Debian Expertsพร้อมรับจ้าง

 • Debian
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 58 รายการ
 • ว่าจ้าง   Netfreehost
ว่าจ้าง   Netfreehost

  Netfreehost Netfreehost

  India $40 USD / ชม.
  Linux, Ubuntu, AWS, Google Cloud, PHP Expert
  India
  5.0
  42 รีวิว 42 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  I have 20 years of experience in web hosting, managing RHEL, CentOS, CloudLinux, Ubuntu, Debian, FreeBSD, and Windows Servers. I am online from UTC/GMT 03:00 to 07:00 and 16:00 to 20:30. * Linux - Ubuntu/Debian/CentOS/RHEL/Fedora/FreeBSD * Azure/Amazon AWS/Google Cloud * Nginx/Apache/Lighttpd/LiteSpeed * VPS -...
  I have 20 years of experience in web hosting, managing RHEL, CentOS, CloudLinux, Ubuntu, Debian, FreeBSD, and Windows Servers. I am online from UTC/GMT 03:00 to 07:00 and 16:00 to 20:30. * Linux - Ubuntu/Debian/CentOS/RHEL/Fedora/FreeBSD * Azure/Amazon AWS/Google Cloud * Nginx/Apache/Lighttpd/LiteSpeed * VPS - OpenVZ/KVM/Xen/Hyper-V/SolusVM/ProxMox * Docker/RancherOS * Linux/Cpanel Server Setup * Server Security - csf/maldet * PHP - Script Installation/Custom coding/Laravel * Ffmpeg/Youtube Clone installation * WHMCS Installation * Windows server setup Listed on FreeLancer Security Hall Of Fame - Yujin Boby (@serverokin) https://www.freelancer.com/about/security/hall-of-fame You can hire me by clicking on the "Hire Me" button on my profile page or using the following link https://www.freelancer.com/hireme/NetFreeHost ย่อ
 • ว่าจ้าง Netfreehost
 • ว่าจ้าง   Ekushey
ว่าจ้าง   Ekushey

  Ekushey Ekushey

  Bangladesh $50 USD / ชม.
  ⭐ Linux ⭐ Cloud ⭐ WordPress ⭐ Migration ⭐ Security
  Bangladesh
  4.1
  11 รีวิว 11 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Your search for the perfect freelancer ends here! As a computer engineer with over two decades of experience in the mainstream IT industry, I can deliver a wide range of hi-tech services including: ✅ Linux system administration (Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, and more) ✅ Cloud computing (AWS, GCP, Oracle Cloud,...
  Your search for the perfect freelancer ends here! As a computer engineer with over two decades of experience in the mainstream IT industry, I can deliver a wide range of hi-tech services including: ✅ Linux system administration (Ubuntu, Debian, Red Hat, CentOS, and more) ✅ Cloud computing (AWS, GCP, Oracle Cloud, DigitalOcean, Azure, and more) ✅ Website, server, and email migration ✅ Cybersecurity consulting ✅ Malware removal and security hardening ✅ Various CMS and E-commerce solutions and troubleshooting (WordPress, Joomla, Shopify, osCommerce, Zen Cart, Magento, MediaWiki, phpBB, and more) I work solo, and known among peers for my fast turnaround time and ability to fix difficult problems. Where others have failed, I will succeed. ✌️ My credentials include multiple certifications from Google, Microsoft, CompTIA, Cisco, AWS, cPanel, Plesk, MongoDB, (ISC)², Fortinet, and more. It took hundreds of hours of training and practice to pass the vendor exams, making me one of the most capable freelancer for your job. As of 2014, I am part of the Preferred Freelancer Program, the elite top 1% on this platform. As of 2022, I am a Freelancer Ambassador, tasked with special duties including moderating the community groups. My timezone is GMT +6, though I work round-the-clock to cater the needs of my clients in over 70 countries worldwide. Click on the "Contact" button now to get started. If I have bid on your project, just click that "Award" or "Chat" button. I look forward to working with you! Notes for my first-time clients: ☑️ I have undergone a thorough and rigid identity verification process to receive the blue verified badge. This makes me more trustworthy when dealing with confidential data. ⛔ I do not work through remote access software such as TeamViewer. ⛔ I do not "Accept" projects until verifiable login credentials are provided. ย่อ
 • ว่าจ้าง Ekushey
 • ว่าจ้าง   yusras
ว่าจ้าง   yusras

  yusras yusras

  Pakistan $15 USD / ชม.
  ✅ PHP, Laravel, WordPress, Shopify, Pro Bug Fixer
  Pakistan
  0.0
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $15 USD ต่อชั่วโมง
  Hello! I'm a highly skilled and versatile full stack developer with expertise in a wide range of technologies. With a strong background in Laravel, PHP, MySQL, SQL Server, and WordPress, I am equipped to handle complex web development projects. My frontend skills include proficiency in HTML5, CSS3, Sass, JavaScript,...
  Hello! I'm a highly skilled and versatile full stack developer with expertise in a wide range of technologies. With a strong background in Laravel, PHP, MySQL, SQL Server, and WordPress, I am equipped to handle complex web development projects. My frontend skills include proficiency in HTML5, CSS3, Sass, JavaScript, and popular libraries/frameworks like jQuery, React, and Vue.js. I am adept at creating responsive and intuitive user interfaces. Additionally, I have experience in UI/UX design, utilizing tools such as Adobe XD, Photoshop, and Illustrator to create visually appealing and user-friendly designs. On the backend, I have worked with PHP, Laravel, Python, Java, and C# to develop robust and scalable applications. I am also well-versed in XML, JSON, and working with APIs to integrate third-party services into web applications. I have a solid understanding of cloud platforms such as AWS, Azure, and Digital Ocean, and I am proficient in Linux and server management. I prioritize web optimization and security to ensure top-notch performance and protect against potential threats. If you're looking for a talented full stack developer who can handle diverse projects and deliver exceptional results, I'm here to help. Let's collaborate and bring your ideas to life! ย่อ
 • ว่าจ้าง yusras
 • ว่าจ้าง   servermaster
ว่าจ้าง   servermaster

  servermaster servermaster

  Estonia $25 USD / ชม.
  Professional IT specialist
  Estonia
  3.6
  4 รีวิว 4 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is...
  About me I have worked over 20 years at IT and telecom companies at following positions: it support, system administrator, applications administrator and monitoring administrator expert. I am "System Administration and IT Infrastructure Services" certified. I follow KISS methods. I understand OSI layer. With me is easy to setup systems. I am not picky about what systems to use but i do have experience what to use. I know following operating systems + distros: debian, ubuntu, gentoo, suse, redhat, centos, rocky linux, almalinux and arch linux, freebsd, netbsd, openbsd, sun solaris plus ms windows servers. I also know following systems: Web servers: Apache, Nginx, Lighttpd, Litespeed, Hiawatha. Javascript: nodejs,npm Java web servers: Tomcat, Jrun, Jboss Proxy systems: Haproxy, Varnish, Squid. DB servers: MySQL (and forks, including MariaDB), PostgreSQL Mail systems: Postfix,exim,dovecot.. and implementing: DKIM, SPF, MX, DMARC. Monitoring systems: Nagios, zabbix, cacti, grafana. SMS: SMSC, Kannel DNS: Bind, Djbdns, Dnsmasq. VPS: Vmware, Hyper-v, Proxmox, bhyve, kvm, xen, openstack.. Containers: docker, lxc, jail, kubernetes Cloud providers: AWS, Digitalocean, Azure.. My knowledge does not stop here. I troubleshoot easily. Let's chat Please see my reviews of my previous works.. PS! With my bid you will get one week free support for work done ย่อ
 • ว่าจ้าง servermaster
 • ว่าจ้าง   MaTGaPa
ว่าจ้าง   MaTGaPa

  MaTGaPa MaTGaPa

  Argentina $25 USD / ชม.
  SysAdmin, Network Administrator Linux
  Argentina
  4.3
  28 รีวิว 28 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  I started with BeOS in 2002, because of a friend, who showed me something other than Windows, Always I worked repair PC & Laptops. Now I have more 10 years of experience in Server Linux. I can manager servers dedicated, servesr VPS, servers shared, etc. Setup and management you server; Apache/Nginx/Tomcat. SMTP...
  I started with BeOS in 2002, because of a friend, who showed me something other than Windows, Always I worked repair PC & Laptops. Now I have more 10 years of experience in Server Linux. I can manager servers dedicated, servesr VPS, servers shared, etc. Setup and management you server; Apache/Nginx/Tomcat. SMTP Postfix, POP/IMAP Dovecot. FTP Vsftpd, Proftpd, Pure-ftpd-mysql. Dns Bind9, dnsmasq. File Server & printer Samba (dc-ac). Network administrator: isc-server-dhcp, openvpn, etc. Install and renew SSL certicate. All services on cloud; AWS, Azure, etc. Also website and E-mail migrations. ALL panels and web managers. Management all Linux distributions. Setup, security and optimization your server. ย่อ
 • ว่าจ้าง MaTGaPa
 • ว่าจ้าง   mr310
ว่าจ้าง   mr310

  mr310 mr310

  Morocco $35 USD / ชม.
  IT MANAGER
  Morocco
  2.0
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $35 USD ต่อชั่วโมง
  I'm an expert IT with more than 20 years of experience in IT industry . i'll help you to manage your IT envirement and prvide a good solutions to manage your company
  I'm an expert IT with more than 20 years of experience in IT industry . i'll help you to manage your IT envirement and prvide a good solutions to manage your company ย่อ
 • ว่าจ้าง mr310
 • ว่าจ้าง   sergioes
ว่าจ้าง   sergioes

  sergioes sergioes

  Spain $60 USD / ชม.
  Agile Project Manager | Lead Developer | Developer
  Spain
  0.8
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $60 USD ต่อชั่วโมง
  ? Roles ? ? Agile project manager / engineering manager / lead developer / developer. ? Current availability ? ? Part-time. ? Current interests ? ? Software development productivity and good practices for small to mid-sized teams. ? Challenging projects and learning new things (any role, including...
  ? Roles ? ? Agile project manager / engineering manager / lead developer / developer. ? Current availability ? ? Part-time. ? Current interests ? ? Software development productivity and good practices for small to mid-sized teams. ? Challenging projects and learning new things (any role, including developer). ? React.js, Angular.js, Nest.js, Express.js, Node.js, MongoDB, cloud (Docker, Kubernetes). ? Web3, DeFi, Blockchain, Fintech, Crypto. ? Experience ? ? July 2005 - current: Freelancer.com and other markets. Freelance developer. More than 400 projects successfully completed, being one of the top-rated developers. ? December 2021 - August 2023: crypto market and modern banking startup. Project manager / engineering manager / technical director directly reporting to the CEO & founders. ? March 2017 - May 2020: Power Software Consulting. Lead developer (MEAN stack) for a complex multimedia CMS. ? August 2011 - August 2014: MockupScreens.com. Project manager. ? Education ? ? 2003-2009 Public University of Spain: Technical Engineer in Telecommunications (B.Sc. Degree equivalent in the USA). ? Languages ? ? English: ? ? ? ? ? Writing: native-like. ? ? ? ? ? Speaking: good. ? Spanish: native. ? Other ? ? I have been using (GNU?/)Linux as my main OS for many years, and I have a preference for open-source software. ย่อ
 • ว่าจ้าง sergioes
 • ว่าจ้าง   djcarras
ว่าจ้าง   djcarras

  djcarras djcarras

  Chile $38 USD / ชม.
  full stack developer | Prestashop expert
  Chile
  1.0
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $38 USD ต่อชั่วโมง
  php, javascript, android, shell script, linux, debian, c++, smpp, kannel, joomla!,VPN, sysadmin, + 12 years experience
  php, javascript, android, shell script, linux, debian, c++, smpp, kannel, joomla!,VPN, sysadmin, + 12 years experience ย่อ
 • ว่าจ้าง djcarras
 • ว่าจ้าง   gattes
ว่าจ้าง   gattes

  gattes gattes

  Argentina $50 USD / ชม.
  Senior Site Reliability Engineer
  Argentina
  2.4
  4 รีวิว 4 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, I am Miguel from Argentina. I have been working as Systems Engineer/DevOps/SRE for more than 10 years as of now in many different small, mid sized and big companies. Some of my skillset includes: - +10 years Linux Systems Administration (Linux/Unix mainly - Ubuntu/Debian & RHEL/CentOS) - +8 years providing cloud...
  Hi, I am Miguel from Argentina. I have been working as Systems Engineer/DevOps/SRE for more than 10 years as of now in many different small, mid sized and big companies. Some of my skillset includes: - +10 years Linux Systems Administration (Linux/Unix mainly - Ubuntu/Debian & RHEL/CentOS) - +8 years providing cloud solutions and support (AWS Solutions Architect PRO Certified) - Backend programming (python, golang, Java, Bash) - CI/CD (Jenkins/CircleCI/Github Actions/Gitlab Runners) - Automation (Puppet/Ansible) - Container management (Docker & ECS/k8s) My game-breaker are cloud services (AWS mainly), architectural design and task automation, although I have experience building responsive APIs. I speak Spanish (native), English (expert) and Italian (advanced). For more information, check my: -> Linkedin: https://linkedin.com/in/migag -> Github projects page: https://github.com/mgagliardo ย่อ
 • ว่าจ้าง gattes
 • ว่าจ้าง   arkac
ว่าจ้าง   arkac

  arkac arkac

  India $25 USD / ชม.
  Devops Expert....
  India
  1.9
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $25 USD ต่อชั่วโมง
  Linux and Infrastructure expert for 10 years now. My specialties include Cpanel, Apache, Lamp area and On an enterprise level I am now working as a grid computing expert. I also have extensive knowledge of Virtualization , Hosting , Docker , Kubernetes , ansible ,Middleware. My experience imcludes Financial ,...
  Linux and Infrastructure expert for 10 years now. My specialties include Cpanel, Apache, Lamp area and On an enterprise level I am now working as a grid computing expert. I also have extensive knowledge of Virtualization , Hosting , Docker , Kubernetes , ansible ,Middleware. My experience imcludes Financial , Banking, Automobiles and Product industry. ย่อ
 • ว่าจ้าง arkac

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""