Find Jobs
Hire Freelancers
แชทกับ Ava - ที่ปรึกษาทางธุรกิจ AI ของคุณ
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
สวัสดี ฉันชื่อ Ava คู่มือ AI ที่จะช่วยเพิ่มพลังให้กับธุรกิจของคุณ!
ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอยู่แล้วหรือใฝ่ฝันที่จะเริ่มต้นธุรกิจ ฉันพร้อมช่วยเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคุณให้เป็นจริงโดยใช้ฟรีแลนซ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบ่งปันเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ แล้วเราจะร่วมกันสร้างโปรเจกต์ที่ฟรีแลนซ์ผู้มีความสามารถของเราสามารถเสนอราคาได้ มาทำให้วิสัยทัศน์ของคุณเป็นจริงกันเถอะ!
ฉันมีธุรกิจ
ฉันกำลังเริ่มต้นธุรกิจ
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งการสนทนาไปยังอีเมลของคุณ กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
คุณสามารถบันทึกการสนทนาได้เพียงหนึ่งครั้งต่อชั่วโมงเท่านั้น กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทสนทนาของคุณสั้นเกินไป พูดคุยกับ Ava ต่อไปเพื่อเปิดใช้งานการบันทึก

How to set up Google Shopping Ads for your business

Google Shopping Ads are a great way to get your e-commerce business in front of high intent shoppers. We'll show you how to set them up for success.
28 ม.ค. 2020 • ใช้เวลา 8 นาทีในการอ่าน
รูปภาพหน้าปก

Google Shopping Ads help you meet customers who are ready to buy

Are you an e-commerce store owner?
If you are, then you probably know how hard it can be to generate genuine interest in your business and attract traffic with the right intent. After all, clicks and bounces don’t get you anywhere.
And in spite of investing in multiple avenues of online advertisement and innovative promotion, you still find yourself falling short of the mark you want to achieve. And while there are many ways of generating online sales, you're yet to find the best route for your business.
If this is the case with your business, then you should try your hand at Google Shopping Ads.
Also known as Product Ads, these are one of the most effective yet least used avenues of generating online sales.
And because they're so often overlooked, it means less competition to contend with. If you start early you can easily get that early bird advantage.
Interested?
To enable you to leverage the power of Google Shopping Ads and Google Merchant Center, we’ve decided to create this ultimate guide that can, well, guide you to correctly utilizing the power of Google Merchant center and use Google Shopping Ads to generate revenue for your e-commerce business.
We’ll take a deep dive into the topic, take a look at how the ads function and how to use them to their full potential.
So, let’s get started.

Google Shopping Ads: what are they?

Even though you might not have heard of them before, you've certainly seen them during Google searches.
Shopping ads usually appear at the very top of the search results whenever a product is searched on Google. They show a snapshot of the product in question, together with a short description and the price tag. The ads also act as a link to the store where you can buy the product from. They are particularly effective as they incorporate all the necessary info about the product in an easy to digest format.
Also, as they appear at, or near, the top of the search results, these ads tend to grab the maximum amount of user attention. In fact, these ads help not only online but even offline stores.
Google Shopping Ads can be divided into the following two types:
Product Shopping Ads, which feature the details of just one product.
Showcase Shopping Ads, which display the details of multiple related products.
In order to create Shopping Ads, you’ll need to set up your Google Merchant Center account and upload your product information there.
Now that we know what Google Shopping Ads are, let’s take a quick tour of the Google Merchant Center and see what that’s all about.

Exploring the Google Merchant Center

Simply put, the Google Merchant Center is an online tool that allows you to upload your product details so they can be used with Google Shopping Ads. Google Merchant Center enables countless businesses around the world to reach out to their potential and repeat customers.
You can provide customers with up-to-date information about your products, but unless your Merchant Center account is properly optimized, your Google Shopping Ads have very little chance of being effective.
The best part is, you don’t have to pay any money to set up your Google Merchant Center account (do remember that you’ll have to pay for the shopping ads, however). All you need to begin is a valid Gmail account and you’re good to go.
With that out of the way, let’s take a look at what you need to set yourself up with Google Merchant Center.

Your Google account

As mentioned above, the first thing you need in order to set up the Google Merchant Center (GMC) is a valid Google account. A single account is all you need to begin with, though GMC can be configured for multiple accounts as well.

A verified business

This one is a no-brainer. To set up on the merchant center you obviously need a verified business with a valid website and a Google My Business registration. This is required for both offline and online businesses. The process requires adhering to multiple Google guidelines such as address and phone number verification, tech-support setup and valid checkout process.

Complete product information

In this step, you must upload all your product information along with shipping info. Remember, this information must be uploaded in a format that Google can accept, such as text or XML files. If your e-commerce platform is compatible with GMC, your product data can be directly imported across platforms as well.
Once you have all this information set up, just visit the GMC on Google and follow the steps to complete the sign-up process.
And you’re done! After you’ve completed the setup process, you’ll be required to create a shopping feed containing a listing of all the products that you deal in.
Creating the shopping feed will supply Google with the necessary information to display your products using the ads.

Linking Google Ads with the GMC

Once you're done setting up the product feed, the next thing to do is linking a valid Google Ads account with your GMC account. If you don’t already have a Google Ads account, then you can set one up from inside the GMC interface. Then simply go to settings and link the two accounts.
After the linking process is done, you can then start creating your very own Shopping Ads Campaign from within the GMC dashboard.
Alternatively, you can also choose to set up your campaign using the Google Ads interface. The process is similar to setting up a regular ads campaign.
Remember to keep the bidding low at first. Then as you gather more campaign data you can choose to optimize your campaign spends accordingly.
Notice how we didn't mention anything about keyword research.
You’ll know why in the next segment.

Why Google Shopping Ads are not keyword dependent

Google Shopping Ads don’t rely on keywords to determine which ads to show based on the user's search terms. Instead, they rely on rich product data to determine the user intent and show the ads accordingly.
This means when you're advertising via Google Merchant Center, you aren't showing ads based on keywords, but rather product types. And Google, the intelligent search engine that it is, will determine the correct products to show based on its internal keyword data.
And of course, you can set up ads for individual products as well as showcase ads for a group of products that are related.

ROI improvement strategies for Shopping Ads

So, your ads are set up, and you're generating campaign data.
What next?
Now you need to improve your campaign performance to ensure you always get a positive ROI. In this segment, we're going to discuss some simple strategies that you can implement to improve the performance of your ads campaign.

Adjust your bids

As you already know, Google Ads is a bid-based system. It uses a complex combination of ad quality score, relevancy and bid value to determine which ads to show in response to a particular user search. And while the other factors aren't really under your control, the one you can directly influence is bid value.
In case you find that your ad isn't garnering enough clicks and conversions, then you can attempt to influence your ad visibility by increasing your bid amount. That'll give you a better chance to improve your ad frequency.

Focus on your image

The image that goes with your ad can play a huge role in attracting the right attention. If you feel you're losing out on clicks on account of a bland image, then it’s time to change the picture.
For ideas on what kind of image to use, you can do a survey of your competitors’ ads by searching for the relevant products. Just take a look at the ones that catch your eye. Try to determine what’s so special about them, what makes them tick. Understand how you can make your images stand out like theirs. Then implement the same in your ads.

Be ready to retarget

When you're using Shopping Ads, retargeting can be a great strategy for maximizing the return on your ad spends.
What is retargeting?
It’s simply tracking the customers who showed interest in your products but didn't actually buy them. You can do this by triggering a tracking pixel when users visit your product page. You can then follow them as they navigate the web and show them targeted ads.
As an example of retargeting consider the following scenario.
Suppose someone clicks on a shopping ad for a cell phone. Now you target that person and show them ads related to cell phones and accessories. Retargeting has a proven history of working, so you should certainly look into leveraging it for your business.

Optimize your product descriptions

Product descriptions are one of the most important parts of your Google Shopping Ads, and it’s imperative that you pay special attention to them. If your product descriptions can succinctly convey product information to potential customers, then you’ll certainly see more clicks than your competitors.
As in the old days, copy is still king, and words have immense power to convert leads into sales. So, make sure that you put in extra time and effort to craft that perfect copy.

Pump up promotions

If you're currently running any promotional offers, then make sure to mention them clearly in your ads. Putting emphasis on such extra benefits may be just the thing you need to rope in the right customers. It can also have a major impact on how people view your products and business.
For example, if you offer free shipping, make sure the offer appears on your ad. This one simple thing might be the differentiator that separates you from your competition and gives you that extra edge you need to succeed.

Flaunt ratings and reviews

Ratings and reviews from customers can be deciding factors in the success of your ads. A good rating can help tilt the buying decision in your favor, thus garnering you repeat customers and, of course, better ratings. So, make sure to include ratings for products in your ads.

Focus on top products

While running your ads, pay special attention to your analytics and make sure to use shopping ads for boosting your top-performing products. This will not only give your business the needed traction and generate interest regarding related products, but will also help to improve your quality score and give you better ad positions.

Final words

We hope that by now one thing is clear: if you're an e-commerce business, you can’t afford to give Google Shopping Ads a miss. By leveraging their power, you gain the ability to display informative and intuitive ads that make use of the right copy and images to convey information to the right crowd. And as they appear in the top position on Google, you can be sure to grab your target audience’s attention.
Granted, setting them up has a bit of a learning curve, but once you get the hang of it, you’ll be able to experiment with the many features of the platform. By doing so, you can be sure to hit upon the right combination for your business.
บอกสิ่งที่คุณต้องการให้ทำ
ใส่ชื่อโปรเจกต์
เริ่มโปรเจกต์
เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

พูดคุยกับหนึ่งในผู้ช่วยด้านเทคนิคของเราเพื่อช่วยคุณทำงานในโปรเจกต์

รับความช่วยเหลือได้เลย

บทความแนะนำสำหรับคุณ

รูปขนาดย่อของบทความ Which eCommerce platform should you choose?
Not all eCommerce platforms are created equal. Don't start an eCommerce store without reading this comparison.
17 min read
รูปขนาดย่อของบทความ Building your business' website from the ground up
Learn the complete end-to-end process of building a successful website for your business in our comprehensive guide 
19 min read
รูปขนาดย่อของบทความ Why your business needs a custom CRM
Off-the-shelf CRM software might not be the best fit for your business. A custom solution can give you more control and cost you less
5 min read
รูปขนาดย่อของบทความ The ultimate guide to Conversion Rate Optimization (CRO)
Getting people to your website is one thing. Getting them to convert into customers is quite another. Learn how to turn your site into a sales machine
7 min read
ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย
Freelancer เกี่ยวกับ ข้อกำหนดหุ้นส่วน แอป
โลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง