Freelancer Desktop App

ติดตั้งง่าย ใช้งานได้ฟรี รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows, Linux และ Mac

ประโยชน์ของการใช้ Freelancer Desktop App

Freelancer

ผู้ว่าจ้าง

คุณสมบัติ

  • ติดตามชั่วโมงการทำงานของคุณโดยอัตโนมัติในโปรเจครายชั่วโมง
  • สามารถสับเปลี่ยนการติดตามเวลาทำงานในโปรเจคอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
  • พูดคุยกับผู้ติดต่อ พร้อมติดตามชั่วโมงการทำงานของคุณ
  • แบ่งปันไฟล์อย่างง่ายดาย
  • ถ่ายภาพหน้าจอเป็นระยะ เพื่อดูความคืบหน้าสำหรับการทำงานของคุณ
  • ถ่ายภาพหน้าจอด้วยตัวเองและเขียนข้อความสำหรับการตรวจสอบ
  • ออกใบแจ้งหนี้สำหรับการติดตามชั่วโมงทำงานในโปรเจคโดยอัตโนมัติ
  • การตรวจติดตามแบบออฟไลน์จะป้องกันการสูญเสียชั่วโมงการทำงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติมเร็วๆ นี้!

Desktop App มอบความสำเร็จ

เชื่อผม รายได้ของผมเพิ่มขึ้นเพราะสิ่งนี้ โปรเจคคงที่อาจใช้เวลามากกว่าที่ผมคิดในการเสนอราคาและตอบรับ แต่โปรเจครรายชั่วโมงสามารถทำงานผ่าน Desktop App ทำให้มั่นใจว่าจะได้รับการชำระเงินสำหรับทุกนาทีและวินาทีที่ผมทำงานในโปรเจค

- Sankalp นักออกแบบ UI/UX

ทำงานด้วยความมั่นใจ ดาวน์โหลดแอป และติดตามชั่วโมงงานของคุณ

*การเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยของ freelancer ระหว่างผู้ใช้โปรแกรมติดตามเวลาและผู้ที่ได้ไม่ใช้ ระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2016