C++ Programmersพร้อมรับจ้าง

 • การเขียนโปรแกรม C++
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 423 รายการ
 • ว่าจ้าง   ArixessDev
ว่าจ้าง   ArixessDev

  ArixessDev ArixessDev

  Ukraine $40 USD / ชม.
  Chat GPT | Web Dev | Mobile Apps | E-com | CRM
  Ukraine
  6.2
  4 รีวิว 4 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, my name is Illya and I run the Arixess team, based in Ukraine. I am new on Freelancer but with 14 years of proven record in the industry. The areas of the application of the developed solution are: Cyber Security, Artificial Intelligence, Passenger Transportation, Finances, Real Estate, Precious Metals,...
  Hello, my name is Illya and I run the Arixess team, based in Ukraine. I am new on Freelancer but with 14 years of proven record in the industry. The areas of the application of the developed solution are: Cyber Security, Artificial Intelligence, Passenger Transportation, Finances, Real Estate, Precious Metals, Fitness & Health, Jewelry & Gems, Food & Catering, Entertainment & Gaming, Elearning Technology Stack Includes: Web: HTML, CSS, JavaScript, ReactJS, VueJS, AngularJS Backend: PHP, NodeJS, Python, Java, .NET, Laravel, Django Databases: MS SQL, MySQL / MariaDB, PostgreSQL, MongoDB, Aerospike Mobile: hybrid & native development for iOS & Android, Flutter, ReactNative, Swift, Kotlin Let's connect and bring your vision to life. ย่อ
 • ว่าจ้าง ArixessDev
 • ว่าจ้าง   denysvelychko
ว่าจ้าง   denysvelychko

  denysvelychko denysvelychko

  Ukraine $40 USD / ชม.
  Python, Machine Learning, Deep Learning Engineer
  Ukraine
  5.8
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $40 USD ต่อชั่วโมง
  - Python Flask, FastAPI, Django - Data Engineering, Data Science - Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, NLP, ChatGPT - AWS, GCP, Azure - Web Scraping and Automation
  - Python Flask, FastAPI, Django - Data Engineering, Data Science - Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, NLP, ChatGPT - AWS, GCP, Azure - Web Scraping and Automation ย่อ
 • ว่าจ้าง denysvelychko
 • ว่าจ้าง   AwaisChaudhry
ว่าจ้าง   AwaisChaudhry

  AwaisChaudhry AwaisChaudhry

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Among Top 100 on Freelancer Search out of 2Million
  Pakistan
  7.0
  14 รีวิว 14 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch...
  ZAWN Tech is an IT company based on Certified Programmers providing all kinds of IT solutions since 2014. Our skills are: Blockchain: Metaverse, Web3, NFT, NFT Games, Smart Contract, White Paper, Blockchain (Eth, WAX, Solana, BSC, Polygon), Pancakeswap, Arbitrage Bot, Uniswap, DEX, DAPP, (Frontend,Snipper,Sandwitch Bots) Web: Core: HTML, CSS, WordPress, PHP (Magento, Cakephp, Codeigniter, Symfony, Laravel), Javascript (MEAN+MERN), React.js, Angular, node.js, Express.js, Vue.js, D3.js, Three.js, Ruby on Rails, ASP.NET, AJAX, MVC, VB.NET, WPF, CMS, JSON, Docker, Odoo, RESTful API Gobiflow, Podio, Bubble.io, Webflow eCommerce: Woo+BigCommerce, Shopify, Ecwid, Shopware, Prestashop, Joomla, Drupal, Zoho, Odoo, WHMCS, Yii, vTiger, Suite/SugarCRM Desktop: Java, Python, C#/C++Programming, Delphi, Qt++, VB, Golang Design: Photoshop, Illustrator, Figma Game Development: WebGL, Html5, Unity3d, 3d Max, 3d Maya, Unreal Engine 4/25. UE5, Godot Mobile: Android, iPhone, PhoneGap, Ionic, Cordova, React Native, Xamarin, Flutter, AR/VR Calling: Twilio, Nexmo, Voip, Sip, Asterisk, FreePbx, Freeswitch. Trading: Sierra Chart, Pinescript, Thinkorswim, Tradestation, Metatrader, NinjaTrader, Tradingview, Binance, Kucoin, Interactive Broker, Iqoption, Fxtm Apis Computer Vision: Machine Learning, Artificial Intelligence, OpenCV, OCR, Tensorflow, GPT-3, GPT-4, Jetson Nvidia, YOLO, Chatbot, ChatGPT, OpenAI Hardware: Embedded System, Arduino, Matlab, Raspberry Pi, Esp32 ย่อ
 • ว่าจ้าง AwaisChaudhry
 • ว่าจ้าง   Iwori
ว่าจ้าง   Iwori

  Iwori Iwori

  Venezuela $25 USD / ชม.
  MetaTrader 4/5 | EAs | Indicators | Scripts | Pine
  Venezuela
  6.8
  169 รีวิว 169 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, I am a highly motivated and professional Engineer with more than 10 years of experience building financial advisory solutions for clients while developing my skills through these same projects. I develop my products and applications to fit the ever-changing sciences of Machine Learning, a side of finances and...
  Hi, I am a highly motivated and professional Engineer with more than 10 years of experience building financial advisory solutions for clients while developing my skills through these same projects. I develop my products and applications to fit the ever-changing sciences of Machine Learning, a side of finances and economics that are becoming more and more prevalent in the industry. I specialize in a number of different areas of financial engineering, including: - Forex markets and stock exchange markets. - Financial analysis. - Machine Learning. - Statistic analysis. I work to ensure that all my projects within these fields can scale and adapt to the industry as it changes, and I work diligently with my clients to create applications and solutions that can be used long term. I could say more, but I think the best thing a prospective client can do is to look through my portfolio and reviews. My work speaks for itself, and I know I can do great things with anyone that works with me, so please don't hesitate to reach out. I love working with new clients, and am always excited for a new project and a new challenge! ย่อ
 • ว่าจ้าง Iwori
 • ว่าจ้าง   aravinda333
ว่าจ้าง   aravinda333

  aravinda333 aravinda333

  India $21 USD / ชม.
  Computer Programmer, Software Developer
  India
  5.7
  53 รีวิว 53 รีวิว $21 USD ต่อชั่วโมง
  I am an experienced C/C++/C# (.NET)/Python/Java/Fortran 90 programmer. I specialize in the development of high performance cryptographic implementations , deep neural networks, desktop application development (both GUI and terminal applications), graphics programming with SDL 2.0 or SFML and OpenGL, network...
  I am an experienced C/C++/C# (.NET)/Python/Java/Fortran 90 programmer. I specialize in the development of high performance cryptographic implementations , deep neural networks, desktop application development (both GUI and terminal applications), graphics programming with SDL 2.0 or SFML and OpenGL, network programming using sockets (both BSD sockets and WinSock), multi threading, system security enhancing applications and writing operating system level code for both Windows and Linux operating systems. I am deeply familiar with the Windows API as well as POSIX API, and I have extensive experience working with intricate projects that use the OpenSSL libraries, libAV (core libraries of ffmpeg), libcurl, GMP and many more! I prefer developing cross-platform code and I also have experience in using MPI (Message Passing Interface) via OpenMPI for distributed computing. I love writing efficient, elegant and portable code, that works in the most efficient way possible. I am also a fluent speaker and writer of the English language. If I take up a project, be assured that it will be done with the utmost level of perfection that will make your heart content! Please check out the heartfelt reviews from my clients to understand more about me. I hope to work with you and manifest success in your challenging projects. Thankyou very much for checking out my profile! May God Bless You :) ย่อ
 • ว่าจ้าง aravinda333
 • ว่าจ้าง   ducthodg
ว่าจ้าง   ducthodg

  ducthodg ducthodg

  Vietnam $50 USD / ชม.
  Code trading, metatrader, Pine Script, Crypto, NT
  Vietnam
  5.0
  26 รีวิว 26 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  I'm a mql4 and mql5 developer. 10+ Years in writing Expert Advisors and Indicators in MQL for both MT4 and MT5. Experience with trading view (Pine script), Trade Station (Easy language), Ninja trader. Jforex, Amibroker,ProRealTime Key technical skills: - Engineering background (Industrial Engineer- 2010) - Extensive...
  I'm a mql4 and mql5 developer. 10+ Years in writing Expert Advisors and Indicators in MQL for both MT4 and MT5. Experience with trading view (Pine script), Trade Station (Easy language), Ninja trader. Jforex, Amibroker,ProRealTime Key technical skills: - Engineering background (Industrial Engineer- 2010) - Extensive experience in trading algorithms - Programming Languages: C++, C, Java, VBA, MQL4, MQL5, Pine Script, Easy language, python, c# Indicator or Expert Adviser Script or Utilities Licensing System Copy Bot (which copy your trades to other accounts) Telegram Services News Integration Meta Trader to Web services Source Code (Ask for Source Code Price) Customer Support ย่อ
 • ว่าจ้าง ducthodg
 • ว่าจ้าง   aqibnasim
ว่าจ้าง   aqibnasim

  aqibnasim aqibnasim

  Pakistan $25 USD / ชม.
  Blockchain | Web | Mobile | Embedded | AI/ML
  Pakistan
  4.9
  3 รีวิว 3 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  SiliconNexus is a technology solutions provider dedicated to helping businesses succeed in a rapidly changing world. We specialize in the development of sustainable, end-to-end solutions that are tailored to meet the specific needs of our clients. Our team of experienced professionals is committed to providing the...
  SiliconNexus is a technology solutions provider dedicated to helping businesses succeed in a rapidly changing world. We specialize in the development of sustainable, end-to-end solutions that are tailored to meet the specific needs of our clients. Our team of experienced professionals is committed to providing the highest quality solutions that are secure, scalable, and cost-effective. We stay at the forefront of technology and leverage the latest innovations to create solutions that are reliable and easy to use. ⭐ Services We Offer ✔ Web 2.0 ☑️ UX/UI research & design ☑️ Frontend development: React.js, Vue.js, Typescript ☑️ Backend development: Python (Django), Node.js, ☑️ Mobile app development: Flutter, React Native ✔ Web3.0 & Blockchain Solutions ☑️ Chains - Ethereum, EOS, Solana, Binance, Polygon ☑️ Smart contracts = ERC20, ERC721, ERC721A, ERC1155 ☑️ DeX's - Pancake Swap, Uniswap, Sushi Swap ☑️ DAO - From smart contract development to DAO governance ☑️ dApps - NFT minting buy, sell OR digital assess buy / sell OR Identity management etc. ☑️ Hyper-ledgers - Substrate [custom chain development] ✔ Embedded Systems Development ☑️ Hardware Design - PCB , High Speed, antennas & FPGA's ☑️ Drivers Development - I2C, CAN, USART, PCIe, AXI, DMA, Interrupt Controllers ☑️ Embedded Linux - Yocto , BitBake, ☑️ IOT application development - BLE, LTE 4G, 5G, LoraWAN, Zigbee, WiFi & Wifi6 ☑️ Cloud Integrations - GoogleCloud, Azure, AWS ☑️ Hardware Design & Verification Services - RISCV SoC design & verification ⭐ Our commitment ✅ 100% work quality ✅ Project demonstration & documentation ✅ Active support against any issue (even after deployment) ✅ 15 hours free-of-cost maintenance & support ✅ Free Discovery sessions & project consultation At SiliconNexus, we believe in building long-term partnerships with our clients. Our commitment to customer service and excellence ensures that we exceed our clients’ expectations. We are passionate about helping our clients stay ahead of the competition by providing them with the best technology solutions available. Silicon Nexus Business Development & Consultant Book a Free Consultation Call ย่อ
 • ว่าจ้าง aqibnasim
 • ว่าจ้าง   freelancerLatino
ว่าจ้าง   freelancerLatino

  freelancerLatino freelancerLatino

  Venezuela $35 USD / ชม.
  We are enthusiast latin american programmers
  Venezuela
  7.5
  158 รีวิว 158 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  WHO WE ARE * We are a small team of expert programmers with 4th level degree * Once we accept one project, we finish it! * More than a job, we love to code SKILLS * Programming languages: c/c++, but also Java, C#, javascript, HTML5. * 2D/3D rendering APIs: OpenGL, Glut/freeGlut, webGL (OpenGL for WEB), JoGL...
  WHO WE ARE * We are a small team of expert programmers with 4th level degree * Once we accept one project, we finish it! * More than a job, we love to code SKILLS * Programming languages: c/c++, but also Java, C#, javascript, HTML5. * 2D/3D rendering APIs: OpenGL, Glut/freeGlut, webGL (OpenGL for WEB), JoGL (OpenGL for Java), SDL, SFML, GLUI, GLFW, ThreeJS, DirectX, shaders in GLSL & HLSL. * Digital image processing libraries: OpenCV, CImg * Audio/Video processing: DirectShow for windows * Excellent math and geometry skills * MISC: MFC, windows API, windows screen savers, digital tv, genethic algorithms, neural networks, deep learning, competitive programming, visual basic, fix bugs, review code, photoshop, translate english/spanish, create 2D/3D games, Android games, stop-motion videos, ... we also count with a tiktoker influencer in our team with 2M followers. ย่อ
 • ว่าจ้าง freelancerLatino
 • ว่าจ้าง   jack9603301
ว่าจ้าง   jack9603301

  jack9603301 jack9603301

  China $35 USD / ชม.
  Linux technical service personnel
  China
  2.2
  3 รีวิว 3 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  Good at Linux maintenance and management, familiar with Debian, Linux From Scratch and other systems (I use Linux From Scratch myself), good at python, and participated in external contributions of some functional modules of Vyos (yes, for router operating systems, I am just an ordinary contributor , but I'm proud of...
  Good at Linux maintenance and management, familiar with Debian, Linux From Scratch and other systems (I use Linux From Scratch myself), good at python, and participated in external contributions of some functional modules of Vyos (yes, for router operating systems, I am just an ordinary contributor , but I'm proud of it) I can be responsible for open source technical support and deployment related to basic Linux services such as nginx, Galera, LVS, etc. Used PVE, LXC and other technologies. Advantage: 1. Professional, accurate and timely technical service and support 2. I am deeply involved in Linux and open source technology, I use Linux as my main operating system ย่อ
 • ว่าจ้าง jack9603301
 • ว่าจ้าง   OmarFarukBD
ว่าจ้าง   OmarFarukBD

  OmarFarukBD OmarFarukBD

  Bangladesh $60 USD / ชม.
  Highly Recommended | TOP 1% | Verified by FL Staff
  Bangladesh
  6.1
  9 รีวิว 9 รีวิว $60 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, I'm Omar Faruk, CEO of Itblast Limited, the number one IT company in Bangladesh. With expertise in web development, animation, and graphic design, I specialize in PHP, HTML, Javascript, and Python. I'm also skilled in Linux and Excel system administration using Linux, Magneto, and After Effects, among many other...
  Hi, I'm Omar Faruk, CEO of Itblast Limited, the number one IT company in Bangladesh. With expertise in web development, animation, and graphic design, I specialize in PHP, HTML, Javascript, and Python. I'm also skilled in Linux and Excel system administration using Linux, Magneto, and After Effects, among many other tools. With years of experience under my belt, I pride myself on delivering high-quality work that meets my clients' needs. If you're looking for a skilled and reliable freelancer who can bring your projects to life, look no further than me. My approach is all about collaboration - I believe that the best results come from working closely with my clients to understand their needs and preferences. I pride myself on my attention to detail, and am committed to delivering high-quality work that meets the highest standards. In addition to my technical skills, I'm also a great communicator and problem-solver. I'm always happy to answer questions, offer suggestions, and work through challenges to make sure that my clients are completely satisfied with the final product. If you're looking for a reliable, skilled freelancer who can help you take your business to the next level, I'd love to hear from you. Let's work together to create something amazing! ย่อ
 • ว่าจ้าง OmarFarukBD

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""