Chrome OS Developersพร้อมรับจ้าง

 • Chrome OS
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 5 รายการ
 • ว่าจ้าง   danielArt972
ว่าจ้าง   danielArt972

  danielArt972 danielArt972

  United States $20 USD / ชม.
  ✅DEVOPS✅ETHICAL HACKING✅STATISTICIAN✅ENGINEER
  United States
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Hello dear client,I am a skilled and experienced in the following fields; 1. BLOCKCHAIN TECHNOLOGY;SOLIDITY 2. ELECTRICAL ENGINEERING/FPGA/VERILOG EXPERT/REVERSE ENGINEERING 3. STATISTICS 4. ENGINEERING MATHEMATICS 5. R programming 6. STATA, PYTHON, SAS ,SPSS, LATEX AND MATLAB,FLUTTER,C,C#,C++ 7. CRYPTOCURRENCY 8....
  Hello dear client,I am a skilled and experienced in the following fields; 1. BLOCKCHAIN TECHNOLOGY;SOLIDITY 2. ELECTRICAL ENGINEERING/FPGA/VERILOG EXPERT/REVERSE ENGINEERING 3. STATISTICS 4. ENGINEERING MATHEMATICS 5. R programming 6. STATA, PYTHON, SAS ,SPSS, LATEX AND MATLAB,FLUTTER,C,C#,C++ 7. CRYPTOCURRENCY 8. GOOD IN SMART CONTRACT/BTC/ETH 9. MOBILE APP DEVELOPER 10. TECHNICAL WRITING 11. ECONOMIC 12. COMPUTER SCIENCE 13. CALCULUS 14. PHYSICS 15. FINANCIAL ACCOUNTING 16 GOOD IN ELECTRONICS I am a self-driven skilled freelancer who meets stated timelines and offers desired quality. I take pride in the quality of my work, hence PROFESSIONAL RESULT-ORIENTED work is always GUARANTEED ย่อ
 • ว่าจ้าง danielArt972
 • ว่าจ้าง   AwaisChaudhry
ว่าจ้าง   AwaisChaudhry

  AwaisChaudhry AwaisChaudhry

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Among Top 100 on Freelancer Search out of 2Million
  Pakistan
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch...
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) Web: Core: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, Odoo, RESTful API Gobiflow, Podio, Bubble.io, Webflow eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, Yii, vTiger, Suite/SugarCRM Desktop: Java, Python, C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang Design: Photoshop, Illustrator, Figma Game Development: WebGL, Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. UE5, Godot Mobile: Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Computer Vision: Machine Learning, Artificial Intelligence, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI Hardware: Embedded System, Arduino, Matlab, Raspberry Pi, Esp32 ย่อ
 • ว่าจ้าง AwaisChaudhry
 • ว่าจ้าง   artjomsdevelop
ว่าจ้าง   artjomsdevelop

  artjomsdevelop artjomsdevelop

  Latvia $46 USD / ชม.
  100% Complete On Time
  Latvia
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $46 USD ต่อชั่วโมง
  This is Artjom from Latvia. We are a kind of international team of designers and developers who are skilled in graphic design, website, mobile app and game development, we can handle the entire development process from scratch. We have a comprehensive understanding of various programming languages, frameworks and...
  This is Artjom from Latvia. We are a kind of international team of designers and developers who are skilled in graphic design, website, mobile app and game development, we can handle the entire development process from scratch. We have a comprehensive understanding of various programming languages, frameworks and tools, allowing us to work on your project and become our best client. Skills ✔️ WebGL | Three.js ✔️ React.js | Next.js | VueJS ✔️ ASP.Net | Django | Laravel ✔️ Flutter | React Native | Java ✔️ NFT | Blockchain Games ✔️ Unity | Unreal Engine ✔️ AR, VR, MR ✔️ MBaas like Parse, Firebase, etc ✔️ Databases like MySQL, MongoDB, DynamoDB, SQLite, CoreData ✔️ PHP, Laravel, WordPress, Shopify, Webflow, Magento, eCommerce ✔️ Google Maps, Tailwind CSS, Payment Gateway ✔️ Python, AI, ML, NLP, Scraping, Data Entry, Data Extraction, Image Processing, Deep Learning ✔️ Civil Engineering, Mechanical Engineering, Manufacturing design Reach out, and let's make your project a success story! ย่อ
 • ว่าจ้าง artjomsdevelop
 • ว่าจ้าง   PauloLosinada
ว่าจ้าง   PauloLosinada

  PauloLosinada PauloLosinada

  Philippines $30 USD / ชม.
  Expert Web and Mobile Developer (Fullstack)
  Philippines
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  To introduce myself, I am an individual who is very passionate and comes with a problem-solving mentality and a keen personality in software development with an overall experience of 8 years in various technologies, Languages, and Frameworks. ↦ Frontend: React, Vue.js, Angular, HTML5, CSS3, JavaScript, TypeScript,...
  To introduce myself, I am an individual who is very passionate and comes with a problem-solving mentality and a keen personality in software development with an overall experience of 8 years in various technologies, Languages, and Frameworks. ↦ Frontend: React, Vue.js, Angular, HTML5, CSS3, JavaScript, TypeScript, jQuery, Handlebars.js, Knockout.js ↦ Backend: Node.Js, Express.js, Python, Django, Flask, PHP, Laravel, CorePHP, CakePHP, Symfony. ↦ Database: MySQL, MongoDB, MariaDB, Sphinx Search tool ↦ Basic: Windows, Linux, macOS. ↦ Web services: WSDL, SOAP, JSON, REST. ↦ DevOps: Kubernetes, Docker, ECS, EKS. Especially I have rich experience with React-Native, Flutter, iOS and Android development I would be more than happy to extend my hand and services to accomplish your goals, as I work in an environment that inspires and challenges us to evolve better. so, anytime think about us as a teammate who is more creative, passionate, and willing to work out ways. We welcome any queries, big or small, with the promise of a quality and professional service. Regards, Paulo Losinada ย่อ
 • ว่าจ้าง PauloLosinada
 • ว่าจ้าง   shilpigp31
ว่าจ้าง   shilpigp31

  shilpigp31 shilpigp31

  India $25 USD / ชม.
  QA Analyst with 10 years of experience
  India
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  • A skilled QA professional having 10 year of experience in manual testing of iOS & Android Mobile Apps, Web Apps, and Desktop applications. • I have keen eye for details and the ability to crash any application. • 3 years of corporate experience starting with Metlife India Insurance, Bengaluru for 1 year, and then...
  • A skilled QA professional having 10 year of experience in manual testing of iOS & Android Mobile Apps, Web Apps, and Desktop applications. • I have keen eye for details and the ability to crash any application. • 3 years of corporate experience starting with Metlife India Insurance, Bengaluru for 1 year, and then Honeywell Technologies, Bengaluru for 2 years. • 7 years of experience as a freelancer during which I tested more than 8 iOS apps, 6 android apps, 4 Webapp, and 3 Websites. Performed Complete Testing. • Certified Level - I Tester. • Currently learning Automated Testing. Recently tested cinebody.com through PREFLIGHT (automated testing tool for websites). • Expertise in deploying Bug Tracking software for the team. Knowledge of TeamWork, Bugzilla, InetTrack, etc other Bug Tracking tools. • Performed Complete Testing of www.AshleyBlackGuru.com Website (384 links) for their various Fascia Blaster products within a month. • Got MetroRide - Driver and Rider App released within 3.5 months being a Program Manager & Solo responsible Tester. • Monitoring and Analysis of the Analytical Dashboard of the app. • Verification of MetroRide Vehicle Booking System for various passengers is working Real-Time. • Verification of Payments done by MetroRide passengers through various Payment Gateways. • Verification of Employee, Work, Material, Process, etc every Management Modules for a masonry contractor company with in-house Scaffolding/Drywall. • Involved in thorough Testing and Design of BestDraft Lease Management Software used in California. • Involved in Testing of AeroFS, a Cloud Computing Based Software for Desktop in 2013-14. • Performed Android & iOS Mobile Apps Testing, API Testing, Cross Browser Testing, Cross-Platform Testing, GUI Testing, User Acceptance Testing, Functional testing, Regression Testing. • Performed Avionics Testing, Boundary Value Analysis, and developed Automated Scripts for smoke tests on AutoIT tool. • Talent for proactively identifying & resolving problems, ramping up project activities with on-time deliverables, and maximizing productivity. • Demonstrated communication & relationship management skills coupled with exposure in directing cross-functional teams. • Proficient with Agile, conducting daily Scrum Meetings, Identifying bottlenecks, Sprint Backlog, 1 on 1 meeting. Talent for proactively identifying & resolving problems, ramping up project activities with on-time deliverables, and maximizing productivity. Demonstrated communication & relationship management skills coupled with exposure in directing cross-functional teams. • Possesses sound knowledge of SDLC, STLC, and Testing Methodologies. ย่อ
 • ว่าจ้าง shilpigp31

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""