พบกับทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง Freelancer!

ผู้อำนวยการ
 • Matt Barrie
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Matt

  Matt Barrie

  ผู้บริหารสูงสุดและประธาน BE (Hons I) BSc (Hons I) GDipAppFin MAppFin MSEE (Stanford) GAICD SEP FIEAust

  Matt Barrie ได้รับรางวัลสาขาผู้ประกอบการ เขาคือผู้บริหารระดับสูงของ แหล่งตลาดการจ้างงาน freelance ที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่เชื่อมต่อมืออาชีพมากกว่า 20 ล้านคน จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งได้รับรางวัลโดย tional Academy of Digital Arts & Sciences ten Webby Awards รางวัล "Internet's highest honour"

  Freelancer.com เชื่อมโยงระหว่างธุรกิจขนาดเล็กและหน่วยงานจากโลกตะวันตกกับ freelancer ในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการทั้งสองฝั่งโลก บริษัท Freelancer Limited จดทะเบียนซื้อขายใน Australian Securities Exchange in 2013 โดยมีมูลค่าตลาดกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

  นอกจากนี้ Matt ยังเป็นผู้บริหารระดับสูงของ Escrow.com ซึ่งเป็นการชำระเงินออนไลน์ชั้นนำของโลกที่เชื่อถือ รักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมมากกว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

  Matt เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ซึ่งเขาเคยสอนวิทยาการเข้ารหัสลับเป็นเวลา 15 ปี และต่อมาได้สอนเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจเชิงเทคโนโลยี เขาได้ร่วมเขียนการขอจดสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกามากกว่า 20 รายการ

  Matt เป็นผู้บรรยายระดับโลกและได้เข้าร่วมการบรรยายที่ SXSW, The Summit Series, Tony Robbins, The Next Web, The New York Times, Bloomberg TV, Wall Street Journal, TechCrunch, BRW และ The Economist

  ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นซีอีโอของ Sensory Networks Inc. ผู้จำหน่ายตัวประมวลเครือข่ายประสิทธิภาพสูงให้กับ Intel Corporation ในปี 2013

  ในปี 2006 เขาได้รับรางวัล State Pearcey Award สำหรับการสนับสนุนอุตสาหรรม IT&T ในปี 2010 เขาได้รับการเสนอชื่อในฐานะศิษย์เก่าแห่งปีสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ในปี 2011 เขาถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัล BRW Entrepreneur of the Year โดยสื่อที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย เช่นเดียวกับ Ernst & Young Technology Entrepreneur of the Year สำหรับในปี 2016 เขาได้รับรางวัล Libertarian of the Year จากสมาคมเสรีนิยมแห่งออสเตรเลีย

  หากต้องการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดส่งอีเมลมาที่ speaker@freelancer.com

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Matt
 • Darren Williams
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Darren

  Darren Williams

  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร BSc (Hons I) PhD (Computer Science) MAICD

  Darren เปลี่ยนจากตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Freelancer เป็นตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในปลายปี 2015 ในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง เขารับผิดชอบเกี่ยวกับการเป็นผู้นำด้านกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท

  Darren มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล เครือข่ายและซอฟต์แวร์ ก่อนที่ Darren จะร่วมงานกับ Freelancer เขาเคยเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Sensory Networks บริษัทฮาร์ดแวร์ความปลอดภัยด้านเครือข่าย ซึ่งบทบาทของเขาคือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเวลาต่อมา ก่อนหน้านี้ Darren เคยบรรยายที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ในหลากหลายสาขาวิชาให้กับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยและนักศึกษาระดับปริญญาตรี

  Darren เขียนบทความ สิทธิบัตรและสิ่งพิมพ์มากมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีความปลอดภัย ซอฟต์แวร์และเครือข่าย เขาได้บรรยายในงานประชุมนานาชาติหลายครั้ง Darren ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และปริญญาเอกสาขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Darren
 • Simon Clausen
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Simon

  Simon Clausen

  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

  Simon คือนักประดิษฐ์ผู้ก่อตั้ง Freelancer เขามีประสบการณ์มากกว่า 17 ปี ในธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่มีอัตราการเติบโตสูงทั้งในประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของเขามีทั้งความสามารถเกี่ยวกับภาษาที่ใช้พัฒนาซอฟต์แวร์มากมาย ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ความเสียง นอกจากนี้เขายังเป็นนักประดิษฐ์และร่วมเขียนสิทธิบัตรเทคโนโลยีมากมาย

  เขาค้นพบเทคโนโลยีด้านศูนย์การใช้ซอฟต์แวร์และอินเทอร์เน็ต และเคยเป็นซีอีโอของ WinGuides ซึ่งภายหลังกลายเป็น PC Tools ในฐานะที่ Simon ดำรงตำแหน่งซีอีโอของ PC Tools เขาทำให้บริษัทมีรายได้เติบโตถึง 100 ล้านดอลลาร์ โดยดูแลพนักงานมากกว่า 250 คน และสำนักงานใน 7 ประเทศ PC Tools ถูกซื้อโดย Symantec Corporation (NASDAQ:SYMC) ในเดือนตุลาคม 2008 นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียในขณะนั้น หลังจากการควบรวมกิจการ Simon กลายเป็นรองประธานที่ Symantec ก่อนที่จะออกไปในปี 2009 และก่อตั้ง Startive Ventures ซึ่งเป็นกองทุนร่วมด้านเทคโนโลยี Startive ได้ดำเนินการลงทุนอย่างต่อเนื่องในกิจการที่เพิ่งก่อตั้งทั่วโลกและ Simon ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลและที่ปรึกษาให้กับบริษัทระดับโลก

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Simon
ผู้บริหารระดับสูง
 • Neil Katz
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Neil

  Neil Katz

  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน B Com (Hons) ACA / EPGC (Stanford)

  Neil Katz ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของ Freelancer รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและการบริหารของบริษัท ตั้งแต่เข้าร่วมกับ Freelancer ในเดือนพฤษภาคม 2009 Neil เป็นส่วนหนึ่งของทีมบริการ เขาเป็นผู้ดูแลข้อบังคับด้านการเงินและการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

  Neil มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้านการเงินและการจัดการทั่วไป Neil เคยเป็นผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินที่บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่ง รวมถึง IPscape, Threatmetrix, Sensory Networks และ Aptrix เขามีประสบการณ์หลากหลายเกี่ยวกับภาคเอกชนและการระดมทุน การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การปรับโครงสร้างองค์กรและกิจกรรมการค้าขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Neil มีส่วนเกี่ยวข้องกับยอดขายของ Aptrix ต่อ IBM ในบทบาทก่อนหน้านี้ Neil ให้คำแนะนำด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือการเติบโตและการขยายตัวในระดับนานาชาติให้กับธุรกิจเหล่านี้ Neil ยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทขนาดเล็กที่เพิ่งก่อตั้งเกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงพาณิชย์และการระดมทุน

  ก่อนมารับหน้าที่ในส่วนของเทคโนโลยี Neil เคยดำรงตำแน่งทางการเงินอาวุโสด้านการจัดจำหน่ายและขายปลีก รวมถึงที่ Checkpoint Systems

  Neil ได้รับปริญาตรีพาณิชยศาตร์ (เกียรตินิยม) สาขาการจัดการการเงินจากมหาวิทยาลัยเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ และเป็นสมาชิกของสถาบันนักบัญชีใบอนุญาตในประเทศออสเตรเลีย

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Neil
 • Amir Massoudi
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amir

  Amir Massoudi

  Vice President, Growth S.Eng, MSc (Computer Science)

  Amir Massoudi คือผู้อำนวยด้านการเติบโตที่ Freelancer และดูแลทีมด้านการเติบโต ซึ่งควบคุมรายได้ การจัดการผลิตภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการบริการลูกค้าทั้งหมด

  Amir บริหารจัดการทีมทางด้านเทคนิคและมีผู้คนที่หลากหลายประกอบไปด้วย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกร นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ นักฟิสิกส์และผู้จัดการผลิตภัณฑ์

  Amir ได้แต่งบทความ จดสิทธิบัตรและทำรายงานเกี่ยวกับการเรียนรู้เครื่องกล มุมมองด้านคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ทางตัวเลขมากมาย Amir ได้รับปริญาตรี (ตามการวิจัย) ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เอกสาขา การเรียนรู้เครื่องกลและมุมมองด้านคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัย นิว เซาท์ เวลส์

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amir
 • Jun Yao
  Read more about Jun

  Jun Yao

  รองประธานฝ่ายวิศวกรรม BE (Automation) MSc PhD (Computer Science)

  Jun Yao is the Vice President of Engineering at Freelancer. He is responsible for leading the global engineering teams, defining and executing the company's long-term technical roadmap, and aligning engineering excellence with business goals.

  Jun is a seasoned problem solver with tracked records in managing, mentoring and scaling global technical teams. Jun has extensive experience in software engineering, and his areas of expertise include application and system designs, computer networks, information security and relational databases.

  Jun has spoken at a number of International conferences and authored numerous patents, research papers and journal articles in wireless communications, Quality of Service in mobile computing, inter-vehicle communications and algorithms. Jun holds a B.E. degree from the South China University of Technology, China, and the Master and Ph.D. degrees in Computer Science from the University of New South Wales, Australia.

  Read more about Jun
 • Chris Trotman
  Read more about Chris

  Chris Trotman

  Associate Vice President, Architecture BS (Information Systems)

  Chris Trotman is the Associate Vice President of Architecture at Freelancer. Chris is responsible for all technical aspects of engineering, maintaining the highest level of engineering standards and ensuring Freelancer is prepared for current and future growth. Chris holds a Bachelor of Science in Information Systems from the University of Auckland, New Zealand.

  Read more about Chris
 • Yves Sy
  Read more about Yves

  Yves Sy

  Associate Vice President, Technical Operations & Regional Head, Manila BS CS (University of the Philippines, Manila)

  Yves Sy is the Associate Vice President of Technical Operations, and also heads Freelancer's regional office in Manila. He is responsible for ensuring that the company is able to operate, grow and execute at a sustainable level globally by applying product development, managerial and operational best practices. Prior to joining Freelancer, Yves spent more than a decade architecting scalable software systems and managing engineering teams in various industries such as travel, gaming, and advertising. He holds a Bachelor's Degree in Computer Science from the University of the Philippines, Manila.

  Read more about Yves
 • Greg
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Greg

  Greg Robinson

  รองประธานฝ่ายควบคุมการปฏิบัติตามมาตรฐาน ACI, SA Fin

  Greg Robinson ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ Freelancer ความรับผิดชอบของ Greg คือการดูแลภาพรวมทั้งหมดในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท Greg มีหน้าที่พัฒนา กำกับดูแลกิจการและกำหนดแนวการป้องกันความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนธุรกิจ

  ก่อนที่ Greg จะเข้าร่วมงานกับ Freelancer เขาเคยทำงานที่ Paypal Australia ในตำแหน่งห้วหน้าโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารรุ่นแรกที่ทำการเปิดตัว Paypal สู่ตลาดออสเตรเลียในปี 2005 นอกจากนี้ Greg เคยทำงานให้กับ Colonial First State Investments Limited ตั้งแต่ปี 1998 ถึง 2004 ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการประยุกต์และกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด ก่อนหน้านั้น Greg ดำรงตำแหน่งอาวุโสที่ Perpetual Limited เป็นเวลากว่า 13 ปี

  Greg มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในฐานะมืออาชีพและใช้เวลามากกว่า 10 ปี ในการกำกับดูแลกิจการและกำหนดแนวทางในสภาพแวดล้อมออนไลน์ Greg คือสมาชิกอาวุโสของ Financial Services Institute ของออสเตรเลียและเป็นสมาชิกของ GRCI (Governance Risk and Compliance Institute)

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Greg
 • Adam Byrnes
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Adam

  Adam Byrnes

  Senior Director, Product Management BE (Electrical) (Hons I) / BSc (Adv) (Physics)

  Adam Byrnes รับผิดชอบในการขยายเครือข่ายของ Freelancer ไปทั่วโลก โดยมุ่งเน้นตลาดที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น เอเชียและละตินอเมริกา Adam เป็นผู้นำทีมด้านการประชาสัมพันธ์ เนื้อหา การตลาดและการแปลภาษา อีกทั้งยังรับผิดชอบด้านการเปิดตัวเว็บไซต์ Freelancer ในต่างประเทศ รวม 40 แห่งตามภูมิภาค ใน 31 ภาษา

  ก่อนที่ Adam จะเข้าร่วมกับ Freelancer เขาเคยทำงานเป็นนักวิจัยฟิกสิกส์สาขาโฟตอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เขาได้ร่วมเขียนบทความทางวิชาการมากมายในวารสารฟิสิกส์ที่สำคัญ และได้นำเสนอผลงานของเขาในการประชุม CLEO ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย นอกจากนี้ เขายังทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบริษัท Macquarie Group และ Aalborg Industries

  Adam ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และฟิสิกส์ขั้นสูงจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ และได้ศึกษาในต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตาบาร์บารา

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Adam
 • Sarah Tang
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sarah

  Sarah Z. Tang

  Vice President, Enterprise BCom/MA/MSc

  Sarah Tang is the VP of Enterprise at Freelancer.com, where she works with Fortune 500 clients to adopt and scale the crowd within their organizations. She previously worked in product management before leading the group's global operations. Prior to Freelancer.com, she worked on the 2012 US Presidential Election and as a management consultant for clients like CBRE, Electronic Arts and Ericsson. She has a double MSc/MA from Vienna University of Economics, is a Canadian National Merit Scholar and on SIA's 2017 Global Power 50 most influential women's list. She currently collaborates closely with NASA and Harvard Business School/ Lab of Innovation Science on research and thought-leadership to advance the crowdsourcing industry.

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sarah
 • sebastian
  Read more about Sebastián

  Sebastián Siseles

  Vice President, International JD (University of Buenos Aires) / MBA (University of Pittsburgh) / Marketing Diploma (FAECC, Argentina)

  Sebastián Siseles is responsible for creating, communicating, maintaining, and aligning the company's international expansion strategy for long-term, profitable growth, leading the team of regional directors and country managers worldwide. Sebastián is also directly involved and responsible for international launches, establishing and consolidating Freelancer's presence and growth in both developed and emerging markets, with special focus in managing company's operations across Latin America and Southern Europe. An Argentine entrepreneur with an MBA from the University of Pittsburgh, Sebastián has a background in law specialising in corporate finance and M&A and has taken post-graduate courses at the Buenos Aires Stock Exchange and the Southwestern University School of Law on International Business Transactions.

  Prior to joining Freelancer, Sebastián cofounded multiple Internet and communications companies and has also served as President, Director, General Counsel, and COO in different Internet and non-technology companies, while being part of a prestigious corporate law firm in Argentina.

  Read more about Sebastián
 • Helma Kusuma
  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Helma

  Helma Kusuma

  ผู้จัดการประจำภูมิภาค เอเชีย BA - Public Relations (University of Indonesia)

  Helma Kusuma มีหน้าที่ผลักดันการเติบโตของ Freelancer ในอินโดนีเซีย กิจกรรมของ Helma รวมถึงการประสานงานกับสื่อในท้องถิ่นและผู้ถือหุ้น มองหาโอกาสทำตลาดแบรนด์และเว็บไซต์ในท้องถิ่น รวมทั้งการพูดในที่ประชุมท้องถิ่นและกิจกรรมสื่อ เข้าร่วมการประชุม/การจัดงาน พบปะกับผู้ถือหุ้นคนสำคัญ การจัดกิจกรรม การหาผู้สนับสนุน การสร้างและเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ Freelancer ตลอดจนมีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมการสื่อสารทั้งหมดในอินโดนีเซียในฐานะโฆษกของบริษัทสำหรับข้อสงสัยต่างๆ ของสื่อและบล็อกเกอร์

  จบการศึกษาทางด้านการสื่อสารจากมหาวิทยาลับอินโดนีเซีย Helma อยู่ในอุตสาหกรรมทางด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของอินโดนีเซียมาเป็นเวลา 17 ปี โดยมีความรู้เชิงลึกและประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมต่างๆ Helma เป็นผู้นำทีมการสื่อสารของบริษัทท้องถิ่นและบริษัทระหว่างประเทศมากมาย เช่น NurZahra Indonesia, Ristra Group, MNC Skyvision, Santika Premier Jakarta Hotel และนิตยาสาร Kapital's English ก่อนเข้ามาทำหน้าที่ใน Freelancer เธอยังได้บริหารงานบริษัทประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น บริการแก่ลูกค้าในท้องถิ่น รวมทั้งภูมิภาคทั่วเอเชีย เช่น National Geographic Asia Channel, ESPN Star Sports Asia Channel, Panasonic Gobel Indonesia และอีกมากมาย

  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Helma
 • Leon Spencer
  Read more about Leon

  Leon Spencer

  Director, Communications BA / Dip (Journalism)

  Leon Spencer is the Director of Communications at Freelancer. He is responsible for promoting and raising the profile of the brands within the Freelancer Group globally by driving the media and communications activities for Freelancer.com, Escrow.com, StartCon and Warrior Forum.

  A Journalism graduate, Leon has been active in the Australian media landscape for the better part of a decade. He has been a technology journalist and newsroom lead for a variety of online and print publications. Leon has also worked as a public relations and communications professional in both the public and the private spheres.

  Read more about Leon
Matt Barrie
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Matt

Matt Barrie

ผู้บริหารสูงสุดและประธาน BE (Hons I) BSc (Hons I) GDipAppFin MAppFin MSEE (Stanford) GAICD SEP FIEAust

Matt Barrie ได้รับรางวัลสาขาผู้ประกอบการ เขาคือผู้บริหารระดับสูงของ แหล่งตลาดการจ้างงาน freelance ที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่เชื่อมต่อมืออาชีพมากกว่า 20 ล้านคน จากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งได้รับรางวัลโดย tional Academy of Digital Arts & Sciences ten Webby Awards รางวัล "Internet's highest honour"

Freelancer.com เชื่อมโยงระหว่างธุรกิจขนาดเล็กและหน่วยงานจากโลกตะวันตกกับ freelancer ในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการทั้งสองฝั่งโลก บริษัท Freelancer Limited จดทะเบียนซื้อขายใน Australian Securities Exchange in 2013 โดยมีมูลค่าตลาดกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ Matt ยังเป็นผู้บริหารระดับสูงของ Escrow.com ซึ่งเป็นการชำระเงินออนไลน์ชั้นนำของโลกที่เชื่อถือ รักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมมากกว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Matt เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ซึ่งเขาเคยสอนวิทยาการเข้ารหัสลับเป็นเวลา 15 ปี และต่อมาได้สอนเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจเชิงเทคโนโลยี เขาได้ร่วมเขียนการขอจดสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกามากกว่า 20 รายการ

Matt เป็นผู้บรรยายระดับโลกและได้เข้าร่วมการบรรยายที่ SXSW, The Summit Series, Tony Robbins, The Next Web, The New York Times, Bloomberg TV, Wall Street Journal, TechCrunch, BRW และ The Economist

ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นซีอีโอของ Sensory Networks Inc. ผู้จำหน่ายตัวประมวลเครือข่ายประสิทธิภาพสูงให้กับ Intel Corporation ในปี 2013

ในปี 2006 เขาได้รับรางวัล State Pearcey Award สำหรับการสนับสนุนอุตสาหรรม IT&T ในปี 2010 เขาได้รับการเสนอชื่อในฐานะศิษย์เก่าแห่งปีสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ในปี 2011 เขาถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัล BRW Entrepreneur of the Year โดยสื่อที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย เช่นเดียวกับ Ernst & Young Technology Entrepreneur of the Year สำหรับในปี 2016 เขาได้รับรางวัล Libertarian of the Year จากสมาคมเสรีนิยมแห่งออสเตรเลีย

หากต้องการสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดส่งอีเมลมาที่ speaker@freelancer.com

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Matt
Darren Williams
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Darren

Darren Williams

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร BSc (Hons I) PhD (Computer Science) MAICD

Darren เปลี่ยนจากตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Freelancer เป็นตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในปลายปี 2015 ในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง เขารับผิดชอบเกี่ยวกับการเป็นผู้นำด้านกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท

Darren มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ โปรโตคอล เครือข่ายและซอฟต์แวร์ ก่อนที่ Darren จะร่วมงานกับ Freelancer เขาเคยเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Sensory Networks บริษัทฮาร์ดแวร์ความปลอดภัยด้านเครือข่าย ซึ่งบทบาทของเขาคือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเวลาต่อมา ก่อนหน้านี้ Darren เคยบรรยายที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ในหลากหลายสาขาวิชาให้กับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยและนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Darren เขียนบทความ สิทธิบัตรและสิ่งพิมพ์มากมายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีความปลอดภัย ซอฟต์แวร์และเครือข่าย เขาได้บรรยายในงานประชุมนานาชาติหลายครั้ง Darren ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และปริญญาเอกสาขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Darren
Simon Clausen
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Simon

Simon Clausen

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

Simon คือนักประดิษฐ์ผู้ก่อตั้ง Freelancer เขามีประสบการณ์มากกว่า 17 ปี ในธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่มีอัตราการเติบโตสูงทั้งในประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของเขามีทั้งความสามารถเกี่ยวกับภาษาที่ใช้พัฒนาซอฟต์แวร์มากมาย ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ความเสียง นอกจากนี้เขายังเป็นนักประดิษฐ์และร่วมเขียนสิทธิบัตรเทคโนโลยีมากมาย

เขาค้นพบเทคโนโลยีด้านศูนย์การใช้ซอฟต์แวร์และอินเทอร์เน็ต และเคยเป็นซีอีโอของ WinGuides ซึ่งภายหลังกลายเป็น PC Tools ในฐานะที่ Simon ดำรงตำแหน่งซีอีโอของ PC Tools เขาทำให้บริษัทมีรายได้เติบโตถึง 100 ล้านดอลลาร์ โดยดูแลพนักงานมากกว่า 250 คน และสำนักงานใน 7 ประเทศ PC Tools ถูกซื้อโดย Symantec Corporation (NASDAQ:SYMC) ในเดือนตุลาคม 2008 นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียในขณะนั้น หลังจากการควบรวมกิจการ Simon กลายเป็นรองประธานที่ Symantec ก่อนที่จะออกไปในปี 2009 และก่อตั้ง Startive Ventures ซึ่งเป็นกองทุนร่วมด้านเทคโนโลยี Startive ได้ดำเนินการลงทุนอย่างต่อเนื่องในกิจการที่เพิ่งก่อตั้งทั่วโลกและ Simon ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลและที่ปรึกษาให้กับบริษัทระดับโลก

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Simon
Neil Katz
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Neil

Neil Katz

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน B Com (Hons) ACA / EPGC (Stanford)

Neil Katz ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของ Freelancer รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและการบริหารของบริษัท ตั้งแต่เข้าร่วมกับ Freelancer ในเดือนพฤษภาคม 2009 Neil เป็นส่วนหนึ่งของทีมบริการ เขาเป็นผู้ดูแลข้อบังคับด้านการเงินและการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

Neil มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้านการเงินและการจัดการทั่วไป Neil เคยเป็นผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินที่บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่ง รวมถึง IPscape, Threatmetrix, Sensory Networks และ Aptrix เขามีประสบการณ์หลากหลายเกี่ยวกับภาคเอกชนและการระดมทุน การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การปรับโครงสร้างองค์กรและกิจกรรมการค้าขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Neil มีส่วนเกี่ยวข้องกับยอดขายของ Aptrix ต่อ IBM ในบทบาทก่อนหน้านี้ Neil ให้คำแนะนำด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือการเติบโตและการขยายตัวในระดับนานาชาติให้กับธุรกิจเหล่านี้ Neil ยังเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทขนาดเล็กที่เพิ่งก่อตั้งเกี่ยวกับกลยุทธ์เชิงพาณิชย์และการระดมทุน

ก่อนมารับหน้าที่ในส่วนของเทคโนโลยี Neil เคยดำรงตำแน่งทางการเงินอาวุโสด้านการจัดจำหน่ายและขายปลีก รวมถึงที่ Checkpoint Systems

Neil ได้รับปริญาตรีพาณิชยศาตร์ (เกียรตินิยม) สาขาการจัดการการเงินจากมหาวิทยาลัยเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ และเป็นสมาชิกของสถาบันนักบัญชีใบอนุญาตในประเทศออสเตรเลีย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Neil
Jun Yao
Read more about Jun

Jun Yao

รองประธานฝ่ายวิศวกรรม BE (Automation) MSc PhD (Computer Science)

Jun Yao is the Vice President of Engineering at Freelancer. He is responsible for leading the global engineering teams, defining and executing the company's long-term technical roadmap, and aligning engineering excellence with business goals.

Jun is a seasoned problem solver with tracked records in managing, mentoring and scaling global technical teams. Jun has extensive experience in software engineering, and his areas of expertise include application and system designs, computer networks, information security and relational databases.

Jun has spoken at a number of International conferences and authored numerous patents, research papers and journal articles in wireless communications, Quality of Service in mobile computing, inter-vehicle communications and algorithms. Jun holds a B.E. degree from the South China University of Technology, China, and the Master and Ph.D. degrees in Computer Science from the University of New South Wales, Australia.

Read more about Jun
Chris Trotman
Read more about Chris

Chris Trotman

Associate Vice President, Architecture BS (Information Systems)

Chris Trotman is the Associate Vice President of Architecture at Freelancer. Chris is responsible for all technical aspects of engineering, maintaining the highest level of engineering standards and ensuring Freelancer is prepared for current and future growth. Chris holds a Bachelor of Science in Information Systems from the University of Auckland, New Zealand.

Read more about Chris
Yves Sy
Read more about Yves

Yves Sy

Associate Vice President, Technical Operations & Regional Head, Manila BS CS (University of the Philippines, Manila)

Yves Sy is the Associate Vice President of Technical Operations, and also heads Freelancer's regional office in Manila. He is responsible for ensuring that the company is able to operate, grow and execute at a sustainable level globally by applying product development, managerial and operational best practices. Prior to joining Freelancer, Yves spent more than a decade architecting scalable software systems and managing engineering teams in various industries such as travel, gaming, and advertising. He holds a Bachelor's Degree in Computer Science from the University of the Philippines, Manila.

Read more about Yves
Greg
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Greg

Greg Robinson

รองประธานฝ่ายควบคุมการปฏิบัติตามมาตรฐาน ACI, SA Fin

Greg Robinson ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ Freelancer ความรับผิดชอบของ Greg คือการดูแลภาพรวมทั้งหมดในการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท Greg มีหน้าที่พัฒนา กำกับดูแลกิจการและกำหนดแนวการป้องกันความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนธุรกิจ

ก่อนที่ Greg จะเข้าร่วมงานกับ Freelancer เขาเคยทำงานที่ Paypal Australia ในตำแหน่งห้วหน้าโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารรุ่นแรกที่ทำการเปิดตัว Paypal สู่ตลาดออสเตรเลียในปี 2005 นอกจากนี้ Greg เคยทำงานให้กับ Colonial First State Investments Limited ตั้งแต่ปี 1998 ถึง 2004 ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการประยุกต์และกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด ก่อนหน้านั้น Greg ดำรงตำแหน่งอาวุโสที่ Perpetual Limited เป็นเวลากว่า 13 ปี

Greg มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในฐานะมืออาชีพและใช้เวลามากกว่า 10 ปี ในการกำกับดูแลกิจการและกำหนดแนวทางในสภาพแวดล้อมออนไลน์ Greg คือสมาชิกอาวุโสของ Financial Services Institute ของออสเตรเลียและเป็นสมาชิกของ GRCI (Governance Risk and Compliance Institute)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Greg
Adam Byrnes
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Adam

Adam Byrnes

Senior Director, Product Management BE (Electrical) (Hons I) / BSc (Adv) (Physics)

Adam Byrnes รับผิดชอบในการขยายเครือข่ายของ Freelancer ไปทั่วโลก โดยมุ่งเน้นตลาดที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น เอเชียและละตินอเมริกา Adam เป็นผู้นำทีมด้านการประชาสัมพันธ์ เนื้อหา การตลาดและการแปลภาษา อีกทั้งยังรับผิดชอบด้านการเปิดตัวเว็บไซต์ Freelancer ในต่างประเทศ รวม 40 แห่งตามภูมิภาค ใน 31 ภาษา

ก่อนที่ Adam จะเข้าร่วมกับ Freelancer เขาเคยทำงานเป็นนักวิจัยฟิกสิกส์สาขาโฟตอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เขาได้ร่วมเขียนบทความทางวิชาการมากมายในวารสารฟิสิกส์ที่สำคัญ และได้นำเสนอผลงานของเขาในการประชุม CLEO ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย นอกจากนี้ เขายังทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบริษัท Macquarie Group และ Aalborg Industries

Adam ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และฟิสิกส์ขั้นสูงจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ และได้ศึกษาในต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตาบาร์บารา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Adam
Sarah Tang
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sarah

Sarah Z. Tang

Vice President, Enterprise BCom/MA/MSc

Sarah Tang is the VP of Enterprise at Freelancer.com, where she works with Fortune 500 clients to adopt and scale the crowd within their organizations. She previously worked in product management before leading the group's global operations. Prior to Freelancer.com, she worked on the 2012 US Presidential Election and as a management consultant for clients like CBRE, Electronic Arts and Ericsson. She has a double MSc/MA from Vienna University of Economics, is a Canadian National Merit Scholar and on SIA's 2017 Global Power 50 most influential women's list. She currently collaborates closely with NASA and Harvard Business School/ Lab of Innovation Science on research and thought-leadership to advance the crowdsourcing industry.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sarah
sebastian
Read more about Sebastián

Sebastián Siseles

Vice President, International JD (University of Buenos Aires) / MBA (University of Pittsburgh) / Marketing Diploma (FAECC, Argentina)

Sebastián Siseles is responsible for creating, communicating, maintaining, and aligning the company's international expansion strategy for long-term, profitable growth, leading the team of regional directors and country managers worldwide. Sebastián is also directly involved and responsible for international launches, establishing and consolidating Freelancer's presence and growth in both developed and emerging markets, with special focus in managing company's operations across Latin America and Southern Europe. An Argentine entrepreneur with an MBA from the University of Pittsburgh, Sebastián has a background in law specialising in corporate finance and M&A and has taken post-graduate courses at the Buenos Aires Stock Exchange and the Southwestern University School of Law on International Business Transactions.

Prior to joining Freelancer, Sebastián cofounded multiple Internet and communications companies and has also served as President, Director, General Counsel, and COO in different Internet and non-technology companies, while being part of a prestigious corporate law firm in Argentina.

Read more about Sebastián
Amir Massoudi
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amir

Amir Massoudi

Vice President, Growth S.Eng, MSc (Computer Science)

Amir Massoudi คือผู้อำนวยด้านการเติบโตที่ Freelancer และดูแลทีมด้านการเติบโต ซึ่งควบคุมรายได้ การจัดการผลิตภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการบริการลูกค้าทั้งหมด

Amir บริหารจัดการทีมทางด้านเทคนิคและมีผู้คนที่หลากหลายประกอบไปด้วย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกร นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ นักฟิสิกส์และผู้จัดการผลิตภัณฑ์

Amir ได้แต่งบทความ จดสิทธิบัตรและทำรายงานเกี่ยวกับการเรียนรู้เครื่องกล มุมมองด้านคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ทางตัวเลขมากมาย Amir ได้รับปริญาตรี (ตามการวิจัย) ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เอกสาขา การเรียนรู้เครื่องกลและมุมมองด้านคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัย นิว เซาท์ เวลส์

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amir
Helma Kusuma
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Helma

Helma Kusuma

ผู้จัดการประจำภูมิภาค เอเชีย BA - Public Relations (University of Indonesia)

Helma Kusuma มีหน้าที่ผลักดันการเติบโตของ Freelancer ในอินโดนีเซีย กิจกรรมของ Helma รวมถึงการประสานงานกับสื่อในท้องถิ่นและผู้ถือหุ้น มองหาโอกาสทำตลาดแบรนด์และเว็บไซต์ในท้องถิ่น รวมทั้งการพูดในที่ประชุมท้องถิ่นและกิจกรรมสื่อ เข้าร่วมการประชุม/การจัดงาน พบปะกับผู้ถือหุ้นคนสำคัญ การจัดกิจกรรม การหาผู้สนับสนุน การสร้างและเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ Freelancer ตลอดจนมีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมการสื่อสารทั้งหมดในอินโดนีเซียในฐานะโฆษกของบริษัทสำหรับข้อสงสัยต่างๆ ของสื่อและบล็อกเกอร์

จบการศึกษาทางด้านการสื่อสารจากมหาวิทยาลับอินโดนีเซีย Helma อยู่ในอุตสาหกรรมทางด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของอินโดนีเซียมาเป็นเวลา 17 ปี โดยมีความรู้เชิงลึกและประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมต่างๆ Helma เป็นผู้นำทีมการสื่อสารของบริษัทท้องถิ่นและบริษัทระหว่างประเทศมากมาย เช่น NurZahra Indonesia, Ristra Group, MNC Skyvision, Santika Premier Jakarta Hotel และนิตยาสาร Kapital's English ก่อนเข้ามาทำหน้าที่ใน Freelancer เธอยังได้บริหารงานบริษัทประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น บริการแก่ลูกค้าในท้องถิ่น รวมทั้งภูมิภาคทั่วเอเชีย เช่น National Geographic Asia Channel, ESPN Star Sports Asia Channel, Panasonic Gobel Indonesia และอีกมากมาย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Helma
Leon Spencer
Read more about Leon

Leon Spencer

Director, Communications BA / Dip (Journalism)

Leon Spencer is the Director of Communications at Freelancer. He is responsible for promoting and raising the profile of the brands within the Freelancer Group globally by driving the media and communications activities for Freelancer.com, Escrow.com, StartCon and Warrior Forum.

A Journalism graduate, Leon has been active in the Australian media landscape for the better part of a decade. He has been a technology journalist and newsroom lead for a variety of online and print publications. Leon has also worked as a public relations and communications professional in both the public and the private spheres.

Read more about Leon