Django Developersพร้อมรับจ้าง

 • Django
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 386 รายการ
 • ว่าจ้าง   MashoodurRehman1
ว่าจ้าง   MashoodurRehman1

  MashoodurRehman1 MashoodurRehman1

  Pakistan $50 USD / ชม.
  ✅Web✅Desktop✅Mobile✅Automation✅ML✅Bots✅Scrapping
  Pakistan
  7.2
  75 รีวิว 75 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  I am a versatile and highly skilled software developer with a strong command over a wide range of domains including Web development, Desktop applications, Automation, Mobile app development, Machine Learning, Chatbots, Web Scraping, and Graphical User Interface (GUI) design. With a proven track record of delivering...
  I am a versatile and highly skilled software developer with a strong command over a wide range of domains including Web development, Desktop applications, Automation, Mobile app development, Machine Learning, Chatbots, Web Scraping, and Graphical User Interface (GUI) design. With a proven track record of delivering innovative solutions, I thrive in creating cutting-edge software that not only meets client needs but exceeds their expectations. My passion for technology and dedication to staying at the forefront of industry trends drive my commitment to delivering excellence in every project I undertake. ✅ Frontend (HTML / CSS / JavaScript / Reactjs / Redux / VueJs / Jquery / GraphQL / Material Design / UI&UX) ✅ Backend ( Python (Django, Flask, FASTAPI) NodeJs (Expressjs), C#(.NET / Blazor) , API Integration, REST APIs) ✅ Mobile app development ( Android & IOS / Flutter / Hive / Firebase ) ✅ Database ( MYSQL, MongoDB, PostgreSQL, Elastic Search (ES), ORM ) ✅ GUI development ( QT / WPF / PYQT / Tkinter ) ✅ Web Scrapping ( BeautifulSoup / Selenium / Scrapy ) ✅ Automation ( Selenium webdriver, Zapier ) ✅ Data Analysis & Visualization ( Numpy, Pandas /Matplotlib / Seaborn ) ✅ Data-Driven Web Apps (Dash / Plotly / Streamlit) ✅ Artificial intelligence / Machine learning (Scikit-Learn / Tensorflow ) ✅ Odoo ✅ AWS (Amazon Web Services) ✅ RASA Chat Bots ✅Docker ย่อ
 • ว่าจ้าง MashoodurRehman1
 • ว่าจ้าง   codingcow
ว่าจ้าง   codingcow

  codingcow codingcow

  United Kingdom $100 USD / ชม.
  Web | Dev | Systems | Security | Automation
  United Kingdom
  6.4
  4 รีวิว 4 รีวิว $100 USD ต่อชั่วโมง
  Hello and thank you for considering working with me on your project. I am Uli, an experienced web developer with expertise in various programming languages, project management and an extensive background in network and system administration. I am passionate about cyber security, constantly staying updated on the...
  Hello and thank you for considering working with me on your project. I am Uli, an experienced web developer with expertise in various programming languages, project management and an extensive background in network and system administration. I am passionate about cyber security, constantly staying updated on the latest trends. My services include, but are not limited to: * Web and cloud hosting * Development of web apps * Debugging * Code Review * System and Task Automation * Web scraping * Bots * Network performance analysis * Network and System administration (Linux/Windows) * Penetration Testing * Web Security Consultancy * Deployment solutions * Website restoration and recovery * OSINT When accepting your project, I am committed to delivering secure, efficient, and user-friendly solutions that meet your needs exactly. Thank you for taking the time to read through my humble profile. I am looking forward to work with you on your project. ย่อ
 • ว่าจ้าง codingcow
 • ว่าจ้าง   sparkbrains
ว่าจ้าง   sparkbrains

  sparkbrains sparkbrains

  India $25 USD / ชม.
  Igniting the spark in your dream.
  India
  5.9
  6 รีวิว 6 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  SparkBrains Pvt. Ltd. is a group of people joined together to provide the best of the services in the field of IT & Software to our clients. The services we offer includes: - Web development and Website design - Mobile application development - Desktop application development -...
  SparkBrains Pvt. Ltd. is a group of people joined together to provide the best of the services in the field of IT & Software to our clients. The services we offer includes: - Web development and Website design - Mobile application development - Desktop application development - Development of e-commerce stores on various platforms like Shopify, Magento, and Woo-commerce. - Artificial Intelligence, Machine Learning and Chatbots. - Digital marketing solutions to introduce your brand to a large number of audiences. - We work on : Python(Django & Flask frameworks), PHP(Codeigniter, Laravel, wordpress & Joomla) & React.js, Angular, Vue.js for frontend. ML and AI Data Science ย่อ
 • ว่าจ้าง sparkbrains
 • ว่าจ้าง   yasirk1979
ว่าจ้าง   yasirk1979

  yasirk1979 yasirk1979

  Pakistan $30 USD / ชม.
  PHP/MySQL, Full Stack, Mobile Apps, Graphic Design
  Pakistan
  4.8
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $30 USD ต่อชั่วโมง
  Good day, My name is Muhammad Abrar & I have been serving clients from around the globe for more than 15 years. I love to code because if I can think it, I can make it a reality and that's what my success story. You can have everything in life you want, if you will just help other people get what they want and this...
  Good day, My name is Muhammad Abrar & I have been serving clients from around the globe for more than 15 years. I love to code because if I can think it, I can make it a reality and that's what my success story. You can have everything in life you want, if you will just help other people get what they want and this is my strong belief, so work with me and you will find me your right outsourcing partner. My area of expertise/skills are given below: - CMS Websites designing/development - PHP/MySQL, Laravel framework, CodeIgnitor, Yii framework or any PHP framework - ASP.NET, VB.NET, C#, Azure, Zoho, CRM etc. - WordPress, WooCommerce, Joomla, OpenCart, Prestashop, Magento etc. - Shopify Websites & Apps (Public & Private) - ReactJS, VueJS, ExpressJS, MongoDB, NodeJS, AngularJS - UI/UX, Figma, AdobeXD, HTML, Frontend - Logo Designing, Graphic Design, Banner designing, Social media banners, etc. - Mobile Apps, Native & ReactNative, Flutter, iPhone/iPad Application - Digital Marketing covering Google Ads, Facebook Ads, SEO, On-Page, Off-Page SEO, Social Media Marketing, Contents Writing etc. To find the right outsourcing partner: - We will define a clear scope of work & work closely with you - We will communicate regularly & arrange audio/video call if needed - I will respond you promptly & acknowledge everything - I will use agile methodologies in your design/development process - I will continue showing you progress time to time from my demo server - I will protect your data and intellectual property always - I will be flexible, humble and professional throughout the development phase - I will provide ongoing support after completion of your project With more than 15 years experience in different programming languages, It is my job to stay on top of the ever changing internet environment and provide my clients with a quality Web & Mobile presence that would be impossible for them to achieve alone. Small to mid-size businesses often don't have the time to keep on top of the ever changing Web world, as they often need to dedicate their time and effort into maintaining their core business. At the same time, they also do not have the resources that a large company has to fund an internet technology department and hire expensive IT workers to keep on top of their web presence. This is where I come in, I provide an affordable solution for these small to mid-size businesses. Please contact me directly for further inquiries, as I am available even during the weekends. Thank you, Muhammad Abrar ย่อ
 • ว่าจ้าง yasirk1979
 • ว่าจ้าง   fomersari
ว่าจ้าง   fomersari

  fomersari fomersari

  Turkey $60 USD / ชม.
  Full Stack Developer | Django
  Turkey
  7.1
  8 รีวิว 8 รีวิว $60 USD ต่อชั่วโมง
  - Full Stack Developer specialized in Django - Creates and maintains enterprise-level web applications with his team - Selected member of Preferred Freelancer program - Proficient in Python, Javascript - Experience with C, Java, Flutter, Haskell, R - Experience in both Relational and NoSQL databases - MSc Data...
  - Full Stack Developer specialized in Django - Creates and maintains enterprise-level web applications with his team - Selected member of Preferred Freelancer program - Proficient in Python, Javascript - Experience with C, Java, Flutter, Haskell, R - Experience in both Relational and NoSQL databases - MSc Data Science, experience working with Big Data, and Machine Learning algorithms ย่อ
 • ว่าจ้าง fomersari
 • ว่าจ้าง   sapotacorp
ว่าจ้าง   sapotacorp

  sapotacorp sapotacorp

  Vietnam $25 USD / ชม.
  TOP 1 Vietnamese Freelancer: 1.413 REVIEW 5 STARS
  Vietnam
  5.3
  2 รีวิว 2 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  We have over 14 years of web development experience and a team of leading experts in this field. With the criterion “It is not how much we earn, but how much we help that makes us happy.” SapotaCorp always bring satisfaction to their customers. OUR SERVICE: We specialized in Blockchain, Unity 3D/VR/AR, .NET, PHP,...
  We have over 14 years of web development experience and a team of leading experts in this field. With the criterion “It is not how much we earn, but how much we help that makes us happy.” SapotaCorp always bring satisfaction to their customers. OUR SERVICE: We specialized in Blockchain, Unity 3D/VR/AR, .NET, PHP, Java, Python Featured Review: "sapotacorp did amazing work. Not only did he stay up considerably later than he should have working on this, but he was very professional, and well mannered throughout the entire project. I've hired many people on Freelancer in the past, but am beyond impressed by sapotacorp's work. It was a fantastic experience, and I will definitely be hiring sapotacorp for my future projects. A+++ Freelancer. Highly encourage anyone who wants professional work done to hire him." - Verilscriptz, Australia ย่อ
 • ว่าจ้าง sapotacorp
 • ว่าจ้าง   senbhavin
ว่าจ้าง   senbhavin

  senbhavin senbhavin

  India $16 USD / ชม.
  Highly Recommended | In TOP 2% FullStack Developer
  India
  5.3
  8 รีวิว 8 รีวิว $16 USD ต่อชั่วโมง
  ▶ An astute professional with 8 years of experience in IT Project Management, Software Development with technical expertise in the implementation, operations and support functions of mission-critical business solutions using IT as a tool. ▶ An Excellent communicator leverages technical & business acumen to...
  ▶ An astute professional with 8 years of experience in IT Project Management, Software Development with technical expertise in the implementation, operations and support functions of mission-critical business solutions using IT as a tool. ▶ An Excellent communicator leverages technical & business acumen to communicate effectively with client executives and their respective teams. ▶ Advanced analytical skills, in-depth knowledge of Software Development Life Cycle (SDLC). ▶ Expert in various project management methodologies. Ability to manage large project teams and known for high-quality deliverables that meet or exceed timelines and budgetary targets. ▶ Develop and implement development tracking and quality control systems. Initiating marketer search studies to know the technical know-how and changes in technology and merge the new technology into the existing system. ❖ My Expertise ❖ ✅ JAVA SCRIPT : ReactJS, NextJS, AngularJS, VueJS, NodeJS, ExpressJS, NestJS, TypeScript ✅ PYTHON : Django, Django Rest Framework, Fast API, Flask ✅ PHP : Laravel, Magento 2.x ✅ MOBILE APP : React Native, Flutter ✅ WEB DESIGN : UI/UX, HTML5, CSS3, Bootstrap, Tailwind CSS, Responsive Design ✅ SERVER LESS : AWS Lambda, EC 2, Firebase Functions ✅ INTEGRATION : APIs for Facebook, Twitter, Google, Stripe, Payment Gateways, Mailchimp, Stripe Connect, etc. ✅ VERSION CONTROL : GitHub, BitBucket, GitLab Feel free to reach out if you have any questions or would like to discuss your project further. Your project's success is my top priority. Let's embark on this journey together. I'm ready to tackle your project head-on and create something we can both be proud of. Thanks for your time. Eagerly awaiting your response. Best regards, Bhavin Sen ย่อ
 • ว่าจ้าง senbhavin
 • ว่าจ้าง   shrec
ว่าจ้าง   shrec

  shrec shrec

  Georgia $50 USD / ชม.
  Professional Web / Mobile Service
  Georgia
  4.6
  3 รีวิว 3 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, I want to start by saying thank you for taking the time to read through my profile. I am an IT and Computer Science Specialist with over 15 years of experience in the industry. I have a genuine passion for my work, and love being able to use that passion to create original, creative projects for my clients. I...
  Hi, I want to start by saying thank you for taking the time to read through my profile. I am an IT and Computer Science Specialist with over 15 years of experience in the industry. I have a genuine passion for my work, and love being able to use that passion to create original, creative projects for my clients. I can work with a large list of different software and coding languages, including: • HTML • CSS • Javascript • Jquery • Front-End Frameworks (Bootstrap, Google's Material Design) • Javascript Frameworks (Angular, React, Vue) • Preprocessors (Less, Sass) • Building Tools (Gulp, Webpack, Grunt) In terms of Mobile Development, I can create projects using the following: • Java • Kotlin • Swift • Object-C • Android/iOS • Ionic Framework • React Native • Dart/Flutter I’ll happily sit down and work with you to build the best possible plan of attack to create and perfect your vision! ย่อ
 • ว่าจ้าง shrec
 • ว่าจ้าง   DoyenhubSoftware
ว่าจ้าง   DoyenhubSoftware

  DoyenhubSoftware DoyenhubSoftware

  India $30 USD / ชม.
  10+ yrs of Expert in Open Source technologies.
  India
  5.8
  5 รีวิว 5 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  **DoyenHub is a leading IT consultant and solution provider in open-source platforms We work on the following technologies: => Backend Development: Node.js, Laravel, Python, PHP, and Blockchain => Front-end Development: React.js, Angular.js, vue.js, HTML/CSS/jQuery, JavaScript / TypeScript, AI/ML => Mobile App...
  **DoyenHub is a leading IT consultant and solution provider in open-source platforms We work on the following technologies: => Backend Development: Node.js, Laravel, Python, PHP, and Blockchain => Front-end Development: React.js, Angular.js, vue.js, HTML/CSS/jQuery, JavaScript / TypeScript, AI/ML => Mobile App Development: Native IOS, Android, Flutter, Objective-C, X Code, Swift => Database: MongoDB, MySQL, PostgreSQL => Cloud Development: AWS => Frameworks: Laravel, CakePHP, CodeIgnitor, NestJs, NuxtJS, NextJS, ExpressJS, FabricJS **Below, We have mentioned our expertise in what we are made and we will help on this domain project: 1.) Fantasy betting site and Online gambling platform 2.) CRM and ERP system with appropriate functionality. 3.) BlockChain and NFT marketplace 4.) Trading exchange centralized and decentralized  5.) Expertise to make NGO, Food & beverage, Social media, Digital Marketing, Online booking, Job portals,s and many more things to develop from scratch. 6.) P2P platform Chatbot (open Ai ) 7.) Automation bot for the online selling industry  8.) Algorithms trading bot With every project, we extend our support with the following points without any extra cost 1. Regular Communication 2. Daily & Weekly work update report 3. Development on Our Test Server at Start and will do Migration after all are Completed and Approved 4. 6-Month Support After Project Completed 5. Responsibility for Upload Website or IOS/Android App into Live Server/Stores 6. 100% money back if we can not deliver work or deliverables are not as per the scope Invite us for a Demo, POC, and Pilot Job on Freelancer !! Let's connect and work together to make a long-term good working relationship. ย่อ
 • ว่าจ้าง DoyenhubSoftware
 • ว่าจ้าง   tangramua
ว่าจ้าง   tangramua

  tangramua tangramua

  Canada $25 USD / ชม.
  Development, Internet Marketing, Technical Support
  Canada
  6.7
  12 รีวิว 12 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  We are Canadian-Ukrainian team of highly professional software developers and system administrators with more than 20 years expertise. OUR MAIN SPECIALIZATIONS: 1) WEB DEVELOPMENT & SOFTWARE DEVELOPMENT 1.1) FRONT-END: HTML, HTML5, CSS3, Bootstrap, TailwindCSS 1.2) JAVASCRIPT: JavaScript, ES6+, Typescript,...
  We are Canadian-Ukrainian team of highly professional software developers and system administrators with more than 20 years expertise. OUR MAIN SPECIALIZATIONS: 1) WEB DEVELOPMENT & SOFTWARE DEVELOPMENT 1.1) FRONT-END: HTML, HTML5, CSS3, Bootstrap, TailwindCSS 1.2) JAVASCRIPT: JavaScript, ES6+, Typescript, Node.js, MEAN, MERN, MEVN, Angular, React.js, Vue.js, Nuxt.js, Next.js, Gatsby.js, jQuery 1.3) BACK-END 1.3.1) LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) including Symfony, Laravel, Yii, Zend, CodeIgniter, CakePHP 1.3.2) Python (Python, Django, Flask, FastAPI) 1.3.3) .NET stack technologies (C#, ASP.NET, .NET Core) 1.4) OPEN SOURCE SOLUTIONS 1.4.1) E-commerce Platforms: Shopify, Magento, WooCommerce, Prestashop, OpenCart, BigCommerce, Shopware, osCommerce 1.4.2) CMS: WordPress, Drupal, Joomla, TYPO3 etc. 1.4.3) CRM: SuiteCRM, SugarCRM 2) MOBILE DEVELOPMENT 2.1) Android native development: Java, Kotlin 2.2) iOS native development: Swift, Objective-C 2.3) Cross platform development: Flutter, React Native, Ionic 3) DESIGN 3.1) Website Design (UI (User Interface), UX (User Experience) etc.) 3.2) Graphic Design (Creative Design, Digital Design, Advertisement Design etc.) 3.3) Corporate Identity (Brand Boooks, Business Cards, Logos, LetterHeads etc.) 4) INTERNET MARKETING 4.1) Social Media Marketing (Linkedin, Xing, Facebook, YouTube, Instagram etc.) 4.2) SEO (SEO Copywriting, SEO Auditing, White Hat SEO) 4.3) PPC Marketing (Google Adwords, Google Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, Instagram Ads etc.) 4.4) Email Marketing 5) MANAGED SERVICES 5.1) 24/7 TECHNICAL SUPPORT 5.2) SYSTEM ADMINISTRATION SERVICES Our team of high qualified System Administrators have huge experience with technologies covering: - different distributions of OS Linux, Unix and MS Windows Server systems; - different types of virtualization (ProxMox, Virtuozzo, OpenVZ, KVM, XEN, VMware, Hyper-V); - VPN/DNS/IPTables/Firewalls/web servers/mail servers configuration and tuning etc.; - cloud solutions (AWS, MS Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud, OVHcloud, DigitalOcean, Linode etc.); 6) HOSTING SERVICES provided by our hosting subdivision under trade mark "TanHost" 6.1) Cloud based solutions (e.g. configuration and technical support of Private Clouds); 6.2) Сollocation services, the providing for rent dedicated and VPS/VDS (virtual servers); 6.3) Shared Hosting; 6.4) Domain names registration services in more than 100 international zones; 6.5) SSL Certificates. 7) EMBEDDED SYSTEMS 7.1) Embedded software development 7.2) Internet of Things (IoT) 7.3) Microcontrollers programming 7.4) Arduino microcontrollers programming OUR CREDO: Reputation – is above anything else! We help our customers to grow success and we grow together with our customers! We are flexible to meet our clients' needs. We make it simple... ย่อ
 • ว่าจ้าง tangramua

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""