the Year โดยสื่อที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย เช่นเดียวกับ Ernst & Young Technology Entrepreneur of the Year สำหรับในปี 2016 เขาได้รับรางวัล Libertarian of the Year จากสมาคมเสรีนิยมแห่งออสเตรเลีย

หากต้องการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดส่งอีเมลมาที่ speaker@freelancer.com

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Matt
Darren Williams
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Darren

Darren Williams

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร BSc (Hons I) PhD (Computer Science) MAICD

Darren transitioned from Executive Director and Chief Technology Officer of Freelancer to Non-Executive Director in late 2015. In his time as an executive he was responsible day-to-day for strategic leadership of the company‘s operating and technical direction.

Darren มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล เครือข่ายและซอฟต์แวร์ ก่อนที่ Darren จะร่วมงานกับ Freelancer เขาเคยเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Sensory Networks บริษัทฮาร์ดแวร์ความปลอดภัยด้านเครือข่าย ซึ่งบทบาทของเขาคือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเวลาต่อมา ก่อนหน้านี้ Darren เคยบรรยายที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ในหลากหลายสาขาวิชาให้กับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยและนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Darren เขียนบทความ สิทธิบัตรและสิ่งพิมพ์มากมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีความปลอดภัย ซอฟต์แวร์และเครือข่าย เขาได้บรรยายในงานประชุมนานาชาติหลายครั้ง Darren ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และปริญญาเอกสาขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Darren
Simon
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Simon

Simon Clausen

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

Simon คือนักประดิษฐ์ผู้ก่อตั้ง Freelancer เขามีประสบการณ์มากกว่า 17 ปี ในธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่มีอัตราการเติบโตสูงทั้งในประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของเขามีทั้งความสามารถเกี่ยวกับภาษาที่ใช้พัฒนาซอฟต์แวร์มากมาย ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ความเสี่ยง นอกจากนี้เขายังเป็นนักประดิษฐ์และร่วมเขียนสิทธิบัตรเทคโนโลยีมากมาย

เขาค้นพบเทคโนโลยีด้านศูนย์การใช้ซอฟต์แวร์และอินเทอร์เน็ต และเคยเป็นซีอีโอของ WinGuides ซึ่งภายหลังกลายเป็น PC Tools ในฐานะที่ Simon ดำรงตำแหน่งซีอีโอของ PC Tools เขาทำให้บริษัทมีรายได้เติบโตถึง 100 ล้านดอลลาร์ โดยดูแลพนักงานมากกว่า 250 คน และสำนักงานใน 7 ประเทศ PC Tools ถูกซื้อโดย Symantec Corporation (NASDAQ:SYMC) ในเดือนตุลาคม 2008 นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียในขณะนั้น หลังจากการควบรวมกิจการ Simon กลายเป็นรองประธานที่ Symantec ก่อนที่จะออกไปในปี 2009 และก่อตั้ง Startive Ventures ซึ่งเป็นกองทุนร่วมด้านเทคโนโลยี Startive ได้ดำเนินการลงทุนอย่างต่อเนื่องในกิจการที่เพิ่งก่อตั้งทั่วโลกและ Simon ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลและที่ปรึกษาให้กับบริษัทระดับโลก

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Simon
Neil Katz
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Neil

Neil Katz

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน B Com (Hons) ACA / EPGC (Stanford)

Neil Katz ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของ Freelancer รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและการบริหารของบริษัท ตั้งแต่เข้าร่วมกับ Freelancer ในเดือนพฤษภาคม 2009 Neil เป็นส่วนหนึ่งของทีมบริการ เขาเป็นผู้ดูแลข้อบังคับด้านการเงินและการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

Neil มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้านการเงินและการจัดการทั่วไป Neil เคยเป็นผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินที่บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่ง รวมถึง IPscape, Threatmetrix, Sensory Networks และ Aptrix เขามีประสบการณ์หลากหลายเกี่ยวกับภาคเอกชนและการระดมทุน การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การปรับโครงสร้างองค์กรและกิจกรรมการค้าขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Neil มีส่วนเกี่ยวข้องกับยอดขายของ Aptrix ต่อ IBM ในบทบาทก่อนหน้านี้ Neil ให้คำแนะนำด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือการเติบโตและการขยายตัวในระดับนานาชาติให้กับธุรกิจเหล่านี้ Neil ยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทขนาดเล็กที่เพิ่งก่อตั้งเกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงพาณิชย์และการระดมทุน

ก่อนมารับหน้าที่ในส่วนของเทคโนโลยี Neil เคยดำรงตำแน่งทางการเงินอาวุโสด้านการจัดจำหน่ายและขายปลีก รวมถึงที่ Checkpoint Systems

Neil ได้รับปริญาตรีพาณิชยศาตร์ (เกียรตินิยม) สาขาการจัดการการเงินจากมหาวิทยาลัยเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ และเป็นสมาชิกของสถาบันนักบัญชีใบอนุญาตในประเทศออสเตรเลีย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Neil
Christopher Koch
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Christopher

Christopher Koch

รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน M.Fin (INSEAD) LLB (Hons I) B.Ec F. Fin GAICD

Christopher Koch ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บทบาทของเขาเกี่ยวข้องกับการควบรวมและการซื้อกิจการ กลยุทธ์ขององค์กรและการมีส่วนร่วมของนักลงทุน เขาเข้าร่วมกับ Freelancer ในปี 2015

ก่อนที่จะเข้าร่วมกับ Freelancer เขาใช้เวลาเกือบ 10 ปี ในด้านการลงทุนและการค้าธนาคาร โดยมุ่งเน้นส่วนของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสมัยดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการที่ธนาคาร UBS Investment ประสบการณ์ของเขาครอบคลุมถึงการควบรวมและซื้อกิจการ ตลาดเงินทุนและหุ้นองค์กร

เขาทำงานเกี่ยวกับธุรกรรมในจำนวนมากกว่า 35 พันล้านเหรียญ รวมถึง Australian Securities Exchange (ASX) และ New York Stock Exchange (NYSE) ในพื้นที่ ออสเตรเลีย ฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ โตเกียว ลอนดอน ยุโรปและสหรัฐอเมริกา

Christopher สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการเงินที่ INSEAD (วิทยาเขตฝรั่งเศสและสิงคโปร์) รวมถึงการศึกษาด้านเศรษฐกิจและกฎหมายด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งที่มหาวิทยาลัยแอดิเลด เขาเป็นสมาชิกของสถาบันบริการทางการเงินแห่งประเทศออสเตรเลีย และเป็นสมาชิกผูทรงคุณวุฒิของสมาคมกรรมการออสเตรเลีย

อาชีพของ Christopher เริ่มต้นในรัฐบาลซึ่งเขาทำงานให้กับ ฯพณฯ ผู้ทรงเกียรติ Alexander Downer AC ระหว่างยุครัฐบาลของ Howard

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Christopher
Peter Phillips
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Peter

Peter Phillips

รองประธานฝ่ายวิศวกรรม BSc (Hons I) PhD (Computer Science)

Peter คือรองประธานฝ่ายวิศวกรรมที่ Freelancer บทบาทของเขาคือความรับผิดชอบในการนำทีมวิศวกรรมระดับโลก กำหนดและบริหารงานของบริษัท รวมถึงการวางแนวทางเชิงเทคนิค

Peter มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่และการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Peter เคยบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยเจมส์คุก ทั้งระดับก่อนสำเร็จการศึกษาและหลังสำเร็จการศึกษา

Peter เขียนบทความ สิทธิบัตรและสิ่งพิมพ์มากมายที่เกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูลการออกแบบขั้นตอนวิธีและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เขาได้บรรยายในงานประชุมนานาชาติหลายครั้ง Pete ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เชี่ยวชาญในเรื่องการทำเหมืองข้อมูลที่มหาวิทยาลัยเจมส์คุก

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Peter
Nicholas de Jong
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nicholas

Nicholas de Jong

รองประธานฝ่ายความมั่นคงและปฏิบัติการ B.Eng UNSW

Nicholas เป็นรองประธานฝ่ายความมั่นคงและปฏิบัติการ รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านข้อมูลของกลุ่มบริษัท Freelancer และตลาดออนไลน์ เขาเข้าร่วมกับ Freelancer เมื่อปี 2013

Nicholas มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลมากกว่า 15 ปี เคยจัดตั้งและทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยข้อมูล บริการทางการเงิน และตลาดออนไลน์ของบริษัท

เคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลที่ Sensory Networks (Palo Alto) นักวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยที่ Securify (นิวยอร์ก) และที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยที่ Kroll O'Gara (นิวยอร์ก) และอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nicholas
Greg
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Greg

Greg Robinson

รองประธานฝ่ายควบคุมการปฏิบัติตามมาตรฐาน ACI, SA Fin

Greg Robinson ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ Freelancer ความรับผิดชอบของ Greg คือการดูแลภาพรวมทั้งหมดในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท Greg มีหน้าที่พัฒนา กำกับดูแลกิจการและกำหนดแนวการป้องกันความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนธุรกิจ

ก่อนที่ Greg จะเข้าร่วมงานกับ Freelancer เขาเคยทำงานที่ Paypal Australia ในตำแหน่งห้วหน้าโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารรุ่นแรกที่ทำการเปิดตัว Paypal สู่ตลาดออสเตรเลียในปี 2005 นอกจากนี้ Greg เคยทำงานให้กับ Colonial First State Investments Limited ตั้งแต่ปี 1998 ถึง 2004 ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการประยุกต์และกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด ก่อนหน้านั้น Greg ดำรงตำแหน่งอาวุโสที่ Perpetual Limited เป็นเวลากว่า 13 ปี

Greg มีประสบการณ์ในด้านผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติตามข้อกำหนด และมีส่วนร่วมเป็นเวลากว่า 10 ปี เกี่ยวกับการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับธุรกิจออนไลน์ Greg เป็นรองอาวุโสของสถาบันบริการทางการเงินแห่งประเทศออสเตรเลีย และรองอาวุโสของสถาบันการปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งประเทศออสเตรเลีย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Greg
Adam Byrnes
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Adam

Adam Byrnes

กรรมการอาวุโสระหว่างประเทศ BE (Electrical) (Hons I) / BSc (Adv) (Physics)

Adam Byrnes รับผิดชอบในการขยายเครือข่ายของ Freelancer ไปทั่วโลก โดยมุ่งเน้นตลาดที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น เอเชียและละตินอเมริกา Adam เป็นผู้นำทีมด้านการประชาสัมพันธ์ เนื้อหา การตลาดและการแปลภาษา อีกทั้งยังรับผิดชอบด้านการเปิดตัวเว็บไซต์ Freelancer ในต่างประเทศ รวม 40 แห่งตามภูมิภาค ใน 31 ภาษา

ก่อนที่ Adam จะเข้าร่วมกับ Freelancer เขาเคยทำงานเป็นนักวิจัยฟิกสิกส์สาขาโฟตอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เขาได้ร่วมเขียนบทความทางวิชาการมากมายในวารสารฟิสิกส์ที่สำคัญ และได้นำเสนอผลงานของเขาในการประชุม CLEO ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย นอกจากนี้ เขายังทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบริษัท Macquarie Group และ Aalborg Industries

Adam ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และฟิสิกส์ขั้นสูงจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ และได้ศึกษาในต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตาบาร์บารา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Adam
Sarah Tang
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sarah

Sarah Tang

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการระดับโลก BComm (Honours) MA (International Business) MSc (Strategy)

Sarah Tang ดูแลฝ่ายปฏิบัติการที่ Freelancer เดินทางข้ามประเทศทั่วโลก เธอเป็นผู้นำทีมที่หลากหลายในการปฏิบัติการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ มีความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับลูกค้า

ก่อนหน้านี้เธอมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ให้กับบริษัทข้ามชาติต่างๆ เช่น CBRE EA Games และ Ericsson เธอยังได้เป็นผู้บรรยายเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจและการพาณิชย์ดิจิตอลที่มหาวิทยาลัยควีนส์และมหาวิทยาลัยซิดนีย์

Sarah เป็นนักวิชาการ Canadian Millennium Scholar และ Cansbridge Fellow เธอจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านกลยุทธ์และธุรกิจระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย Queen's และ Vienna University of Economics วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของเธอได้สำรวจเกี่ยวกับจิตวิทยาในการซื้อสินค้าออนไลน์ เธอวิเคราะห์ว่าซอฟต์แวร์สามารถจับความรู้ความเข้าใจของมนุษย์และใช้ผลักดันการตัดสินใจซื้อบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sarah
sebastian
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sebastián

Sebastián Siseles

กรรมการระหว่างประเทศ JD (University of Buenos Aires) / MBA (University of Pittsburgh) / Marketing Diploma (FAECC, Argentina)

Sebastián Siseles รับผิดชอบการสร้าง การสื่อสาร การดูแลรักษา และการวางแนวกลยุทธ์ส่วนขยายระหว่างประเทศของบริษัทสำหรับระยะยาว เพิ่มความสามารถในการทำกำไร เขาเป็นหัวหน้าทีมของผู้อำนวยการภูมิภาคและผู้จัดการประจำประเทศทั่วโลก Sebastián ยังมีความเกี่ยวข้องโดยตรงและรับผิดชอบเกี่ยวกับการเปิดตัว การจัดตั้ง รวบรวมการมีอยู่และการเติบโตของ Freelancer ระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการพัฒนาและการสร้างตลาด โดยมุ่งเน้นการดำเนินการของบริษัททั่วทวีปละตินอเมริกาและยุโรปตอนใต้ เขาเป็นผู้ประกอบการ ชาวอาร์เจนตินาที่สำเร็จปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก Sebastián มีประวัติการทำงานด้านกฏหมายในองค์กรทางการเงินและการควบรวมกิจการ หลังสำเร็จการศึกษาเขาเข้าหลักสูตรที่ Buenos Aires Stock Exchange และ Southwestern University School ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ

ก่อนที่ Sebastián จะร่วมงานกับ Freelancer เขาได้ร่วมก่อตั้งบริษัทอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร นอกจากนี้เขาเคยดำรงตำแหน่งประธาน ผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาทั่วไป และกรรมการอำนวยการฝายปฏิบัติการในบริษัทอินเทอร์เน็ตและบริษัทที่ไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรทางด้านกฎหมายในอาร์เจนตินาอย่างมีเกียรติ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sebastián
Amir
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amir

Amir Massoudi

ผู้อำนวยด้านการเติบโต S.Eng, MSc (Computer Science)

Amir Massoudi คือผู้อำนวยด้านการเติบโตที่ Freelancer และดูแลทีมด้านการเติบโต ซึ่งควบคุมรายได้ การจัดการผลิตภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการบริการลูกค้าทั้งหมด

Amir บริหารจัดการทีมทางด้านเทคนิคและมีผู้คนที่หลากหลายประกอบไปด้วย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกร นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ นักฟิสิกส์และผู้จัดการผลิตภัณฑ์

Amir ได้แต่งบทความ จดสิทธิบัตรและทำรายงานเกี่ยวกับการเรียนรู้เครื่องกล มุมมองด้านคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ทางตัวเลขมากมาย Amir ได้รับปริญาตรี (ตามการวิจัย) ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เอกสาขา การเรียนรู้เครื่องกลและมุมมองด้านคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัย นิว เซาท์ เวลส์

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amir
Helma Kusuma
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Helma

Helma Kusuma

ผู้จัดการประจำประเทศ - อินโดนีเซีย BA - Public Relations (University of Indonesia)

Helma Kusuma มีหน้าที่ในการผลักดันการเติบโตของ Freelancer ในอินโดนีเซีย กิจกรรมของ Helma รวมถึงการประสานงานกับสื่อในท้องถิ่นและผู้ถือหุ้น มองหาโอกาสในการทำตลาดแบรนด์และเว็บไซต์ในท้องถิ่น อีกทั้งการพูดที่การประชุมในท้องถิ่นและกิจกรรมสื่อ เข้าร่วมใน การประชุม/การจัดงาน พบปะกับผู้ถือหุ้นคนสำคัญ การจัดกิจกรรม หาโอกาสในการหาผู้สนับสนุน การสร้างและเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ Freelancer ตลอดจนมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับกิจกรรมการสื่อสารทั้งหมดในอินโดนีเซียในฐานะโฆษกของบริษัทสำหรับข้อสงสัยต่าง ๆ ของสื่อและบล็อกเกอร์

จบการศึกษาทางด้านการสื่อสารจากมหาวิทยาลับอินโดนีเซีย Helma อยู่ในอุตสาหกรรมทางด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของอินโดนีเซียมาเป็นเวลา 17 ปี ด้วยความรู้ที่ลึกซึ้งของเธอจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ถูกขัดเกลามาจากประสบการณ์ของเธอ Helma เป็นผู้นำทีมการสื่อสารของบริษัทในพื้นที่และบริษัทระหว่างประเทศมามากมาย เช่น NurZahra Indonesia, Ristra Group, MNC Skyvision, Santika Premier Jakarta Hotel และนิตยาสาร Kapital's English ก่อนเข้ามาทำหน้าที่ใน Freelancer เธอยังได้เปิดบริษัทเป็นของตัวเองด้วย ให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่และภูมิภาคทั่วเอเชีย เช่น National Geographic Asia Channel, ESPN Star Sports Asia Channel, Panasonic Gobel Indonesia และอื่น ๆ อีกมาก

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Helma