AutoHotkey Expertsพร้อมรับจ้าง

 • AutoHotkey
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 13 รายการ
 • ว่าจ้าง   dany3j
ว่าจ้าง   dany3j

  dany3j dany3j

  Venezuela $30 USD / ชม.
  ✅ IT. Software Developer ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
  Venezuela
  5.2
  53 รีวิว 53 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Greetings, I am Daniel, a dedicated and seasoned freelancer specializing in computer solutions. With a wealth of experience in Windows platforms, I am deeply committed to delivering top-tier solutions to my clientele. As the founder of Danysys, I boast a...
  ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Greetings, I am Daniel, a dedicated and seasoned freelancer specializing in computer solutions. With a wealth of experience in Windows platforms, I am deeply committed to delivering top-tier solutions to my clientele. As the founder of Danysys, I boast a proven track record of consistently achieving outstanding outcomes. My expertise spans a wide array of areas including malware removal, software development in various languages such as C, C++, C#, VB, .Net, Pascal, FreeBasic, PureBasic, Python, PHP, PowerShell, AutoIt, InnoSetup, Scraping, and Scripting. Moreover, I am always open to expanding my skill set by learning and incorporating new technologies beyond those listed. My unwavering dedication lies in ensuring job satisfaction and surpassing client expectations. Let us collaborate to breathe life into your project! ════════════════════════⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️════════════════════════ Saludos, soy Daniel, un freelancer dedicado y experimentado especializado en soluciones informáticas. Con una gran experiencia en plataformas Windows, estoy profundamente comprometido a brindar soluciones de primer nivel a mi clientela. Como fundador de Danysys, me enorgullezco de tener un historial comprobado de lograr resultados sobresalientes de manera constante. Mi experiencia abarca una amplia gama de áreas, incluyendo la eliminación de malware, el desarrollo de software en varios lenguajes como C, C++, C#, VB, .Net, Pascal, FreeBasic, PureBasic, Python, PHP, PowerShell, AutoIt, InnoSetup, Scraping y Scripting. Además, siempre estoy abierto a ampliar mi conjunto de habilidades aprendiendo e incorporando nuevas tecnologías más allá de las enumeradas. Mi inquebrantable dedicación radica en garantizar la satisfacción laboral y superar las expectativas de los clientes. Colaboremos para dar vida a tu proyecto. ย่อ
 • ว่าจ้าง dany3j
 • ว่าจ้าง   Crayon1365
ว่าจ้าง   Crayon1365

  Crayon1365 Crayon1365

  Georgia $40 USD / ชม.
  Developer
  Georgia
  3.1
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $40 USD ต่อชั่วโมง
  i'm a developer with over than 12 years experience but new in freelancer.com i work on projects with punctuality and your satisfaction is the most important thing for me, i will support my works after deliver i done many projects in followed fields, also i'm teacher of programming languages and ICDL skills ⭐ C#.NET,...
  i'm a developer with over than 12 years experience but new in freelancer.com i work on projects with punctuality and your satisfaction is the most important thing for me, i will support my works after deliver i done many projects in followed fields, also i'm teacher of programming languages and ICDL skills ⭐ C#.NET, VB.NET (WPF, WindowsForms, ASP.NET WebForms) ⭐ Web Design, HTML, CSS and JavaScript ⭐ SQL databases like Microsoft SQL Server & Microsoft Access: design and normalize db and writing complex queries, ... ⭐ Microsoft Excel, formulas & VBA macros for management dashboards, dynamic reports linked to database and any type of worksheets ⭐ OCR and convert projects ⭐ develop macro recorder tools for various type of repetitious jobs with huge amount of works in web or desktop please visit my portfolios thanks for your trust ย่อ
 • ว่าจ้าง Crayon1365
 • ว่าจ้าง   remisanonymous
ว่าจ้าง   remisanonymous

  remisanonymous remisanonymous

  Lithuania $10 USD / ชม.
  Excel, Word, VBA, Visual Basic, CNC Programming
  Lithuania
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  I'm programming in Visual Basic and VBA. I have few years experience in automatic data extraction, analysis, sorting and filling, creating formulas, macros in Excel, Word and developing helpful Visual Basic applications for user's needs. Usually I'm trying to get a better result, not a faster one.
  I'm programming in Visual Basic and VBA. I have few years experience in automatic data extraction, analysis, sorting and filling, creating formulas, macros in Excel, Word and developing helpful Visual Basic applications for user's needs. Usually I'm trying to get a better result, not a faster one. ย่อ
 • ว่าจ้าง remisanonymous
 • ว่าจ้าง   khanicha
ว่าจ้าง   khanicha

  khanicha khanicha

  Indonesia $35 USD / ชม.
  Small Office Home Office Automation Specialist
  Indonesia
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  Small Office Home Office Automation Specialist Located @ South East Asia. It is a groups of programmers which various skillsets
  Small Office Home Office Automation Specialist Located @ South East Asia. It is a groups of programmers which various skillsets ย่อ
 • ว่าจ้าง khanicha
 • ว่าจ้าง   lkhelladi
ว่าจ้าง   lkhelladi

  lkhelladi lkhelladi

  Algeria $70 USD / ชม.
  Senior Python Dev | Automation Architect
  Algeria
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $70 USD ต่อชั่วโมง
  Thank you for visiting my profile ! My name is Lyes. I am passionate about software design and developement. I hold an Engineer degree and a PhD in computer science . * TOP 1% freelancers of Web Scraping and automation. * TOP 1% freelancers of Python. My main areas of expertise include : ✔ CRM/APP/WEB...
  Thank you for visiting my profile ! My name is Lyes. I am passionate about software design and developement. I hold an Engineer degree and a PhD in computer science . * TOP 1% freelancers of Web Scraping and automation. * TOP 1% freelancers of Python. My main areas of expertise include : ✔ CRM/APP/WEB automation and integration (Zapier, Power Automate, Selenium, Zoho creator, Python scripting, Google apps scripting ...) ✔ Excel macros ✔ Data Scraping (Scrapy, Selenium, Requests, ...) ✔ API Programming and integration ✔ Desktop and web apps developement using Python Frameworks ✔ Cloud Computing : AWS , Google Cloud, Azure ✔ Apps scripts ✔ SQL , NoSQL databases (MySQL, MangoDB, SQL server, ..) ✔ Data Mining ✔ Process automation ✔ Desktop software development ✔ Excel / CSV / XML / JSON ✔ HTML5, PHP ✔ Wireless Networking Languages : ✔ English : Fluent ✔ French : Bilingual ✔ Arabic : Native My ultimate goal is perfection and customer satisfaction....Please feel free to get in touch with me, and I'll be delighted to have a discussion with you.... Talk to you soon :) ย่อ
 • ว่าจ้าง lkhelladi
 • ว่าจ้าง   bmartynvw
ว่าจ้าง   bmartynvw

  bmartynvw bmartynvw

  India $60 USD / ชม.
  Architect| Banking| Logistics| eCom
  India
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $60 USD ต่อชั่วโมง
  Consultant with wide exposure. Domain exposure includes Logistics, Banking, Retail, Manufacturing. Process Improvement | Workflow optimization Top clients: Standard Chartered Bank, Weiss Rohlig Technologies Skilled in: OS: Windows Server, Linux(most flavors), Unix, Solaris & AS400 DB: Oracle, SQL Server, MySQL,...
  Consultant with wide exposure. Domain exposure includes Logistics, Banking, Retail, Manufacturing. Process Improvement | Workflow optimization Top clients: Standard Chartered Bank, Weiss Rohlig Technologies Skilled in: OS: Windows Server, Linux(most flavors), Unix, Solaris & AS400 DB: Oracle, SQL Server, MySQL, Sybase, xBase, FileMaker & DB2 Web: IIS, Nginx, Apache AS: Tomcat, JBoss, WebSphere, Weblogic, GlassFish, Tuxedo, BroadVision, Node, Zend, .Net ERP/CRM: IFS Applications, SAP, Oracle Applications, Salesforce, JDA/Blue Yonder/Red Prairie, Fishbowl, Sage CMS: WebCenter, SharePoint, Experience Manager, FileNet, WordPress, Drupal BI: Power BI, Grafana, MicroStrategy, Oracle, BO Scripting:Shell script, PowerShell, VBScript, AutoIt Security frameworks: Palo Alto, Qualys, Tenable, Rapid7, Tripwire Development stacks: MEAN/MERN LAMP/WAMP J2EE .Net/Win32/PowerApps Django/Python Oracle Fusion, Apex & PL/SQL Clipper/xBase/FoxPro/QT/Harbour Mobile: Swift, Flutter, React, Ionic Big Data: Spark, Hadoop NoSQL: MongoDB, Cassandra In-Mem: Rethink, Redis, TimesTen ETL: Pentaho, Confluent Blockchain & Virtualization: Desktop: Citrix, Remote Desktop, X11SSH Server: VMware,Hyper-V, Solaris Zone, Virtuozzo, VirtualBox Para/Cloud: Azure, AWS, GCP, Xen,UML, Terraform Containerization & Microservices: Docker, Kubernetes, Consul VOIP: Asterisk, Kamailio ย่อ
 • ว่าจ้าง bmartynvw
 • ว่าจ้าง   augurstech
ว่าจ้าง   augurstech

  augurstech augurstech

  India $50 USD / ชม.
  Leading Tech Solutions Provider at Freelancer
  India
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Augurs Technologies is Part of Augurs Group which has operations in domains of Metaverse, Unity 3D, AR/VR, Game Development , Artificial Intelligence/Machine Learning, Software Development and Mobile Apps and have operating offices located in Freiburg, Germany, Central Hong Kong, Quito Ecuador Lucknow India. We are...
  Augurs Technologies is Part of Augurs Group which has operations in domains of Metaverse, Unity 3D, AR/VR, Game Development , Artificial Intelligence/Machine Learning, Software Development and Mobile Apps and have operating offices located in Freiburg, Germany, Central Hong Kong, Quito Ecuador Lucknow India. We are into Software consulting services since 2013. We have upcoming products in Retail Segment (Based on AI/ML), Gaming Segment( based on Metaverse, Unity 3D and NFT), Insurance Segment (Based on AR/VR) and Data Security Segment (based on Vulnerability/Ransomware tracking). We have been awarded as one of the Leading Solution Providers over Freelancer.com Experts in Metaverse, Unity 3D, 3D Game Artist. Experts in AR/VR Tech, Game Development, Game Concept Design Experts in AI/ML , Data Sciences Experts in Custom Software Applications Experts in Mobile Applications. We love delivering quality results for our customers, Get connected with most amazing team on freelancer ย่อ
 • ว่าจ้าง augurstech
 • ว่าจ้าง   emdi85
ว่าจ้าง   emdi85

  emdi85 emdi85

  United Kingdom $50 USD / ชม.
  Expert Full stack Developer
  United Kingdom
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  ✅ 8+ years experience FullStack Developer with a demonstrated history of working in the computer software industry. Skilled in Flutter, NodeJS, Django, ReactJS, Angular, C# .NET Technology, JavaScript, TypeScript, Dart, HTML, CSS, Angular, Azure, AWS. I have been creating highly scalable and easily maintainable...
  ✅ 8+ years experience FullStack Developer with a demonstrated history of working in the computer software industry. Skilled in Flutter, NodeJS, Django, ReactJS, Angular, C# .NET Technology, JavaScript, TypeScript, Dart, HTML, CSS, Angular, Azure, AWS. I have been creating highly scalable and easily maintainable applications for my clients. ?My approach to creating high-quality software is always based on the following standards? ⚡I always follow clean code (MVVM) principles. ⚡A responsive code ensures a good user experience. ⚡Using version control systems effectively is one of my strengths. ⚡Each step of the development process is committed separately. ⚡Creating CI and CD pipelines to improve the development experience. ⚡For E2E and unit testing, I always use Selenium and Cypress. ?Technical Skill Set ? ✔Mobile apps: Flutter. iOS, Android ✔Frontend: HTML/HTML5, CSS/CSS3, Typescript, Javascript, jQuery, Bootstrap, Vue.Js, XML, Angular, Blazor, Bootstrap ✔Backend Frameworks: NodeJS Express, .NET ✔Database: PostgreSQL, MSSQL, MySQL, Firebase Database, MongoDB ✔DevOps: Azure DevOps Apache, DigitalOcean, Amazon AWS ✔Payment Integration: Paypal, Stripe, Razorpay, Apple Pay, Paytm, and many similar other ✔Extra Libraries/API: RestAPIs, Social Login, Mailchimp, Google Drive API, Gmail, Facebook, Instagram, Twilio SMS, Google Analytics, firebase APIs, Google Map API, in-app billing, fabric, Twilio, Twitter, LinkedIn, Youtube APIs, Audio/video streaming, VoIP ✔Project management tools:- Slack, Twillo, Jira. Trello, Github, BitBucket, Azure DevOps ย่อ
 • ว่าจ้าง emdi85
 • ว่าจ้าง   aistechnolabs
ว่าจ้าง   aistechnolabs

  aistechnolabs aistechnolabs

  India $25 USD / ชม.
  Recommended Agency By Freelancer.com
  India
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  We are excited to see you on our profile! AIS Technolabs is a leading developer of Mobile Applications ( Native & Hybrid), Multi-player Games (Unity 3D), and Responsive Websites (Open Source, PHP, Node ) for all popular smartphones, tablets. Since 2010, we've finished 3200+ projects and we've built an impressive...
  We are excited to see you on our profile! AIS Technolabs is a leading developer of Mobile Applications ( Native & Hybrid), Multi-player Games (Unity 3D), and Responsive Websites (Open Source, PHP, Node ) for all popular smartphones, tablets. Since 2010, we've finished 3200+ projects and we've built an impressive portfolio that is constantly growing. Specialties: We work with a wide variety of technical expertise from an HTML page to a major Enterprise Solution. We have worked for Tron, Binance chain, and ether chains. -Website development (SaaS, IoT, etc.) (Laravel, PHP, Node, Wordpress) -iOS/Android apps (Java -Swift) -Cross-platform apps (React Native, Ionic app) -Game Development (Unity3D) -Custom Cryptocurrency Development -Cryptocurrency Wallet and Exchange Applications We can assure you that you would be happy to choose us as our mission is to build long-term relationships with our clients. We are just a click away to help you! ย่อ
 • ว่าจ้าง aistechnolabs
 • ว่าจ้าง   sellallience
ว่าจ้าง   sellallience

  sellallience sellallience

  Canada $70 USD / ชม.
  Experienced Freelancer
  Canada
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $70 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, I assure you that my responses are prompt and accurate, helping you save time and effort. Thanks
  Hi, I assure you that my responses are prompt and accurate, helping you save time and effort. Thanks ย่อ
 • ว่าจ้าง sellallience

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""