Call Center Professionalsพร้อมรับจ้าง

 • คอลเซ็นเตอร์
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 152 รายการ
 • ว่าจ้าง   mohsinalizafar
ว่าจ้าง   mohsinalizafar

  mohsinalizafar mohsinalizafar

  Pakistan $25 USD / ชม.
  Pro Virtual Assistant | Web & Mobile App Developer
  Pakistan
  5.3
  2 รีวิว 2 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Greetings, My name is Mohsin Ali, and I am a highly skilled web developer and virtual assistant with an extensive background of over eight years of experience. My specialization lies in creating personalized websites and web applications that are designed to cater to the specific needs of my clients. I have a sound...
  Greetings, My name is Mohsin Ali, and I am a highly skilled web developer and virtual assistant with an extensive background of over eight years of experience. My specialization lies in creating personalized websites and web applications that are designed to cater to the specific needs of my clients. I have a sound knowledge of web design, development, and maintenance, and I am proficient in using the latest technologies such as HTML, CSS, JavaScript, Php, Laravel, Angular, React.js, Nextjs, Nodejs, Flutter, ReactNative, Nestjs, as well as AI and ML. Apart from my expertise in web development, I possess exceptional organizational and time-management skills, making me an efficient virtual assistant as well. I have vast experience in social media account management, email marketing, data entry, customer service, scheduling, handling e-commerce stores, and performing other administrative tasks. My adeptness with project management tools enables me to stay organized and track the progress of various projects. I am wholly committed to delivering high-quality work that exceeds the expectations of my clients. I am a proactive problem-solver who continuously seeks ways to improve my skills and stay abreast of the latest technological advancements. I am always mindful of completing projects within the given timeframe and budget, and my clients can trust me to provide the utmost quality in my work. Throughout my career, I have worked with various small businesses, entrepreneurs, and busy professionals, aiding them in streamlining their operations and freeing up valuable time for other essential aspects. Regardless of your needs or goals, I am confident that I can provide you with the necessary assistance to achieve your objectives. I am eager to work with you and help transform your ideas into a tangible reality. Together, let us grow your business and achieve its full potential. If you have any questions, please do not hesitate to contact me, as I would be delighted to assist you. ย่อ
 • ว่าจ้าง mohsinalizafar
 • ว่าจ้าง   jkaranm
ว่าจ้าง   jkaranm

  jkaranm jkaranm

  Philippines $35 USD / ชม.
  Professional Online Marketer / Remote Specialist
  Philippines
  4.7
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $35 USD ต่อชั่วโมง
  We are a small team that specializes in outsourcing and digital marketing, committed to improving the efficiency and effectiveness of your business. While we can't please everyone, we have built a strong reputation in the industry. Our services include data entry, Virtual Assistant, lead mining, email sending, article...
  We are a small team that specializes in outsourcing and digital marketing, committed to improving the efficiency and effectiveness of your business. While we can't please everyone, we have built a strong reputation in the industry. Our services include data entry, Virtual Assistant, lead mining, email sending, article writing, proofreading/editing, telemarketing, designs, and more. As an experienced BPO professional, I have worked with numerous companies worldwide in areas such as lead generation, sales, customer service/support, data entry/processing, VA, and research. Our company offers a wide range of services, including telemarketing, customer service, graphics design, logo design, branding, technical support, data entry, and more. We were featured on Freelancer a few years ago and have been a Preferred Freelancer here for several years now. If our qualifications match your needs, please consider our small company for your next project. ย่อ
 • ว่าจ้าง jkaranm
 • ว่าจ้าง   punit691986
ว่าจ้าง   punit691986

  punit691986 punit691986

  India $15 USD / ชม.
  Telemarketing, Lead Generation, Sales.
  India
  7.7
  22 รีวิว 22 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  I have a total of 17 years of experience in the Call Center / BPO industry, mostly working on US, UK and AUS markets since 2004. I have experience working with following sectors and companies, Mortgage Loan Servicing Companies , Mobile / Cell phone sales, Insurance companies, Staffing Solutions, Solar...
  I have a total of 17 years of experience in the Call Center / BPO industry, mostly working on US, UK and AUS markets since 2004. I have experience working with following sectors and companies, Mortgage Loan Servicing Companies , Mobile / Cell phone sales, Insurance companies, Staffing Solutions, Solar Panel, Logistics and Warehousing, Real Estate, Computer Systems and Peripherals Companies. Real Estate Auction Company, Real Estate Investors, Fitness Company for Seniors, Lawyers, Process Servers, Music Artist, Truck Repair, Art Dealers, Mortgage Company, Healthcare Recruitment, I have complete setup to call clients. I have flexible time as per requirement (can work from EST to PST, U.S time and UK time). Quality of service and standard is provided at very reasonable rates. I am based in India. I can take up projects like Lead Generation, Cold Calling, Client Acquisitions, Real Estate Cold Calling, Real Estate Appointment setting and other Virtual Assistant positions. Looking forward to assist you in your endeavor. ย่อ
 • ว่าจ้าง punit691986
 • ว่าจ้าง   jerrilard10
ว่าจ้าง   jerrilard10

  jerrilard10 jerrilard10

  Philippines $8 USD / ชม.
  Top 1% Freelancer, Link Building, SEO Expert
  Philippines
  1.2
  2 รีวิว 2 รีวิว $8 USD ต่อชั่วโมง
  If you’re feeling stuck, overwhelmed, just not sure where to start, or know you need a helping hand when it comes to marketing your business and launching your courses and programs, I can help! Ultimately, my goal is to enable my clients to focus on the important things - actually creating their products or services...
  If you’re feeling stuck, overwhelmed, just not sure where to start, or know you need a helping hand when it comes to marketing your business and launching your courses and programs, I can help! Ultimately, my goal is to enable my clients to focus on the important things - actually creating their products or services - while generating a steady stream of leads and clients through strategic marketing tactics. Here are some of the ways I can help: - launch and marketing strategy - social media marketing - Messenger Bots - Facebook Ads - white hat SEO - building links Benefits of Working with Me: • Attentive to details • Responsible individual approach • 100% accuracy in meeting deadlines • Operative feedback • Service support after the project • Effective communication skills in English I’m available more than 12 hours a day and ready to work in your time zone. Always ready for your offers. ย่อ
 • ว่าจ้าง jerrilard10
 • ว่าจ้าง   abhaysony20
ว่าจ้าง   abhaysony20

  abhaysony20 abhaysony20

  India $4 USD / ชม.
  Data Entry, Web Search, Scrapping & Transcription
  India
  Welcome to my Portfolio... I am "Rakhi"... I have lot of years experience in Data Entry field. I worked for so many companies as freelancer.. Some Points to Choose me: * Available online for 24*7 for any queries and work. * Payment after work or partial. * 100% customer satisfaction. * Best quality and good...
  Welcome to my Portfolio... I am "Rakhi"... I have lot of years experience in Data Entry field. I worked for so many companies as freelancer.. Some Points to Choose me: * Available online for 24*7 for any queries and work. * Payment after work or partial. * 100% customer satisfaction. * Best quality and good efficiency under your timeline. * Understand clients requirements. * Project completion asap apart from committed timeline . My Expert Skills : * Data Entry * Typing * Adobe Photoshop, Adobe Pagemaker * Microsoft Office (Word, PPT, Excel, Outlook) * PDF to Word * Word to PDF * Ebook Typing * Web Search * Web Scrapping * Video/Audio Transcription into text Looking forward to a single opportunity by which I can prove myself. Thanks ย่อ
 • ว่าจ้าง abhaysony20
 • ว่าจ้าง   Maxbah
ว่าจ้าง   Maxbah

  Maxbah Maxbah

  Bangladesh $20 USD / ชม.
  Adobe Ai & PS Expert/Professional Tshirt designer
  Bangladesh
  1.7
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $20 USD ต่อชั่วโมง
  As a graphic T-shirt designer for over 6 years, the finest moments in my professional life come when, after collaborating with my clients, I craft them a singularly unique, stunningly vibrant badass retro vintage T-shirt . For something as visual and personal as the art/graphics on the clothes you wear, I would...
  As a graphic T-shirt designer for over 6 years, the finest moments in my professional life come when, after collaborating with my clients, I craft them a singularly unique, stunningly vibrant badass retro vintage T-shirt . For something as visual and personal as the art/graphics on the clothes you wear, I would immediately direct your attention down to my portfolio. If any of these mellow, checkered, or ocean-blue designs catch your eye, I may be the perfect graphic designer for you! Groups and companies make special T-shirts all the time to commemorate the most important events in their lives. With my services, you receive a beautiful, elegant, professionally crafted design, ready to print on a T-shirt after T-shirt. Fun fact – it’ll be for a fee that makes big brand designers like Abercrombie blush. Consider the payoff you get for having such an original design catch fire with the audience; it’s worth your time and money to show you want to make the moment a special one! My team and I will strive to set the table for your big moment – with the perfect original T-shirt for the occasion! Note: I make use of Adobe Workshop (Photoshop & Illustrator) for my projects! MaxBroDesigns. ย่อ
 • ว่าจ้าง Maxbah
 • ว่าจ้าง   freelancerdialer
ว่าจ้าง   freelancerdialer

  freelancerdialer freelancerdialer

  India $25 USD / ชม.
  Dialer | Vicidial | Broadcasting | A2billing |CRM
  India
  0.9
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $25 USD ต่อชั่วโมง
  We are working on dialer solutions since 13 years onwards, we are having vast knowledge of all modules of dialer stuff, we are also able to do integration with crms, with clusters as well as other pbx systems for sending and receiving calls as well. As we know vicidial is opensource solution, so we are ready to do...
  We are working on dialer solutions since 13 years onwards, we are having vast knowledge of all modules of dialer stuff, we are also able to do integration with crms, with clusters as well as other pbx systems for sending and receiving calls as well. As we know vicidial is opensource solution, so we are ready to do any kind of customization as per customer's requirement, because some of the features are not available on those version and also customer needs some additional customization design wise and flow wise. so we are ready to do any kind of customization to get customer's positive feedback and happiness as well. * Get the best Quality work delivered on time, before time!! * * 120% client satisfaction * * Get regular progress updates on the project * * Excellent communication about project details * * Get more that Expected* * " My USP: I won't leave a client just after delivery of a project. I Provide assistance and service on the product further if required until the client achieves his/ her goals.." I am proficient in: Vicidial A2Billing Voice Brodcasting IPPBX solution Avatar Dialer CRM integration IVR DID Management Solution Dialer Clustering Multi-Language Dialer In a market flooded with thousands of freelancers. i can ensure the best quality of work and always on time delivery. ย่อ
 • ว่าจ้าง freelancerdialer
 • ว่าจ้าง   alasifuad
ว่าจ้าง   alasifuad

  alasifuad alasifuad

  Jordan $10 USD / ชม.
  sales representative
  Jordan
  1.3
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $10 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, I will search for dicision makers reach out to them schedule appointments and close deals.I am a sales representative with a 10+ years of experience and currently working with a lead generation company operating in the US, taking cold calls that are generated by our website and converting them into scheduled...
  Hi, I will search for dicision makers reach out to them schedule appointments and close deals.I am a sales representative with a 10+ years of experience and currently working with a lead generation company operating in the US, taking cold calls that are generated by our website and converting them into scheduled appointments or warm transfers to different companies. I am ambitious passionate and have the skills to deal with leads and converting them into sales. I have worked on similar projects signing contracts between B2B business. Im interested to hear more about the project.If you award me the project I would be very happy to discuss this further and get started for you as soon as possible. Thanks! Fuad ย่อ
 • ว่าจ้าง alasifuad
 • ว่าจ้าง   kingAsterisk
ว่าจ้าง   kingAsterisk

  kingAsterisk kingAsterisk

  India $30 USD / ชม.
  Asterisk - VoIP, Vicidial Customization, PBX, IVR
  India
  0.8
  2 รีวิว 2 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  We are working on Asterisk - VoIP solutions since 15 years onwards, we are having vast knowledge of all modules of Asterisk and dialer stuff, and we are also able to do integration with crms, clusters as well as other PBX systems for sending and receiving calls as well. We are experts install and configuring...
  We are working on Asterisk - VoIP solutions since 15 years onwards, we are having vast knowledge of all modules of Asterisk and dialer stuff, and we are also able to do integration with crms, clusters as well as other PBX systems for sending and receiving calls as well. We are experts install and configuring Asterisk, vicidial, Voice Broadcast, A2billing, PBX, Freepbx, Freeswitch, Twillio, Elastix, Advanced IVR, Web-meetme, Cloud Solution using Asterisk, SoundBox Dialer, GoAuto Dialer, Call Centre solutions, DID Management solution, Hylafax Solutions, etc .. We are popular as a VoIP open-source development company due to our expertise in building, scaling up, and maintaining the best open-source VoIP solutions. We have a team of VICIDial experts who specialize in this open-source call center software. We provide the development of custom features with source code, add-ons, etc. to add missing functionalities to this contact center solution. As a Leading VICIDial Development Company, Our VICIDial skin development and VICIDial theme customization services are popular due to the transformation of this software with better and enhanced UI and UX elements. We also provide various other VICIDial services to benefit its users. We can modify the dialer as per our client requirements like functionality, reports & custom GUI. We provide call center dialer software on the client-server with source code so you can modify it anytime in the future for your clients. ViciDial custom development * Complete configuration and customization for call centers * Inbound / Outbound strategies 1) miss call report we can setup 2) abandonded report 3) advanced agent performance report 4) sale history report 5) agent payment report 6) billing based on rates 7) custom dashboard for admin, managers 8) carrier reports with its hangup status 9) recording reports based on users, campaign 10) inbound/outbound separate custom reports Asterisk * Installtion & Configuration * Dial Plan Designing * Advanced AGI scripting * System Integration, from small office to carrier-grade * Custom applications * Auto/mass dialing solutions A2Billing * Billing customization * Callback customization * CDR customization * IVR customization * Softphone Integration * Multi owner solution * Reseller solution * Clustering / Backup / Failover / Monitoring * Security / Hardening Trixbox / FreePBX / Elastix * Complete configuration * Customization Social skills: excellent in team, individual, on-site or remotely, relaxed or under stress. Organizational skills: excellent with analyst duties, alone or in a team, with project manager duties, with self-managed time, or with magnetic badge. Useful and cost-effective phone management system planning & designing & installation Expertises in Digium, Sangoma, Openvox and other type of PRI & PSTN Card installation. Connecting Multiple Asterisk Server & Cloud Solution for asterisk ย่อ
 • ว่าจ้าง kingAsterisk
 • ว่าจ้าง   Joshua777
ว่าจ้าง   Joshua777

  Joshua777 Joshua777

  India $10 USD / ชม.
  Data Entry + Web Research + Leads Expert
  India
  2.7
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $10 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, This is Joshua. Highly skilled + experienced computer savvy professional. Always render more and better service rather than what you'll expect. My Services: ✔ Finding Email Address of CEO/Director - Top Level key/ C Level executives. ✔ Manual Data Collection / Data Mining / Web Research. ✔ PDF to Excel / PDF...
  Hi, This is Joshua. Highly skilled + experienced computer savvy professional. Always render more and better service rather than what you'll expect. My Services: ✔ Finding Email Address of CEO/Director - Top Level key/ C Level executives. ✔ Manual Data Collection / Data Mining / Web Research. ✔ PDF to Excel / PDF to Word - can be done with 100% accuracy. ✔ Email Campaign - Mailchimp. ✔ Mobile Visibility WordPress Web Design. ✔ Quality Internet Marketing (SEO services) at affordable prices. ✔ Business card entry in Excel sheet ✔ Can do any urgent projects. ✔ Long term Maintenance works. ✔ Image Editing - Photoshop ✔ 24/7 Available. ย่อ
 • ว่าจ้าง Joshua777

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""