iPhone Developers สำหรับการจ้างงาน

 • iPhone
 • India

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง jatindhoot
  8.9
  107 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent are a group composed of tech savvy individual's and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our...
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent are a group composed of tech savvy individual's and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local clients, we use Freelancer to cherry-pick the best international projects to build our online portfolio and stretch our software building muscles. We are always looking to build the next big thing - Are you it? If so, we would make a successful team! We develop websites, online stores, mobile applications and most importantly ongoing relations. We are the 'go-to' guys for new software projects - Anything goes at Microlenta! Your imagination is the limit. Not only do we make innovative software, our hand-picked group of graphic artists makes sure we produce classically beautiful, professionally attractive software, websites, Facebook pages, and Smartphone/iPhone applications. We produce quality work using responsive design technology to keep your website current well into the foreseeable mobile future. Hope to serve you with our excellent and time bound quality services, ย่อ
 • จ้าง jastp
  8.7
  158 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Hi there! We (a team of few smart developers working in IT industry from past 6-years) have developed 200+ simple and complex Mobile phone apps for Android & iPhone and many Websites in Dot Net and PHP with a wide range of different features and technologies. Our area of expertise includes Android, iPhone, Dot...
  Hi there! We (a team of few smart developers working in IT industry from past 6-years) have developed 200+ simple and complex Mobile phone apps for Android & iPhone and many Websites in Dot Net and PHP with a wide range of different features and technologies. Our area of expertise includes Android, iPhone, Dot Net , C#, SQl Server, PHP, HTML, Graphics designs etc. We have explored many technical areas under Mobile apps and Websites development like:NFC, NFC-USB, AndEngine, GCM, GPS, OSM API, Google Map API, QR code Scanning, Games on Canvas, Custom UI, Bluetooth Communication, OBD reader, Printer SDK, PDF & Excel creation, In-app purchase, Google/Flurry Analytics, Admob Ads, Facebook/Twitter SDK, Image/Video processing, Page curl effects, FFMPEG, Menu drawers, Root level programming, Wordpress/Blogger API, UDP communication, Fragments, SQlite, Google Places API, various custom animation effects like in Tinder app, Excel to Mobile app conversion etc. Visual Studio 2005/2008/2010/2012/2013 ,,MVC, (HTML, JavaScript, CSS, Ajax), Web Services, WCF with C#, LINQ, Lambda, Server Admin panels, Payment integration (Paypal, Google checkout, Sagepay, Worldpay), Facebook apps, Applications using HTML 5 Canvas. We also provide the support for Graphics designing for Mobile apps and Websites. A lot of the apps developed by us are available in Android and Apple stores. Many Websites are Live too (links can be provided on request). Our achievements are: Our success story is published in Freelancer.com's Coffee Table book. Ranked under Top 30 Freelancers in the world! Rated as TOP 1% in Android and TOP 5% in Java. No failed projects and each project completed with 5/5 star rating so far! 95% Completion Rate - Ratio of project completed and project cancelled. To provide better and fast communication to our clients, we are available on Chat, Skype, Whatsapp, Phone and Email from 10 AM to 11 PM IST. For more details and portfolio, Please contact us via Freelancer Chat Board. Thank you! ย่อ
 • จ้าง aistechnolabs
  8.7
  54 รีวิว $16 USD ต่อชั่วโมง
  We are excited to see you on our profile. AIS Technolabs is a leading developer of Mobile Applications ( Native & Hybrid), Multi-player Games (Unity 3D) and Responsive Websites (Open Source, PHP, ASP ) for all popular smartphones, tablets. Since 2007, we've finished 3200+ projects and we've built an impressive...
  We are excited to see you on our profile. AIS Technolabs is a leading developer of Mobile Applications ( Native & Hybrid), Multi-player Games (Unity 3D) and Responsive Websites (Open Source, PHP, ASP ) for all popular smartphones, tablets. Since 2007, we've finished 3200+ projects and we've built an impressive portfolio which is constantly growing. Specialties: We work with a wide variety of technical expertise from an HTML page to major Enterprise Solution. -360-degree approach (Consulting) -Web solutions (SaaS, IoT, etc.) -iOS/Android apps -TV apps (Roku, Apple TV, etc.) -Cross-platform apps (PhoneGap) -API Integration -Game Development & Animation ----Service Guarantee------ *24*7 hours live support. *Free of cost technical support for lifetime. *Satisfaction guarantee otherwise we will refund. *No charges for deployment. I assure that you would be happy to choose us as our mission is to build the long-term relationship. We are just a click away to help you. ย่อ
 • จ้าง vrickson
  5.8
  7 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Profile @ FREELANCER signed up in June'2007 Active Since Jan'2017. About VRICKSON - EST. 2007 We are into Web Development and Search Engine Optimisation (SEO) firm with 50+ Executives include Google Analytics , Ad Words certified professionals based in USA. We have been servicing clients for all over the globe...
  Profile @ FREELANCER signed up in June'2007 Active Since Jan'2017. About VRICKSON - EST. 2007 We are into Web Development and Search Engine Optimisation (SEO) firm with 50+ Executives include Google Analytics , Ad Words certified professionals based in USA. We have been servicing clients for all over the globe for the past few years .Since our inception in 2007 , we have grown exponentially ,Servicing many SEO agencies across the World in USA , UK , Canada , Australia etc. * Web SITES/PORTALS * Ecommerce / OsCommerce / OnLine Stores * CRM / Ms-CRM * Mobile Apps ( ios & android) * CMS * API integrations * Stock Market / Trading / MLM applications * Couponing Site / TICKETING applications for EVENT * Real Estate / Auction Web Site / PorTaL * Social NetWorking * SEO Optimization * Mobile Applications ( ios & android ) * General & System Application * VOIP Communication & Support 24 x 7 Thanks VRICKSON ย่อ
 • จ้าง Champian
  6.9
  7 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  ♛ About Me -------------------------------- ✔ 10 Years Experience ✔ AWS Certified Team ✔ Fluent in English ✔ Excellent Communication & Understanding ✔ Friendly ✔ Honest ✔ 1 Month FREE support for any bug in the delivered work ★ Freelancer Reputation -------------------------------- ✔ 240+ 5 Star Reviews ✔ In Budget...
  ♛ About Me -------------------------------- ✔ 10 Years Experience ✔ AWS Certified Team ✔ Fluent in English ✔ Excellent Communication & Understanding ✔ Friendly ✔ Honest ✔ 1 Month FREE support for any bug in the delivered work ★ Freelancer Reputation -------------------------------- ✔ 240+ 5 Star Reviews ✔ In Budget and Time Delivery ✔ Not a Single Bad Review ✔ Contest Winner in several Logo Designs ➽ Services -------------------------------- ✔ Web Development : PHP, Joomla, Wordpress ✔ Mobile App Development : Android (Android Studio), iOS (Objective C & Swift) ✔ Design : Website Design, Mobile App Design, Game Design(2D & 3D) ✔ Game Development : Unity 3D for Android and iOS Platform Feel free to contact me during any stage of your project. I am here to assist! ย่อ
 • จ้าง sharmarahulraman
  5.8
  41 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Our Services Includes:- Graphic Designing(logo, banner, image alter, web and App Mockups) Website Designing(HTML, Responsive, Bootstrap) Website Development(wordpress, Magento, Drupal, Shopify, Ecommerce, PHP, Prestashop) Speed Optimization. Search Engine Marketing, Email Marketing and Maintenance services. Make...
  Our Services Includes:- Graphic Designing(logo, banner, image alter, web and App Mockups) Website Designing(HTML, Responsive, Bootstrap) Website Development(wordpress, Magento, Drupal, Shopify, Ecommerce, PHP, Prestashop) Speed Optimization. Search Engine Marketing, Email Marketing and Maintenance services. Make Apps.(IOS and Android) and many more. We assure our clients quality and timely service. We always have repeating client because we give them good work with commitment and professionalism. We are expert in WordPress, SEO, Shopify, Ecommerce, Prestashop, iOS development and Xcode which automatically makes our work more quality as compared to any other contender. Give us one chance to show our skills, we are rockings and promise never let you down in stair of your success. We are looking to be outsourced by you for your jobs so we can bring our skills and experience to you Contact us through freelance by clicking on "Hire Me" Thanks ย่อ
 • จ้าง chetansdev
  5.4
  10 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  I am Web and Mobile App Developer with 5+ year experience. I am creating new apps or work on existing apps. I have worked with many apps and websites including objective-c apps , phonegap apps, ionic apps, swift apps, react js, php, wordpress and CI. I have also worked on cordova-ionic plugin. My priorities are...
  I am Web and Mobile App Developer with 5+ year experience. I am creating new apps or work on existing apps. I have worked with many apps and websites including objective-c apps , phonegap apps, ionic apps, swift apps, react js, php, wordpress and CI. I have also worked on cordova-ionic plugin. My priorities are quality and respect of deadlines and budget. I love to share my enthusiasm and passion for apps, so feel free to contact me and let's get the conversation started. ย่อ
 • จ้าง contact2phpsl
  8.5
  447 รีวิว $11 USD ต่อชั่วโมง
  Leading expert Mobile app & Web application Expert developement Team in iPhone android , Xamarin , Wordpress , woocommerce , Shopify , Shopify template , Magento , Magento2 , php, mysql , Cakephp, YII, Codeigniter , Xamarin, MVC , ERP, C#, .Net, VS 2017, Xamarin Studio , cross platform app , OUR SKILLS:- 500 +...
  Leading expert Mobile app & Web application Expert developement Team in iPhone android , Xamarin , Wordpress , woocommerce , Shopify , Shopify template , Magento , Magento2 , php, mysql , Cakephp, YII, Codeigniter , Xamarin, MVC , ERP, C#, .Net, VS 2017, Xamarin Studio , cross platform app , OUR SKILLS:- 500 + Project completed in Android/iOS/iPad, Android studio, Mobile phone, Swift, Xcode, Xamarin 700 + Project completed in PHP, MYSQL, Cakephp, YII, Codeigniter 500 + Project in WordPress, Magento , Shopify, Joomla, HTML, Bootstrap, Twitter Bootstrap ADDITIONAL BENEFITS - Extensive Quality Check & Testing. - Documentation and Suggestions for improvements. - Support and Maintenance with quick turnaround time. - Discounted price for long term ย่อ
 • จ้าง freelancerkpis
  4.8
  7 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  We are highly skilled team of senior level programmers and technocrats, Expert in each kind of Mobile App, Web, E commerce, Desktop App Design & Development with Portals, CMS, Magento, Drupal, Joomla, Digital Marketing & SEO, SMO, PPC solutions. If you are looking for highly skilled work with highest code...
  We are highly skilled team of senior level programmers and technocrats, Expert in each kind of Mobile App, Web, E commerce, Desktop App Design & Development with Portals, CMS, Magento, Drupal, Joomla, Digital Marketing & SEO, SMO, PPC solutions. If you are looking for highly skilled work with highest code quality, Please contact us, so we can help you beyond the limit’s as per your need. We are ready to complete any kind of software with a high code experience. Why Choose us! • Young, energetic & hardworking professionals • Done many challenging works • Timely Delivered • Globally clients, with 100% work satisfaction • Competitive in cost, while ZERO compromise in quality • Meet client satisfaction • Believe in Niche kind of work • Work with enthusiasm • Very Prompt in communication We have created apps in Various domain like: • Game Development • Social Media • E books • Delivery Apps • Appointment Booking apps • GPS based Applications • Artificial Intelligence ย่อ
 • จ้าง ebizzsolution
  7.7
  50 รีวิว $12 USD ต่อชั่วโมง
  ✓ Our Focus: ➤ High Scalability of your idea ➤ Quality of final product ➤ Fulfilment of actual need/demand and maintain long-term client relationship ➤ Customer time-to-value after delivery (Consumability) ✓ Skillset: ⟶ Cross-Platform(Android/iOS) React Native ⟶ Native: Android: Native Android, NDK, ...
  ✓ Our Focus: ➤ High Scalability of your idea ➤ Quality of final product ➤ Fulfilment of actual need/demand and maintain long-term client relationship ➤ Customer time-to-value after delivery (Consumability) ✓ Skillset: ⟶ Cross-Platform(Android/iOS) React Native ⟶ Native: Android: Native Android, NDK, iOS: Objective C, Swift,cocos2d. ⟶ Web: Codeigniter, Wordpress, Laravel, Core PHP, CSS, JS, Angular Js,Ajax, HTML 5, Bootstrap ⟶ Database: Mysql, Firebase Database, MongoDB, Realm, Oracle, PostgreSQL ⟶ Third Party API: Twilio, Sinch, Quickblox, Paypal, Braintree, Strip, Skrill, Geo-fencing, Flurry, Google Analytic, Firebase, Barcode scanner, WebRTC, etc. **Let's Build up a Business Relation.** ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""

จ้าง Freelancer ที่ดีที่สุดที่มีทักษะคล้ายกัน