Freelancer.com มีผู้ใช้ลงทะเบียนทั่วโลกอย่างเป็นทางการ 30 ล้านคน

นี่คือเป้าหมายความสำเร็จที่สำคัญสำหรับ Freelancer.com และสำหรับพวกคุณทุกคน ที่ช่วยเหลือชุมชนระดับโลกของเรา นี่สำหรับคุณ

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองของเรา เราได้แบ่งเงินรางวัลมากกว่า $5,000 ใน การแข่งขัน ของเราเพื่อค้นหา 'Freelancer หน้าใหม่'

สำหรับไมล์สโตนพิเศษนี้ กรุณาบอกเราว่า Freelancer มีความหมายต่อคุณอย่างไรบ้างที่นี่