ประกาศเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงช่องโหว่ในระบบความปลอดภัยของเรา

โปรดส่งรายงานของคุณเกี่ยวกับช่องโหว่ในระบบความปลอดภัยที่:

security-reporting@freelancer.com

ระบบจะรับพิจารณาเฉพาะรายงานเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเท่านั้น หากคุณต้องการเข้ารหัสรายงานของคุณเพื่อความปลอดภัย กรุณาใช้รหัส PGP นี้
หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวเว็บไซต์ กรุณาไปที่หน้าฝ่ายบริการลูกค้า

อย่าร่วมมีส่วนในการกระทำที่มิชอบ

ตัวอย่างได้แก่ การทำให้ระบบใช้การไม่ได้ การเข้าดูข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่นหรือการแก้ไขดัดแปลงข้อมูลโดยที่ตนไม่มีสิทธิ

ข้อปฏิบัติ

Freelancer ตระหนักถึงความสำคัญของบรรดาผู้ทดลองที่ร่วมให้การสนับสนุนแก่ความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้มีการรายงานบั๊กหรือช่องโหว่ในระบบ เรารักษาหลักการว่าจะไม่มีการดำเนินการทั้งทางแพ่งหรือทางปกครองต่อผู้ทดลองที่ได้ทำตามข้อปฏิบัติเหล่านี้:

  • รายงานช่องโหว่ในระบบต่อ Freelancer ผ่านอีเมลข้างต้นโดยเร็วที่สุด
  • ไม่นำข้อมูลช่องโหว่ดังกล่าวไปเผยแพร่ที่อื่นใดอีก
  • ช่องโหว่ดังกล่าวต้องเป็นช่องโหว่ที่มีอยู่บนโดเมนที่ Freelancer เป็นเจ้าของ (เช่น *.freelancer.com, freelancer.co.*)
  • ช่องโหว่ดังกล่าวต้องสามารถตรวจสอบได้โดยทีมงานรักษาความปลอดภัย

ในการส่งรายงาน กรุณาระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย:

  • เอกสารแสดงความเป็นไปได้หรือการสาธิตให้เห็นช่องโหว่ดังกล่าว
  • ขั้นตอนโดยละเอียดแสดงวิธีการผลิตซ้ำช่องโหว่ที่คุณพบ
  • ที่อยู่อีเมลที่เราสามารถใช้ติดต่อคุณได้

การยกย่อง

การรายงานช่องโหว่ที่ทีมงานรักษาความปลอดภัยของเราเห็นว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งอาจได้รับรางวัลตอบแทนดังต่อไปนี้:

  • ชื่อหรือชื่อบริษัทแล้วแต่ผู้ทดลองจะเลือก จะได้รับการเผยแพร่ในหน้าบุคคลสำคัญด้านการรักษาความปลอดภัย
  • ตราเข็มกลัดพิเศษรูปแฮ็กเกอร์หมวกขาว (ตามรูปด้านล่าง) จะถูกมอบเป็นรางวัลให้แก่บัญชี Freelancer.com ของผู้ทดลอง
ตราสัญลักษณ์ไวต์แฮตสำหรับการแนะนำด้านความปลอดภัยแก่ Freelancer