Data Mining Expertsพร้อมรับจ้าง

 • การทำเหมืองข้อมูล
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 221 รายการ
 • ว่าจ้าง   Motiurlaw
ว่าจ้าง   Motiurlaw

  Motiurlaw Motiurlaw

  Bangladesh $10 USD / ชม.
  Data Entry, Web Scraping, VA, PDF, Typing
  Bangladesh
  6.4
  148 รีวิว 148 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  I am Motiur Rahman, One of the top-rated & preferred freelancers for Data Entry & Web Scraping I am available 24x7 via Freelancer.com Mobile Apps. Please never hesitate to ping me anytime. I am an expert in Data Entry, Web Scraping, and the following: > Data entry > Amazon Fulfillment > Order Fulfillment > Etsy >...
  I am Motiur Rahman, One of the top-rated & preferred freelancers for Data Entry & Web Scraping I am available 24x7 via Freelancer.com Mobile Apps. Please never hesitate to ping me anytime. I am an expert in Data Entry, Web Scraping, and the following: > Data entry > Amazon Fulfillment > Order Fulfillment > Etsy > eBay > Web Scraping > Dynamic Web Scraping > Data Mining > Python > Selenium > Website Testing > Regression Testing > PDF to Excel > PDF > File Conversion > Excel > Web research > Data Processing > Virtual assistant > Customer Support > Product Listings > Shopify > WordPress I have been working here as a full-time professional for more than 6 years & completed 500+ projects with 5 stars feedback. Please check out my reviews. My clients always stand for me with great feedback and long-term relationship. Some clients feedback is listed below about my services: "Excellent work delivered by Motiur. He is very smart to quickly understand the project requirements. Delivers on time and sticks to his commitments. English communication is very fluent and clear. Would definitely recommend for your next project. Looking forward to having a long-term partnership with Motiur." - Shashank S. "Just awesome! Extremely quick turnaround. Exceeded expectations and delivered as promised. If I could give 6 out of 5 stars I would!" - James M. "Motiur was very easy to deal with understood our requirements and turned the project around far quicker than I was expecting. Could not be happier with his service." - Murray F. Please check out my profile for more feedbacks. ย่อ
 • ว่าจ้าง Motiurlaw
 • ว่าจ้าง   sobujprantor
ว่าจ้าง   sobujprantor

  sobujprantor sobujprantor

  Bangladesh $6 USD / ชม.
  Web-Scraping, Linkedin Lead Generation, Data Entry
  Bangladesh
  8.6
  541 รีวิว 541 รีวิว $6 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome! I'm a self-disciplined and reliable freelancer, dedicated to putting clients first. With a sharp eye for detail and flexibility, I prioritize your goals for every project. Challenges excite me, and as an organized expert, I ensure timely completion of all tasks. I can assist you with: Data Entry Web...
  Welcome! I'm a self-disciplined and reliable freelancer, dedicated to putting clients first. With a sharp eye for detail and flexibility, I prioritize your goals for every project. Challenges excite me, and as an organized expert, I ensure timely completion of all tasks. I can assist you with: Data Entry Web Scraping Excel Web Search Data Mining Data Processing Web Search Product Upload (eBay, Amazon, WordPress, Shopify, eCommerce) ย่อ
 • ว่าจ้าง sobujprantor
 • ว่าจ้าง   drubo999
ว่าจ้าง   drubo999

  drubo999 drubo999

  Bangladesh $20 USD / ชม.
  Digital Marketing Specialist, Pro. Advertiser
  Bangladesh
  4.4
  5 รีวิว 5 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, I'm Mohammad Shariful, a talented Digital Marketer who has run his own IT firm for more than 13 years now. I've built my career on professionalism, quality social services and consistent quality. I offer a plethora of services in the Digital Marketing and Social Media Marketing areas, including (but not...
  Hello, I'm Mohammad Shariful, a talented Digital Marketer who has run his own IT firm for more than 13 years now. I've built my career on professionalism, quality social services and consistent quality. I offer a plethora of services in the Digital Marketing and Social Media Marketing areas, including (but not limited to): ✅ SEO ✅ Facebook Advertising ✅ Google Advertising ✅ Facebook ✅ Instagram ✅ Twitter ✅ Linkedin ✅ Google +1 ✅ Youtube ✅ Pinterest ✅ Email Marketing ✅ Social Networking ✅ Internet Marketing ✅ iOS App Reviews ✅ Android App Reviews ✅ SEO ✅ CL Services I have also worked in the eCommerce sector, and have handled Graphic Design and Video Editing in order to offer a fully-developed marketing plan. If you're interested in my services, or have questions about how I carry them out, please feel free to send me questions or inquiries so I can let you know exactly how I handle my projects. Outside of that, message me with your project! I'm happy to chat about your needs, my skills, and how we can bring them together, and I'll always be honest with you about what I can do for you. Thanks, and have a great day! ย่อ
 • ว่าจ้าง drubo999
 • ว่าจ้าง   aznairtariq03
ว่าจ้าง   aznairtariq03

  aznairtariq03 aznairtariq03

  Pakistan $8 USD / ชม.
  Lead Ge,Web Scraping, Research, Data Entry, Excel
  Pakistan
  3.6
  2 รีวิว 2 รีวิว $8 USD ต่อชั่วโมง
  Good Day! I have more than 4 years of experience in this lead generation sector. I want to make a professional relationship with my clients to survive in the online job marketplace. That's why I try to deliver quality work in less allocated duration. ?? Commitment: I use some paid tools for work quality, quantity,...
  Good Day! I have more than 4 years of experience in this lead generation sector. I want to make a professional relationship with my clients to survive in the online job marketplace. That's why I try to deliver quality work in less allocated duration. ?? Commitment: I use some paid tools for work quality, quantity, time-saving, and 100% accuracy. Although not 100% possible. But 98% guarantee. ?? I delivered the email/contact lists for my clients from different types of Industries like Pharmaceuticals, Cannabis/Marijuana Contacts, Fintech, Venture Capital/VC firms, Real Estate, Startup's, Information & Technology, Computer Software, Law Firms/Legal Services, Insurance, Attorneys, Construction, Architecture along with these I also worked on some niche services like HVAC, Solar Installation/Repair, Electrician, Plumbing, Roofing, Carpet Cleaning, Bike Rental/Ski Rental etc,. My areas of expertise include: ☑️ Lead Generation ☑️ Data Mining ☑️ LinkedIn Researcher ☑️ LinkedIn Premium Account ☑️ Contact List Building ☑️ Mailing List development ☑️ Database Building ☑️ Email List Generation ☑️ Boolean Search ☑️ Data Mining and Extraction ☑️ Lead List Building ☑️ Prospect List Building ☑️ Data Entry ☑️ Data Scrape ☑️ Data Extraction ☑️ Data Collection ☑️ Email Sourcing ☑️ Valid and Verified Email Addresses Highly Experienced in using these: ☑️ LinkedIn ☑️ Zoominfo ☑️ Rapportive ☑️ Mailtester ☑️ Google Spreadsheet ☑️ Email Hunter ☑️ Manta ☑️ BBB ☑️ Gmail ☑️ Microsoft Excel ☑️ Google Documents Happy to send a sample. Let's Invite or Message me. Please don't hesitate to ask me any questions about your project. I'm 24/7 hours ready to services you. I look forward to working together on freelancer.com. Thank you! ย่อ
 • ว่าจ้าง aznairtariq03
 • ว่าจ้าง   chirgeo
ว่าจ้าง   chirgeo

  chirgeo chirgeo

  Moldova, Republic of $60 USD / ชม.
  Software Engineer
  Moldova, Republic of
  6.9
  31 รีวิว 31 รีวิว $60 USD ต่อชั่วโมง
  Creating the best tool for web automation and big data crawling. CoFounder at crawless com We are doing complex web crawling and web automation. We can bay-pass any web crawling limitations like: - Akamai - Captcha/reCaptcha - hCaptcha - Distil Network/distil networks - humansecurity/White Ops -...
  Creating the best tool for web automation and big data crawling. CoFounder at crawless com We are doing complex web crawling and web automation. We can bay-pass any web crawling limitations like: - Akamai - Captcha/reCaptcha - hCaptcha - Distil Network/distil networks - humansecurity/White Ops - datadome/datadome.co - PerimeterX - Proxy limitations - Javascript Pages - Anti-phishing - fingerprint - fingerprints - Shape Security - Cloudflare - HUMAN - Kaskada - Travatar - Ocule - Sift - Forter - Reblaze - Arkose Labs - LexisNexis® ThreatMetrix® - Alibaba Cloud Anti-Bot Service - proxy rotation - irctc.co.in Just a few websites we do crawl/web automation: - Facebook.com/Facebook - Instagram.com/Instagram - Streeteasy.com/Streeteasy - Linkedin.com/Linkedin - ticketmaster.com - tickets.com - wizzair.com - Google Maps/GMB - Extract emails from any website - Leads Generation - craigslist contacts - craigslist phone - craigslist captcha - Facebook Group Monitor by Keywords - Scrape Facebook Pages Contacts: email, phone, website https://meetings.hubspot.com/gheorghi-chirica ย่อ
 • ว่าจ้าง chirgeo
 • ว่าจ้าง   LeadStudio09
ว่าจ้าง   LeadStudio09

  LeadStudio09 LeadStudio09

  Pakistan $25 USD / ชม.
  List Building-Excel-VBA-Leads-Word-PDF-Scrapping
  Pakistan
  6.2
  41 รีวิว 41 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  -------If you arePakistani, Indian or Bangladeshi please do not spam hire me.I can't give any work. If you do, i will mark you as spam and block you right away after bashing.------- ??? TOP-RATED Freelancer (Among top 3% on Freelancer.com ) Greetings. I am Aznair, founder and CEO of Lead Studio. Our mission:...
  -------If you arePakistani, Indian or Bangladeshi please do not spam hire me.I can't give any work. If you do, i will mark you as spam and block you right away after bashing.------- ??? TOP-RATED Freelancer (Among top 3% on Freelancer.com ) Greetings. I am Aznair, founder and CEO of Lead Studio. Our mission: To present our clients with superior candidates who will go the extra mile. We are a team of quality freelancers whose extensive experience provides high quality services and support to clients worldwide, covering Data Entry, Web Research, Market Research, Product Research, Data Mining, Data Scraping, Lead Generation,List Building,ZoomInfo Leads,Selenium automation,Parsing large numbers of PDF files, Macros (Excel VBA) and Virtual Assistance. These are the lead generation tools to which we have access: ❁Zero bounce❁Never bounce❁Rapportive❁Mailtester❁Clear-bit Connect❁Hunter❁Google ❁Search ContactOut❁LinkedIn Premium (Sales Navigator Account)❁Norbert ❁ Name2Email by replay ❁Connectifier Auto-Search ❁Kendo❁Nymeria❁SalesQL❁Apollo ❁Clear bit ❁Hunter.io ❁Rocket Reach❁Lusha This team is readily available any time you wish in order to accomplish your project as soon as possible. We can work to your time zone as required. We are just a message away. Lead Studio is always here to serve you as and when needed. Thanks for reading. ย่อ
 • ว่าจ้าง LeadStudio09
 • ว่าจ้าง   janita24
ว่าจ้าง   janita24

  janita24 janita24

  Kenya $20 USD / ชม.
  Data Analyst | Website Developer | Research writer
  Kenya
  3.1
  2 รีวิว 2 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Hi there! You can call me Jane, your go-to freelancer with over 5 years of experience in various domains. I pride myself on providing specialized services that cater to the unique needs of individuals and companies like yours. When it comes to data analysis, I'm your go-to expert. I excel in; ☑️ SPSS, Jamovi, R...
  Hi there! You can call me Jane, your go-to freelancer with over 5 years of experience in various domains. I pride myself on providing specialized services that cater to the unique needs of individuals and companies like yours. When it comes to data analysis, I'm your go-to expert. I excel in; ☑️ SPSS, Jamovi, R programming, Python, Excel, VBA, NVivo, Tableau, Power BI ☑️ Analysis reports and presentations. ☑️ Data mining and Customized Workflow Design using Orange, KNIME and Rapid Miner Are you in need of a captivating and functional website? Look no further! I am well-versed in a variety of programming languages including: ☑️ PHP, Java, CSS, and HTML. ☑️ Popular frameworks like Laravel, Angular, and React.js. ☑️ Database development i.e MySQL, SQL, Postgresql etc From sleek and modern designs to seamless user experiences, I'll create a website that leaves a lasting impression on your visitors. But wait, there's more! As a wordsmith extraordinaire, I also offer top-notch report writing services. ☑️ SEO-optimized content, Engaging blogs, Well-researched papers, Persuasive grant writing, Business plan, Technical writing So why choose me? ☑️ Committed to QUALITY ☑️ Flexibility ☑️ Competitive pricing ☑️ Integrity ☑️ Satisfaction Guaranteed ☑️ Timely delivery Let's collaborate and create something truly spectacular! Reach out to me today, and together, we'll elevate your business to new heights. Trust me, you'll be thrilled with the results. ย่อ
 • ว่าจ้าง janita24
 • ว่าจ้าง   meladbadder
ว่าจ้าง   meladbadder

  meladbadder meladbadder

  Egypt $15 USD / ชม.
  Web Scraping Expert
  Egypt
  6.3
  28 รีวิว 28 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Your Satisfaction is Our Career. SPECIALTIES: * python * c# * Web scraping * Web Search * Data Mining * Data Processing * Product Upload (ebay, Amazon, wordpress, shopify, eCommerce) Trust : - I will believe in ourselves & build trust by being transparent & by always dedicated towards truth. Commitment : - I will...
  Your Satisfaction is Our Career. SPECIALTIES: * python * c# * Web scraping * Web Search * Data Mining * Data Processing * Product Upload (ebay, Amazon, wordpress, shopify, eCommerce) Trust : - I will believe in ourselves & build trust by being transparent & by always dedicated towards truth. Commitment : - I will be always committed by taking responsibility & no blaming. Timeliness : - I will respect time & be in time ย่อ
 • ว่าจ้าง meladbadder
 • ว่าจ้าง   Anderson8592
ว่าจ้าง   Anderson8592

  Anderson8592 Anderson8592

  Bangladesh $10 USD / ชม.
  Data Entry | Web Scraping | Lead Generation
  Bangladesh
  6.6
  77 รีวิว 77 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, I'm Shuvankar Gupta, a dedicated and detail-oriented freelancer with a passion for Data Entry, Web Scraping, Web Search, and Lead Generation. I may be a student, but my commitment to excellence and my proficiency in these areas make me a valuable asset for your project. **Skills:** - Data Entry - Web...
  Hello, I'm Shuvankar Gupta, a dedicated and detail-oriented freelancer with a passion for Data Entry, Web Scraping, Web Search, and Lead Generation. I may be a student, but my commitment to excellence and my proficiency in these areas make me a valuable asset for your project. **Skills:** - Data Entry - Web Scraping - Web Search - Lead Generation I have 5 years of professional experience, but I bring a fresh perspective, enthusiasm, and a willingness to go the extra mile to ensure your project's success with my 10 friends. I approach every task with precision and accuracy, ensuring that the data I enter is error-free and well-organized. My web scraping skills allow me to extract valuable information from websites efficiently and ethically. Whether you need data collection, research, or lead generation, I'm here to help. **Why Choose Me?** - Attention to Detail: I take pride in my meticulous approach to data entry and research, ensuring the highest quality results. - Timeliness: Despite my student schedule, I am committed to meeting deadlines and delivering results promptly. - Problem Solver: I enjoy challenges and problem-solving, so I can tackle even the most complex web scraping and data entry tasks. You can count on me to handle your project with professionalism and integrity. My goal is to provide you with accurate and valuable data to support your business objectives. If you're ready to get started, feel free to reach out to me. I'm excited to discuss how I can assist you with your data-related needs. Let's collaborate to turn your data into actionable insights. Contact me at freelancer Chat list to discuss your project or request a quote. Thank you for considering me as your freelance partner. I look forward to working with you and helping you achieve your goals. ย่อ
 • ว่าจ้าง Anderson8592
 • ว่าจ้าง   datakillers
ว่าจ้าง   datakillers

  datakillers datakillers

  Pakistan $8 USD / ชม.
  Believes to Provide Diligence Digital Solutions
  Pakistan
  6.8
  106 รีวิว 106 รีวิว $8 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, Welcome to eDATAEXPERT! We want to thank you for considering us for all your digital solution needs. Our team of 35 professionals is available 24 hours a day, 7 days a week, and is always ready to discuss whatever project you may need help with. Big or small, simple or complex, we are here for you! What...
  Hello, Welcome to eDATAEXPERT! We want to thank you for considering us for all your digital solution needs. Our team of 35 professionals is available 24 hours a day, 7 days a week, and is always ready to discuss whatever project you may need help with. Big or small, simple or complex, we are here for you! What services do we offer? Well, we have a long, robust list of skills and services, and here is a small list of some of the many available (do not hesitate to ask about anything you don't see listed here): * Data Entry * Web Scraping * Lead Generation * Microsoft Suite Projects & Presentations * Google Sheets * PDF Editing & Fillable Forms * Graphic Design * Virtual Assistance * Product Listing * Accounting * Bookkeeping * Web Development and Design * HTML * CSS * Bootstrap * Wordpress * Shopify * WooCommerce This entire list of services is available to all of our clients, and we stress that our team is large, experienced, and able to handle anything you could imagine within these digital solution services. Our team offers constant communication, strict deadlines that will always be met, and client-friendly budgets. We do our due diligence to ensure that we can do your project and that we do it properly. If you're interested in working with eDATAEXPERT, send us a message, and someone from our team will promptly reach out for an introductory consultation. We look forward to working with you! ย่อ
 • ว่าจ้าง datakillers

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""