Find Jobs
Hire Freelancers
แชทกับ Ava - ที่ปรึกษาทางธุรกิจ AI ของคุณ
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
สวัสดี ฉันชื่อ Ava คู่มือ AI ที่จะช่วยเพิ่มพลังให้กับธุรกิจของคุณ!
ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอยู่แล้วหรือใฝ่ฝันที่จะเริ่มต้นธุรกิจ ฉันพร้อมช่วยเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคุณให้เป็นจริงโดยใช้ฟรีแลนซ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบ่งปันเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ แล้วเราจะร่วมกันสร้างโปรเจกต์ที่ฟรีแลนซ์ผู้มีความสามารถของเราสามารถเสนอราคาได้ มาทำให้วิสัยทัศน์ของคุณเป็นจริงกันเถอะ!
ฉันมีธุรกิจ
ฉันกำลังเริ่มต้นธุรกิจ
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งการสนทนาไปยังอีเมลของคุณ กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
คุณสามารถบันทึกการสนทนาได้เพียงหนึ่งครั้งต่อชั่วโมงเท่านั้น กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทสนทนาของคุณสั้นเกินไป พูดคุยกับ Ava ต่อไปเพื่อเปิดใช้งานการบันทึก

How to Hire an AutoCAD Expert on Freelancer.com

What is AutoCAD and why is it necessary for design.
20 ต.ค. 2022 • ใช้เวลา 8 นาทีในการอ่าน
รูปภาพหน้าปก
Architects and engineers in the old days could illustrate their ideas if they drew them out by hand. Thus, this could take longer if the pictures are more complex. In addition, different drawings depict different design schemes or system layouts. However, these days, computers and design software like AutoCAD replace pen and paper use. With digital designs, one can bring those ideas to life much faster and more efficiently. A computer-aided design tool called AutoCAD saves time and improves productivity. The question might come to your mind: what is AutoCAD, who uses this software, and why is it necessary at present?

What is AutoCAD?

Autodesk is a company that developed a computer-aided design software that is AutoCAD. One can draw and edit digital 2D and 3D designs through AutoCAD more quickly and easily. Moreover, one can save the files speedily and store them in the cloud. Hence, the cloud feature can help the person access the files from anywhere and at any time.
The following are some essential benefits of AutoCAD.
Easy to make edits: A designer manually revised designs before the age of computers. Similarly, they have to create an entirely new draft or edit the overall current drawing. Thus, it could become messy and difficult to interpret. However, with AutoCAD, one can easily change and manipulate designs.
Makes the design process faster: The best benefit of AutoCAD is that to replicate design parts, you can create a re-useable block library. Suppose you got a window system that works well and a manufacturing component that you'll need repeatedly. Hence, you can save it to your block library to increase efficiency and later use the saved files. In short, this will make the design process much faster than if you did it by hand.
Better design and accuracy: It is a general perception that you can only draw small things by hand. On the contrary, AutoCAD allows you to design many things down to fractions. Therefore, this will help you create a more accurate and great design in all dimensions.

Who uses AutoCAD?

As a CAD Drafter, you can use AutoCAD in various industries. For instance, you might use it to design bridges and roads in civil engineering. Secondly, in electrical engineering, you might map out electrical systems. You can use this software to create manufacturing processes if we talk about mechanical engineering. Not only that, but you can also design motor parts, robots, and other innovative objects.
Below are some other professions who can use AutoCAD:
Interior Designers: An interior designer can imagine the interior of a building through AutoCAD. He makes perfect designs for any living space in a home or an eating space for a restaurant, etc.
Architects: The architects can create blueprints and floor plans for houses and commercial buildings through AutoCAD. The best thing about AutoCAD is that it comes with built-in tools that can analyze and rectify the mistakes and weaknesses in a building's design.
Fine artists: Any artist who can draft sculptures, wood carvings, engravings, and experimental art pieces can also use AutoCAD. Hence, this thing tells us that the abilities of this software are unique and wide-ranging. 
Graphic designers:  AutoCAD software allows graphic designers to refine their work and integrate its output with Maya and 3D Max.
Fashion industry: Professionals in the fashion industry can also take advantage of AutoCAD as it helps them to design stylish and intricate shapes for their clothes.
Potential of AutoCAD:
AutoCAD appears to be a beneficial software application at present. By seeing the recent developments in this software, one can easily say the sky is the limit for innovation in AutoCAD software. Developers continuously work hard to make it worthwhile for people and more user-friendly. Nowadays, modified software versions are also available, useful for specialized industries like architecture and construction, jewelry design, MEP, fashion design, etc. Therefore, continuous innovations are happening in AutoCAD software to make it universal in application.

Why do you need an AutoCAD expert, and where to find them?

As AutoCAD is helpful in various applications, you might need the help of an expert. The professionals in AutoCAD can help you develop architectural and planning elements, control and schematic designs, 3D structures, or 2D drafting and designs and information modeling workflows, etc. With the growing demand for AutoCAD experts who can develop precise technical drawings for various industries, many people offer online services on different freelance platforms. These experts have experience working with many clients, and their cumulative knowledge will help give your project a successful direction.
Among many platforms available, Freelancer. Com is one of the best choices to hire an AutoCAD expert. Freelancer.com is the most popular and widely used platform by employers worldwide because of its ease of use. They connect many employers and freelancers globally from different countries, regions, and territories. However, before you proceed, your needs and requirements must be precise in your mind. 
AutoCAD is the most popular software, so specialized versions and other Autodesk products suit drafters in specific job roles and industries. Therefore, before hiring any freelancer, you need to decide your budget and then choose the expert; you can quickly get the job done in a specified time frame.  
Autodesk Product
Drafting Specialists
AutoCAD
Designers, Architects, Engineers
AutoCAD Civil 3D
Civil Engineers, Drafters, Designers
AutoCAD Architecture
Architects, Contractors, Building Managers
AutoCAD Electrical
Electrical Controls & Systems Designers
AutoCAD LT
2D Artists, Designers, Document Creators
3ds Max
Game Developers, Graphic Designers, 3D Animators
Inventor
Product Manufacturers, Inventors, Prototype Designers
Maya
3D Animators, Effects Specialists, Game Designers
Revit
Architects, Construction Managers, Structural Engineers
BIM 360
Building Information Modelers, Construction PMs
Alias
Automotive Designers, Industrial & Product Designers

How to find an AutoCAD expert on Freelancer.com?

To get the job done on freelancer.com, you can either post a project with a clear brief or post a contest and can also hire someone directly from their profiles. The other option is to take help from the expert recruiters, and through them, you can find expert AutoCAD freelancers. They will help you award the project and make sure that you receive the best bids. Apart from that, they will also help you set up milestone payments to ensure a smooth payment process.
Posting a Project: For hiring an AutoCAD expert, posting a project is the most preferred and best option on Freelancer.com. Write a brief that makes your project requirements understandable and clear when you post a project.
alt
Most importantly, as you see from the above screenshot, you have to choose a name for your project. Then, add a title, and tell us more about the project section. You have to write a clear project brief of 4000 characters minimum. Moreover, if you have any images and documents that help explain your project brief to upload those files, the size should be 25MB.
Below is an example of a project related to AutoCAD with a quality brief.
Choose a name for your project:
I need an AutoCAD expert for an eco-friendly apartment.
Tell us more about your project:
Provide AutoCAD or equivalent designs to renovate a 125 square meter apartment based on sustainable construction techniques and materials. Water reuse projects and zero carbon emissions. You should have experience in architecture, 3d designs, sustainable construction techniques, and interior decoration. Applicants should dedicate themselves to concluding the project in less than two months.
Setting your budget for the project:
After the brief, you have to set a realistic budget. For AutoCAD jobs, too low a budget is not suitable as this job requires time and a certain level of expertise. Hence, the budget should be reasonable. You can post a project for a fixed fee or an hourly rate. A fixed budget is best for the one-time task, while an hourly rate is more suitable for long-term projects. 
After you post the project, it will look like this.
alt
Review the bids:
After you post your project, the AutoCAD experts will start bidding on your project. In their bids, they will briefly tell about their expertise and how they can help you with your project, propose the best solutions, and offer their rate.  The actual screenshot below will give you an idea of how the bids will look. 
alt
How to review freelancers profiles:
First of all, check the written proposal to see if that matches your project requirements. Then check the bid amount and is the rate of Freelancer within your budget. However, if there is any pricey proposal, check if that candidate is strong enough and gives you extraordinary services. Finally, then check their profiles by clicking on their names. You must check their bio, portfolio, education, skills, certifications, and past client's comments and feedback.
Another method to find a freelancer:
The other method to directly hire a freelancer is to go on the browse section and search by type. Hence, you will find an option of Freelancer, you can click on it, and then you can search for AutoCAD experts by viewing their profiles. The following is a screenshot of the procedure.
alt
alt 
alt
Now from here, you can click on any profile you like. For example, see the below screenshot.
alt
alt
alt
alt
Some essential elements of a freelancers profile:
The above screenshot of a profile shows us the main elements that we must pay close attention to as an employer.
Star rating of a particular freelancer: All the past clients give feedback to a specific freelancer, which shows his performance and ability to do a specific project.
Jobs completed/on budget/ on time and repeat hire rate: All four factors will show the percentage of the Freelancer achieving the position correctly. Then, if the Freelancer is within the client's budget and completed the job on time, and if that particular client again hired them.
Freelancer Bio: Bio will introduce an employer to the Freelancer and their skills and abilities.
Portfolio: The portfolio will depict the Freelancer' work that they have done in the past and show their experience. 
Reviews: The feedback or reviews will show that the Freelancer is good enough to understand and grasp the client's requirements and deliver the client's satisfaction towards the work quality of a particular freelancer. 
Two most essential elements:
The verified badge: The blue badge on a freelancer's profile means that the staff verified the Freelancer. Thus, the badge indicates that the freelancer account is authentic and the Freelancer has gone through a video interview process to prove their identity. The cost of verification is $99.
Preferred Freelancer: The orange badge with a white star tells the employer that the Freelancer has good reviews and mainly works on the best projects. These freelancers also get personal invites from recruiters to bid on some of the top projects.

How to work with your selected Freelancer?

As an employer, after you have gone through all the processes, it's time to work with your selected Freelancer. Try to plan a project correctly and then create a milestone as this is beneficial for both employer and Freelancer for a project to complete smoothly. Hence, milestones will indicate your commitment to a project, and the Freelancer can start working on a project with ease. You can release the milestones once you are delighted with the work. However, you can also ask for changes by communicating with your Freelancer. 
Finally, try to communicate with your Freelancer regularly or frequently and maintain proper communication with them. Thus, through the chat system of Freelancer.com, the messages can go smoothly with your Freelancer. In short, AutoCAD or any other project completion is relatively easy if you follow all the website rules.
บอกสิ่งที่คุณต้องการให้ทำ
ใส่ชื่อโปรเจกต์
เริ่มโปรเจกต์
เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

พูดคุยกับหนึ่งในผู้ช่วยด้านเทคนิคของเราเพื่อช่วยคุณทำงานในโปรเจกต์

รับความช่วยเหลือได้เลย

บทความแนะนำสำหรับคุณ

รูปขนาดย่อของบทความ 7 reasons your business needs a good logo
Read about the 7 important reasons why your business needs a logo to be successful. Also find out how much it costs so you don't get ripped off!
7 min read
รูปขนาดย่อของบทความ How to get an illustration designed for your website or book
Hiring an illustrator for your project is exciting, but you need to make sure you follow the correct process. In this post we show you how.
8 min read
รูปขนาดย่อของบทความ Everything you need to know about getting your next business card designed
Looking for a truly memorable business card design but don't know where to start? Our guide will show you all the factors to keep in mind
7 min read
รูปขนาดย่อของบทความ How to use a freelance graphic designer to take your Instagram to the next level
With 1 billion active users a month you cannot ignore Instagram as a marketing channel. In this post we show you how to grow with a designer.
5 min read
ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย ช่วยเหลือและสนับสนุน FreelancerประเภทโปรเจคการประกวดFreelancerองค์กรแพ็กเกจสมาชิกโครงการ Freelancer ชั้นแนวหน้าการจัดการโปรเจคงานในพื้นที่Photo Anywhereหน้าจัดแสดงผลงานAPI สำหรับนักพัฒนาได้รับการยืนยันDesktop App เกี่ยวกับเกี่ยวกับเราวิธีใช้งานความปลอดภัยนักลงทุนแผนผังเว็บไซต์เรื่องราวข่าวออกสื่อทีมรางวัลข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมงานกับเรา ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายลิขสิทธิ์ข้อพึงปฏิบัติค่าธรรมเนียมและค่าบริการหุ้นส่วนEscrow.comLoadshiftWarrior Forum แอปโลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง