Biotechnology Expertsพร้อมรับจ้าง

 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 23 รายการ
 • ว่าจ้าง   ExpertsVision
ว่าจ้าง   ExpertsVision

  ExpertsVision ExpertsVision

  Pakistan $45 USD / ชม.
  ML, DL, GenAI, CV, NLP, Chatbots
  Pakistan
  4.2
  2 รีวิว 2 รีวิว $45 USD ต่อชั่วโมง
  Having more than 10 years of experience in NLP, machine learning, image processing and computer vision I believe that I can do any task related to ML, deep learning and Data science. I have used almost all algorithms for ML like pca, lbp, lpq, hog, surf, sift etc for features extraction, KNN, decision trees, naïve...
  Having more than 10 years of experience in NLP, machine learning, image processing and computer vision I believe that I can do any task related to ML, deep learning and Data science. I have used almost all algorithms for ML like pca, lbp, lpq, hog, surf, sift etc for features extraction, KNN, decision trees, naïve bayes, random forests, svm, Neural Networks, BERT, Transformers, K-means for classification, clustering and predictive models. I have worked on different Python libraries and frameworks like Tensorflow, pandas, scikit learn,nltk, numpy matplotlib,scrapy, beautifulsoup etc I have used AWS for deploying different algorithms over web and used Flask for making rest Apis. I have also worked on many internet of things related projects in which I integrated machine learning models with iot. I have used node.js and Mqqt for iot related projects. I can make web, desktop and mobile applications related to these fields. In addition, specialized in data labeling and annotation, ensuring high-quality dataset preparation for AI training. I have extensive experience in annotating large volumes of data, including images, text, and videos, tailored to specific project requirements. Using the latest tools and techniques, I provide accurate and efficient data annotation services, supporting a wide range of AI applications. Just inbox your requirements and consider your work done!! ย่อ
 • ว่าจ้าง ExpertsVision
 • ว่าจ้าง   kingch91
ว่าจ้าง   kingch91

  kingch91 kingch91

  Pakistan $25 USD / ชม.
  PCB | IoT | Firmware | C/C++ | MATLAB | IT Network
  Pakistan
  3.3
  2 รีวิว 2 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  As a highly skilled team with extensive experience in Design and Development, we excel in various domains including Engineering, Programming, and Telecommunications. Proficient in PCB design, MATLAB, IoT implementation, Network infrastructure, Software development, and Mechanical engineering, we possess a...
  As a highly skilled team with extensive experience in Design and Development, we excel in various domains including Engineering, Programming, and Telecommunications. Proficient in PCB design, MATLAB, IoT implementation, Network infrastructure, Software development, and Mechanical engineering, we possess a comprehensive skill set to tackle diverse technical challenges. With expertise in Embedded Systems design, Power & Industrial Electronics, PLC & Automation Systems, Ansys, Solidworks, CAD/CAM, and technical reporting, we are equipped to handle projects ranging from circuit design to power simulations with precision and efficiency. Our collective background in Digital Design enables us to troubleshoot and resolve complex technical issues effectively, ensuring seamless project execution. Committed to delivering exceptional results, we approach every task with dedication and loyalty, striving to exceed client expectations. By leveraging our combined strengths and expertise, we guarantee outstanding outcomes for your projects. ย่อ
 • ว่าจ้าง kingch91
 • ว่าจ้าง   ohanazmy
ว่าจ้าง   ohanazmy

  ohanazmy ohanazmy

  Egypt $50 USD / ชม.
  Scientific& enviro .expert /translator/Journalism
  Egypt
  3.2
  3 รีวิว 3 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  During my project with US task force group for Confirmed chemical makeup Coronavirus protective chemical ,I was so proud to participate with them in innovating an organic treatment for corona virus and got an owner of work during the pandemic:- (In a life saving need, Ehab worked around the clock to get work done at a...
  During my project with US task force group for Confirmed chemical makeup Coronavirus protective chemical ,I was so proud to participate with them in innovating an organic treatment for corona virus and got an owner of work during the pandemic:- (In a life saving need, Ehab worked around the clock to get work done at a level beyond our teams expectation. Will use him over and over again!) By Mr. Edwin B.(HCMC) arecolinereport.com (https://www.freelancer.com/projects/mechanical-engineering/Confime-chemical-makeup-Coronavirus) - Arabic/English - General and medical translation| - Research - Medical - Chemical - Biological - Biotechnology - Education ย่อ
 • ว่าจ้าง ohanazmy
 • ว่าจ้าง   irfanshekh
ว่าจ้าง   irfanshekh

  irfanshekh irfanshekh

  India $50 USD / ชม.
  ⭐Video Creator | Editor | Motion Graphics⭐
  India
  1.9
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $50 USD ต่อชั่วโมง
  I am an Award-Winning Director, Video Editor and Animation Artist with 10 years of experience in video editing and motion graphics. You can check a few of my work samples in my portfolio. Software Expertise: ✔️Adobe Premiere Pro ✔️Adobe After Effects ✔️Adobe Photoshop ✔️Adobe Illustrator ✔️Audacity ✔️OBS I can...
  I am an Award-Winning Director, Video Editor and Animation Artist with 10 years of experience in video editing and motion graphics. You can check a few of my work samples in my portfolio. Software Expertise: ✔️Adobe Premiere Pro ✔️Adobe After Effects ✔️Adobe Photoshop ✔️Adobe Illustrator ✔️Audacity ✔️OBS I can help you with video recording onsite for local projects, or do a Greenscreen video for you. I have models male/female. I am also a Director, I can show you my work if you can initiate chat with me. I can also do the voiceover for you. Anything you want just name it, I am here to help you. Just click the "HIRE ME" Button and discuss your ideas with me, I will give life to your ideas. ย่อ
 • ว่าจ้าง irfanshekh
 • ว่าจ้าง   zohaab85
ว่าจ้าง   zohaab85

  zohaab85 zohaab85

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Wicked Wordsmith ❗Business Analyst ❗ Researcher
  Pakistan
  2.5
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $20 USD ต่อชั่วโมง
  Being artistic with words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of life, even if it’s a cactus. Words have...
  Being artistic with words is my solution to everything, it’s my gushing purpose to earn a living. To observe, to jot down, to form, to be astounded at nothing, to treasure the eccentricities, to let nothing go down the drain, to make something, to make a great flower out of life, even if it’s a cactus. Words have enchanted, educated, and inspired me since I was a child, which is why I love working with clients to help their words have the greatest possible impact on their audience. I am an expert at connecting brands with consumers. If you really want to hire a fantastic candidate, expand brand awareness, and breathe life into your project, then I’m your guy!! My experience as an educator allowed me to hone my problem-solving skills for myriad young people and adults. I have worked with well-known international companies helping them to achieve their creative goals: ✅ Texts for advertising purposes (handbooks, case studies, blogs, landing pages, social media, ads, and web content), ✅ to literary creations (plots for movies, short stories, scripts, poems, novels) that make readers’ imaginations take flight. My Creativity and Graphic Skills will undoubtedly offer you a clear, impactful, and entertaining copy. Other areas of expertise include: ✔ Business Proposals and Plans ✔ Thesis and Research Writing ✔ IBM SPSS Data Analysis ✔ Academic Writing Tasks ✔ Proofreading and Editing I'm known for my ability to edit texts quickly while catching the mistakes and areas of weakness that others overlook. I am a passionate perfectionist when it comes to a succinct, well-written, and error-free document. TRY ME and you won’t be saddened. Research Publications: https://www.academia.edu/42276426/How_current_forces_are_changing_the_future_of_Cross-border_Payments_-_Highlighting_the_Challenges_and_Inefficiencies_of_the_System http://www.ejbmr.org/index.php/ejbmr/article/view/347 Published Articles: 1. https://www.freelancer.com/articles/build-a-physical-product/dfma 2. https://www.freelancer.com/articles/search-engine-marketing/search-engine-marketing-tips 3. https://littlebutbigthings.com/f/keto-diet-a-new-healthy-diet-plan-for-everyone 4. https://littlebutbigthings.com/f/cinderella-solution-a-perfect-decision-for-weight-loss But don’t just take my word for it. Here is an example of what my clients have said: “Zohaab worked quickly. He clearly wanted me to be happy with the work he completed. He is extremely pleasant and positive. He writes content and copywriting. It is a good idea to reach out to Zohaab. You will enjoy working with him since he is a hard worker” ~ Mindy S. ~ ย่อ
 • ว่าจ้าง zohaab85
 • ว่าจ้าง   dmjuma
ว่าจ้าง   dmjuma

  dmjuma dmjuma

  Kenya $35 USD / ชม.
  PhD Level Research, Market Research, Data Science.
  Kenya
  2.6
  3 รีวิว 3 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  What customers say about my data science and decision science work "A great problem solver, who can think for himself and deliver great results" Hi, I AM RANKED TOP 1% OF FREELANCERS HERE ON FREELANCER.COM BASED ON JOBS COMPLETED AND REVIEWS. I am a data consultant who unlock immense value from data, by telling...
  What customers say about my data science and decision science work "A great problem solver, who can think for himself and deliver great results" Hi, I AM RANKED TOP 1% OF FREELANCERS HERE ON FREELANCER.COM BASED ON JOBS COMPLETED AND REVIEWS. I am a data consultant who unlock immense value from data, by telling intricate valuable stories through reports, from the data modern business possess. I am a PhD level expert data scientist, decision scientist, market researcher, copywriter, professionally trained content assistant, and data analyst. I specialize in market research, business data analytics and decisions, technical reports and models validation. I am open to any gig involving data science, research, writing or editing! As an expert data consultant I help small and large business find solution using data. I will help, among others, the following; Operations and Implementation plans Market Entry Strategies Regulatory Compliance Internal Audit & Risk Assessment Decision Science Market Research Reports Business Plans Marketing Plans Commercial Plans Sales Plans Logistics Management Strategy Material Management Strategy Fintech Model Validation Infrastructure & Platform Analysis Data Science and Analytics Employee Training Plan Market Sizing Non-fungible Tokens (NTF) Competitive Research and Tokenization Business Analysis Research Articles Business Data Analysis Industry Research Reports Market Data Search Data Research and Analysis Business Proposals Feasibility Studies SEO Analysis Digital Marketing Plans Business Operation Manuals Manual and Automated Keyword Research Business Process and Procedure I am available right now for your service and I will complete your task with ultimate dedication. Go ahead and trust me with your work and I will deliver awesome high quality research papers. I am ready to be hired by you. ย่อ
 • ว่าจ้าง dmjuma
 • ว่าจ้าง   aanasarbi
ว่าจ้าง   aanasarbi

  aanasarbi aanasarbi

  Hong Kong $10 USD / ชม.
  Freelancer
  Hong Kong
  3.7
  2 รีวิว 2 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  Hi! My name is Mohammed Aanas, and I offer writing, editing, and tutoring services. My skills include: →Creative writing →Ghostwriting →Copywriting →Ad copy →Blogs →Website copy needs (About Us/About Me, FAQ Sections, etc.) →Product descriptions →Slogans and taglines →Newsletters →General...
  Hi! My name is Mohammed Aanas, and I offer writing, editing, and tutoring services. My skills include: →Creative writing →Ghostwriting →Copywriting →Ad copy →Blogs →Website copy needs (About Us/About Me, FAQ Sections, etc.) →Product descriptions →Slogans and taglines →Newsletters →General editing →Proofreading →Tutoring/Homework Help I am familiar with citation styles such as Harvard, APA, and IEEE. I can work on your content and improve it. Also, I can rewrite/paraphrase the entire article/content. If you have any specific requirements, you can mention them to me when you offer me the project. ย่อ
 • ว่าจ้าง aanasarbi
 • ว่าจ้าง   fahidyounis
ว่าจ้าง   fahidyounis

  fahidyounis fahidyounis

  Pakistan $50 USD / ชม.
  LOGO & APPARELS DESIGN | MANUFACTURER & EXPORTER
  Pakistan
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  I have 15+ years professional experience in Graphics Designing and I believe my design and quality is unrivaled due the fact I put 100% into all my work. ✅ Logo Design ................✅ Label Design ..............✅ Mockup Design ✅ Packaging Design .......✅ Banner Design ...........✅ Mascot Design ✅ T-Shirt Design...
  I have 15+ years professional experience in Graphics Designing and I believe my design and quality is unrivaled due the fact I put 100% into all my work. ✅ Logo Design ................✅ Label Design ..............✅ Mockup Design ✅ Packaging Design .......✅ Banner Design ...........✅ Mascot Design ✅ T-Shirt Design ..............✅ Silk Screen Printing ...✅ Sublimation Printing ✅ Digital Printing ............✅ Offset Printing ............✅ Embroidery ✅ Manufacturer & Export of all kinds of Fitness Wears, Gym Wears, Gloves etc if you have interested to produce Quality products with Cheap prices So Please inbox me for further discussion. A good business relationship. I always try to make something new. If you are interested in my services, please feel free to contact me. *I look forward to hearing from you* ย่อ
 • ว่าจ้าง fahidyounis
 • ว่าจ้าง   NGhosh94
ว่าจ้าง   NGhosh94

  NGhosh94 NGhosh94

  India $85 USD / ชม.
  PhD Student, Artist, Singer, Voice over artist.
  India
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $85 USD ต่อชั่วโมง
  A passionate researcher who loves to dive deeper into the problems and come up with sustainable solutions. I'm also a line illustration artist taking cues from the fractal geometries found in nature. All of my artworks are very intricate and detailed. Having done commentary and recorded few voice over recordings for...
  A passionate researcher who loves to dive deeper into the problems and come up with sustainable solutions. I'm also a line illustration artist taking cues from the fractal geometries found in nature. All of my artworks are very intricate and detailed. Having done commentary and recorded few voice over recordings for companies and events, I developed a deep inclination in the field of voice over. Lastly, I have been a professional singer for the last five years. I have also collaborated with Amaal Malik, Astha Gill and Lisa Mishra through Smule App alongside eleven other artists in 2022. Being trained in Indian classical music has helped me to create new fusion music approaches. ย่อ
 • ว่าจ้าง NGhosh94
 • ว่าจ้าง   asntech
ว่าจ้าง   asntech

  asntech asntech

  China $50 USD / ชม.
  bioinformatics & web consultant
  China
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  This is Aziz, currently pursuing a PhD in Bioinformatics and Machine Learning at Tsinghua University, Beijing, China. I hold a master's degree in computer science specialized in machine learning. My research interest to use machine learning to explore genomic data and develop predictive models for personalized health...
  This is Aziz, currently pursuing a PhD in Bioinformatics and Machine Learning at Tsinghua University, Beijing, China. I hold a master's degree in computer science specialized in machine learning. My research interest to use machine learning to explore genomic data and develop predictive models for personalized health care. I recently developed a machine learning prediction model to predict genome-wide enhancers and their tissue specificity by integrating diverse ChIP-seq datasets. Currently, I am working on the discovery and characterization of super-enhancers using machine learning and also developing a browser based super-enhancers database. In 2009 I founded ASN tECH is a web development and IT consultancy firm with a passion for creative solutions and web development that exemplify modern web standards. At ASN tECH we deliver a wide range of professional services and solutions which include web development, web design, e-commerce, programming, web hosting services and database integration for small, medium and large businesses. ย่อ
 • ว่าจ้าง asntech

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""