Find Jobs
Hire Freelancers
แชทกับ Ava - ที่ปรึกษาทางธุรกิจ AI ของคุณ
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
สวัสดี ฉันชื่อ Ava คู่มือ AI ที่จะช่วยเพิ่มพลังให้กับธุรกิจของคุณ!
ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอยู่แล้วหรือใฝ่ฝันที่จะเริ่มต้นธุรกิจ ฉันพร้อมช่วยเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคุณให้เป็นจริงโดยใช้ฟรีแลนซ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบ่งปันเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ แล้วเราจะร่วมกันสร้างโปรเจกต์ที่ฟรีแลนซ์ผู้มีความสามารถของเราสามารถเสนอราคาได้ มาทำให้วิสัยทัศน์ของคุณเป็นจริงกันเถอะ!
ฉันมีธุรกิจ
ฉันกำลังเริ่มต้นธุรกิจ
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งการสนทนาไปยังอีเมลของคุณ กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
คุณสามารถบันทึกการสนทนาได้เพียงหนึ่งครั้งต่อชั่วโมงเท่านั้น กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทสนทนาของคุณสั้นเกินไป พูดคุยกับ Ava ต่อไปเพื่อเปิดใช้งานการบันทึก

How to hire a freelance landscape designer

Finally, an affordable way to get a tailored landscape design for your garden.
11 ม.ค. 2021 • ใช้เวลา 8 นาทีในการอ่าน
รูปภาพหน้าปก
If you’re longing for that special outdoor setting to barbecue, play some footy and just plain relax, a freelance landscape designer can help you create the perfect setting at a fraction of the typical cost - whether you’re working with 20 square feet or 20 acres of land.
We’ll help you explore the different ways you can use a freelance landscape designer and why even a small plot of land could use some professional expertise.

What does a landscape designer do?

A landscape designer’s main task is to understand the vision, needs and requirements you have for your outside space, and then translate that vision via plans and sketches that detail what it will look like and what materials will be used. 
The role of a landscape designer combines science and art. It's about bringing together the aesthetics and functionality of a building and connecting it to the outside world in the most natural way and in a manner that suits the project owner's vision or desired purpose.
Many landscape designers will also act as project manager, by hiring contractors to do the work, overseeing the construction and bringing the project to completion. 

Services your freelance landscape designer might offer

Here are some of the services most landscape designers can perform:
Creating an initial concept or range of designs based on your requirements
Producing detailed sketches to scale, including all major and minor details of a landscape design project
Conducting site analyses, soil assessment, lighting, viewpoint/perspective, and taking into account the architecture of any surrounding properties to complement the designs
Managing communication among clients, contractors, or any other party on the landscaping team
Researching and understanding which plants work best in a specific climate or region, along with any codes or legal or regulatory guidelines that need to be followed
Producing and delivering presentations to discuss project options, choices, justifications, etc. 
Performing adaptations or adjustments as required
Managing the project to ensure it runs on time and within budget

Where do freelance landscape designers work?

Freelance landscape designers work in commercial and residential properties and in both the public and private sectors.  A freelance landscape designer will be a visionary,  essentially designing the outdoor space from start to finish. Some examples include: 
Parks
Highways
Gardens
Community or communal spaces
Buildings
Walkways
Personal lawns
Corporate spaces

What is the difference between a landscape designer and a landscape architect?

The biggest difference between a landscape designer and a landscape architect is that in order to legally be recognized as a landscape architect, you will need to have obtained a bachelor's or master's degree in landscape architecture.
This allows the credentialed architect to work on larger scale projects and projects involving complex economic, engineering, climate, political, cultural and zoning considerations.  
Although requirements vary from one country, state or region to the next, most landscape architects must have gained their certification from a university and also hold a valid license before they can legally work on any projects using the title of architect. 
A reputable landscape architect can work on both commercial and residential sites including outdoor spaces, resorts, campuses, gardens, transportation facilities, cemeteries, forested land, waterfront developments, and more. 
Without the same credentials, landscape designers are somewhat more limited in what they can work on and therefore tend to work on individual residential projects.

Landscape architect accreditation requirements by country

Here is an example of accreditation a landscape architect needs in a sample of countries:
United States. A college for a landscape architect is typically accredited by the American Society of Landscape Architects
UK. Landscape architects need to obtain a relevant degree that is recognized by the Landscape Institute.
Australia. Landscape architects need to obtain a degree at a university that is accredited by the Australian Institute of Landscape Architecture, also known as the AILA. 

Do I need a landscape architect?

A landscape designer without the “architect” accreditation is probably enough for most private residents. 
It’s likely they will have taken courses or an apprenticeship to improve their skills in a specific area or skill set - making them the perfect fit for smaller, residential jobs.
In the unlikely scenario that your designer encounters an engineering challenge requiring assistance from someone credentialed, you or your designer can hire a landscape architect to assist where needed.

Hiring a Freelance Landscape Designer 

The digital age has allowed some landscape designers to work 100% remotely. With the right blueprints, topographical maps, photos and video tours of your property, a landscape designer can design the layout, while hiring and managing local contractors to implement the plan.
Before hiring your designer, make sure their portfolio highlights their remote projects and ask them about their process of working remotely.

What can a well-designed landscape do for me?

A good freelance landscape designer will understand your vision of the ideal outdoor space. They will then bring that vision to life by landscaping the living element of your land like trees, shrubs and flowers (softscaping) and by incorporating non-living elements like rocks, cement and figurines (hardscaping).

Benefits of working with a landscape designer.

Aside from benefiting from their years of expertise and professional networks, hiring a freelance designer can give you a completely new perspective on your space and its potential. Here's a quick summary of the benefits of working with a professional landscape designer:
Affordable. A freelance landscape designer costs far less than using a professional landscape architect or company, especially if they operate online (saving on travel costs).
Thorough. They have access to many successful landscape design templates.
Efficient. Landscape designers know how to make the outside space in your home as functional as possible.
Valuable. Home improvements can often add value to your property, especially when done by a professional.
Resourceful. Landscape designers know the right features to use for the climate, maintenance requirements, budget, and aesthetics.
Connected. A freelance landscape designer will often have a professional network of other garden professionals and contractors they can call on to help get the work done to the highest standards.
Helpful. It can reduce stress to know there is a professional handling matters on your behalf. 

How to find a freelance landscape designer

Once you have a rough idea of your end-goal, your budget, and your project must-haves, it’s time to begin your search. 
In the digital age, it’s easier than ever to find a landscape designer on a site like Freelancer. 
Upload your requirements and clearly define your needs when you post your project. You could receive dozens of bids from all around the world, so make sure you communicate your needs, ask for their professional opinion, review their costings and request to see any relevant credentials and samples of similar projects they’ve worked on in the past. 
It’s important to choose a designer with whom you have good rapport. The importance of a healthy connection and clear lines of communication cannot be overstated. 

Tips for working with a landscape designer or architect

Whether you choose to hire an online landscape designer or find a landscape designer locally, there are a few key tips we have outlined to help you know the best way to work with a landscape designer or architect. 

Hire your landscape designer/architect early if you're building a new home

If you're building your home from scratch, consider hiring your landscape designer as early as possible in the process if your budget allows. If you’re building a house from the ground up, it’s best to have your building architect and landscape designer working together from the start, as both professionals will understand the interconnectivity between the building and it’s landscape.
If you don't already have an architect for your home, you can find freelance architects from around the world on Freelancer.

Get clear about your budget

Most people have a specific ceiling for the amount of money they want to spend on the total project, which of course includes your designer’s fee. Luckily, hiring a designer doesn’t have to take a huge bite out of your budget; freelance designers and designers who work 100% remotely are becoming more and more affordable.
Not to mention, the value of an attractive landscape can add as much as 15% to the overall property's worth according to research out of Virginia Tech. That’s nothing to scoff at! 

Decide how much maintenance you want to put into your yard on an ongoing basis

Make sure your landscape designer knows how much money and time you’re willing to invest on an ongoing basis. 
Are you somebody who is going to take great pleasure in tending to your outside space on a daily basis? Or are you away so much that you need your space to be self-sustaining? Avoid a pool or a pond if you won’t be able to maintain them yourself or you don’t have the budget to hire someone to do it for you.

Decide if you want any unique or specific features 

It’s likely you’ll have a few “must haves”, or features that you want your outdoor space to include no matter what. If you barbeque often, you’ll probably want an outdoor cooking and dining area. If your kids are sporty, you might want a flat uninterrupted yard. Ponds, irrigation systems, lighting, exotic plants, sprawling walkways, sculptures, rock work, a putting green - the options are endless. 
If you do want unique features, make sure your designer has experience installing or implementing them. You don’t want your landscape designer designing a putting green if they’ve never designed one before. 

Communicate openly

It’s always important to keep the lines of communication open with your designer - and today’s digital tools are making this easier than ever. 
Most freelance landscape designers will use some form of planning software. Ask for unfettered access to their project timelines, and schedule regular progress meetings to ensure things are staying on track and on budget. 
There are many great online tools to help you stay in touch, and it's good to agree early on how often you will catch up and how. 

Think locally

Your landscape designer will usually need to work with contractors and other professionals in order to get the physical work carried out at your property. That means either you or your designer will be hiring contractors from your local community -- depending on your arrangement.  
It would be great if your designer has experience working in your locale, but it’s highly likely they do not. Before scoping out your work with the designer, make sure there are contractors in your area who can put those designs into action.  

Give it a go

Hiring a landscape designer doesn’t have to be a daunting task. In fact, it’s quite the opposite. It’s better to talk with someone who can help you visualize your ideal outdoor space before paying someone to start moving dirt around while you’re still in the idea stage.
It doesn’t hurt to put some feelers out, talk to a few designers and see what options are available to you. The worst thing that happens is that you walk away with a little more clarity around what you want.
If you’re still unclear about what you want and don’t feel ready to talk to a designer, consider creating a mood board to help you organise your ideas and preferences.
Then jump right in and start to make your dreams a reality!
 
บอกสิ่งที่คุณต้องการให้ทำ
ใส่ชื่อโปรเจกต์
เริ่มโปรเจกต์
เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

พูดคุยกับหนึ่งในผู้ช่วยด้านเทคนิคของเราเพื่อช่วยคุณทำงานในโปรเจกต์

รับความช่วยเหลือได้เลย

บทความแนะนำสำหรับคุณ

รูปขนาดย่อของบทความ How a freelance interior designer can make your house the home of your dreams
Interior design seems like a task that requires face-to-face contact, but technology is quickly changing the way interior designers can work
8 min read
รูปขนาดย่อของบทความ Hiring an architect to design your home
Thanks to technology, you're not limited to hiring architects in your immediate vicinity, or even in the same country.
7 min read
รูปขนาดย่อของบทความ Learn how to create a mood board for free on Canva
A mood board helps you effectively communicate your web design requirements to others. In this post we'll teach you how to create one for free.
5 min read
รูปขนาดย่อของบทความ How to hire a photographer
Freelance photographers play an important part in your online business. Find out what to look for when hiring a photographer.
12 min read
ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย ช่วยเหลือและสนับสนุน FreelancerประเภทโปรเจคการประกวดFreelancerองค์กรแพ็กเกจสมาชิกโครงการ Freelancer ชั้นแนวหน้าการจัดการโปรเจคงานในพื้นที่Photo Anywhereหน้าจัดแสดงผลงานAPI สำหรับนักพัฒนาได้รับการยืนยันDesktop App เกี่ยวกับเกี่ยวกับเราวิธีใช้งานความปลอดภัยนักลงทุนแผนผังเว็บไซต์เรื่องราวข่าวออกสื่อทีมรางวัลข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมงานกับเรา ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายลิขสิทธิ์ข้อพึงปฏิบัติค่าธรรมเนียมและค่าบริการหุ้นส่วนEscrow.comLoadshiftWarrior Forum แอปโลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง