Find Jobs
Hire Freelancers
แชทกับ Ava - ที่ปรึกษาทางธุรกิจ AI ของคุณ
รูปอวาตาร์ของผู้ใช้
สวัสดี ฉันชื่อ Ava คู่มือ AI ที่จะช่วยเพิ่มพลังให้กับธุรกิจของคุณ!
ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอยู่แล้วหรือใฝ่ฝันที่จะเริ่มต้นธุรกิจ ฉันพร้อมช่วยเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคุณให้เป็นจริงโดยใช้ฟรีแลนซ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบ่งปันเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ แล้วเราจะร่วมกันสร้างโปรเจกต์ที่ฟรีแลนซ์ผู้มีความสามารถของเราสามารถเสนอราคาได้ มาทำให้วิสัยทัศน์ของคุณเป็นจริงกันเถอะ!
ฉันมีธุรกิจ
ฉันกำลังเริ่มต้นธุรกิจ
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งการสนทนาไปยังอีเมลของคุณ กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
คุณสามารถบันทึกการสนทนาได้เพียงหนึ่งครั้งต่อชั่วโมงเท่านั้น กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง
บทสนทนาของคุณสั้นเกินไป พูดคุยกับ Ava ต่อไปเพื่อเปิดใช้งานการบันทึก

14 tools to help you stay on task while you're working from home

Covid-19 means most of us are adjusting to working from home. Check out our list of the best tools to keep you productive and stress-free
6 เม.ย. 2020 • ใช้เวลา 8 นาทีในการอ่าน
รูปภาพหน้าปก

Trying to adjust to working from home? Here are the best tools to keep you on task

Like the rest of the world, odds are you're confined to your home right now. With the Covid-19 pandemic sweeping across nations, most of the world population has been forced to stay indoors.
For professionals and workaholics, these are testing times. Most businesses have been compelled to allow employees to work from home. Consequently, the global workforce has to contend with a new normal.
Granted, this won't be a problem for seasoned freelancers who are used to working from anywhere. But not everyone is conditioned to work away from the immaculate work-setting of an office environment. In fact, for most people, working from home is much less productive than working from the office.
But it need not be. Technology today can offer us a huge variety of software tools that can be used to effectively collaborate and work remotely. Using these online platforms professionals can easily participate in virtual work environments. This not only allows them to get the job done but also facilitates the completion of tasks in a timely and effective manner.
Trouble is, there are a wide variety of such tools available on the internet. While there are a large number of online guides purporting to solve the remote work problem for work-from-home professionals, all they do is list a few sponsored software tools that don't really take care of every aspect of remote working.
However, you don't have to worry about that anymore. To make sure that you can work from home with the same, and hopefully better levels of productivity as at the office, we've gone ahead and made things easier for you.
The following is a comprehensive and unbiased compilation of some of the major tools that you can utilize to effectively work from home. Using these platforms, you can ensure that you and your team are on the same page, and can collaborate as though you were sitting in the same office.
Also, we realize that not everyone's work-from-home problems are the same. So there can't be a one size fits all solution. Different professionals have specific problem areas when it comes to remote work.
Keeping this in mind, we've segmented the tools according to the various pain-points that every person who is forced to work from home faces. After going through this resource, you are sure to find tools that appeal to your specific problem area.
So, without further ado, let's get working.

Best tools for time management

The most significant, and at the same time the most common problem that people face while working from home is that of time management. While in the office there are set work hours that allow us to dedicate our entire focus, at home the distractions are limitless.
Therefore, to ensure that that you don't spend the entire time playing with your pet, here are some software tools for managing your time better.

Time Doctor

First up on our list of time management tools is Time Doctor, an app that's as simple to use as it sounds like. This is an app that allows you to track every task that you are handling.
What's more, it even alerts you in case you are distracted by too much social media. For freelancers, this app has nifty features such as automatically generating bills for your clients. In short, a complete tool for time management.

Hours

This is an app as simple as its name. Incorporating a clean interface, this app allows you to log all your work hours in one place. The app even provides you with a visual timeline of your work, allows you to set reminders for important tasks and even helps you generate reports. In short, a no-frills tool that allows you to focus on your work, while it takes care of the time.

Toggl

The final time management tool on our list is Toggl, one of the biggest names in time management today. The tool provides you with a handy dashboard that allows you to track time and create reports with ease. It can even connect with other productivity tools to give you a unified work-from-home experience.

Best tools for team management

One of the greatest advantages of working in the office is that you can directly collaborate with your team members. The direct interaction with your co-workers lets all of you be on the same page regarding shared tasks. This is something which most would miss while working from home.
However, it's not really impossible to achieve. There is a slew of apps that can help you collaborate and manage your team effectively even while working remotely. The following are some of the best ones that you can use.

Asana

When it comes to team and project management, Asana is one of the best tools around. The app is perfect for making sure that your team members stay organized and ahead of the curve. The app allows you to assign tasks to your team members, set priorities and deadlines, and even comment on individual tasks.
What's more, unlike other team management apps that stick to the same visual interface, Asana allows you to change the task visuals according to your preferences. Now that's a nifty feature if there ever was one.

Ryver

Next up on our list is Ryver, a hassle-free team collaboration tool that allows you to easily manage teams, assign tasks and track progress.
Using the app, you can also create and collaborate with multiple teams. What's more, the app even enables you to set up projects, create chat threads and link out to different other tools.

Teamweek

This app provides you with a high level of breakdown of tasks across teams. It allows you to manage individual members, track deadlines and progress and also share project timelines with the clients.
In short, Teamweek is an app that lets you keep all team members and stakeholders in the loop. Perfect for remote teams collaborating on shared tasks.

Best tools for project management

Apart from managing teams remotely, you also need to keep in mind individual projects and deadlines. This high-level view of the task breakup is essential for efficient project management.
The following are some tools that allow you to do just that. Keep in mind that many project management tools overlap with the team management tasks, so you can use many of the apps in the above section for project management as well. Just as these apps are also suitable for team management.

Freelancer.com

OK, OK. We're admittedly biased about this one. But when it comes to putting together projects and teams, we're all going to have to get used to new ways of working. And that means building and scaling remote teams to work on projects.
provides users with all the remote working capabilities that are needed for any work-from-home setup. Whether you're a freelancer working for multiple clients or a professional managing a number of projects and teams, Freelancer.com can be your go-to platform.
The platform is equipped with all essential features such as project management, time tracking, video and text. The platform even manages billings and payments for you, so you can bring your clients on board with ease.
And the cherry on top? The platform can easily be accessed from mobile, using the dedicated app for iOS and Android. Which means you can easily collaborate on the go.

Basecamp

Whether it's project management, task management or team management, Basecamp does it all. Using a simple, easy-to-follow interface, this platform allows you to create and manage projects, track project progress and even communicate effectively with team members.
The app has a message board and group chat functionality that ensures you don't miss a beat. What's more, it even has provisions for file management and allows you to add multiple integrations for customizing the app as per your needs.

Jira

If you are part of an agile software team that's working remotely, then don't look further than Jira for project management. Using Jira, teams can manage the entire process of software development from one simple interface.
The software has provisions for the creation of stories for individual users, sprint planning and real-time reporting, to name a few. On top of that, the platform even provides support for integrating with over three thousand additional applications.

Wrike

For those looking for a complete project management solution, you don't need to look further than Wrike. Designed to give collaborators a complete overview of any project, the software has provisions for task prioritization, file management and more. It even incorporates email-based collaboration, thus allowing it to centralize team efforts.

Best tools for stress management

Now that we've talked about some of the main pain-points related to remote work, we need to tackle one of the biggest impedances to productivity. Yes, you guessed right: we're talking about stress. Stress at work is one of the biggest reasons for burnout and can kill productivity like no other factor.
And don't think for a while that working from home is inherently stress-free. In fact, coupled with domestic distractions, this can give rise to greater stressors than usual.
But don't fret; we've got the solution in the form of some software tools that can help you manage stress better. So just take a deep breath and let's see what they are.

Headspace

Meditation can be a great stress buster. But with constant mobile notifications and regular remote oversight, things can get tense. Add to that other distractions and you've got the perfect recipe for burnout.
Enter Headspace, an app that allows you to turn your smartphone into a meditation center. With different levels of meditation exercises, this is the perfect stress-busting tool while working at home.

Happify

Negative emotions are one of the biggest sources of stress. Repressed feelings and negative thoughts can affect your work in myriad ways.
And this is exactly where Happify comes in. The app trains users to develop the required skills for managing work-related stress. By helping users discover the sources of their stress, it allows you to turn negative emotions on their head and get to work.

Runtastic

The final tool on our list, Runtastic is an app that tracks your daily activity and sleeps patterns to ensure that you get the required forty winks. With a good night's sleep, you no longer have to worry about a hard day's work.

Bonus

This one's not a tool, per se, but we still think it's pretty helpful. We've put together a piece on helpful breathing exercises to manage stress. The piece includes videos to guide you through each of the exercises. Take a few minutes and give the exercises a try, and we're confident you'll feel more relaxed and ready to tackle the work ahead of you.

Final words

And that's it! Using the software tools and platforms mentioned above, you can easily arm yourself for the battle against the Coronavirus. If experts are to be believed, this is going to be a long stretch. With work-from-home slated to be the way forward, make sure you have the above tools in your arsenal.
So, get equipped, get ready, and get going. The world is facing an unprecedented threat, and the only way to get back to normal is by taking unprecedented measures. We urge the world, stay home, stay safe.
And get to work.
บอกสิ่งที่คุณต้องการให้ทำ
ใส่ชื่อโปรเจกต์
เริ่มโปรเจกต์
เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

พูดคุยกับหนึ่งในผู้ช่วยด้านเทคนิคของเราเพื่อช่วยคุณทำงานในโปรเจกต์

รับความช่วยเหลือได้เลย

บทความแนะนำสำหรับคุณ

รูปขนาดย่อของบทความ How to master the gig economy in 2020
The way we work is changing. Whether you're an employer or an employee, mastering the gig economy is the key to survival
5 min read
รูปขนาดย่อของบทความ How to survive, thrive and scale while working remotely
Is your business prepared to weather this profound period of change? Learn how to succeed while working from home.
12 min read
รูปขนาดย่อของบทความ Freelancing: The solution to the global recession
The global recession is predicted to hit us in 2020 but are we ready? Freelancing could be the solution that stabilizes the economy and saves us all.
5 min read
รูปขนาดย่อของบทความ How to manage freelance teams
Businesses will increasingly have to turn to teams of freelancers to get work done. We'll show you the best way to manage them.
7 min read
ขอบคุณ! เราได้ส่งลิงก์สำหรับเครดิตฟรีให้คุณทางอีเมลแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดขณะส่งอีเมลของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง
โลโก้ Freelancer Thailand / ภาษาไทย ช่วยเหลือและสนับสนุน FreelancerประเภทโปรเจคการประกวดFreelancerองค์กรแพ็กเกจสมาชิกโครงการ Freelancer ชั้นแนวหน้าการจัดการโปรเจคงานในพื้นที่Photo Anywhereหน้าจัดแสดงผลงานAPI สำหรับนักพัฒนาได้รับการยืนยันDesktop App เกี่ยวกับเกี่ยวกับเราวิธีใช้งานความปลอดภัยนักลงทุนแผนผังเว็บไซต์เรื่องราวข่าวออกสื่อทีมรางวัลข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมงานกับเรา ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายลิขสิทธิ์ข้อพึงปฏิบัติค่าธรรมเนียมและค่าบริการหุ้นส่วนEscrow.comLoadshiftWarrior Forum แอปโลโก้ Apple App Store โลโก้ Google Play
ไม่สามารถคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดได้ โปรดลองอีกครั้งหลังปรับเปลี่ยนการอนุญาต
คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว
ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน งานที่มีการโพสต์ทั้งหมด
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
กำลังโหลดตัวอย่าง
ได้รับอนุญาตสำหรับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
เซสชั่นการเข้าสู่ระบบของคุณหมดอายุและคุณได้ออกจากระบบแล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบอีกครั้ง