Freelancer ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

สำหรับผู้ว่าจ้าง

โครงการ

Freelancer สามารถสมัครบัญชี โพสต์โปรเจค รับคำเสนอราคาจาก freelancer รีวิวแฟ้มผลงานของ freelancer และพูดคุยในรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ ของโปรเจค ถ้าคุณเลือกที่จะมอบหมายโปรเจคนี้และ freelancer ตกลงรับมอบ เราจะเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมโปรเจคจำนวนเล็กน้อยโดยคิดจากมูลค่าของคำเสนอราคาที่คุณเลือก เป็นค่าธรรมเนียมนายหน้า

ค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บขึ้นอยู่กับประเภทของโปรเจค

สำหรับโปรเจคที่ค่าตอบแทนเป็นอัตราคงที่ ค่าธรรมเนียม 3% หรือ $3.00 USD (แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะมากกว่า) จะถูกเรียกเก็บ ณ เวลาที่คุณมอบหมายโปรเจคและ freelancer ที่ได้รับมอบหมายตกลงรับงาน ถ้าในเวลาต่อมา คุณได้ชำระค่าตอบแทนให้แก่ freelancer เป็นจำนวนมากกว่าที่ระบุไว้ในคำเสนอราคาตอนแรก เราจะเก็บค่าธรรมเนียมโปรเจค จากจำนวนที่เกินมานั้นด้วย

สำหรับโปรเจครายชั่วโมง เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา 3% จากจำนวนเงินที่ชำระ ทุกครั้ง ที่คุณชำระค่าตอบแทนให้แก่ freelancer

คุณสามารถยกเลิกโปรเจคที่หน้าหลักเมื่อใดก็ได้ภายใน 7 วัน หลังจากตอบโปรเจคได้รับการตอบรับ เพื่อขอค่าธรรมเนียมคืนเต็มจำนวน

คุณอาจเลือกซื้อการอัปเกรดโปรเจค

การประกวด

เมื่อจัดการประกวด ผู้ว่าจ้างจะต้องมีเงินทุนเท่าจำนวนเงินรางวัลการประกวด เรามีเงื่อนไขรับประกันการคืนเงินสำหรับเงินรางวัลจำนวนนี้

เงื่อนไขรับประกันการคืนเงินจะทำให้คุณได้รับเงินคืนภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่การประกวดปิดลงหากคุณไม่พอใจกับผลงานที่ส่งเข้ามา คุณสามารถรับเงินคืนได้โดยการติดต่อฝ่ายสนับสนุน

โปรดทราบว่าการขอเงินคืนไม่สามารถใช้ได้กับ "การประกวดที่ได้รับการรับประกัน" และการคืนเงินนี้ไม่รวมอยู่ในการอัปเกรดใดๆ ที่คุณเลือกสำหรับการประกวด หากคุณเลือกผลงานและทำการส่งมอบไฟล์การประกวดเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งได้มอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะ คุณจะไม่มีสิทธิ์ในการขอเงินคืน

ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ว่าจ้างในการจัดการประกวดและการตัดสิน

การมอบรางวัลแต่ละรายการที่เพิ่มขึ้นต้องชำระเงินรางวัลสำหรับรายการนั้นด้วย

อาจซื้อตัวเลือกอัปเกรดการประกวด

บริการ

เมื่อสั่งซื้อบริการ ผู้ว่าจ้างต้องวางเงินมัดจำเทียบเท่ากับราคาของบริการทั้งหมด การชำระเงินได้รับการคุ้มครองโดยระบบการชำระเงินไมล์สโตนของ Freelancer ซึ่งคุณจะชำระเงินเมื่อคุณพึงพอใจ 100% กับผลงานที่ได้รับเท่านั้น

สำหรับ freelancer

Freelancer ให้บริการฟรีทั้งการลงทะเบียน สร้างประวัติส่วนตัว เลือกทักษะของโปรเจคที่คุณสนใจ อัปโหลดแฟ้มผลงาน รับการแจ้งเตือนโปรเจค พูดคุยเรื่องโปรเจคกับผู้ว่าจ้าง ประมูลโปรเจค (สมาชิกฟรีได้รับจำนวนการประมูล 6 ครั้งต่อเดือน) และเข้าร่วมการประกวด

ไม่จำเป็นอัปเกรดการประมูล สามารถซื้อได้เพื่อสนับสนุนการประมูล

โครงการ

สำหรับโปรเจคราคาคงที่ หากคุณได้รับการมอบหมายโปรเจคและคุณตอบรับ เราจะคิดค่าธรรมเนียมโปรเจคส่วนหนึ่งตามการเสนอราคาที่ผู้ว่าจ้างเลือกเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า หากต่อมาคุณได้รับการชำระเงิน freelancer ในจำนวนที่มากกว่าราคาประมูลเดิม เราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโปรเจคตามการชำระเงินโดยเฉลี่ย

สำหรับโปรเจครายชั่วโมงจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อมีการชำระเงินให้กับ freelancer ในแต่ละครั้ง

โปรเจคราคาคงที่จะมีค่าธรรมเนียม 10% หรือ $5.00 USD อ้างอิงตามจำนวนมากกว่า และ10% สำหรับโปรเจครายชั่วโมง

การประกวด

การส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสามารถทำได้ฟรี โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการประกวดเมื่อคุณได้รับเงินรางวัล ค่าธรรมเนียมนี้จะเรียกเก็บเมื่อมีการชำระเงินรางวัลหลังจากที่คุณได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะ และส่งมอบผลงานตามความพึงพอใจของผู้จัดการประกวด

ค่าธรรมเนียมการประกวดคือ 10% หรือ $5.00 USD อ้างอิงตามจำนวนที่มากกว่า

บริการ

หากคุณได้รับการจ้างในภายหลังเพื่อนำเสนอบริการนั้น จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 20% ของราคาบริการทั้งหมด การเรียกเก็บเงินนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการสั่งซื้อบริการ และจะหักจากเงินที่คุณได้รับชำระ

โปรแกรม Freelancer ชั้นแนวหน้า

หากคุณอยู่ในโปรแกรม freelancer ชั้นแนวหน้า คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโปรเจค 15% เมื่อคุณได้รับมอบหมายและตอบรับโปรเจคเจ้าหน้าที่สรรหา จำนวนนี้จะไม่เรียกเก็บตอนแรก เช่นเดียวกับโปรเจคทั่วไป แต่จะเรียกเก็บเมื่อคุณได้รับการชำระเงิน

คืนเงินเป็นเครดิตโบนัส

ในบางกรณี การคืนเงินค่าธรรมเนียมอาจคืนในรูปของโบนัส สามารถใช้โบนัสนี้ได้บนเว็บไซต์เท่านั้น ไม่สามารถถอนหรือโอนได้ โบนัสจะหมดอายุภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับ

ค่าธรรมเนียมโปรโมชั่น 0%

ค่าธรรมเนียมโปรเจค Freelancer จะเรียกเก็บสำหรับ freelancer ที่เชิญชวนผู้ว่าจ้างคนใหม่ซึ่งยังไม่มีบัญชีบน Freelancer.com ผู้ที่เข้าร่วมและสร้างบัญชีใหม่จะได้รับการลดค่าธรรมเนียมจาก 10% เป็น 0% สำหรับโปรเจคในอนาคตที่ดำเนินการโดย freelancer ที่เชิญชวนผู้ว่าจ้าง

สิ่งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

 • ผู้ว่าจ้างคนใหม่ต้องถูกเชิญชวนโดยการใช้ลิงก์ที่กำหนดขึ้นมาบน https://www.freelancer.com/no-commission
 • เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหา ค่าคอมมิชชั่นโปรเจค freelancer ที่ถูกลดลง 0% จะมีผลต่องานใหม่ที่ดำเนินโดย freelancer ซึ่งใช้โปรโมชั่นนี้กับผู้ว่าจ้างที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเกี่ยวข้องเท่านั้น โปรเจคใหม่ต้องดำเนินการหลังจากที่ผู้ว่าจ้างสร้างบัญชีใหม่บน Freelancer.com และเริ่มการใช้บัญชีใหม่
 • ค่าคอมมิชชั่นโปรเจคสำหรับ freelancer เท่านั้นที่จะลดจาก 10% เหลือ 0% ภายใต้โปรโมชั่นนี้เท่านั้น ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ ทั้งหมดยังคงเหมือนเดิม รวมถึงไม่จำกัดเพียงค่าคอมมิชชั่นของผู้ว่าจ้างและค่าธรรมเนียมธุรกรรม
 • โปรโมชั่นนี้ไม่มีผลต่อการประกวด
 • Freelancer ขอสงวนสิทธิ์ที่ตรวจทานการระบุประเภทผู้ว่าจ้างว่าเป็นผู้ว่าจ้างรายใหม่เพื่อจุดประสงค์ของโปรโมชั่นนี้ เพื่อรับประกันความยุติธรรมในการใช้โปรโมชั่นนี้ ผู้ว่าจ้างต้องมีงานที่ทำร่วมกับ และชำระเงิน freelancer ที่ใช้โปรโมชั่นนี้ก่อนการเริ่มโปรโมชั่น ยกตัวอย่างจากแพลตฟอร์มอื่น Freelancer อาจต้องการให้แสดงหลักฐานของงานและการชำระเงินก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีสิทธิ์สำหรับการได้รับส่วนลดค่าคอมมิชชั่น เพื่อรับสิทธิ์สำหรับโปรโมชั่นนี้ ผู้ว่าจ้างต้องไม่มีบัญชีที่เปิดใช้งานอยู่บน Freelancer.com ตั้งแต่ที่การชำระเงินถูกดำเนินการภายใน 6 เดือน ทันทีก่อนที่จะสร้างบัญชีใหม่
 • สำหรับข้อกำหนดทั้งหมดอื่นๆ ของข้อตกลงของผู้ใช้ยังคงมีผลต่อไป - ดู https://www.freelancer.com/about/terms
 • สำหรับข้อกำหนดทั้งหมดอื่นๆ ของค่าธรรมเนียมและค่าบริการของข้อกำหนดเพิ่มเติมยังคงมีผลต่อไป - ดู https://www.freelancer.com/feesandcharges
 • Freelancer อาจต้องการให้ทั้งสองฝ่ายกรอกประวัติส่วนตัวของพวกเขา และ/หรือ ผ่านการยืนยันตัวตนก่อนที่จะทำการชำระเงิน
 • Freelancer อาจขอรายละเอียดสำหรับโปรเจคใดๆ ที่มีการลดค่าคอมมิชชั่นเสร็จสมบูรณ์อย่างเหมาะสม
 • โปรโมชั่นนี้อาจถูกเรียกคืนสำหรับผู้ใช้บางราย หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ การทุจริตหรือการเรียกเก็บเงินคืนจนเป็นที่สังเกต หาก Freelancer เชื่อว่ามีความเสี่ยงที่เงินจะถูกตีกลับหรือเรียกเก็บเงินคืน ในกรณีข้อพิพาทระหว่างผู้ว่าจ้างและ freelancer หรือสำหรับเหตุผลใดๆ ก็ตาม
 • Freelancer ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ใช้โปรโมชั่นนี้ด้วยดุลยพินิจของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว ด้วยความเคารพต่อการใช้โปรโมชั่นนี้อย่างยุติธรรม และเพื่อป้องกันการฉ้อโกงใดๆ
 • Freelancer ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายใดๆ ที่ใช้โปรโมชั่นนี้ เพื่อการตรวจสอบการฉ้อโกงและเพื่อการจัดการความเสี่ยงและจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้อง
 • Freelancer ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือแก้ไขโปรโมชั่นนี้เมื่อใดก็ได้
 • Freelancer ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกโปรโมชั่นนี้ในประเทศใดก็ได้หากมันดูเหมือนหรือเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่จะนำเสนอโปรโมชั่นนี้ไปยังผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ

รูปแบบสมาชิก

เลือกแผนสมาชิกเพื่อดูค่าธรรมเนียมที่คุณต้องชำระสำหรับบริการของเรา คุณสามารถทำงานบนเว็บไซต์ทั้งในฐานะผู้ว่าจ้างหรือ freelancer ด้วยการเป็นสมาชิกฟรี หรือรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมโดยการอัปเกรดแผนเป็นสมาชิกเป็นแบบชำระเงิน

ความเป็นสมาชิกจะต่ออายุได้ทั้งแบบรายเดือนหรือรายปีเมื่อครบรอบการสมัครสมาชิกของคุณ เว้นแต่ว่าได้รับการยกเลิก หากเงินไม่เพียงพอ เราจะพยายามต่ออายุสมาชิกของคุณเป็นระยะเวลา 30 วัน จนกว่าจะสามารถทำการชำระเงินได้

คุณสามารถยกเลิกความเป็นสมาชิกเมื่อไรก็ได้จากหน้าการตั้งค่าผู้ใช้ ซึ่งจะหยุดการเรียกเก็บเงินเมื่อสิ้นสุดรอบการสมัครสมาชิกของคุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

ดูแผนสมาชิกของเรา

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

โครงการ

ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้จะเรียกเก็บสำหรับบริการเพิ่มเติม เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามสิทธิประโยชน์ของแผนสมาชิกแบบชำระเงิน

การประกาศโปรเจค ฟรี
แนะนำ $9.00 USD
ด่วน $9.00 USD
ส่วนตัว $19.00 USD
เต็มเวลา $199.00 USD
เจ้าหน้าที่สรรหา $9.50 USD
สัญญาห้ามเปิดเผยข้อมูล (NDA) $19.00 USD
ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา $19.00 USD
ปิดผนึก $9.00 USD
สิทธิพิเศษ $5.00 USD
ขยายเวลา $9.00 USD

การประกวด

ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้จะเรียกเก็บสำหรับบริการเพิ่มเติม เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามสิทธิประโยชน์ของแผนสมาชิกแบบชำระเงิน:

จัดการประกวด ฟรี
การตัดสินการประกวด ฟรี
การมอบรางวัลแก่ freelancer คนอื่นเพิ่มเติม ฟรี
รับประกัน ฟรี
แนะนำ $30.00 USD
การประกวดชั้นนำ $30.00 USD
ด่วน $35.00 USD
ไฮไลท์ $15.00 USD
ปิดผนึก $30.00 USD
ส่วนตัว $25.00 USD
สัญญาห้ามเปิดเผยข้อมูล (NDA) $20.00 USD
ขยายเวลา ราคา :
3 วัน = 15% ของเงินรางวัล
5 วัน = 20% ของเงินรางวัล
7 วัน = 30% ของเงินรางวัล
14 วัน = 40% ของเงินรางวัล
21 วัน = 50% ของเงินรางวัล
ครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายจะใช้สำหรับเพิ่มรางวัลการประกวด (ปัดตัวเลขให้ใกล้เคียงกับจำนวนเต็ม)

ค่าธรรมเนียมการประมูล

การประมูลโปรเจค ฟรี
สนับสนุนการประมูล 0.75% ของยอดประมูล (ขั้นต่ำ $5.00 USD สูงสุด $20.00 USD)
ไฮไลท์การประมูล $1.00 USD

ค่าธรรมเนียมผลงานเข้าประกวด

ส่งเข้าประกวด ฟรี
ผลงานที่ปิดผนึก $0.50 USD
ไฮไลท์ผลงาน $0.50 USD

ค่าธรรมเนียมของสารบบ

การสนับสนุนสารบบ ถูกเลือกในช่วงเวลาที่ได้รับการสนับสนุน (ขั้นต่ำ $50.00 USD)

การทดสอบ

เข้ารับการทดสอบ ขึ้นอยู่กับการทดสอบ ที่ถูกกำหนดก่อนหน้านั้นเพื่อสั่งซื้อ โดยทั่วไปแล้วฟรี $5.00 USD, $10.00 USD หรือ $15.00 USD

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรเครดิต PayPal หรือ Skrill* $0.30 USD + 2.3%
ฝากเงินกับธนาคารท้องถิ่น ฟรี
การโอนเงินระหว่างประเทศ $15.00 USD
*ผู้ใช้ออสเตรเลียมี $0.30AUD + 0.99% สำหรับธุรกรรมบัตรเครดิต/เดบิต

ค่าธรรมเนียมการตัดสินชี้ขาด

ค่าธรรมเนียมการไต่สวนสำหรับข้อพิพาทไมล์สโตนคือ $5.00 USD หรือ 5% อ้างอิงตามจำนวนที่มากกว่า

ระบบการระงับข้อพิพาทของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการชำระเงินไมล์สโตนร่วมกัน โดยไม่ต้องตัดสินชี้ขาด

หลังจาก 4 วันที่ข้อพิพาทถูกยื่น (หรือ 7 วัน หากข้อพิพาทถูกยื่นโดย freelancer) แต่ละง่ายต้องเลือกเพื่อเลื่อนข้อพิพาทเป็นการตัดสินชี้ขาดที่ต้องเสียเงิน อีกฝ่ายจะมีเวลา 4 วันที่จะยอมรับเพื่อชำระค่าธรรมเนียมนี้และ ทั้งสองฝ่ายต้องยื่นหลักฐานชั้นสุดท้ายที่มี หากอีกฝ่ายไม่สามารถชำระเงินได้ทันเวลา พวกเขาจะแพ้ในข้อพิพาท

ค่าธรรมเนียมการตัดสินชี้ขาดจะชำระคืนแก่ผู้ชนะข้อพิพาท

ค่าธรรมเนียมในการถอนเงิน

อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการถอนเงิน ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอาจมาจากวิธีการถอนเงินที่นำเสนอโดยบุคคลที่สาม

การถอนเงินเร่งด่วน ฟรี
PayPal ฟรี
Skrill (Moneybookers) ฟรี
บัตรเดบิต Payoneer ฟรี
โอนเงินต่างประเทศ $25.00 USD

เรากำหนดยอดขั้นต่ำที่สามารถถอนได้หลังจากหักค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 30 ดอลลาร์สหรัฐ

ค่าบำรุงรักษา

บัญชีของผู้ใช้ที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 6 เดือน จะ ทำให้เกิดค่าธรรมเนียมในการคงสภาพ $10.00 USD ต่อเดือน จนกว่าบัญชีจะถูกยกเลิกหรือเปิดใช้งานอีกครั้ง สำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล แบนวิธ การสนับสนุนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ เกี่ยวกับการโฮสต์ประวัติส่วนตัวของผู้ใช้ พื้นที่จัดเก็บแฟ้มผลงาน รายชื่อในบัญชีรายชื่อ การจัดหาบริการมาให้ของ HireMe พื้นที่จัดเก็บไฟล์และพื้นที่จัดเก็บข้อความ ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะถูกคืนให้โดยคำร้องของผู้ใช้เกี่ยวกับการเปิดใช้งานอีกครั้งในภายหลัง

ภาษี

การจัดเก็บภาษีจะขึ้นอยู่กับอัตราในท้องถิ่นและกฏหมายของประเทศที่ผู้ใช้งานอาศัย/จดทะเบียนอยู่

ออสเตรเลีย - ภาษีการค้าและบริการ(GST) 10%
ชิลี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 19%
สหภาพยุโรป - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) VAT rates
อินเดีย - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย(TCS) 1%
เม็กซิโก - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 16%
รัสเซีย - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 20%
สวิตเซอร์แลนด์ - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.7%

ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้

ค่าธรรเนียมและค่าบริการในหน้านี้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อตกลงผู้ใช้งาน ของ Freelancer และนโยบายเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงผู้ใช้งานประกอบด้วยเรื่องสำคัญอื่นๆ และควรอ่านรายละเอียดทั้งหมดในฉบับเต็ม โดยเฉพาะส่วน 23 ของข้อตกลงผู้ใช้งานที่ระบุถึงผลจากการละเมิดข้อตกลงผู้ใช้งาน ผลกระทบเหล่านั้นรวมถึงการปรับเงินสำหรับความเสียหายที่ Freelancer จะดำเนินการอันเนื่องมาจากการกระทำที่ละเมิดต่อข้อตกลงผู้ใช้งาน