Find Jobs
Hire Freelancers
แชทกับ Ava - ที่ปรึกษาทางธุรกิจ AI ของคุณ
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
สวัสดี ฉันชื่อ Ava คู่มือ AI ที่จะช่วยเพิ่มพลังให้กับธุรกิจของคุณ!
ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอยู่แล้วหรือใฝ่ฝันที่จะเริ่มต้นธุรกิจ ฉันพร้อมช่วยเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคุณให้เป็นจริงโดยใช้ฟรีแลนซ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบ่งปันเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ แล้วเราจะร่วมกันสร้างโปรเจกต์ที่ฟรีแลนซ์ผู้มีความสามารถของเราสามารถเสนอราคาได้ มาทำให้วิสัยทัศน์ของคุณเป็นจริงกันเถอะ!
ฉันมีธุรกิจ
ฉันกำลังเริ่มต้นธุรกิจ
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งการสนทนาไปยังอีเมลของคุณ กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
คุณสามารถบันทึกการสนทนาได้เพียงหนึ่งครั้งต่อชั่วโมงเท่านั้น กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทสนทนาของคุณสั้นเกินไป พูดคุยกับ Ava ต่อไปเพื่อเปิดใช้งานการบันทึก

How to hire a freelance accountant for your business

Accounting services are vital to keep your business afloat, and to set you on a path towards growth. Find out what accountants do and who to hire
7 เม.ย. 2020 • ใช้เวลา 9 นาทีในการอ่าน
อัพเดตเมื่อ 14 ต.ค. 2022 โดย Kym D.
รูปภาพหน้าปก

A freelance accountant does much more than just balancing the books

Small business run on tight budgets so may not have the finances to hire a full-time accountant. Also, a small business may not need a permanent accountant.
Some small business owners try to keep up with their own accounting. Does this sound like you? Do you have the experience or time to keep up with the demands of daily paperwork? Taking on the role of accountant can cost your business opportunities and money if you get it wrong.
Your role is growing the business, not wrestling with financial paperwork or keeping up with government requirements. Unless you are an expert on tax department requirements, you can end up in hot water owing it thousands of dollars in fines. Not hiring an account can be an expensive mistake.
There is a simple solution. Hire a freelance accountant who understands the tax system in your country. It doesn't matter where they live. They can do the job from wherever they are and you only pay for the work they do. There is no obligation to keep them employed. No healthcare or superannuation requirements. No holiday or sick pay.
Also, do not make the mistake of hiring a bookkeeper to do the job of an accountant. They are two distinctly different jobs.

Difference between bookkeeping and accounting

Bookkeeping and accounting are both essential business functions. But there is an important difference between the two. A bookkeeper has the training to record financial transactions. An accountant has the qualifications to deal with the whole accounting process.

Role of an accountant

An accountant studies to qualify with at least a bachelor’s degree. And need a higher level of education to become a Certified Public Accountant.
Accountants analyze financial reports and transactions to interpret them to help business owners make sound decisions. An accountant can advise you when starting a business and help prepare business plans and budgets.
The tasks an accountant does includes:
Analyzing profit and loss statements
Troubleshooting cash flow problems
Giving financial advice about your business
Ensuring taxes get paid on time

Role of a bookkeeper

Bookkeepers do the groundwork for an accountant. They classify and record financial transactions usually at least on a weekly basis. In small organizations, bookkeepers use accounting software which allows them to produce reports that summarize data.

Benefits of an accountant

Working with an accountant has many business benefits. From preparing and filing tax paperwork to advising on business growth. These are just a few areas an accountant can be invaluable. The freelance accountant you hire should do more than just balance the books. You need to build a relationship so they become a trusted advisor.
Here is a rundown on the benefits of an accountant for your business.

When starting a business

When you start a business, an accountant can help determine the business structure. They will talk with you about the different structures and recommend which one will work best for you.
Whether you are self-employed, a sole trader, an LLC, or a C or S-Corp, your freelance accountant has the information you need. They will make sure the forms are filled in correctly and submit them. This is important as incorrect information on a form can delay tapping into the tax benefits.
Accountants can assist with a financial analysis of your business plan and give advice about the best financial software to use. They can also set up accounting procedures that comply with government regulations right from the start.

During normal business operation

Once your business is operating, your accountant deals with financial tasks to keep the money flowing and financial records up-to-date. Here are a few tasks an accountant deals with during normal business operations.
Dealing with taxes
Dealing with taxes is stressful. The help of an account throughout the year makes tax time easier.
Business taxes vary depending on your industry and where your business operates. The most common include:
Income tax. Income tax is the amount you pay the government based on your income.
Employee taxes. When you have staff, you withhold tax from their earnings to pay to the tax department.
Sales tax. Depending on the type of business, you may add sales tax to invoices to pay to the government.
Creating regular financial reports
You need regular financial reports to help make important business decisions. These include whether to hire staff, offer clients new services or buy expensive equipment. The most common reports include:
Balance sheets. Balance sheets shows what you owe compared to what you own over a specific period of time. This gives you a clear idea of your financial position at any time.
Profit and loss statements. A profit and loss statement is your total income and expenses for a period of time. It summarizes the revenue, costs and expenses.
Cash flow statements. A cash flow statement contains a record of all financial transactions. This includes business earnings and expenses. It is vital to understand your business as you need cash flow to continue to operate. Research shows that 82% of businesses fail due to a lack of cash flow.
Compare your financials against industry standards
A freelance accountant will analyze your business financials and produce a report. They use this as a comparison against other businesses in your industry. Understanding your performance against industry standard key performance indicators (KPIs) gives you a basis for asking questions. Is your business meeting the standards? Is the business doing better or worse? What can you do better? Talk with your accountant about what you can do to boost your bottom line.
Assist in identifying key performance indicators
Your accountant can help set up KPIs. For example, you can base these on:
Turnover for retail
Contract values of projects awarded for project management
Reviewing costs in manufacturing
Revenue per hour in the service industry.
Talk with your freelance accountant about setting up KPIs. Track how they perform over a period of time and use them to make better business decisions.

When growing the business

It is important to have efficient business systems in place. These maximize your profit. Where you lack systems and operating procedures, a freelance accountant can help you put them in place.
Consult an accountant about good pricing strategies and ask for financial forecasts. This helps set you up to grow your business.
A senior freelance accountant with business growth experience can help by preparing a business plan and budget to support your goals. This assist you when making decisions to scale up production and resources, for example. It will also help you to pitch to investors and apply for business financing. A professional, realistic plan and budget increases the chance of receiving financing.
Your accountant can be a valuable resource that assists:
With advice about buying and leasing property and equipment
In identifying growth areas

Tips for hiring a freelance accountant

Hiring a freelance accountant can be daunting. The process is easier if you know what you need and the hours of work weekly and monthly.
When you hire an accountant, it is not just about professional qualifications. Sure, you want them to handle everything from financial reports to filling out paperwork and paying tax requirements. But you may also want a proactive professional who gives sound financial advice to help the business grow.
While these are important you also want to consider the human factors: communication, integrity, honesty and work ethics.
Here are some tips to help you find the best freelance accountant to work with your business.

Write an effective brief

Write an effective brief to attract the type of freelance accountant that meets your expectations. It should include basic weekly requirements along with the precise services you need. The more details you include, the more likely you are to find the best person for the job.
Criteria your job brief should outline includes:
Scope of work. What is the scope of work? Does it recur weekly or monthly?
Mode of communication. How will you communicate with a freelance accountant? Through the platform’s chat mechanism or will you need occasional face-to-face meetings using apps like Skype or Zoom?
Technical factors. Do you currently have a process for bookkeeping? Do you have a bookkeeper to record financial transactions? Do you have accounting software or do you need to put it in place?
Length of the project. How long do you need a freelance accountant for? Is it a short or long-term project or an as needed basis?
Accounting background. Apart from completing an accounting degree, are there any other industry requirements? Are there unique challenges in your business?
Preferred type of person. What character traits or work experience do you want in your freelance accountant?
Deadlines. Do you have any urgent deadlines? When do you need an accountant to start?

Develop a shortlist

Once you receive proposals, check out the background and experience of those who interest you. Then create a shortlist of candidates to interview. The following are some important points to consider when choosing candidates for a shortlist:
Check their ability. Check each candidate’s freelance profile. Do they have a history of success? Or are they new to the platform? Do any understand your current software system?
Assess their professionalism. How many candidates tailored their submission to address your project criteria? Or were their submissions obviously a standard cut and paste? Assess their communication skills? Do any submissions show insight into your requirements?
Check their experience. Make sure candidates have the required qualifications. They should list these in their profile information. Where did they study their accounting degree? How long ago did they graduate? Are they a member of professional associations in their country? What industries have they worked in?
Check profile reviews. Check a candidate’s reviews from previous clients. Are the majority of reviews good? Do they stand out?

What a freelance accountant will cost

How much a freelance accountant costs depends on their expertise, training, the type and how much work they do for your business. It also depends on whether you are setting up a new business, planning growth, and if you want them to work on a regular or ad hoc basis.
Accountants working through freelancer can cost as little as $12 an hour. But beware. These may be accountants that live in other countries so they may not understand tax and government requirements for your country. Or, they may not have much experience or the right qualifications.
More experienced accountants charge upwards of $25 an hour. Senior business accounting consultants and those that specialize in an industry, such as law or healthcare, cost anything up to $100 an hour or more.
Remember. You get what you pay for. Thoroughly vet all candidates to make sure they can do the job and are not misrepresenting themselves. You need to know if you can trust them.
The following is a general cost guideline from successful freelance accountants with a good reputation:
Junior accountant: $20 to $40 an hour.
Senior accountant: $35 to $50 an hour.
Senior business accounting consultants and specialists: $60 to $150 an hour.

Questions to ask candidates

Interview potential freelance accountants. Do this using the freelancer chat function. Do not be afraid to ask tough questions. It is no different than hiring a permanent employee to work in your business.
Talk to at least three candidates across a range of experience and hourly rates. This gives you a baseline to judge the candidates on.
Here is a sample of questions to ask potential freelance accountants:
Ask about their experience. Ask each candidate if they have experience in your industry. If not, ask what they know about your type of business and the software you use. Also talk to them about any unique challenges your business faces.
How do they work? Ask what processes they use to complete the work. How they answer this question gives insight into their level of competency.
Ask how they handle specific issues. Ask each candidate questions that relate to challenges or issues within your business that need solutions. This tests their ability to handle pressure.
How comfortable do they make you feel? Even though each candidate may have the skills your business needs, how does each one make you feel? Take some time to get to know them as you need to put a lot of trust into the freelance accountant you choose.
After interviewing each one, you should have a good idea of who to hire. But if you still have reservations, ask more questions or look at other applicants. Even consider setting up trial projects to discover how they work in real-time.

Freelance accountants are integral to businesses

You are in business to make money so keeping up with the financial paperwork is an added burden. And, if you do not have accounting experience, it can cost you time and money when you do not get it right or you are late reporting to the government.
An accountant plays an integral role in your business. A freelance accountant relieves that burden so you can focus on what you do best: leading and growing your business. A freelance accountant is there when you need them. Hire a freelancer for hours weekly or monthly. Your call. Have them working when you need them. Freelance accountants are available, on call, to give advice to help you make good business decisions.
What are you waiting for? Start the hiring process now.
บอกสิ่งที่คุณต้องการให้ทำ
ใส่ชื่อโปรเจกต์
เริ่มโปรเจกต์
เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

พูดคุยกับหนึ่งในผู้ช่วยด้านเทคนิคของเราเพื่อช่วยคุณทำงานในโปรเจกต์

รับความช่วยเหลือได้เลย

บทความแนะนำสำหรับคุณ

รูปขนาดย่อของบทความ Why your business needs a custom CRM
Off-the-shelf CRM software might not be the best fit for your business. A custom solution can give you more control and cost you less
5 min read
รูปขนาดย่อของบทความ 7 sales forecasting factors you need to consider
Sales forecasting is a science. Here's how to hone your skills
3 min read
รูปขนาดย่อของบทความ Freelancing: The solution to the global recession
The global recession is predicted to hit us in 2020 but are we ready? Freelancing could be the solution that stabilizes the economy and saves us all.
5 min read
รูปขนาดย่อของบทความ How to survive, thrive and scale while working remotely
Is your business prepared to weather this profound period of change? Learn how to succeed while working from home.
12 min read
ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย
Freelancer เกี่ยวกับ ข้อกำหนดหุ้นส่วน แอป
โลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง