Find Jobs
Hire Freelancers
แชทกับ Ava - ที่ปรึกษาทางธุรกิจ AI ของคุณ
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
สวัสดี ฉันชื่อ Ava คู่มือ AI ที่จะช่วยเพิ่มพลังให้กับธุรกิจของคุณ!
ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอยู่แล้วหรือใฝ่ฝันที่จะเริ่มต้นธุรกิจ ฉันพร้อมช่วยเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคุณให้เป็นจริงโดยใช้ฟรีแลนซ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบ่งปันเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ แล้วเราจะร่วมกันสร้างโปรเจกต์ที่ฟรีแลนซ์ผู้มีความสามารถของเราสามารถเสนอราคาได้ มาทำให้วิสัยทัศน์ของคุณเป็นจริงกันเถอะ!
ฉันมีธุรกิจ
ฉันกำลังเริ่มต้นธุรกิจ
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งการสนทนาไปยังอีเมลของคุณ กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
คุณสามารถบันทึกการสนทนาได้เพียงหนึ่งครั้งต่อชั่วโมงเท่านั้น กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทสนทนาของคุณสั้นเกินไป พูดคุยกับ Ava ต่อไปเพื่อเปิดใช้งานการบันทึก

The beginner's guide to Google Search Console

Google Search Console is a powerful tool for monitoring your website's performance, so you need to master its use. Read our guide to learn how.
10 ม.ค. 2020 • ใช้เวลา 8 นาทีในการอ่าน
อัพเดตเมื่อ 22 ม.ค. 2020 โดย Adila Z.
รูปภาพหน้าปก

Getting set up with Google Search Console isn't as confusing as it seems

When I started blogging, I was very passionate about using Google Search Console (GSC) and Google Analytics. They're data bombs, and above all, free. I love free things! Who doesn’t?
So, this is a guide to use one of the most powerful tools which Google provides to website owners.
First, you must be wondering how to get started

How to add your site to Google Search Console

Don’t worry. I'm not going to teach you some sophisticated code. It's as simple as ABC.
You must have a Gmail account, right?
Perfect!
Now, go to Google Search Console and log in. You're in!
Click add a property and fill the field. First, it'll ask your website address. Paste your site's URL and click "Continue."
google search console registration
Now, time to verify that the site is actually yours (otherwise anyone can come and start spying on you with a data miner). Once you add your site, you'll get a code that needs to be placed in the header section of your website.

Featured Work in SEO

Portfolio item image
Website Design and SEO Optimization
by dynamitewebsol
Portfolio item image
Organic Traffic Growth
by websranker
Portfolio item image
Client's Top Position for 3 Years
by calciustech
Portfolio item image
SEO for Insulation Company (Canada)
by calciustech
You can either use a plugin or do it manually. If you're using WordPress, just go to your site backend and hit “appearance” then “theme editor” and navigate to “theme header”. Click on it and add the code which you got from GSC. Then click update and it’s done.
adding google search console tracking to wordpress
There are some other ways to get your website verified but this is the easiest one.
If this process seems complicated then you can watch some YouTube videos (there are tons of videos on how to verify your site in GSC) to make sure you're on the right track.
Pro Tip:
If it doesn't work right away and you don't see a notice saying ownership is verified, then give it 24 hours and get the results!
If you get it verified then click “Start” on the pop-up.
Hurrah!
Simple! Told you.
Now you'll land on an empty area which will look like a ghost town, but don't worry. This is your operating cockpit.
It will initially look like this.
google search console dashboard
Now, it’s time to submit your site map. Google is good at finding website pages, but it may happen with some delay without a sitemap.

How to submit your sitemap in Google Search Console

Again, it’s easy.
Head over to Sitemap at the mid-left of the page.
adding sitemap to google search console
Now, hit Sitemap and a page will open like this.
add a new sitemap screen in google search console
Here you need to submit the Sitemap of the website. You can generate one using a variety of free online tools such as Screaming Frog, or if your WordPress website has the Yoast SEO plugin then it will do it for you. Just set the XML Sitemap settings in Yoast.
Now, search “yoursite.com/sitemap.xml” and you'll see a sitemap. Copy the URL and paste it in GSC as shown in the picture above and hit “Submit”.
This is a pop-up that will appear if your sitemap gets submitted to GSC successfully. You can see that GSC tells you if anything goes wrong in your sitemap in the future.
sitemap submitted successfully screen in google search console
So, stay confident as long as you don’t see any errors in GSC.
Now, let’s start exploring all the features of GSC one-by-one.

What is the Performance Report in Google Search Console?

This is the first metric to explore in a considerably long list of metrics in GSC.
google search console performance tab
So, what does it do?
GSC Performance Report starts with the number of total clicks, then goes to impressions, Average CTR (clickthrough rate) and Average Position.
performance report in google search console
Clicks are simple. They are the number of clicks that your website received within a set period of time (yeah, you can set a time period to see some custom data).
Impressions is the number of times one of your page URLs was displayed to users in search results.
Average CTR is the proportion of users who've clicked through to your site relative to the impressions.
The average position is the position average ranking in search results of your website's pages.
Let’s move to the next part. Hope it’s not too much for you.tabs in google search console performance report
You will get all the queries (keywords) listed under the table shown above. These are the keywords that people search in the search engine and your website page(s) appear to click.
The next tab is pages. Here you'll find a report about all your site's pages with different metrics.
Next comes the country report. This is a full report of all the countries where your website pages are ranking.
Devices means which device was used to access your website. You can get a mountain of data about all the three types of devices (Desktop, Mobile and Tablet here) here.
Then comes “Search Appearances”. These are statistics of different search appearances such as video or images.
In the dates tab you can get any data with respect to date ranges.
Fun Fact
You can combine different metrics to get some unique data here. One of the combinations which experts use is going to the “pages” tab and selecting a page then go to queries tab and see all the keywords for which a specific page is ranking. Here, you can set your strategy to get even higher ranking for the same page.

What is the URL Inspection Report in GSC?

Below is the URL Inspection tab.
google search console url inspection tab
This tab is useful especially if you're running a news website and want your pages to get discovered by Google spiders fast.
It works well for all types of websites, and if your site is new and you're constantly updating it, then I would recommend using this tab quite often. The benefit is that all the new pages of the website will be discovered soon, which means they can appear in search results and send you more traffic.
However, if you don't use this part of GSC, then Google crawlers will come to your site as per their set schedule. Every site has some specific dynamics and Google sends it spiders to the site to reindex the pages according to those set dynamics.
As a rule of thumb, you won't be using the URL inspect feature if your website is old enough, gets a lot of traffic and is frequently updated. In these cases, Google spiders will come to the site quite frequently. However, you might need it if you don't update the site quite often.
Click "URL Inspect" and a tab will be highlighted. Add the URL which you want to inspect. If the URL is already indexed then it will show "URL is on Google."
google search console url inspection screen
However, if the URL is new or not still indexed then it will show "URL not on Google." So what should you do if you've submitted a URL but on rechecking, it shows it's not on Google?
Well, there are some reasons that it happens!
First, you just submitted the URL and it takes time for Google to action the crawl request. Make sense?
So, give it 24 hours or in some cases, 48 hours and the URL will be there.
Secondly, the URL has some indexing issues (which you will see under the coverage dropdown). You will see the reason why the URL is not getting indexed and fix it accordingly.

What is the Site Coverage Feature in GSC?

Now comes something even easier to understand!
google search console site coverage screen
The coverage feature shows whether or not your site has indexation issues.
Errors mean the website has some pages where there are some errors to be fixed. You can also get more information after scrolling bit down to the "details" in the left corner of the interface.
Valid with warning is self-explanatory. It means there are some pages on the site that are indexed and valid, but have some warnings. According to a number of experts, there are different types of warnings that may have a negative effect on the infected pages. However, there are some warnings that don't affect the page ranking at all. The thing is that you should focus on the warnings and try to solve them at an early stage.
Next, “Valid” tab. This is the number of valid pages on your site that have been indexed successfully. After clicking the "Valid" box, you'll see the breakdown of valid pages. First, a graph will appear showing the number of valid pages submitted to Google with the passage of time.
google search console valid pages report
A bit farther down, there is a breakdown of all the valid pages.
It will show the website URLs which have been submitted or not submitted in the sitemap. These are the pages that have been indexed into your site and are working without any issue. If issues are there they will be shown under the "error" tab.
Next comes the “Excluded” tab.
Don’t worry. It’s not as frightening as it sounds. It's the list of those URLs of your site which have been excluded intentionally. For example, there are some sites which don't want to show category and tags. So, this area shows all the excluded URLs which you don't want to index.

Freelance SEO Experts

รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
ปักธงของ ApexWebCube
8 USD / hour
4.9 (3210 รีวิว)
PHP
Website Design
Graphic Design
Internet Marketing
SEO
Visit profile
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
ปักธงของ RajShree Pvt Ltd
10 USD / hour
4.9 (1069 รีวิว)
PHP
XML
Website Design
Graphic Design
Internet Marketing
Visit profile
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
ปักธงของ U Web Media
12 USD / hour
5.0 (1780 รีวิว)
PHP
Python
Website Design
Graphic Design
Internet Marketing
Visit profile
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
ปักธงของ Deepak K.
15 USD / hour
4.9 (1920 รีวิว)
Website Design
Internet Marketing
SEO
Link Building
Sales
Visit profile

Speed (experimental)

Speed is a vital (very vital) feature of your website, and GSC tells you about it in its own dashboard. Cool, huh?
google search console speed tab
There are two parts of this feature.
First, it shows the speed of your website on mobile devices. It's important to have a fast website as it is one of Google’s ranking factors. So how do you check speed inside GSC?
Click the "Speed" tab and go to Mobile. Here, you'll see the link, "Try pagespeed insights."
google search console try page speed insights
Click here and it'll take you to a new page. Here, it'll start analyzing the page speed on mobile devices. Here's what it looks like.
Once the analysis is complete, it'll show you the page speed states with suggestions on how it works.
Desktop speed analysis works the same way.

Mobile Usability in GSC

The mobile usability feature is important in terms of your website UX. If there are some issues in terms of mobile usability, they'll appear here.
You can see "Error" and "Valid" tabs. Errors are obviously the errors which the website has and valid are valid pages that are working well on mobile devices.
Have a look at the three arrows I added in the screenshot. They show the number of errors you faced in the past. After scrolling a bit down, it will also show the mobile usability issue statistics.
google search console mobile usability tab
Next, there are some features that you probably won't be using much. So, I'll skip to the important part.

Security and Manual Actions

These are the actions that Google might be taking against the site if the website violates Terms and Conditions.
Normally, they take manual actions against those sites which get involved in some black hat SEO techniques to get better ranking.

Products Feature in GSC

This feature enables you to see issues with the products. If your website is facing some data structure errors then they'll get listed here.
google search console products tab
You may either get a report of errors or warnings, and it also shows valid rich results.

Links

This is a complete report of the linking structure of the website.
google search console links report
As shown in the screenshot above, it gives you a huge amount of data about internal and external links, with the number of links and the linking domains.
You can set your SEO strategy after getting into this data in the future.

Settings

The last important tab is Settings.
These are general settings to change ownership or add or remove properties. You'll be using it if you start another website or abandon one of them.
I hope I've given a detailed and updated guide of Google Search Console which will help you in monitoring your site's performance. If it all seems a bit much, consider talking to a freelance SEO expert to help you set up Search Console and get the most out of the data it offers.
บอกสิ่งที่คุณต้องการให้ทำ
ใส่ชื่อโปรเจกต์
เริ่มโปรเจกต์
เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

พูดคุยกับหนึ่งในผู้ช่วยด้านเทคนิคของเราเพื่อช่วยคุณทำงานในโปรเจกต์

รับความช่วยเหลือได้เลย

บทความแนะนำสำหรับคุณ

รูปขนาดย่อของบทความ How to use Ahrefs like a boss
The full-featured SEO tool can be overwhelming, but we simplify it for you. Learn how to effectively use the oh so powerful SEO software ahrefs.
8 min read
รูปขนาดย่อของบทความ Improve your technical SEO: 10 steps you can take right now
Does technical SEO sound too intimidating? It doesn't have to be. Here are simple steps you can take to help your Google ranking. They're pretty easy.
5 min read
รูปขนาดย่อของบทความ Why Your Business Needs a Content Marketing Strategy
How to hire a freelance writer and build an effective content marketing strategy. Content is your most profitable marketing investment, make it count.
12 min read
รูปขนาดย่อของบทความ 2020 SEO Guide: How to write website content
Need to write content for your website? Follow our guide to make sure it's optimized to rank on the first page of Google
20 min read
ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย ช่วยเหลือและสนับสนุน FreelancerประเภทโปรเจคการประกวดFreelancerองค์กรแพ็กเกจสมาชิกโครงการ Freelancer ชั้นแนวหน้าการจัดการโปรเจคงานในพื้นที่Photo Anywhereหน้าจัดแสดงผลงานAPI สำหรับนักพัฒนาได้รับการยืนยันDesktop App เกี่ยวกับเกี่ยวกับเราวิธีใช้งานความปลอดภัยนักลงทุนแผนผังเว็บไซต์เรื่องราวข่าวออกสื่อทีมรางวัลข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมงานกับเรา ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายลิขสิทธิ์ข้อพึงปฏิบัติค่าธรรมเนียมและค่าบริการหุ้นส่วนEscrow.comLoadshiftWarrior Forum แอปโลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง