Find Jobs
Hire Freelancers
แชทกับ Ava - ที่ปรึกษาทางธุรกิจ AI ของคุณ
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
สวัสดี ฉันชื่อ Ava คู่มือ AI ที่จะช่วยเพิ่มพลังให้กับธุรกิจของคุณ!
ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอยู่แล้วหรือใฝ่ฝันที่จะเริ่มต้นธุรกิจ ฉันพร้อมช่วยเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคุณให้เป็นจริงโดยใช้ฟรีแลนซ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบ่งปันเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ แล้วเราจะร่วมกันสร้างโปรเจกต์ที่ฟรีแลนซ์ผู้มีความสามารถของเราสามารถเสนอราคาได้ มาทำให้วิสัยทัศน์ของคุณเป็นจริงกันเถอะ!
ฉันมีธุรกิจ
ฉันกำลังเริ่มต้นธุรกิจ
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งการสนทนาไปยังอีเมลของคุณ กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
คุณสามารถบันทึกการสนทนาได้เพียงหนึ่งครั้งต่อชั่วโมงเท่านั้น กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทสนทนาของคุณสั้นเกินไป พูดคุยกับ Ava ต่อไปเพื่อเปิดใช้งานการบันทึก

These are the best free fonts to upgrade your designs

Upgrade your designs with the best free fonts - in serif, sans-serif, script and decorative styles.
23 มี.ค. 2021 • ใช้เวลา 24 นาทีในการอ่าน
อัพเดตเมื่อ 12 ก.ย. 2022 โดย Closed User
รูปภาพหน้าปก
A skillfully chosen font will immediately upgrade your work, whether you’re a designer, artist, job seeker or blogger. 
Fonts are so crucial, there’s a whole field of study dedicated to them, and there are hundreds of thousands of fonts in existence! 
Best of all, many of these are free for personal and/or commercial use. 
Our guide highlights 100 of our favorite free fonts in the Sans Serif, Serif, Script and Decorative categories, including many just released in 2022. 
Why choose a new unique font?
The right font improves your work in a number of ways. It will:
aid readability
direct the reader’s focus
create and amplify a mood
compliment your visuals
compliment the medium (packaging, flyers, resumes, etc)
What font to choose?
The medium plays a key role in your font choice. Some fonts work better on product packaging or flyers than on resumes - and vice versa.
For each font, we've identified best use cases. But let your imagination run wild. Since all of these are free for personal use (and some for commercial use), you can test out a few to see how well they fit your project.  
So let's jump right in and have some fun with fonts!

SANS SERIF

Sans Serif is one of the most common categories of font, primarily used for digital text displays or headings. This style adds a modern touch to your work and its defining characteristic is simplicity. Here are 25 free sans serif fonts, and links to their download location.

01. Audrey

Inspired by Audrey Hepburn, Audrey is one of the most popular free fonts you can find. It has a feminie vibe with its combination of straight and curvy lines.
alt
Great for: Headlines, logotypes, packaging, fashion magazines
Styles available: Regular and oblique styles in regular, medium and bold weighting
Free for: Personal and commercial use
Download it here

02. Marbre

Marbre is a font similar to Audrey, combining the straight with the curvy, albeit with a more “art deco” feel.
alt
Great for: Fashion magazines, logotypes, branding, labels
Styles available: Regular style in regular and bold weighting
Free for: Personal use
Download it here

03. Ledare

Ledare is a brand new free font style, first released in 2021. This expressive, slightly quirky font nonetheless exudes confidence and determination. 
alt
Great for: Headlines, titles and body texts
Styles available: Regular and italic in extra light, medium and bold weightings
Free for: Personal use
Download it here

04. Bavro

Bavro is what one could call a neat-and-clean font. It has a neat geometric format and a clean finish, which make it suitable for any reader. 
alt
Great for: Posters, headlines
Styles available: All-caps only
Free for: Personal use
Get it here

05. Arcadia

Arcadia’s balanced form with light strokes and slim lettering provides a soft fluency and delicacy to the text.
alt
Great for: Magazine titles, logos, modern texts
Styles available: One uppercase style and two lowercase styles (script and regular)
Free for: Personal use
Get it here

06. Mohave

Mohave is a versatile display typeface with strong lettering that gives it a powerful feel. It was initially designed with only all-caps lettering but eventually expanded into various styles.
alt
Great for: Headlines, posters, banners, titles, signage
Styles available: Regular and italic in regular, semi-bold and bold weightings
Free for: Personal and commercial use
Get it here

07. Simplifica

Simplifica, quite like its name, is a simple yet sophisticated typeface. Its uniform and thin line width ensures easy legibility.
alt
Great for: Display text, headlines and body text
Styles available: Regular only
Free for: Personal and commercial use
Get it here

08. Alegreya Sans

This calligraphy-inspired design creates fluidity and dynamism through its graceful letters. Choose this font to make reading long texts a pleasant experience for your readers.
alt
Great for: Books, magazines, newspapers, articles
Styles available: Regular, italic and small caps in seven different weightings
Free for: Personal and commercial use
Get it here

09. Biko

Biko is a geometric typeface with a sturdy yet warm and friendly appearance. On a side note, the name Biko is a solemn tribute to the South African anti-apartheid acitvist Steve Biko.
alt
Great for: Display, copy text, logos
Styles available: Four weights of light, regular, bold and black
Free for: Personal use
Get it here

10. Bonn

Bonn is a simple geometric font with high legibility. Its compact and narrow lettering exudes power and urgency, making it one of the best fonts for slogans and logos.
alt
Great for: Logotypes, headings, posters, slogans
Styles available: Three weights of light, medium and bold
Free for: Personal use
Get it here

11. Qanelas Soft

This is a modern typeface with a geometric influence and reader-friendly inter-letter spacing. Qanelas Soft’s various alternate styles with ligatures and rounded lettering make it a versatile, multi-purpose font.
alt
Great for: Headlines for the web, signage, corporate and editorial texts, advertisements
Styles available: Twenty different weights such as ultralight, medium and extra bold and ten uprights with matching italics
Free for: Personal use
Get it here

12. Arciform

Arciform offers soft, rounded lettering which renders an endearing vibe to the text. The styling maintains geometric spacing, which complements the curves finishing off each letter.
alt
Great for: Logos, headlines, advertisements, product packaging and labeling
Styles available: One weight, with lowercase and uppercase letters, numerals, accents and some symbols
Free for: Personal and commercial use
Get it here

13. Rhetoric

Tshepo Mosoeu drew inspiration from 19th and early 20th century designs of grotesque to create Rhetoric. This font’s rounded letters squared off at the ends make it a soft design that is pleasant to the eye. 
alt
Great for: Headings and texts in logos, artwork, posters, advertisements, greeting cards
Styles available: One weight
Free for: Personal and commercial use
Get it here

14. Leto Text Sans

Leto Text Sans takes inspiration from traditional font styles to produce an innovative modern variation. This style introduces ligatures between some adjacent letters to draw a reader’s attention. 
alt
Great for: Posters, banners, covers and body texts of books, advertisements
Styles available: Four weights of light, regular, medium and bold with their italics, and nine styles of capitals, ligatures, small caps, superscript, subscript, numerators and denominators, case-sensitive forms, old style and stylistic alternates.
Free for: Personal and commercial use
Get it here

15. FuturaⓇ Now

If you want a new Futura font free and independent of its historical past, go for Monotype Studio’s FuturaⓇ Now. This modern take on an iconic typeface carries the sturdiness of formality as well as the warmth of artistry.
alt
Great for: Packaging, printed texts, desktop-only uses for both headlines and body texts
Styles available: 102 styles, including various weightings of thin, extralight, light, regular, medium, bold, extrabold, black etc. and their italic versions. 
Free for: Personal and commercial use; only script regular and headline bold styles available for free
Get it here

16. Bakersfield

Bakersfield is a highly legible and elegant geometric script that draws inspiration from early 20th century fonts.
alt
Great for: Both online and printed text
Styles available: 22 different styles, including 11 weights and their matching italics
Free for: Personal use
Get it here

17. Cornerstone

Cornerstone is a modular font that uses a combination of typical uppercase and some lowercase alphabets. Most letters are rounded at the edges, giving a neat and smooth touch to an otherwise rugged design.
alt
Great for: Headlines and catchy slogans
Styles available: Regular only 
Free for: Personal and commercial use
Get it here

18. Locksmith

Locksmith is one of those free trendy fonts that remain stylish forever. Its sleek script makes even a simple text look quite sophisticated.
alt
Great for: Headings and slogans complementing soft settings and images
Styles available: Five variations of light, regular, small inline, medium inline and double inline
Free for: Personal and commercial use
Get it here

19. Oswald

Oswald is a thoroughly modern remodeling of the classic gothic sans serif styles. Its slim-and-trim design provides easy legibility to all readers. 
alt
Great for: Websites and other on-screen texts for reading on any digital device
Styles available: Seven primary styles called extralight, light, regular, medium, demibold, bold and heavy, along with their italic characters. An additional stencil regular style.
Free for: Personal and commercial use
Get it here

20. Manifesto

Slovenian designer Tomaz Leskovec created Manifesto drawing inspiration from the Italian rationalist movement. Its sleek lettering imparts a sophisticated feel to your text while maintaining great legibility.
alt
Great for: Eye-catching headlines, posters and titles
Styles available: Two variations, regular and inline
Free for: Personal and commercial use
Get it here

21. RBNo2

Although inspired by late 19th century industrial fonts, RBNo2 is a geometrically straight and slender contemporary alternative for modern texts. This one belongs to a family of many similar typefaces that you can choose from. 
alt
Great for: Any printed text, logos, product packaging
Styles available: Four weights of light, regular, bold and black.
Free for: Personal use
Get it here

22. Moon

Moon is a well-structured, soft and rounded design with easy legibility. The smooth curves of the lettering create a space-like aura in the text, taking you to the moon and beyond.
alt
Great for: Both headlines and text bodies of posters, websites and slogans
Styles available: Three weights of light, regular and bold, and lowercase
Free for: Personal use
Get it here

23. Delicate

Delicate offers a contemporary alternative to your regular text. The stencil-like blank spaces dividing the letters create a peculiar yet modern and intriguing design.
alt
Great for: Design projects
Styles available: Rounded, bold, strict and lowercase
Free for: Personal and commercial use
Get it here

24. Andala

Andala is one of the best fonts 2021 has to offer. Its slender, upright lettering makes it at once suitable for both formal and informal texts. 
alt
Great for: Both headings and body texts
Styles available: Regular and bold, with their corresponding italic styles
Free for: Personal and commercial use
Get it here

25. Antona

Another 2021 gem, Antona is a highly legible geometric typeface with a friendly and modern vibe.  
alt
Great for: Headlines and body text, posters, advertisements
Styles available: Regular and italic in eight weightings
Free for: Personal and commercial use
Get it here

SERIF

Serif typography styles are characterised by a small line attached to the end of a stroke in the letter or symbol. This style is renowned for its legibility and has dominated the book realm for the majority of its history. The following 25 free fonts are ideal serif fonts for your books and documents.

26. Bogart

Zetafonts’ Bogart is an eclectic typeface inspired by many 1920s styles such as Cooper Black, Goudy Heavy Face and Windsor. Although created in late 2020, this style still carries the hip and electric persona of its ancestors.
alt
Great for: Both headings and body text, advertisements, product packaging, logotypes 
Styles available: Regular and italic in nine weightings
Free for: Personal use (two styles available for free)
Get it here

27. Rokkitt

Rokkitt derives from geometric slab serif typefaces called Egyptians which were popular from the late 19th century to mid-20th century. Its broad and spaced lettering exudes modernity and commands attention.
alt
Great for: Headings, display text
Styles available: Nine weightings including thin, extralight, light, regular, medium, semibold, bold, extrabold and black
Free for: Personal and commercial use
Get it here

28. Musket

Musket is a robust style apt to convey a strong and bold message. Its unique and solid lettering makes it one of the best free display fonts available today.
alt
Great for: Headings and larger print
Styles available: Two weightings of regular and bold
Free for: Personal and commercial use
Get it here

29. Tertre

This uniform and well-structured font finds its roots in bold and catchy French signage styles. Interestingly, Tertre borrows its name from a buzzing Parisian square called Place du Tertre.
alt
Great for: Signage, menus and price lists, branding and packaging, publishing
Styles available: Six weights from extra light to black
Free for: Personal and commercial use
Get it here

30. Eczar

Eczar is a quirky style that gives a contemporary, lively appeal to the text with its crooked curves and flicks. This font supports over 45 languages and multiple scripts including Latin and Devanagari.
alt
Great for: Academic books
Styles available: Five weights from regular to extra bold
Free for: Personal and commercial use
Get it here

31. Elsie 

Elsie’s soft lettering with gentle curls personify femininity and glamour. This adds an expressive feature to each character which is bound to intrigue the reader.
alt
Great for: Texts commemorating glamour, fashion and femininity
Styles available: Regular and black weightings with their corresponding swash caps styles
Free for: Personal and commercial
Get it here

32. Spinwerad 

Spinwerad is one of those classical typefaces that can turn simple words into powerful messages. The combination of thin letter frames contrasting with bolder frames in each letter further adds sophistication to the text.
alt
Great for: Headings, slogans, paragraph texts
Styles available: Two variations, an all small caps called SpinweradC and Spinwerad Bold
Free for: Personal and commercial use
Get it here

33. Bullpen

Texts written in Bullpen exude sturdiness and masculinity. The lettering in its numerous variations shows linear, geometric cuts that give the text its persona.
alt
Great for: Headlines, banners, logotypes, T-shirts, larger print
Styles available: Regular and italic in seven weightings, along with 3D text alternative
Free for: Personal and commercial use
Get it here

34. Abril Fatface

Abril Fatface is an elegant typeface that ensures that the text has a strong presence and a contemporary vibe. This style borrows from the heavy fonts used for headings of posters and advertisements in 19th century Britain and France.
alt
Great for: Headlines
Styles available: Regular only
Free for: Personal and commercial use
Get it here

35. Dubiel 

Dubiel is an elegant font style with condensed lettering. The letters’ serifs and the combination of thin and thick letter frames work together to create a chic look. 
alt
Great for: Both headlines and body paragraphs
Styles available: Plain and Italic styles
Free for: Personal and commercial use
Get it here

36. Draconis

Draconis is an all-caps font inspired by the titling styles in a Wizards of the Coast’s Dungeons and Dragons game. Its narrow-ended, pointed serifs accentuate its pronounced letters and highlight its heavy appearance. 
alt
Great for: Book titles, games, slogans, headings
Styles available: Regular and italic in regular and bold weightings
Free for: Personal and commercial use
Get it here

37. Snow White

This is the title font of Rupert Sanders’ film ‘Snow White and the Huntsman’. Snow White’s lettering has an uneven design which gives a mysterious yet appealing character to the text.
alt
Great for: Headlines and slogans
Styles available: One weight only
Free for: Personal use
Get it here

38. Espacio

This stellar font imbibes mystique and other-worldliness in the text. Its thin and soft lettering makes it apt for happy, artistic purposes. 
alt
Great for: Logos, signage, slogans that wish to portray a simplistic yet creative message
Styles available: Regular only
Free for: Personal and commercial use
Get it here

39. Obcecada Serif

Obcecada Serif is a narrow, geometric font with symmetrically rounded curves. It has a gentle touch even while maintaining an official aura around the text. 
alt
Great for: Both headings and body text
Styles available: Regular and bold weightings
Free for: Personal use
Get it here

40. Jander Closer to Free

Jander Closer to Free uses accentuated, rounded serifs to create a fun-filled artistic style. The thick lettering further adds to this font’s strong character.
alt
Great for: T-shirts, headings, posters, greeting cards
Styles available: Only bold weighting
Free for: Personal use
Get it here

41. Capital Regular

Capital Regular uses a geometric, square style to create straight-edged letters. Squared serifs add to the rigidity of its lettering and an expanded letter-width gives it a tone of digital modernity.
alt
Great for: Headlines
Styles available: Regular weight only
Free for: Personal and commercial use
Get it here

42. AC Big Serif 

AC Big Serif is a unique typeface that creates its characters like they were fused, welded bars of metal. It uses both thin- and thick-framed serifs to create an intriguingly elegant and modern text. 
alt
Great for: Headings, posters, slogans
Styles available: Two variations, one with minimal blending between the stems and serifs and one with bolder fills
Free for: Personal use
Get it here

43. Janda Quirkygirl

Janda Quirkygirl lives up to its name by providing a quirky, feminine vibe to the text. The extended curls as well as the asymmetric nature of its letters will immediately amuse any reader.
alt
Great for: Headlines and fun text