Desktop Support Specialistsพร้อมรับจ้าง

 • การสนับสนุนเดสก์ท็อป
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 94 รายการ
 • ว่าจ้าง   mohsinalizafar
ว่าจ้าง   mohsinalizafar

  mohsinalizafar mohsinalizafar

  Pakistan $25 USD / ชม.
  Pro Virtual Assistant | Web & Mobile App Developer
  Pakistan
  5.5
  8 รีวิว 8 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Greetings, My name is Mohsin Ali, and I am a highly skilled web developer and virtual assistant with an extensive background of over eight years of experience. My specialization lies in creating personalized websites and web applications that are designed to cater to the specific needs of my clients. I have a sound...
  Greetings, My name is Mohsin Ali, and I am a highly skilled web developer and virtual assistant with an extensive background of over eight years of experience. My specialization lies in creating personalized websites and web applications that are designed to cater to the specific needs of my clients. I have a sound knowledge of web design, development, and maintenance, and I am proficient in using the latest technologies such as HTML, CSS, JavaScript, Php, Laravel, Angular, React.js, Nextjs, Nodejs, Flutter, ReactNative, Nestjs, as well as AI and ML. Apart from my expertise in web development, I possess exceptional organizational and time-management skills, making me an efficient virtual assistant as well. I have vast experience in social media account management, email marketing, data entry, customer service, scheduling, handling e-commerce stores, and performing other administrative tasks. My adeptness with project management tools enables me to stay organized and track the progress of various projects. I am wholly committed to delivering high-quality work that exceeds the expectations of my clients. I am a proactive problem-solver who continuously seeks ways to improve my skills and stay abreast of the latest technological advancements. I am always mindful of completing projects within the given timeframe and budget, and my clients can trust me to provide the utmost quality in my work. Throughout my career, I have worked with various small businesses, entrepreneurs, and busy professionals, aiding them in streamlining their operations and freeing up valuable time for other essential aspects. Regardless of your needs or goals, I am confident that I can provide you with the necessary assistance to achieve your objectives. I am eager to work with you and help transform your ideas into a tangible reality. Together, let us grow your business and achieve its full potential. If you have any questions, please do not hesitate to contact me, as I would be delighted to assist you. ย่อ
 • ว่าจ้าง mohsinalizafar
 • ว่าจ้าง   arafatsunny2030
ว่าจ้าง   arafatsunny2030

  arafatsunny2030 arafatsunny2030

  Bangladesh $15 USD / ชม.
  VA,Data Entry, Excel,Scraping, Fillable PDF,Typing
  Bangladesh
  1.1
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $15 USD ต่อชั่วโมง
  I am determined to serve clients with a high quality of expertise and professionalism. I keep me hectic through learning new items. Creating skills can be my interest. So I'm ready to work in a new direction always. ✅ I am ready to provide you the best quality service in this categories. ***** Shopify Product...
  I am determined to serve clients with a high quality of expertise and professionalism. I keep me hectic through learning new items. Creating skills can be my interest. So I'm ready to work in a new direction always. ✅ I am ready to provide you the best quality service in this categories. ***** Shopify Product Listings & Editing ***** WordPress,Woo-commerce Product Listings & Editing ***** Magneto,Open cart,Product Listings & Editing * Making Fillable PDF forms & Design * Data Entry * Product upload on WordPress. * Complex Excel formula. * Pivot table with chart. * Convert PDF/Image into Word/Excel. * Photo Background Remove. * Make Google sheet data entry & make professional Dashboard. * Administrative support. * Virtual Assistant. * Fast Typing from any type of documents. ✅ VALUES : * Accuracy & Quality, Commitment, Trust, Time bound services, Reasonable pricing and Real time support. * Unlimited Revision * 100% satisfaction guaranteed. * Continued support after the delivery of the final product. * Good work with commitment and professionalism. Thanks for visiting my profile. Feel free to contact with me:) ย่อ
 • ว่าจ้าง arafatsunny2030
 • ว่าจ้าง   amiablege
ว่าจ้าง   amiablege

  amiablege amiablege

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Top Rated Software House | Verified Design Agency
  Pakistan
  1.8
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $50 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, If you’re in need of Website Development services, my experience and knowledge of the sector make me one of the best possible choices for your next project! I’m a Professional Web Developer with over 10 years of experience crafting over 1000 unique sites for clients all over the world. I’m able to handle both...
  Hello, If you’re in need of Website Development services, my experience and knowledge of the sector make me one of the best possible choices for your next project! I’m a Professional Web Developer with over 10 years of experience crafting over 1000 unique sites for clients all over the world. I’m able to handle both simple and complex projects, developing both static and dynamic assets. With the help of a 5 person team of professionals, I’m able to offer services involving many different specialties, including (but not limited to): ● WordPress / Wix ● Shopify / Squarespace ● Webflow / Big Cartel ● Theme Customization and Development ● Plugin Customization and Development ● Custom Functionality (Laravel / React / Vue.js / CodeIgniter) ● App Integrations ● Store Design ● Landing Pages ● HTML ● Logo ● Branding ● Print-Ready Brochures ● Flyers ● Print Ads ● SEO As you can see, I offer a wide variety of services, and am incredibly confident in handling any of them on tight timelines and strict budgets. I use all the top software to work on my project (like Adobe Suite and CorelDraw) and focus on the most modern techniques to ensure the assets I create for you have longevity and relevance. If you’re interested in working with me, I suggest you check out my reviews and portfolio, and then give me a message! Whether you have questions about my past experience and abilities, or want to jump straight into your project, I’m happy to help! Thanks, and enjoy your day! ย่อ
 • ว่าจ้าง amiablege
 • ว่าจ้าง   techorigine
ว่าจ้าง   techorigine

  techorigine techorigine

  India $24 USD / ชม.
  Professional Web Developer/Coder/Designer
  India
  2.7
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $24 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, Most Welcome and Thanks for Visiting My Profile and Please See My Reviews. I have worked in IT development for 10+ years. We can execute your thoughts and ideas on the web with 100% quality within time deadlines Key Skills :- Ability to create a fully functional website from scratch. Technical Experience :- ...
  Hi, Most Welcome and Thanks for Visiting My Profile and Please See My Reviews. I have worked in IT development for 10+ years. We can execute your thoughts and ideas on the web with 100% quality within time deadlines Key Skills :- Ability to create a fully functional website from scratch. Technical Experience :- -- HTML, CSS3, JavaScript, PHP and MySQL, jQuery -- Windows Application and Web Application -- E-Commerce, CMS, Open Cart, Magento, WordPress, WOOCOMMERCE..... -- All Type Designs like (Logo ,Banner ,Graphics , Flyer etc........) Our Focus :- Quality Product, Good Communication, Long-term working relationship, Give values to clients. We have expertise in :- ● Website Design ● Website Development ● Search Engine Optimization ● Domain Hosting & Registration ● Management Information System And Designing also ● Professional Logo Design ● Professional T-shirt Design ● Vector Tracing ● Stationery Design ● Business Card Design ● Letterhead Design ● Brochure Design ● Label Design ● Packaging Design ● Flyer Design ● Web Banner Design ● Poster Design ● Background Remove We can work as part of a team or individually. I have the experience and skills required for your projects and am ready to be hired by you. Regards Jitendra N. ย่อ
 • ว่าจ้าง techorigine
 • ว่าจ้าง   alvessoftware
ว่าจ้าง   alvessoftware

  alvessoftware alvessoftware

  Brazil $3 USD / ชม.
  fale-me o que precisa e eu Resolverei pra você.
  Brazil
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $3 USD ต่อชั่วโมง
  Trabalho como Freelancer, desenvolvendo artes gráficas, redação, correção e criação de conteúdos do pacote Office. (World, Excel, Power Point...), presto também suporte Técnico Em informática auxiliando e solucionando problemas remotamente.
  Trabalho como Freelancer, desenvolvendo artes gráficas, redação, correção e criação de conteúdos do pacote Office. (World, Excel, Power Point...), presto também suporte Técnico Em informática auxiliando e solucionando problemas remotamente. ย่อ
 • ว่าจ้าง alvessoftware
 • ว่าจ้าง   Shobhan1208
ว่าจ้าง   Shobhan1208

  Shobhan1208 Shobhan1208

  India $20 USD / ชม.
  Excel and Basic Internet
  India
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Dear Sir/ Madam, I am K Shoban Babu, from Dammaiguda - Hyderabad Location. Recently I have worked at Telecom Sector as a Energy Manager to Handle Tower Power & Fuel Costing and Billing to Customer on Excel Work Sheet. am Looking for Excel Work from Home Job.. Please Suggest and Support for Further...
  Dear Sir/ Madam, I am K Shoban Babu, from Dammaiguda - Hyderabad Location. Recently I have worked at Telecom Sector as a Energy Manager to Handle Tower Power & Fuel Costing and Billing to Customer on Excel Work Sheet. am Looking for Excel Work from Home Job.. Please Suggest and Support for Further Process. Thanking you. ย่อ
 • ว่าจ้าง Shobhan1208
 • ว่าจ้าง   Joyaffiliater
ว่าจ้าง   Joyaffiliater

  Joyaffiliater Joyaffiliater

  India $100 USD / ชม.
  Websites and Wordpress Expert
  India
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $100 USD ต่อชั่วโมง
  I am expert in hosting and data entry any type . you can check my channel and my work from below links : https://www.hostingtuition.com/ https://www.youtube.com/hostingtuition Also working in USA logistic process , Tech process more than 3 years. Above are my work experience.
  I am expert in hosting and data entry any type . you can check my channel and my work from below links : https://www.hostingtuition.com/ https://www.youtube.com/hostingtuition Also working in USA logistic process , Tech process more than 3 years. Above are my work experience. ย่อ
 • ว่าจ้าง Joyaffiliater
 • ว่าจ้าง   SIBTEHASSANBUTT
ว่าจ้าง   SIBTEHASSANBUTT

  SIBTEHASSANBUTT SIBTEHASSANBUTT

  Pakistan $25 USD / ชม.
  ACCOUNTANT, WRITING SPECIALIST, RESEARCHER, VA
  Pakistan
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome to the profile - your one-stop-shop for all your accounting, writing, and research needs. With over 10 years of experience in the accounting and finance industry, we offer a wide range of services, including financial analysis, bookkeeping, and tax preparation. Here, we are committed to providing our...
  Welcome to the profile - your one-stop-shop for all your accounting, writing, and research needs. With over 10 years of experience in the accounting and finance industry, we offer a wide range of services, including financial analysis, bookkeeping, and tax preparation. Here, we are committed to providing our clients with exceptional customer service and timely delivery of projects. We strive to exceed our clients' expectations and ensure that their needs are met every step of the way. Services: Accounting and bookkeeping Financial analysis and reporting Finance writing and content creation Research and data analysis Virtual assistance and administrative support Thesis and Academic writing Project Managment and Business Plans Please take a look at our completed projects to see the quality of work we can deliver. We are confident that you will be satisfied with our services, and we look forward to working with you. Contact us today to discuss how we can help you achieve your goals. https://www.freelancer.com/service/accounting/professional-accounting-services ย่อ
 • ว่าจ้าง SIBTEHASSANBUTT
 • ว่าจ้าง   GuruOfAutomation
ว่าจ้าง   GuruOfAutomation

  GuruOfAutomation GuruOfAutomation

  Pakistan $60 USD / ชม.
  (RPA) Automation Engineer And Software Developer
  Pakistan
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $60 USD ต่อชั่วโมง
  Qualification: Masters of Science in Information Technology I am a thorough communicator. Demonstrated expertise and key strengths include: ☞ Automating the tasks using AutoIt, AutoHotKey, C#, Java, WinAutomation and Ubot studio. So I can provide complete Robotic Process Automation solutions. ☞ Emails automation of...
  Qualification: Masters of Science in Information Technology I am a thorough communicator. Demonstrated expertise and key strengths include: ☞ Automating the tasks using AutoIt, AutoHotKey, C#, Java, WinAutomation and Ubot studio. So I can provide complete Robotic Process Automation solutions. ☞ Emails automation of any kind ☞ Frontend web development using HTML, CSS, JQuery ☞ WebBrowsers Automation including Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox using iMacros, AutoIt, AutoHotKey, C# and Java ☞ Automating and building Applications and Scripts using Java, AutoIt, AutoHotKey and C# ☞ Implementing APIs by Google (Analytics, Maps, Adwords, Sheets) ☞ Data mining of any kind (images, text, emails, files) if it's not about circumventing of systems My core competency lies in Automating the repetitive tasks using scripts, and I'm seeking opportunities to build trust from the ground up for you and your business. I take my first project as to build long term relationship with my clients. Important Note: I shall not work on a project that violates terms as described in this link https://www.freelancer.com/support/employer/Project/projects-violating-our-terms-and-conditions?w=f&ngsw-bypass= ย่อ
 • ว่าจ้าง GuruOfAutomation
 • ว่าจ้าง   manwar4393
ว่าจ้าง   manwar4393

  manwar4393 manwar4393

  Bangladesh $7 USD / ชม.
  Data Entry ,Web Research, Virtual Assistant,
  Bangladesh
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $7 USD ต่อชั่วโมง
  I am expert who knows the value of time, very hard working and always delivers the work on time. My Motive is to make my employer happy without adding additional charges. If you are looking for data entry or search work, I am the Right person for you. available 24-7. a trusted Freelancer. Rest be assured, your work...
  I am expert who knows the value of time, very hard working and always delivers the work on time. My Motive is to make my employer happy without adding additional charges. If you are looking for data entry or search work, I am the Right person for you. available 24-7. a trusted Freelancer. Rest be assured, your work will be delivered well in advance with seamless communication & timely response until project is completed. Why choose me? I only Take the project which I am sure I can do it within time frame and budget.. I have team with different skill set on In house to deliver 100% Satisfaction to the client. These are my top skills: Data Entry Copytyping Microsoft Excel Virtual Assistance Microsoft Word PowerPoint Web Research Data Mining Data processing Looking forward to working with you. ย่อ
 • ว่าจ้าง manwar4393

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""