Find Jobs
Hire Freelancers
แชทกับ Ava - ที่ปรึกษาทางธุรกิจ AI ของคุณ
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
สวัสดี ฉันชื่อ Ava คู่มือ AI ที่จะช่วยเพิ่มพลังให้กับธุรกิจของคุณ!
ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอยู่แล้วหรือใฝ่ฝันที่จะเริ่มต้นธุรกิจ ฉันพร้อมช่วยเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคุณให้เป็นจริงโดยใช้ฟรีแลนซ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบ่งปันเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ แล้วเราจะร่วมกันสร้างโปรเจกต์ที่ฟรีแลนซ์ผู้มีความสามารถของเราสามารถเสนอราคาได้ มาทำให้วิสัยทัศน์ของคุณเป็นจริงกันเถอะ!
ฉันมีธุรกิจ
ฉันกำลังเริ่มต้นธุรกิจ
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งการสนทนาไปยังอีเมลของคุณ กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
คุณสามารถบันทึกการสนทนาได้เพียงหนึ่งครั้งต่อชั่วโมงเท่านั้น กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทสนทนาของคุณสั้นเกินไป พูดคุยกับ Ava ต่อไปเพื่อเปิดใช้งานการบันทึก

103 Brand Guideline Examples to Inspire Your Designs

Links to brand guidelines and PDFs that 103 of the world’s biggest brands use for promoting clear, consistent and recognizable brand identities.
7 เม.ย. 2021 • ใช้เวลา 29 นาทีในการอ่าน
อัพเดตเมื่อ 18 มิ.ย. 2021 โดย Closed User
รูปภาพหน้าปก
Are you looking to take your brand to the next level? Tired of the same old design?
Building a style guide to showcase your logos, typography, icons and brand materials will ensure that you stand out and catalogue your greatest assets.
For some inspiration, we’ve pooled together the top 100 brand guides and style guides that will give you insights into the wide world of branding and marketing.
 

1. Google Brand Guidelines

Great style guides should have a good balance between its graphic and content. This style guide by Google is a perfect example of this as it captures an array of material icons, design guidelines, colour palettes and resizing options. The clever multi coloured use of tones and graphics really sets it aside from competitors as it channels their rainbow design logo. Take a look at the Google brand guidelines via their website here.
google brand guidelines

 

2. Nike Brand Guidelines

This simple Nike tick is recognizable anywhere you go with their logo being a fashion label for many. The business has kept the lion’s share of the athletic shoe market through intelligent branding and brilliant marketing strategies. Nike’s brand guidelines speak the common language of sport where you can visit their visual centre to check out their vibrant brand assets. Take a look at the Nike style guide here!
nike brand guidelines

 

3. Disney Brand Guidelines

Chances are you already know the happiest place on planet Earth - Disney. With a huge film and production studio, gigantic theme parks, and stores all over the world, the brand depicts the magic of fun and entertainment. Their online style guide provides you with a comprehensive marketing guideline of all you need to know about Disney’s print and online materials across their Walt Disney World Resort, Cruise Line and Disney Park. Check out the magic through the Disney brand guide PDF here.
disney brand guidelines

 

4. Twitter Brand Guidelines

Ever wondered how Twitter features its brand and online assets across their online platform? Search no longer because Twitter’s designed a guide to help you use all of their brand assets including their content, logos and trademarks. The best part? There’s no need to worry about negotiating legal agreements for using these at any time! Check out their brand guide and download the PDF for the same here.
twitter brand guidelines

 

5. Airbnb Brand Guidelines

Airbnb’s style guide is super slick and well organised, designed for the user’s convenience. The site features a customisation tool for colour, facilities including destination/number of guests, arrival/departure along with a personalised dashboard and profile. Browse and help buttons are also thoughtfully provided for the user’s needs. Overall, this is a compact and efficient site. Check out all the fun via dribble here.
airbnb brand guidelines

  

6. Coca-Cola Brand Guidelines

Your style guide should channel your brand's vision and mirror the principles and overall look of your business. Included in Coca-Cola’s style guide is an insight into their logo specifications, colour,  positioning, their signature bottle graphics, typography and spacing. There’s an impressively detailed “do’s and don'ts” list for its brand assets and marketing materials for both online and print. The colour and calibration displayed in each packaging type really sets the Coca-Cola style guide apart from its competitors. The popular logo is even available for display on vehicles! Check out the Coca-Cola brand guidelines on issuu here.
coca cola brand guidelines

 

7. Dyson Brand Guidelines

This is a very colourful style guide that is easy to use and understand for all to read. There are colour wheels and examples of how colour should be used in various situations. On top of that, there are enough images to explain logo and brand concepts clearly. The guide is easy to follow and understand. Join in on the fun and download the Dyson style guide PDF here.
dyson brand guidelines
 

8. Amazon Brand Guidelines

The Amazon style guide provides clear guidelines on how to apply colour size and spacing of the brand logo and icons with notes on presentation styles. There is a helpful overview with guidelines on the brand usage in CTA (call to action), which encourages potential customers to click on promotional offers. Download the Amazon brand guidelines PDF here.

amazon brand guidelines

 

9. Heineken Brand Guidelines

What better way to grab your audience's attention than to use vibrant colour palettes and unique designs? Heineken’s  style guide maintains their distinct brand image with it’s signature green coloured brand logo featured throughout all of its content. There are plenty of images with reference to their brand colours and logo placement, making this both stylish and visually appealing ! Take a look at teh Heineken brand guide via scribd here.
heineken

 

10. National Geographic Brand Guidelines

With styling and colour just like their magazines, this guide is beautifully presented. It has plenty of charts and grids for your convenience and understanding. There’s a lot of information, but it reads well and isn't boring. The guide covers everything you need to know about National Geographic’s marketing and branding materials. Take a look via gretelny here.
national geographic brand guidelines

 

11. McDonalds’ Brand Guidelines

These Golden Arches are easily recognizable by consumers worldwide. The McDonald’s style guide manual gives an exclusive look into how they maintain their consistency in visual messages and apply proper usage of their logo. Check out the basics of McDonalds' colour, logos and prices and recognise how they’re practically applied to stores! Take a look via issue here.
mcdonald's brand guidelines

 

12. Jamie Oliver Brand Guidelines

Jamie Oliver’s style guide has done a brilliant job of branding while also focusing on marketing and packaging material. Their style guide depicts all sorts of materials that you would find in cook books, helping to turn a simple homemaker into a world-class chef! Check out their style guide on issu here.
jamie oliver brand guidelines

  

13. Ikea Brand Guidelines

The IKEA style guide provides an insight into the origin, growth and way of operation of the company. Beginning with the basics, it provides explicit instructions that leaves no room for doubt, on the precise design of the company logo, business card and envelope. There is a noteworthy section on promotional items like postcards coupons and banners. Depiction of aisle signs guiding towards each department and restroom signs are all done with the intention of the viewer’s convenience. Last but not the least, there is a note on storage and packaging items too. All in all, this is a storehouse of information. Take a look at the Ikea brand guide via issuu.
ikea brand guidelines

 

14. NASA Brand Guidelines

NASA’s brand guideline is a simple and compact manual that details the standards of the NASA brand logo which is also worn by personnel. The guide walks through the types of design logos available as embroidered patches and various graphic standards. It specifies the nuances in the colour, spacing and background details of the brand logo on various garments like blazers, suits and on hats. The logo for emergency personnel gets a special mention. There are also guidelines provided on the brand logo used in vehicles, publications and signboards. Check out their guide via their website here.
nasa brand guidelines

 

 

15. Spotify Brand Guidelines

This Spotify guide is edgy and fun! With an entertaining slide show, you will be blown away by the layout. Visually attractive using its vibrant greens, it is also informative. It does take time to navigate the guide, but it covers what you need to know. There are plenty of charts and grids to detail the look and feel. Join in on the fun and take a look at their brand guidelines via issue here.
spotify brand guidelines

 

16. Facebook Brand Guidelines

Millions of users log onto Facebook every day, and chances are you’re one of them. If you're looking to build a brand guideline then Facebook's brand guides may just give you some inspiration. Find Facebook assets, logos, products names and images on their online brand guide and learn how to use them. The guide sheds some light on the best, most effective way to integrate the Facebook brand and posts into any broadcast. Get inspired and take at the Facebook style guide look here.
facebook brand guidelines

 

17. Microsoft Brand Guidelines

This guide is both easy to use and read! Interactive, fun, and very stylish, it is everything you would expect from Microsoft. It uses a range of grids and charts and is easy to understand. There are plenty of pictures and images to make the brand personality clear for readers. Take a look at the Microsoft brand guide via their online website here.
microsoft brand guidelines

 

18. Adobe Corporate Brand Guidelines

Adobe’s Corporate Brand Guidelines gives you everything you need to know about their brand and marketing communications.  Their style guide features everything from their logo, visual identity and branded merchandise to corporate templates, legal guidelines and editorial voices.Their red tag logo is featured and represents the business throughout the guide in visual form. Download the style guide PDF here.
adobe brand guidelines

 

19. Netflix Brand Guidelines

Are you after a style guide that is visually appealing and attention grabbing? The Netflix style guide is exceptionally eye catching in its content as well as mode of presentation. The details referring to the particulars of the elements and conditions of usage of the logotype and secondary art are clearly mentioned throughout the guide. On the final page, important rules which need to be adhered to and additional resources are also provided. Check the Netflix brand guide here.
netflix brand guidelines

 

20. YouTube Brand Guidelines

Effective branding doesn’t need to be overly complex. Clarity shouldn’t be sacrificed in an effort to stand out. YouTube’s branding guidelines do an amazing job of walking you through all you need to know about spacing, size, typography and the “do’s and don’ts” of using their logo. This straight-forward guide also supplies the user with hyperlinks for color specifications and downloading logos - there’s no room for error! Check out the guide here.
alt

 

21. Snapchat Brand Guidelines

Snapchat’s style guide shows exactly why it so easily grabs the attention of its potential users. A snazzy logo, a bright color palette and a formal yet inviting typography are essential elements of Snapchat’s branding. Snapchat’s style guide clearly lays out each of these branding elements and how you can and cannot use them. This is a crisp and useful guide for a quick understanding of Snapchat’s principles. Download the Snapchat brand guidelines PDF here.
snapchat brand guidelines

 

22. Skype Brand Guidelines

What better way to design a brand guideline than to incorporate both creativity and detail ? Skype’s brand guidelines cover everything from their well known blue and white logo and type faces to their strap lines. The guide even details how to use their speech bubbles in print and online material! Check out how Skype leverages their brand assets across, print laptop, tablet, or smartphone online media via their brand guidelines PDF here.
skype brand guidelines

 

23. LinkedIn Brand Guidelines

Are you looking for bits, pieces, guides and gizmos? Then LinkedIn’s Brand Resources will give you all you need! Choose to grab just the brand elements you require or better yet, download the whole LinkedIn package in one single .zip file! The guide features an impressive array of their well known blue and white logo designs, colour palettes and swatches. Check out the LinkedIn brand guide via their website here.
linkedin brand guidelines

 

24. Walmart Brand Guidelines

If you’re after an engaging and vibrant brand centre then Walmart’s new styling guide does just that. Check out their quick links to logos, templates and their own Style Guidelines manual ! The guidelines walk through their core identity, colour palette, typography, imagery and voice. To see how it’s all applied in action check out their style guide here.
walmart brand guidelines

 

25. Pinterest Brand Guidelines

Pinterest’s Style Guide is an organised manual that is methodical in operation. The user is systematically guided on joining, getting started and utilising several tools that are made available on the page. Tips are given on marketing  making use of different marketing developer partners. Information on the company trademark and copyright, blog and business utilities are conveniently provided  at the bottom of the page. Also provided there are help centres and instructions on the terms of privacy. Pinterest’s Style Guide proves to be very handy to the prospective pinners. Check it out here.
pinterest brand guidelines

 

26. Instagram Brand Guidelines

There’s no doubting that we’re visual beings. Ever wonder how Instagram packs such a powerful visual punch? Just look at their style guide. With a video that gives a brief introduction to the company's mission, and the multi-coloured camera image as their logo, Instagram does a fantastic job of conveying their strict branding rules, in an easy-to-digest manner. Be inspired and check it out via their website here.
instagram brand guidelines

 

27. Starbucks Brand Guidelines

The Starbucks style guide presents a comprehensive and candid illustration of their brand logo. The manual itself is well presented and gives succinct guidelines on their inline block based grid lines and float based grid lines. For some inspiration, take a look at the Starbuck brand guide via their online website here.
starbucks brand guidelines

 

28. Uber Brand Guidelines

Uber is swiftly pushing the taxi industry off the road, allowing riders to experience transport at its finest. However, Uber is more than just that. The service has developed an influential brand that is well recognized all over the world. With innovative new technological ideas, its brand guide depicts all that Uber is - a stylish, new and vibrant growing business. Join the ride and check out their new look here.
uber brand guidelines

 

29. MailChimp Brand Guidelines

There aren’t many people you know that don’t recognise Freddie the Chimp, MailChimp’s very own mascot! Mailchimp is setting itself apart from other social media and communication guides through its innovative and recognisable brand.  Their guide includes their stylish logo and their very own typeface – Helvetica Neue. Their quirky icons can provide inspiration for anyone looking to start their own style guide. Check it out via their website here.
mailchimp brand guidelines

 

30. YMCA Brand Guidelines

A youth-oriented non-governmental organization needs to have a youthful and vibrant appeal in its styling style. The YMCA achieves this through its bold and colorful logo and an extensive color palette that shows the organization’s diversity. The YMCA style guide highlights acceptable uses and versions of its distinctive logos, typography and colors. It also discusses the kind of images and illustrations that can go with the YMCA brand. Learn more by downloading their official style guide PDF here.
ymca brand guidelines

 

31. Medium Brand Guidelines

The pictures in this guide really make an impact! The visual aids make it  simple to get the information you need in just a few seconds. Using medium primary colours in dark, white, and a bright green to create the Medium brand, the logo really pops and is appealing to the viewer. The use of weighted font keeps everything interesting and visually fresh. Check it all out via behance here.
medium brand guidelines

 

32. IBM Brand Guidelines

Whoever said you have to compromise? This IBM style guide captures the perfect balance between colour and content! Easy to navigate and fun, with strikingly beautiful animations to boot, IBM ensures an informative and entertaining experience for all readers. Covering everything from their logo to grammar, this guide shares everything you need to know about building your own style guide. A perfect example of creativity and genius colliding - their interactive table of contents will allow you to find all the information you need in no time. Check it out via their website here.
ibm brand guidelines

 

33. Pepsi Brand Guidelines

Visually stimulating, the style guide of Pepsi is very straight forward. The focus of the brand identity is the red, white, and blue logo. The colours are vibrant and custom to the brand while the trademark font is fun and all lower case without exception. The guide covers a lot of the do's and don'ts of advertising the brand. For the go-to-guide download Pepsi’s style guide PDF here.
pepsi brand guidelines

 

34. Whatsapp Brand Guidelines

Sometimes simple is just better. This powerful WhatsApp branding guide doesn’t need tricks or gimmicks to impress you. The use of colour is what really makes this style guide pop. This no-nonsense guide pays homage to the vibrant green colours that we have all come to know and love. There are colour guides for easy viewing, and its minimalistic layout makes it a pleasure to read through! Well put together and reader friendly, this guide hits all the points, quick and easy. Be sure to check it out via their website here.
whatsapp brand guidelines

 

35. Android Brand Guidelines

As one of the most sophisticated smartphone operating systems on the market, Android does a fantastic job of branding themselves as a prominent leader in the industry. Their style guide features material designs for Android devices with themes, lists and cards, animations and drawables. The guide also details their material design specifications that are available for Android 5.0. For some inspiration check out the guide via their website here.
android brand guidelines

 

36. Sony Brand Guidelines

One of the world leader’s in electronics, Sony has expanded their brand over the last few decades. What makes Sony so successful in branding is that they keep the logo simple and the identity of their products impressively advanced. To take a look at their stylish Brand Identity guidelines via issuu, check it out here.
sony brand guidelines

 

37. Ben & Jerry's Brand Guidelines

Are you after a well structured style guide? Ben & Jerry’s style guide is easy to navigate and offers a confusion-free table of contents so that the user isn't searching for what they need. Based on a 12 column grid framework and with the classic chunky letter font that is identified with the Ben & Jerry's brand, the guide is conducive with the brand site. The imagery is to be reduced using an optimization tool found in basic Photoshop applications. Download their style guide PDF here.
ben and jerrys brand guidelines

 

38. Vodafone Brand Guidelines

If you’re looking for a guide that’s detailed, visual and vibrant then check out Vodafone’s Visual Identity and Digital Guidelines. The guide covers the “all you need to know '' about visual identity in the digital world, typography, signatures, calls to actions, badges, rich media and so much more! This telecom giant also gives readers an idea of how to leverage their social media with their brand assets including profiles, display pictures and backgrounds. Have a look around via issuu here.
vodafone brand guidelines

 

39. Kickstarter Brand Guidelines

Yet another example of a skillfully presented and simple branding manual - Kickstarter’s style guide offers a comprehensive look at their brand direction summed up in just three golden rules. Short and sweet. All key brand assets are masterfully (and subtly) presented under a big, tempting “search projects” button. Go on, explore the possibilities via their website here.  
kickstarter brand guidelines

 

40. Volkswagen Brand Guidelines

It’s a good idea to design a style guide that's easy to read and navigate. Volkswagen’s branding guidelines capture their style specifications in a simple and structured format. The guide features Volkswagen’s signature logo with a wide variety of colour selections and marketing materials. There are plenty of examples and grids included that depict the brand's key features and assets. For some insights, download the Volkswagen style guide PDF here.
volkswagen brand guidelines

 

41. Pixar Brand Guidelines

Looking for inspiration? Pixar’s style guide is harder to navigate but is stunning, featuring the beautiful artwork of Pixar artists. They use the lamp icon in their logo, which is kept simple with black font on a white background. They focus on the creativity of their artists to design the site, with vibrant colour patterns. They use a navigation bar that is complex and looks like a reel of film. Get inspired and check it out here.
pixar brand guidelines

 

42. Commonwealth Bank Brand Guidelines

Don’t be afraid to use bold colours throughout your guide and ensure consistency across each section.This style guide of Commonwealth Bank uses plenty of pictures in the trademark black, white and yellow to demonstrate their branding style. There is an easy to follow font, logo placement and typeface that is consistent across each page. The guide also breaks down the correct placement and use of logo, images, and typeface. Check out the style guide PDF here.
commonwealth bank brand guidelines

 

43. Lexus Brand Guidelines

This beautifully designed guide offers clear and easy to use chapters covering a range of topics. The Lexus style guide uses several diagrams to explain their popular logo and brand signatures. There are rich and luxurious colour palettes included that are harmoniously balanced. Get inspired and check it out here.
lexus brand guidelines

 

44. FIFA Brand Guidelines

The FIFA World Cup style guide sure makes an impact! Following the introductory brief on the purpose of the manual, and public guidelines, the various official marks like the emblem, slogan element, logo, trophy etc. are beautifully presented with notes on correct usage. The manual on concluding note cautions against usage of the official marks for private advertisements and offers the supply of the digital files detain the graphic guidelines of the official marks on request for reproduction. Check it out here.
fifa brand guidelines

 

45. Dell Brand Guidelines

What better way to present your style guide than to connect with your audience and provide brand transparency? This style guide focuses on preserving Dell's corporate personality through the use of their distinct colours and brand assets. Their traditional blue and white logos have been used as standalone brand identifiers, a sure way to gain recognition. The guide also uses an appealing modern and approachable typeface. To know more, download their brand guidelines PDF  here!
dell brand guidelines

 

46. LG Brand Guidelines

The LG style guide is an informative and inspirational manual to users,  pointing out the essentiality of protecting and maintaining brand identity. It throws light into various aspects of brand platforming  and on distinctive communication styles. The guide provides eloquent illustrations on good and bad logos, the nuances in colour format and positioning. Also enlisted are the different styles of photography that are used, different colour bars and their applications along with a note on the don’ts. The viewer also gets an idea of the different advertisements used with the recommended guidelines for each. Specific instructions related to the usage of logos in different sites and media are helpfully provided. Download LG’s style guide PDF here.
lg brand guidelines

 

47. Ebay Brand Guidelines

Ebay’s style guide offers detailed illustrations on their logos, with specifications on the configuration/ colour/size and spacing. Notes on third party usage, rights of the user on the logo with special mention on the don’ts are provided. The manual concludes with the legal guidelines necessary to keep the company and the brand safe. Check it out via their website here.
ebay brand guidelines

 

48. Expedia Brand Guidelines

Expedia’s style guide is a short and slick manual that provides categorical guidelines to the user. The elements of the brand are detailed with specifications on colour/spacing and background combinations with special mention on improper usage. Illustrations on one colour logo are also given with notes on correct and incorrect ways of usage. There are very clear instructions detailing the minimum logo size for both vertical and horizontal logo signatures along with information on tagline and typography. Download Expedia’s style guide PDF here.
expedia brand guidelines

 

49. Subway Brand Guidelines

Subway’s style guide takes the viewer through a swift tour throwing light on the design elements of the brand logo and the rules for the usage. It is based on the standards for advertising and trademark use in the United States.  Beginning with the overview on the brand equities, it gives an insight into price points and provides guidelines to advertise based on product type and availability in respective markets. Check out the colourful guide via scribd here.
subway brand guidelines

 

50. Toshiba Brand Guidelines

Are you looking for high visibility and brand awareness? Leading technological giant, Toshiba reinforces its visibility and message of its visionary and lively brand throughout all of its marketing material. The descriptive style guide covers all the bases for master art, positioning, colour coordination and guides for business cards. If you’re new to styling, then this guide will help you navigate all there is to know. Take a look at Toshiba’s brilliant style guide here.
toshiba brand guidelines

 

51. Woolworths Brand Guidelines

As a store that features a wide variety of fresh food for consumers, Woolworths has established itself as one of Australia’s most influential supermarkets and provides a comprehensive guide on its exact design style. The Vendor Guidelines not only shows how to emblazon the Woolworths logo on items but also gives detailed description on how to display its marketing material for print and television! The guide is an easy “how - to” manual for anyone interested in their vibrant brand assets and marketing materials. Take a look at their guidelines via their website here.
woolworths brand guidelines

 

52. Virgin America Brand Guidelines

Ever wondered how Virgin's branding assets were designed? Then take a look at Virgin's very own style guide! There's a focus on the use of colour and font with a variety of pictures to demonstrate the look and feel of the brand. There are plenty of examples to show the user exactly what the brand personality is and what colours and fonts best show these points. Explore the guide here.
virgin america brand guidelines

 

53. HSBC Brand Guidelines

This guide is simple and gets straight to the point!  It uses colour grids to show acceptable colours for the separate logos. The logos are simple and the typeface is easy to read whilst also being clear and easy to navigate! Take a look via scribd here.
hsbc brand guidelines

 

54. BPR Brand Guidelines

This BPR guide is largely focused on digital branding and icons. There are several grids explaining those icons and colour used. Short and to the point, this guide quickly outlines the branding process. There is a good use of colour and font in this guide. See how you can incorporate it into your style guide here.
BPR brand guidelines

 

55. SalesForce Brand Guidelines

Do you know the basics of setting up your very own style guide? Perhaps Salesforce can help you out ! Their style guide features their Lightning Design System where you can build custom applications that are consistent with the look of Salesforce’s features. Take a look through the platform-agnostic CSS framework and download their guide here!
salesforce brand guidelines

 

56. Dropbox Brand Guidelines

Are you after a simple and memorable logo guide? Not only is the Dropbox logo easy to distinguish but they also have an authentic color scheme that is easily integratable on virtually any website! The company also provides a wide variety of colorful artwork that can be accessed and downloaded. Check it out via their website here.
dropbox brand guidelines

 

57. Apple Brand Guidelines

The moment you see this slick silver fruit, you know you are looking at something related to Apple, the super business that has captured the minds of millions of smartphone, tablet and computer  users around the world. Their stylish and innovative brand can be seen across their identity guide which features their sizing instructions, colour breakdowns and logos. Check it out via Behance here.
apple brand guidelines

 

58. Bing Brand Guidelines

Bing’s branding guidelines gives you all you need to know about usage specifications, brand assets and graphics. The bing logo, symbol and typology are explained and communications are covered. To check out Bing’s branding guidelines, download the PDF for the same here.
bing brand guidelines

 

59. Animal Planet Brand Guidelines

The television station that aims to teach the world about millions of animal species that inhabit this earth has taken its reputation and expanded its branding internationally. Their cool logos and colour values will give you an insight into how to successfully market any business. Be inspired and take a look via issuu here.
animal plant brand guidelines

 

60. Double Knot Brand Guidelines

Double knot’s style guide provides clear guidelines for their brand logo and fun graphics.  The nuances in the colour, background, size and spacing is specified across the guide. The significance of brand identity and its associated guidelines are also explained well. This digital style guide is a visual treat! Check it out via Pinterest here.
double knot brand guidelines

 

61. Mastercard Brand Guidelines

The Mastercard style guide covers plenty of branding assets  and is surprisingly easy to follow in spite of its length. There’s a diverse selection of logo examples and colour guidelines. The guide uses the classy Mastercard colouring to dress up the style in the overall presentation. Take a look for yourself via their website.
mastercard brand guidelines

 

62. Pizza Hut Brand Guidelines

Pizza Hut’s style guide is a well presented and creative manual, designed to cover all of the company’s brand standards! The style guide walks through its logo designs, colour palettes, topping icons, brand protection and premiums. Take a look for yourself via Sribd here.
pizza hut brand guidelines

 

63. Wordpress Brand Guidelines

Looking for a simple and stylish guide? This style guide by Wordpress is the right place to go to, especially if you’re looking to show some Wordpress pride with a button on a personal blog. Check it out for yourself on their online website here.
wordpress brand guidelines

 

64. Lloyds Brand Guidelines

The feel of the Lloyds style guide reflects the company it was designed for. With understated colours and strong text, this guide presents their marketing materials clearly.There are great examples of logo and colour included just for you to browse through. Take a look via their website here.
lloyds brand guidelines

 

65. Best Buy Brand Guidelines

This Best Buy style guide is not only colourful but well written! It has plenty of grids and charts to help readers understand how to effectively use colour and text. There are detailed sections on logo usage, typography, photography, icon styles and print examples. Check it out here.
best buy brand guidelines

 

66. Cisco Brand Guidelines

Bright and colourful, this guide is anything but boring. Though rather compact and frugal with visual aides, this guide nonetheless covers the basics without being too wordy. The Cisco style guide is nicely laid out and uses style and colour to keep the reader engaged. It is easy to understand and gets straight to the point! Check it out via their website here.
cisco brand guidelines

 

67. Yahoo Brand Guidelines

Yahoo’s style guide is anything but dull! The style guide features a range of graphics and logos that reinforce the brand image throughout the manual. If you’re after a style guide specifically for the web then this guide can help  you out! Take a look here.
yahoo brand guidelines

 

68. HP Brand Guidelines

HP’s  style guide is an exhaustive list detailing the brand character, significance of its promise and the nuances in the factors like composition, stretch, typography and colours that gives the brand its distinctive appearance. Very explicit illustrations; on what is acceptable and non-acceptable in the usage of the logo is provided to the viewer. There are notes on company brand name and trade name with specifications on usage, and products with their descriptors, with a concluding one on legal and trademark information and copyright. Download the HP brand guidelines PDF here.
hp brand guidelines

 

69. Optus Brand Guidelines

The Optus Digital Guidelines provides you with everything you need to create online awesomeness and help ‘get stuff done’. Check out their style guide for essential tools, tips and assets.  It doesn’t matter if you’re talking about great templates or creating patterns for a website, this guide is definitely worth a read! Get inspired and read through it all here.
optus brand guidelines

 

70. Foursquare Brandbook Brand Guidelines

Need some creativity ? Foursquare can help you there ! Their style guide features their latest icons, colourful palettes, typography for print and web and even how to use their crown icons ! Their colourful badges and iconography really sets them apart in the market and is a great starting point for any style guide enthusiast. Download Foursquare’s style guide PDF here.
foursquare brand guidelines

 

71. TEDx Tokyo Brand Guidelines

The TEDx Tokyo style guide is a visual delight! It provides an amazing glimpse into the marketing materials organised by the community in Tokyo. It certainly works wonders in promoting the community’s efforts towards noble causes. The idea of using both English and Japanese in the promotional brochures is innovative and helpful in invoking local support. Join the movement and take a look via pinterest here.
TEDx tokyo brand guidelines

 

72. Disqus Brand Guidelines

The Disqus style guide has plenty of examples of colour and icons! It’s pretty short and is written simply, making it easy to comprehend. The charts also capture great information and are incredibly informative. Check it all out via their website here.
disqus brand guidelines

 

73. KFC Brand Guidelines

The KFC brand identity standard manual is designed to set suitable standards for the international market with access limited to specific users mentioned inside. There's an overview on the additions to the master logo and its several formats intended to revitalise the original colonel icon targeting the young and the old alike, as the company marches along the 21st century. Clear-cut rules on the colour, tilt, size, positioning along with the definite don’ts on all the master logo letter type and secondary artwork are specified so as to enhance the brand image. The formatting of the branded logo in apparels, the design for secondary graphics and the express logo also get a mention here. To top it all, instructions to download all these are also provided. Download the KFC’s style guide PDF here!
kfc brand guidelines

 

74. PayPal Brand Guidelines

PayPal’s style guide is a compact, convenient and practical manual for any user. Instructions with help support to download the logo are provided. Apart from the login and sign up buttons, there are buy, sell and send buttons with dropdowns showing options of service the user may wish to choose.To add to the convenience, this manual even provides sitemap, and job buttons. Check out the style guide via PayPal's online website here.
PayPal brand guidelines

 

75. Barricade Brand Guidelines

The success of a company can be dependent on how it presents itself in the market. A style guide is a great tool for achieving this! Barricade’s style guide provides great designs and styles that are visual and vibrant for any reader. With great colour schemes, custom fonts, and graphics, this is a place where fun begins. Check it out via Pinterest here.
Barricade brand guidelines

 

76. Honeywell Brand Guidelines

Honeywell’s style guide is very colourful and sophisticated while still being easy to navigate. There are great charts to explain colour and line usage, as well as how to properly use the logo. They use standard typeface of selected weights of Helvetica font with internal substitutions of Aerial font. Download Honeywell’s brand guidelines PDF here.
Honeywell brand guidelines

 

77. Logitech Brand Guidelines

The Logitech style guide has a well-furnished structure where any information the viewer might be after is just a click away. Useful information with pictures about all  products can be gathered by clicking on the different product buttons aligned in a row at the top of the page. Various details on the company including milestones, executive biographies, office locations, overview and even press releases and awards are given under “company information”. At the bottom, the pages for career, special offers, contact and those detailing terms of use and returning policy are found. Even the images of company logos and executives are supplied. Logitech  presents a logical and systematic page to the user which you can find via their website here.
logitech brand guidelines

 

78. FedEx Brand Guidelines

Nobody likes a complicated style guide. The FedEx guide is very straightforward and easy to use. They use a simple font and easy to understand table of contents that is uncomplicated and hassle free! Detailed graphs and images complete the overall look of this guide to illustrate how to use colour and logo. Download FedEx’s style guide PDF here.
FedEx brand guidelines

 

79. Grey Goose Brand Guidelines

There's a great use of colour in this style guide! It's both easy to read and to navigate with plenty of pictures to show the look and feel of the brand. There’s plenty of emphasis on colour and personality. The guide emphasizes the haute couture vibe and modern feel through both its colour and font! Have a look via Scribd here.
Grey Goose brand guidelines

 

80. Black Watch Global Brand Guidelines

This style guide is modern and focuses on the flexibility of brand identity. The colour palette is mostly muted blue and gray, with black typeface. They use a chevron style logo beside the company name while the  feel of the brand is both modern and simple. For some colourful ideas, check it out here.
Black Watch Global brand guidelines

 

81. Intel Brand Guidelines

Want a step by step manual on logo use and colour? Intel’s style guide does just this while using a clear and concise font and simple style as their trademark. The brand is a simple white font on a blue background. There are strict guidelines on how to use the logo or trademarks of Intel's products. For more insights, check it out here.
intel brand guidelines

 

82. Stihl Brand Guidelines

Stihl’s Style Guide is very simple and to the point. They use large fonts and very clear directions on how to use colour and font. They really leave no room for error with such clear do's and don'ts. The visual examples are great. The guide is simple and easily understandable! Check it out via behance here.
Stihl brand guidelines

 

83. Varig Brand Guidelines

This style guide covers everything in very easy to understand terms. Everything from font to uniforms is covered with plenty of visual aides to make key points clear for readers. This guide is well thought out and well written for anyone's needs ! The use of colour and font makes this style guide appealing to the viewer. Take a look through via abduzeedo here.
Varig brand guidelines

 

84. Warby Parker Brand Guidelines

This is a truly beautiful style guide with easy to understand tones and language, covering a wide range of topics! There are plenty of images to demonstrate the look that they are after and an emphasis on grammar and writing styles. There’s heaps of ground covered in this guide to drive home the brand personality they are going for. Check it out via their website here.

Warby Parker brand guidelines

 

85. T-Mobile Brand Guidelines

As one of the four largest telecommunications companies in America, T Mobile has taken a pink background and some stars wrapped around “T Mobile” to turn this into one of the most recognizable companies there is.Their consistent branding has made them a key competitor in the industry. Check out how T Mobile uses their brand assets and colours here.
T-Mobile brand guidelines