Find Jobs
Hire Freelancers
แชทกับ Ava - ที่ปรึกษาทางธุรกิจ AI ของคุณ
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
สวัสดี ฉันชื่อ Ava คู่มือ AI ที่จะช่วยเพิ่มพลังให้กับธุรกิจของคุณ!
ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอยู่แล้วหรือใฝ่ฝันที่จะเริ่มต้นธุรกิจ ฉันพร้อมช่วยเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคุณให้เป็นจริงโดยใช้ฟรีแลนซ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบ่งปันเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ แล้วเราจะร่วมกันสร้างโปรเจกต์ที่ฟรีแลนซ์ผู้มีความสามารถของเราสามารถเสนอราคาได้ มาทำให้วิสัยทัศน์ของคุณเป็นจริงกันเถอะ!
ฉันมีธุรกิจ
ฉันกำลังเริ่มต้นธุรกิจ
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งการสนทนาไปยังอีเมลของคุณ กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
คุณสามารถบันทึกการสนทนาได้เพียงหนึ่งครั้งต่อชั่วโมงเท่านั้น กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทสนทนาของคุณสั้นเกินไป พูดคุยกับ Ava ต่อไปเพื่อเปิดใช้งานการบันทึก

Why hiring a graphic designer is vital for your business in 2023

Great graphic design will solidify your brand identity and drive revenue. Find out how to hire a great designer and what you should expect to pay.
29 เม.ย. 2019 • ใช้เวลา 9 นาทีในการอ่าน
อัพเดตเมื่อ 13 ก.พ. 2023 โดย Adam S.
รูปภาพหน้าปก

Hiring the best graphic designer in 2023

Graphic design isn't just a nice flourish for your business. It's table stakes. And good graphic design can embed your brand in your customers' minds and drive revenue.
Your graphic design dictates the way people engage with your brand. Companies are increasingly getting serious about design, with Adobe reporting that 71% of companies are creating 10 times the number of design assets today than they were in prior years. Good design is crucial for a successful business.
But how do you source good design if you're on a budget? Or if you need design assets turned around quickly? Fortunately, freelance graphic designers can help. If you already know you need help from a freelance graphic designer, great! You can post your project and get started now. If you're still on the fence about the best way to get the graphic design you need, read on.

Get Design Inspiration

Portfolio item image
Free Your Mind - Digital Drawing
by verofojt
Portfolio item image
Customer Onboarding eBook Design
by contrivance14
Portfolio item image
Packaging Design
by MandrakeX2
Portfolio item image
Label Design for MAGIC2U
by Asadjaved1

What does a graphic designer do?

According to the Bureau of Labor Statistics, graphic designers create visual concepts that communicate ideas. This broad definition could include materials like logos, websites, flyers, posters, advertising, vehicle wraps or even public signage. The work graphic designers do is varied, from magazine layout to creating graphics for television and film. Graphic design is a highly skilled profession, and designers need both creativity and technical know-how. A good graphic designer also needs to know how to communicate well with clients and follow detailed briefs.

How much does it cost to hire a graphic designer?

Cost of hiring a graphic designer
Solution
Cost
Solution
In-house graphic designer
Cost
$48,651 USD per year
Solution
Design agency
Cost
Depends on the service, but agencies generally charge around $85–$100 USD per hour
Solution
Software as a Solution (SaaS)
Cost
Canva's premium plan is $9.95 USD per month
Solution
Freelance graphic designer
Cost
The average project on Freelancer is completed for $140 USD
The cost of your graphic design project will depend on its complexity as well as the solution you choose to get the work done. You could choose to hire an in-house graphic designer, pay an agency, try to do the work yourself using a Software as a Solution (SaaS) service or hire a freelance graphic designer.

Hiring in-house

The decision whether or not to hire a full-time graphic designer will depend on your long-term graphic design needs. If you're likely to need constant design assets, it may make sense to hire in-house. However, if you just need a few assets such as a logo, website design and brand identity materials, a full-time graphic designer may not be necessary or practical. 
Cost: According to Glassdoor, the average salary for a graphic designer in the United States is $48,561 USD per year.

Using an agency

hiring graphic designer agency
A design agency will employ a number of designers and will work with you to determine your needs and the best way to visually communicate your message. The downside of an agency is that you'll be one of a number of clients. Agencies can also be a costly solution. 
Cost: The cost will depend on the sort of design work you need done, but expect to pay $85–$100 USD per hour.

Software as a Solution (SaaS)

While technology hasn't quite developed to the point that software can spit out a finished design to your exact specifications, there are tools that make the graphic design process much easier. From online logo generators to full graphic design platforms like Canva, software to help novice graphic designers abounds. However, you should be aware that these platforms often have limited functionality and little room for customization. 
Cost: The cost varies depending on the platform. Some basic tools are free. Canva's premium plan is $9.95 USD per month.

Freelance graphic designers

graphic designer freelancers
Freelance graphic designers can communicate with you to determine your exact needs, budget and timeframe. They're generally lower cost than an agency, and don't require the long-term commitment of hiring in-house. 
Cost: The average graphic design project on Freelancer is completed for $140 USD. 

Awesome Design Freelancers

รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
ปักธงของ Peter M.
19 USD / hour
5.0 (76 รีวิว)
JavaScript
Website Design
WordPress
CSS
Google Analytics
Visit profile
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
ปักธงของ Liyuan X.
25 USD / hour
5.0 (442 รีวิว)
PHP
Python
Graphic Design
Copywriting
Translation
Visit profile
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
ปักธงของ DesignChest
25 USD / hour
4.9 (770 รีวิว)
Graphic Design
Banner Design
Logo Design
Shopping Carts
Photoshop
Visit profile
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
ปักธงของ ART LAND DESIGN
30 USD / hour
5.0 (923 รีวิว)
Graphic Design
Video Services
Photoshop
Illustrator
Building Architecture
Visit profile

Five reasons why graphic design is important to your business

Now that you know the cost of graphic design, let's look at the return on investment. If you have trouble seeing where graphic design fits into your business strategy, it's worth looking at the reasons other companies have made it a priority.

1. Character

Your graphic design tells your brand's story to consumers. For many consumers, your design will be the first way they engage with your brand. And your first impression counts. A study by Carleton University found participants took 50 milliseconds to rate the visual appeal of a website. That means you have very little time to make a good impression with your brand. Top-notch graphic design puts your brand on the front foot.

2. Consistency

Good design is about more than just your logo. It means visual consistency throughout all your messaging and marketing materials. This consistency allows customers to form a connection to your brand. Inconsistency in your branding, however, makes your brand forgettable and your messaging confusing. It takes 5–7 brand impressions before your brand will stick in a customer's memory. Inconsistent graphic design means it takes longer for consumers to recognise you. Good graphic design also has a long shelf life. A well-designed logo could last your company years, reinforcing a consistent brand identity with your customers.

3. Communication

Graphic design is all about visually communicating your brand's values and proposition to customers. Studies have shown that while people remember 10% of information they hear and 20% of information they hear, they remember 80% of what they see. Add to this the fact that visual input is processed 60,000 times faster than text, and it's clear that what you communicate visually has a powerful impact.

4. Competition

It's difficult to stand out from the crowd. Regardless of your industry, competition for consumers' attention is fierce. A survey by PwC found 56% of CEOs believe cross-sector competition is on the rise. And 54% of CEOs said their business was competing in a new sector, or was considering it.
Good graphic design gives you a competitive advantage. A whitepaper by Adobe found that design-led companies had more satisfied and loyal customers and greater market share than companies with a less mature design approach.

5. Conversion

Good graphic design has a measurable impact on business results. According to Adobe, design-focused companies have 1.5 times greater market share than their competitors. This shows on the bottom line as well, with design-driven companies outperforming the S&P Index by 219% over 10 years.
Customers are responsive to good design. A post by Tyton Media pointed out that 38% of people will stop engaging with a website if the content and layout are unattractive. Good graphic design is more than a nice flourish for your business. It's a sales vehicle.
graphic design stats 2020 infographic

Featured Work in Graphic Design

Portfolio item image
OMO Bikes Marketing Graphics
by whatifdesignin
Portfolio item image
Beer Label Design
by marianafreigeiro
Portfolio item image
Keto Book Cover
by rajeshrajee611
Portfolio item image
Refabricator Logo
by fedesoloa

What types of graphic design are there?

Graphic designers work in a variety of mediums and for a variety of purposes. Some of the visual assets for which you might need a graphic designer:

1. Logo and brand identity design

Your brand identity is the way customers visually connect to your brand, and your logo is the cornerstone of this brand identity. A good logo should trigger for your customers not only the service your brand provides, but how it makes them feel to engage with you. Brand identity flows from your logo, with set colors, fonts and patterns that support your brand.

2. Packaging design

graphic design packaging
Packaging can have a powerful effect on consumer perception. In 2014, Miller Lite reintroduced a retro can design for its beer. While the corporation's overall sales were down for the year, sales of Miller Lite rose nearly 5% for the year. The product didn't change, but the packaging design connected with consumers.

3. Advertising design

graphic design advertising campaigns
The design of an ad campaign communicates not only the product or service you're selling, but what your brand stands for. It also helps your advertising stand out amongst a sea of competitors. A well-designed ad sticks in customers' memories and connects with them emotionally.

4. UI design

graphic design UI
UI, or user interface design, is the look and feel of your website or mobile app. Good UI design makes your site or app visually appealing. More than this, however, good UI removes the roadblocks to users navigating through your site or app. A recent study found 48% of users said a website's design was the number one factor they used to determine the credibility of the business.

5. Publication design

graphic design publication
Publication design can cover a wide range of printed materials. It could include books, magazines, newspapers or newsletters. Publication design makes printed materials both visually appealing and readable.

6. Motion graphic design

graphic design motion graphics
Motion graphic design has exploded in popularity in recent years. It can include any animated graphic design, and can be used on the web, in film or in television. Motion design can be integrated into video, or can exist on its own as an animated design.

7. Environmental design

graphic design signage
Environmental design includes signage, artwork in public spaces, branded environments and public installations. Environmental graphic design helps shape the way people interact with the space around them.

What tools are used in graphic design?

Graphic designers might work with a number of software tools to produce a single design. They may also use photography, video or even pencil and paper to bring your design to life. Some of the software tools a designer might use are photo editing programs, layout programs, vector drawing programs and animation programs. 
Read more about graphic design tools

Can I do graphic design myself?

There are a number of tools you can use to try graphic design yourself. You can either use professional grade vector drawing and photo editing software, or use free programs that provide templates and easy user interface. Professional-grade software can have a steep learning curve and a high cost. Free programs, on the other hand, offer ease of use but limited functionality and room for customization.
The bigger barrier in both cases, however, is that graphic design is a skill that takes years to learn. Both art and science go into crafting visuals that communicate complex themes. If you want your business to look professional to your customers, it's worth hiring a professional.

Why should I hire a freelance graphic designer for my project?

A freelance graphic designer can be a great solution if you need design work done on a budget, but saving money is only one of the benefits of a freelance graphic designer.

Save time

Freelance graphic designers can deliver to tight deadlines. Since they don't work the regular 9–5 hours of an agency, they can devote more time to your project. And since freelancers work all over the world, you can find a graphic designer in a time zone that means work can be completed outside your normal business hours.
Hiring a freelancer also means you don't have to go through a long interview process to find an in-house candidate. The hiring process can take 4–6 weeks or longer for an in-house graphic designer, whereas you can find a freelance graphic designer to start your project the same day.

Trust the reviews

A design agency may have excellent reviews, but you don't know who your work will actually be handed to. If you're not a large client, you may find your project assigned to a junior designer without the skills or experience to deliver what you need. A freelancer, however, works as an individual. All the ratings and reviews a freelancer receives reflect their actual work. Moreover, you can view a portfolio of their work to see what they've delivered on previous projects.

Find a specialist

While hiring in-house or using an agency can give you access to skilled generalists, hiring a freelancer gives you the ability to find someone who specialises in exactly the kind of projects you need. Need a band logo? There are freelance graphic designers who solely focus on band logos. Want a motion graphics ad? Find a freelancer whose domain is motion graphics.

Easy communication

Going through an agency means your communication will usually go through a project manager, who will communicate your needs to a designer. Going through a freelance graphic designer means you'll be communicating directly with the person doing the work. You can give immediate feedback and be certain your needs are understood.

Freelance Graphic Design Experts

รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
ปักธงของ Djdesign
15 USD / hour
4.9 (5275 รีวิว)
Graphic Design
Banner Design
Photography
Logo Design
Photoshop
Visit profile
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
ปักธงของ RajShree Pvt Ltd
10 USD / hour
4.9 (1073 รีวิว)
PHP
XML
Website Design
Graphic Design
Internet Marketing
Visit profile
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
ปักธงของ eTranslators
30 USD / hour
4.9 (3492 รีวิว)
Website Design
Graphic Design
Translation
Audio Services
Data Entry
Visit profile
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
ปักธงของ Spataroiu V.
50 USD / hour
5.0 (782 รีวิว)
Website Design
Graphic Design
Banner Design
Logo Design
Photoshop
Visit profile

How do I hire a freelance graphic designer?

You can click the orange "Post a Project" button at the bottom of the page to find a freelance graphic designer for your project, or check out one of the freelancers above. First, however, here are a few tips to ensure you get a design that exceeds your expectations.

Determine your graphic design needs

What design assets does your business need? Do you need a logo? Business cards? A website? Full branding? Know exactly what you want your designer to deliver.

Write a detailed brief

Write a brief to tell designers the deliverable you're looking for, your budget and the timeframe in which you need it. Be as specific as possible.

Post your project

Once you've determined exactly what you need as well as your budget and timeframe, post your project and include all these details. Remember, the more detail you offer, the better you'll be able to determine which designers are best suited to the task. Once you've posted your project, you can expect to receive bids within minutes.

Compare graphic design portfolios

Once graphic designers start to bid on your project, look through some of their portfolios to develop a shortlist. Look for work similar to what's required by your project. Find some designers whose visual style matches your needs. Reach out to a few and communicate further to see who might be the best fit.

Accept the bid that works for you

After you've narrowed the bids to a few qualified candidates, accept the bid that best fits your budget and timeframe. Your freelance graphic designer will get to work on your project, and you can communicate with them every step of the way.
บอกสิ่งที่คุณต้องการให้ทำ
ใส่ชื่อโปรเจกต์
เริ่มโปรเจกต์
เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

พูดคุยกับหนึ่งในผู้ช่วยด้านเทคนิคของเราเพื่อช่วยคุณทำงานในโปรเจกต์

รับความช่วยเหลือได้เลย

บทความแนะนำสำหรับคุณ

รูปขนาดย่อของบทความ 7 reasons your business needs a good logo
Read about the 7 important reasons why your business needs a logo to be successful. Also find out how much it costs so you don't get ripped off!
7 min read
รูปขนาดย่อของบทความ Why your product needs great packaging
The packaging design you use tells a story about your product. Find out how to grab consumers' attention with amazing graphic design
5 min read
รูปขนาดย่อของบทความ 60 modern business cards to make a killer first impression
Get inspired from some of the most unique business card designs in the world to make sure your card stands out from all the boring generic designs.
17 min read
รูปขนาดย่อของบทความ 120 best free fonts for designers
Who says all free fonts are boring? We've put together a list of the best free fonts that'll make your design look both prestigious and delicious.
31 min read
ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย ช่วยเหลือและสนับสนุน FreelancerประเภทโปรเจคการประกวดFreelancerองค์กรแพ็กเกจสมาชิกโครงการ Freelancer ชั้นแนวหน้าการจัดการโปรเจคงานในพื้นที่Photo Anywhereหน้าจัดแสดงผลงานAPI สำหรับนักพัฒนาได้รับการยืนยันDesktop App เกี่ยวกับเกี่ยวกับเราวิธีใช้งานความปลอดภัยนักลงทุนแผนผังเว็บไซต์เรื่องราวข่าวออกสื่อทีมรางวัลข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมงานกับเรา ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายลิขสิทธิ์ข้อพึงปฏิบัติค่าธรรมเนียมและค่าบริการหุ้นส่วนEscrow.comLoadshiftWarrior Forum แอปโลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง