Business Plannersพร้อมรับจ้าง

 • แผนธุรกิจ

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 264 รายการ
 • ว่าจ้าง   Ajazfreelancer2
ว่าจ้าง   Ajazfreelancer2

  Ajazfreelancer2 Ajazfreelancer2

  Pakistan $15 USD / ชม.
  Business strategist & consultant | Content creator
  Pakistan
  4.9
  10 รีวิว 10 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  An idea breathes life when it gets funded. Are you an entrepreneur with an idea or an investor without an idea? I am Ajaz an MBA in Business and Finance, started as a business writer initially, and now I have multiple clients from more than 50 countries who recognize me as a Business Consultant and a passionate...
  An idea breathes life when it gets funded. Are you an entrepreneur with an idea or an investor without an idea? I am Ajaz an MBA in Business and Finance, started as a business writer initially, and now I have multiple clients from more than 50 countries who recognize me as a Business Consultant and a passionate advisor to help aspiring entrepreneurs bring their business idea to life by providing assistance in exploring the feasibility of a business idea, market research of the product/service, building customer persona, and devising marketing strategies for effective campaigns. My responsibility as a business consultant will be to help you with your million-dollar idea, write the plan, mark potential investors, draft contracts for smooth transactions, and MOUs to build trustful collaborations with the best teams and think tanks to increase business expansion opportunities. My efforts are LIMITLESS for my clients helping them grow their business and achieve what they dreamt to be because I strive to build the best client relationships any business advice you are looking for an answer to I am here for you. The idea is to grab the pain points of the target customers and plot the strategy to fill out the gaps of the industry trust me it works like a Kickstarter for any venture whether it’s new or wants expansion it always helps the company to stand out in the competition. Strategy to pivot the USP of any service/product never fails you in what you are anticipating to achieve what’s I follow legitimately. Below are some of the examples of the companies I have provided my business solutions to:  Etechnofy a company based in the USA is one of the finest milestones I have achieved. I have catered the in-depth market research and plotted the exceptional strategy and converted the simple idea into a fast-growing company. Being a consultant, I am still working with this company and aiding it with the projects i.e. Building digital brand identity, Social media campaigns ensuring engagements, Awareness campaigns, etc.  Alegro Travel Agency, a business that offers flight booking, and accommodation believe in safer, reliable, and cheaper travel and accommodation services wanted to expand the business across the globe. I conducted the in-depth PEST and SWOT analysis, market research and provide the strategy that helped the client in fulfilling the vision and mission to serve their customers in the best possible manner.  My Padel Club is one of the finest clubs located in Abu Dhabi. Mission was to bring a healthy community through Padel sports activities. Conducting in-depth PEST analysis shows that many factors are in favor of this business but being focused on the UPS of providing 8 different Padel courts was the triumph for this idea. Let’s interact in the chat and get you sorted with any project that needs my attention. Ajaz Asghar. ย่อ
 • ว่าจ้าง Ajazfreelancer2
 • ว่าจ้าง   SidraSadaqat
ว่าจ้าง   SidraSadaqat

  SidraSadaqat SidraSadaqat

  Pakistan $10 USD / ชม.
  Where you get content and designing at one place.
  Pakistan
  5.9
  57 รีวิว 57 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  Hey there! MAIN SERVICES FOR MY VALUABLE CLIENTS. -Plagiarism Free Content. -Complete The Work On Time/Before Deadline. -Provide Revisions For Free. -High Quality Work -Follow The Given Instructions. -Communicate Well -Provide 100% Satisfaction. I have been working as a Professional writer for the past 3...
  Hey there! MAIN SERVICES FOR MY VALUABLE CLIENTS. -Plagiarism Free Content. -Complete The Work On Time/Before Deadline. -Provide Revisions For Free. -High Quality Work -Follow The Given Instructions. -Communicate Well -Provide 100% Satisfaction. I have been working as a Professional writer for the past 3 years. I have written more than 1000 research papers, Several successful Business plans Articles Web content and so on for my clients and some of them are attached in my portfolio. The best thing is I can also assist you with your GRAPHIC DESIGNING tasks. Things I can assist you with: Research papers Reports Business plans Market Researches Articles Blog posts Web-content Feasibility Study SPSS Including all fields Finance, HRM, Marketing, Supply Chain, Accounting, Statistics. For Designing, I can design the following: Logo Flyers Brochures Leaflets Business Cards Corporate Branding T-Shirts Stationary Landing page ย่อ
 • ว่าจ้าง SidraSadaqat
 • ว่าจ้าง   khurram1984
ว่าจ้าง   khurram1984

  khurram1984 khurram1984

  Pakistan $40 USD / ชม.
  Business Plan l Financial Model l Feasibility
  Pakistan
  8.1
  357 รีวิว 357 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  I am a seasoned business analyst with over a decade of experience in corporate accounting and management. I take pride in serving more than 1000 clients worldwide regarding business plans, feasibility study, financial modelling, audit and bookkeeping, and graphic designing. Whether the clients are struggling to expand...
  I am a seasoned business analyst with over a decade of experience in corporate accounting and management. I take pride in serving more than 1000 clients worldwide regarding business plans, feasibility study, financial modelling, audit and bookkeeping, and graphic designing. Whether the clients are struggling to expand their business or looking for a partner to take care of their financials, I strive to help them achieve exponential growth. As far as accounting software are concerned, I have a versatile experience in handling QuickBooks (Desktop & Online), Wave, Myob, Zoho Books, Xero and many others. I serve numerous clients on global scale by providing run-time bookkeeping, accounts, and financial management services. I also have a graphic designing & content writing department. My passion is to revolutionize the industry by inventing new, more powerful, and profitable ways to help customers and then turning the insights that emerge into business ideas resulting in high revenues. ย่อ
 • ว่าจ้าง khurram1984
 • ว่าจ้าง   simimalik96
ว่าจ้าง   simimalik96

  simimalik96 simimalik96

  Pakistan $10 USD / ชม.
  Free_to_Lance #Quality_YOU_WANT@DISCOUNTED_SERVICE
  Pakistan
  6.8
  575 รีวิว 575 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  "I am, listed by Freelancer, among top 1% of Freelancers, based on Quality of my work, for my clients" I intend to provide my clients with the high quality services, both TECHNICAL & NON-TECHNICAL, at MINIMAL COST and TIME. I have been working for more than 7 years to serve 6000+ respected clients of mine. I have...
  "I am, listed by Freelancer, among top 1% of Freelancers, based on Quality of my work, for my clients" I intend to provide my clients with the high quality services, both TECHNICAL & NON-TECHNICAL, at MINIMAL COST and TIME. I have been working for more than 7 years to serve 6000+ respected clients of mine. I have taught at University of Central Punjab which helped me to polish my skills more. The domains I am professional in, include --> BUSINESS PLAN/ PROPOSALS --> MARKETING PLAN --> PROJECT MANAGEMENT PLAN --> FINANCIAL ANALYSIS --> HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLANNING --> DISSERTATION/ THESIS --> GANTT CHART, WBS, USE CASE DIAGRAMS, ERDs etc. --> CASE STUDY --> SWOT ANALYSIS, PESTLE ANALYSIS --> ESSAYS --> RESEARCH ARTICLES /REFLECTION/SUMMARY WRITING --> PSYCHOLOGY --> MEDICAL WRITING --> LITERATURE REVIEW --> EDITING/ PROOFREADING/REWRITING/REPHRASE --> PROFESSIONAL POWER-POINT --> eBooks --> CREATIVE WRITING --> CONTENT WRITING --> BLOG WRITING --> RESUME/ CV WRITING/ COVER LETTER/PERSONAL STATEMENT --> SPEECH WRITING --> DISCUSSIONS & REPLIES POST --> PRODUCT DESCRIPTION --> ANNOTATED BIBLIOGRAPHY --> RISK MANAGEMENT PLAN etc. The software I mostly work on are --> SPSS --> EXCEL --> MICROSOFT PROJECT MANAGEMENT --> OTHER ONLINE SOFTWARE AS PER SITUATION The prove of my professionalism is highly based on the writing and referencing styles I know i.e., IEEE, APA, HARVARD, and MLA etc. The other key features include plagiarism-free work i.e., 0% PLAGIARISM, 24/7 Quick Response, Unlimited number of revisions, Free Plagiarism Report, and high Quality at economical rates. I strictly follow the deadlines to help you achieve A++ Quality work. MY FIRST PRIORITY IS ''YOU'' & YOUR SATISFACTION. JUST CLICK ''HIRE SIMAAB A." BUTTON to get the desired outcomes. ย่อ
 • ว่าจ้าง simimalik96
 • ว่าจ้าง   AneesaIBA
ว่าจ้าง   AneesaIBA

  AneesaIBA AneesaIBA

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Content/Design Powerhouse–Where Ideas Come to Life
  Pakistan
  4.1
  6 รีวิว 6 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, I'm Rabia, a content creation expert & versatile designer. I’ve over a decade of experience in developing stellar content & elegant designs. I'm a living example of the saying, "thinking outside of the box allows you to get rewards outside of your reach" With my unconventional & detail-oriented approach, I always...
  Hi, I'm Rabia, a content creation expert & versatile designer. I’ve over a decade of experience in developing stellar content & elegant designs. I'm a living example of the saying, "thinking outside of the box allows you to get rewards outside of your reach" With my unconventional & detail-oriented approach, I always develop content that creates sales momentum & designs that give a visual identity to the brands! I’m specialized in writing: ✅Web content ✅SEO optimized articles/blogs ✅Product descriptions ✅Script & stories ✅E-books ✅Social media content ✅CV, cover letters, & LinkedIn profile etc. I’ve hands-on experience on GooglePanda, Yoast, & SEMRUSH. With that, I deliver SEO optimized & Copyscape safe content with a good readability score! I can design: ✅Logos, brochures, & flyers ✅Social media posts ✅Corporate kit ✅Children books ✅Cartoon characters & much more! Hit me up & bring your ideas to life at affordable prices & the shortest turnaround time. Regards, Rabia Shaikh ย่อ
 • ว่าจ้าง AneesaIBA
 • ว่าจ้าง   arwamoizds
ว่าจ้าง   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Strategic | Creative | Solution-driven
  Pakistan
  7.1
  149 รีวิว 149 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for the funding, expanding,...
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for the funding, expanding, and maximizing profits. Whether you need your idea to be analyzed that how feasible it is, your firm to be formed or registered, multiply your revenues through a new marketing approach, expand in new markets through successful strategies, or revive from de-growth by competing with the industry giants, my professional attitude and services are available to assist you in achieving the goals. Better to be called a Business Consultant, I'm here to help you discover the answers on how to improve your Business Processes, Blueprint, Margins, Efficiency, and even Customer Satisfaction. Whether an Advisory Project or Implementation Project, I am capable of managing all the phases starting from the Preparation, Information Gathering, Data Analysis, till the deliverable of information for all the stakeholders involved. I revel in facilitating collaboration and contributing to the overall performance of each, such as Creatrox.com, as I assisted them from soup to nuts now it became a brand & generating great revenues annually. As a market analyst, I have assessed details like the economic, employment, educational, and even the ecological health of the area. I have examined local social, technology, and political issues, and determined whether those factors match your personal and financial goals and preferences. I don’t settle for anything less than your very best, so connect with me! ย่อ
 • ว่าจ้าง arwamoizds
 • ว่าจ้าง   SwellAccounting
ว่าจ้าง   SwellAccounting

  SwellAccounting SwellAccounting

  Australia $50 USD / ชม.
  CFO, Business Coach; Grant & SEO Content Writer
  Australia
  7.8
  139 รีวิว 139 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, My name’s Peter, and I’d like to thank you for taking the time to look through my profile. I am a CFO, Business Consultant and Coach helping small to large size organizations achieve their goals with my experience handling finances, accounts, business systems, business processes and many types of business...
  Hello, My name’s Peter, and I’d like to thank you for taking the time to look through my profile. I am a CFO, Business Consultant and Coach helping small to large size organizations achieve their goals with my experience handling finances, accounts, business systems, business processes and many types of business documentation writing. I have over 30 years of business experience, culminating in my current position as one of the top qualified CFOs and Business Managers across all industry sectors. I’m able to offer and complete many different types of services for my clients, including (but not limited to): • Business Consulting • Business Coaching • Chief Financial Officer • Business Plans & Feasibility Studies • Grant Writing • Accounting & Bookkeeping • Cash Flow Forecasting • Website content • SEO • Marketing Research • Ghost Writing (including my own eBooks) • Article Writing • Research Writing • Content Writing • CV/Resumes As can be seen from the list above, I’m capable of offering the same services as agencies and full-time CFOs, both of which are much more expensive than myself and do not necessarily have the same industry and practical experience. I’ve worked with clients across the globe creating top-quality business reports (business plans, feasibility studies, grant applications, etc.), assisting with finances and development of systems and processes (among many other things) whilst meeting tight deadlines. When it’s all said and done, I hang my hat on my professionalism, and I would love to be able to show you my passion and attitude through my work. So please, if you’re at all interested let me know! I want to help you achieve your goals, but I can’t do that without you! Thanks, Peter ย่อ
 • ว่าจ้าง SwellAccounting
 • ว่าจ้าง   topacademics
ว่าจ้าง   topacademics

  topacademics topacademics

  Pakistan $30 USD / ชม.
  Business Plan and Website Contents
  Pakistan
  8.5
  720 รีวิว 720 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  I have completed various kinds of Business Plans, Ghost & Content Writing, Research & Article Writing and Market Research projects. My core competencies focus on business planning and resolving business research problems in a unique way according to the specialized needs of the client. I can provide error-free...
  I have completed various kinds of Business Plans, Ghost & Content Writing, Research & Article Writing and Market Research projects. My core competencies focus on business planning and resolving business research problems in a unique way according to the specialized needs of the client. I can provide error-free website content and SEO articles. Book writing and ghostwriting are also one of the specialties. I provide service in the following skills: o Business Plan & Investor/Sales Pitch Deck Presentations o Business Proposal & Feasibility Study & Company Profile o Contents, Articles & Ghost Writing/Ebooks o Market Research & Marketing Plan o Research & Business Analysis (SPSS, Eviews, Ratios, Financial statements) o Proof Reading, Editing & Paraphrasing o copywriting, Book writing and ghostwriting ย่อ
 • ว่าจ้าง topacademics
 • ว่าจ้าง   sdk2788
ว่าจ้าง   sdk2788

  sdk2788 sdk2788

  India $20 USD / ชม.
  Experienced & Highest Rated Research Writer
  India
  5.8
  24 รีวิว 24 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome to this Profile! The blue badge above shows that am a verified freelancer, so you're into the right hands! Stay safe, all of you! Speaking about myself and my team, we are a dedicated team having flair for writing! Our work has always been highly appreciated by all our clients worldwide. The proof is in the...
  Welcome to this Profile! The blue badge above shows that am a verified freelancer, so you're into the right hands! Stay safe, all of you! Speaking about myself and my team, we are a dedicated team having flair for writing! Our work has always been highly appreciated by all our clients worldwide. The proof is in the number of reviews & ratings we have achieved over the years on this website. Achieving more than 2350 excellent reviews (the highest for any research writer on this website) speaks for itself! Our success has been consistent & the testimonials of our clients have always been a motivational factor & proof of our credibility. This has driven us to such an extent that we are confident enough to say that we are here not for now, but forever. The reason behind our success is our continuous hard work, dedication, perseverance & our service guarantee which lasts even after project completion! Our motto has always been to deliver exceptional quality work along with timely submission of the same! We guarantee 100% non plagiarised work! With us, you can relax & let us do what we do in the best possible manner! ย่อ
 • ว่าจ้าง sdk2788
 • ว่าจ้าง   syedomairali
ว่าจ้าง   syedomairali

  syedomairali syedomairali

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Business plans, Financial Modelling & Bookkeeping
  Pakistan
  6.3
  81 รีวิว 81 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  I am a business & financial Advisor providing services of writing business plans, feasibility studies, financial models & business valuation reports. I am CA finalist from Institute of Chartered Accountants of Pakistan and working in this field since 2010. During my 12 years' professional career, i have had the...
  I am a business & financial Advisor providing services of writing business plans, feasibility studies, financial models & business valuation reports. I am CA finalist from Institute of Chartered Accountants of Pakistan and working in this field since 2010. During my 12 years' professional career, i have had the pleasure of representing my clients to international investors and discuss new business ideas & prospective plans for fund raising. I am a part of professional team with qualified staff and diversified experience. Our core services cater startup businesses where we assist in preparing documents for fund raising, manage bookkeeping & accounts, draft agreements and design presentations, corparate identities etc. Due to our versatile experience, we are well suited to provide range of quality services within limited budget and timeframe. With an accomplished track record, we have achieved confidence of our clients with provision of timely & quality services. ย่อ
 • ว่าจ้าง syedomairali

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""