กระดานประกาศ

 • mhandalia
  mhandalia
  • 1 ปี ที่ผ่านมา

  Thank you for your feedback,, I will revise the shape accordingly.

  • 1 ปี ที่ผ่านมา
 • avatoymedia
  ผู้จัดการประกวด
  • 1 ปี ที่ผ่านมา

  Actually, Mohamed Zafran P. got it right.

  • 1 ปี ที่ผ่านมา
 • avatoymedia
  ผู้จัดการประกวด
  • 1 ปี ที่ผ่านมา

  You are closest to the correct concept. You need to use the exact shapes and colors provided, rather than making them all orange.

  • 1 ปี ที่ผ่านมา