eCommerce Developersพร้อมรับจ้าง

 • eCommerce
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 733 รายการ
 • ว่าจ้าง   visionvivante
ว่าจ้าง   visionvivante

  visionvivante visionvivante

  India $25 USD / ชม.
  Fullstack Website & Mobile App Development Company
  India
  8.7
  42 รีวิว 42 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  We provide end to end quality web & mobile services and strive for quality, commitment, and support. Our services range include Project Research/Analysis/Documentation/Management, Graphics/Websites/Mobile Apps Designing, Website/Mobile Apps Development, Manual/Functional Testing, Server Maintenance & SEO. Our...
  We provide end to end quality web & mobile services and strive for quality, commitment, and support. Our services range include Project Research/Analysis/Documentation/Management, Graphics/Websites/Mobile Apps Designing, Website/Mobile Apps Development, Manual/Functional Testing, Server Maintenance & SEO. Our Technical Portfolio Include: * PHP & based CMSs: WordPress, Joomla, Magento, OpenCart, Squarespace, Wix, BigCommerce, Typo 3, Concrete 5 and osCommerce etc * PHP & based Frameworks: Yii, CodeIgniter, Laravel, CakePHP, Zend, Symphony and Smarty etc * MEAN/MERN/MEVN: Mongo, Express, (Angular/React/Vue), Node * ASP.Net: MVC 4/5, C# (Only From Scratch Projects) * Mobile Apps: Objective C, Java, Ionic-Cordova & HTML5-PhoneGap * HTML(5)/CSS(3) & based frameworks like Twitter Bootstrap, Foundation, Less, Ionic * JS & based frameworks like Angular JS, Backbone JS, Ember JS, Ext JS, jQuery, Kendo UI etc Invite us for a Trial Job on Freelancer! ย่อ
 • ว่าจ้าง visionvivante
 • ว่าจ้าง   xyzseo
ว่าจ้าง   xyzseo

  xyzseo xyzseo

  India $5 USD / ชม.
  SEO|SMM|Google Ads|Wordpress|Shopify|Graphic|Video
  India
  5.5
  15 รีวิว 15 รีวิว $5 USD ต่อชั่วโมง
  ♦️Digital marketers who make your online brand visibility impressive♦️ White Hat SEO | Google AdWords | Social Media marketing | Web Development We offer complete digital marketing services. We have experience of 12+ years ➡️Complete Search Engine Optimization (SEO) ➡️ Social Media Optimization (SMO) ➡️Google...
  ♦️Digital marketers who make your online brand visibility impressive♦️ White Hat SEO | Google AdWords | Social Media marketing | Web Development We offer complete digital marketing services. We have experience of 12+ years ➡️Complete Search Engine Optimization (SEO) ➡️ Social Media Optimization (SMO) ➡️Google Ads/ Pay-Per-Click (PPC) ➡️Social Media Marketing (SMM) ➡️Native Ads ➡️Web Development (Expertise: WordPress, Wix, Shopify) ➡️Malware Issue Fixed of Website ➡️E-Commerce Marketing (Amazon and Flipkart) ➡️Increase of Domain Authority/ Domain Rating ➡️Google My Business Listing ➡️Guest Posting ➡️Press Release ➡️Google Map Citation ➡️Content Writing ➡️Article/Blog Writing Reason to hire us:- ✅SEO - Get TOP #1 Ranking on Google ✅ Google Ads - Set up all type of ads to Improve better ROI ✅ RESULT-ORIENTED Work ✅Provide improvements in Results ✅24x7 Chat Support available ✅ MY First priority Client Satisfaction ⏩How we are different from others in market? ? ⏩Top 1% on Freelancer.com ⏩Complete SEO service. ⏩12+ years of experience. ⏩Providing Organic Traffic & #1 Ranking on Google ⏩Website promotion for both Local & Global regions. ⏩100% White Hat SEO strategies. ⏩On-time project delivery. ⏩24/7 availability for the on-time response. ⏩One stop solution for your all-digital marketing problems. ⏩Advertise, analyze, and optimize! We do it all for you. In today’s world online marketing is one of the major ways to give unique identity to your brand, products or services. ย่อ
 • ว่าจ้าง xyzseo
 • ว่าจ้าง   tojisb059
ว่าจ้าง   tojisb059

  tojisb059 tojisb059

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Web Design & Development | PHP/Wordpress/ Code Igniter | Graphics | SEO/SEM Expert | DB/Server Admin
  Pakistan
  6.0
  24 รีวิว 24 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  I am Results Oriented Professional Web developer having Extensive Experience in all the Stages of Design, Development and Maintenance of Websites involved skills Web Design, Graphic Design, CMS, PHP, HTML, CSS, MySql, Responsive, Speed Optimizations, customizations(Front & Back End) and Integration. Detail...
  I am Results Oriented Professional Web developer having Extensive Experience in all the Stages of Design, Development and Maintenance of Websites involved skills Web Design, Graphic Design, CMS, PHP, HTML, CSS, MySql, Responsive, Speed Optimizations, customizations(Front & Back End) and Integration. Detail Oriented SEO Analyst, keeping up to date on any SEO changes by the major Search Engines & can Develop and Implement innovative SEO strategies to boost Traffic and Performance. Experienced in Keyword and Market Rank Research, SEO content Development, and Marketing content coordination. Specializes in public service Blogs and E-commerce Websites. A Server Administrator with extensive analytical and software experience of investigating, diagnosing and Troubleshooting of Linux and Windows Servers. WHY ME? I know the importance of on-line Business and assure prompt Response, 24/7 Availability, On time Delivery, Fast Turn Around, Unlimited Revisions and excellent communication skills. ย่อ
 • ว่าจ้าง tojisb059
 • ว่าจ้าง   winmaclin
ว่าจ้าง   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $15 USD / ชม.
  Top 1% Freelancers Group with 40% REPEAT HIRE RATE
  India
  6.7
  20 รีวิว 20 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 300+ skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks...
  Narola Infotech is a renowned and trusted company that specializes in developing and delivering top-notch web apps, mobile apps, and digital solutions. With a team comprising 300+ skilled professionals, we have the expertise and knowledge to meet the diverse needs and demands of our clients. Our track record speaks for itself, as we have successfully catered to the requirements of over 3500 esteemed clients across 113 countries worldwide. Our widespread presence and global reach allow us to understand the unique challenges and market dynamics of various regions, enabling us to provide tailored solutions that drive business growth and success. At Narola Infotech, we are committed to staying at the forefront of technology and innovation. We harness the power of the latest tools, frameworks, and programming languages to deliver high-performance, user-friendly, and scalable applications. Whether it's developing feature-rich websites, robust mobile applications, or comprehensive digital solutions, with designing & advanced QA services. We have the proficiency and experience to transform ideas into reality. What sets us apart is our dedication to providing exceptional customer service. We prioritize clear communication, collaboration, and understanding our clients' goals and objectives. Our team works closely with each client, offering valuable insights, expert guidance, and continuous support throughout the development process and beyond. Partnering with Narola Infotech means gaining a reliable and strategic technology partner who is committed to driving your business forward. We strive to exceed expectations, deliver exceptional quality, and ensure timely project completion within budget. Our ultimate goal is to help businesses thrive in the digital landscape by leveraging our expertise and delivering solutions that make a tangible impact. Experience the Narola Infotech advantage and unlock the true potential of your business with our state-of-the-art web apps, mobile apps, and digital solutions. ย่อ
 • ว่าจ้าง winmaclin
 • ว่าจ้าง   ymswebsolutions
ว่าจ้าง   ymswebsolutions

  ymswebsolutions ymswebsolutions

  India $15 USD / ชม.
  WordPress,Woocom,Wix,Squarespace,Shopify,PHP,UI/UX
  India
  7.3
  47 รีวิว 47 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  We are a team of committed and skilled individuals with more than 14 years of experience in the field of UI/UX (Web & Mobile), mockup design, graphic design & website development. Since 2007 we have completed over 1000 projects. We are happy to show you an impressive portfolio containing a line-up of our previous...
  We are a team of committed and skilled individuals with more than 14 years of experience in the field of UI/UX (Web & Mobile), mockup design, graphic design & website development. Since 2007 we have completed over 1000 projects. We are happy to show you an impressive portfolio containing a line-up of our previous and latest projects. Our core skills are: ✓ UI/UX (Web & Mobile), Mockup Designs ✓ PSD to HTML ✓ Graphic Design ✓ Wordpress Theme Customization ✓ Wordpress Website from Scratch ✓ PSD to Wordpress ✓ Squaresapce ✓ Wix ✓ Woocommerce ✓ Drupal ✓ Magento ✓ OpenCart ✓ Shopify ✓ Prestashop ✓ CakePHP ✓ Laravel ✓ CodIgnitor ✓ jQuery ✓ Ajax ✓ PHP ✓ MySQL Database Reasons why you should hire us: ✓ We are Preferred & Verified Freelancer and Top-Rated Web Designer/Developer. ✓ Quick reply just in few minutes. ✓ Skilled in English Verbal and written chat. ✓ Work on tight deadlines. ✓ Truly love our work and enjoy having happy clients from all over the world. ย่อ
 • ว่าจ้าง ymswebsolutions
 • ว่าจ้าง   Microlent
ว่าจ้าง   Microlent

  Microlent Microlent

  India $35 USD / ชม.
  Preferred Freelancer | Web/Mobile/RPA Development
  India
  6.0
  3 รีวิว 3 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local...
  Namaste, Welcome to Microlent. Microlent is a group composed of tech-savvy individuals and marketing geniuses who banded together to get India, and the world, digitally engaged. We are about technology and how it can help you reach your maximum potential. We are a real company based in India and as well as our local clients, we use Freelancer to cherry-pick the best international projects to build our online portfolio and stretch our software building muscles. We are always looking to build the next big thing - Is that your project? If so, we would make a successful team! We develop websites, online stores, mobile applications, and most importantly ongoing relations. We are the 'go-to guys for new software projects - Anything goes at Microlent! Your imagination is the limit. We work with the following technologies: ASP.NET MVC, ASP.NET CORE, C#, PHP, iOS, Android, Flutter, Xamarin, and many more. ย่อ
 • ว่าจ้าง Microlent
 • ว่าจ้าง   erkhushisoni14
ว่าจ้าง   erkhushisoni14

  erkhushisoni14 erkhushisoni14

  India $10 USD / ชม.
  Web Development | Mobile App | E-commerce Web
  India
  4.7
  29 รีวิว 29 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  TOP #2 Rating on Freelancer!!!!!! I have 6+ years of experience in Core PHP, PHP framework, and WordPress CMS Development, I Codeigniter with great expertise in an Informative websites, Membership websites, Custom development solutions, and E-Commerce solutions, which allows me to get done most of the complex and...
  TOP #2 Rating on Freelancer!!!!!! I have 6+ years of experience in Core PHP, PHP framework, and WordPress CMS Development, I Codeigniter with great expertise in an Informative websites, Membership websites, Custom development solutions, and E-Commerce solutions, which allows me to get done most of the complex and interesting projects. We have a team for Mobile App Design and Development Excellent skills : ✔️ Web Development & Design ✔️ iOS & Android Mobile Apps ✔️ WordPress & Woo-commerce ✔️ PHP & MySQL ✔️ Codeigniter ✔️ Shopify ✔️ Wordpress ✔️ Search Engine Optimization And Many More ................... Thanks to all of our clients for their great cooperation to our team. CONTACT US TODAY FOR YOUR PROJECT! Click the "Hire Me!" button on my profile. ย่อ
 • ว่าจ้าง erkhushisoni14
 • ว่าจ้าง   inventivedesigne
ว่าจ้าง   inventivedesigne

  inventivedesigne inventivedesigne

  Pakistan $40 USD / ชม.
  Pro Web Designer | WordPress | Shopify | UI/UX
  Pakistan
  6.5
  33 รีวิว 33 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  My name is Hafiz Muhammad Uzair, I am an enthusiast Website designer and Website developer. I specialize in designing websites that are not only beautiful but also User-Friendly. With a distinctive outlook, I handle each web design project by investing time in comprehending your enterprise, audience, and objectives....
  My name is Hafiz Muhammad Uzair, I am an enthusiast Website designer and Website developer. I specialize in designing websites that are not only beautiful but also User-Friendly. With a distinctive outlook, I handle each web design project by investing time in comprehending your enterprise, audience, and objectives. This approach empowers me to design a website that aligns with your distinct requirements and objectives, resulting in the desired outcomes. My Skills: ✅ Website Design ✅ Graphic Design ✅ HTML ✅ PHP ✅ WordPress ✅ Logo Design ✅ Photoshop ✅ Illustrator ✅ eCommerce I am committed to delivering a website that not only meets your requirements but also exceeds your expectations. Thank you again for considering me, and I look forward to working with you. D E S I G N | C O D E | L A U N C H - Let's make it happen with me. Hafiz Muhammad Uzair. ย่อ
 • ว่าจ้าง inventivedesigne
 • ว่าจ้าง   afzaaalahs
ว่าจ้าง   afzaaalahs

  afzaaalahs afzaaalahs

  Pakistan $25 USD / ชม.
  Fullstack|WordPress Expert Shopify | woo/Ecommerce
  Pakistan
  3.0
  3 รีวิว 3 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, This is Afzaal Hussain. I am a passionate WordPress Expert, Shopify expert, WIX, Prestashop, e-commerce, woocommerce, graphic designer, Article writer & Website developer. I have created many WordPress Websites, logos and made happy client. Every thing around me inspires me. Regards! Afzaal Introducing myself as...
  Hi, This is Afzaal Hussain. I am a passionate WordPress Expert, Shopify expert, WIX, Prestashop, e-commerce, woocommerce, graphic designer, Article writer & Website developer. I have created many WordPress Websites, logos and made happy client. Every thing around me inspires me. Regards! Afzaal Introducing myself as a Wordpress Expert, Shopify expert, WIX, Prestashop, e-commerce, woocommerce, & a graphic designer. Thanks for visiting my profile. I consider your valuable time so before awarding a job kindly contact me and discuss the project in detail. I'm very responsive and I will try to respond your messages as soon as possible.The following are the areas of my expertise: ****Web Design & development**** o PSD to wordpress o HTML/CSS o Website and User Interface Design o Web Page design o UI/UX design ****Software/Application Expertise**** o Microsoft Word/PowerPoint/Excel o WordPress o Woo-commerce o E-commerce responsive store using HTML/CSS o Shopify o Custom PHP ****HTML**** o Responsive HTML 5 o Bootstrap o Responsive Newsletter -------------------------------------------- **** Graphic Design Expertise**** o Any type of graphics design o Logo Design o Business Card Design o Brochure Design o Menu Card design o Label Design o T-shirt Design o Icon Design o Stationery Design o Silhouette Making (line art) o Different Kinds Illustrations ****Software Expertise**** o Adobe Photoshop o Adobe Illustrator o Adobe Premiere ย่อ
 • ว่าจ้าง afzaaalahs
 • ว่าจ้าง   shamimhossan
ว่าจ้าง   shamimhossan

  shamimhossan shamimhossan

  Bangladesh $25 USD / ชม.
  Full Stack Web | App | MERN | AI | PHP | WordPress
  Bangladesh
  3.0
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $25 USD ต่อชั่วโมง
  Dear valued client, Are you looking for a full-stack developer who can take on your web and mobile app development needs? Look no further! With over six years of experience in the industry, I possess the skills and expertise to create stunning websites and mobile apps that align with your business goals. My skillset...
  Dear valued client, Are you looking for a full-stack developer who can take on your web and mobile app development needs? Look no further! With over six years of experience in the industry, I possess the skills and expertise to create stunning websites and mobile apps that align with your business goals. My skillset includes HTML, CSS, CSS3, JavaScript, React.js, Node.js, PHP, SQL, MySQL, Codeigniter, jQuery, Bootstrap, Tailwind CSS, and Web Scraping. In addition to web development, I also specialize in mobile app development for both iOS and Android platforms. As a professional, I am committed to meeting deadlines and maintaining open communication with my clients. I am fluent in English, ensuring that there is no language barrier when discussing your project requirements. My goal is to create websites and mobile apps that not only meet your expectations but also impress your target audience. I understand the importance of a visually appealing, user-friendly interface in today's digital age, and I am committed to providing you with the best possible experience. So, if you're looking for a reliable and skilled full-stack developer to take on your project, please don't hesitate to contact me. I am eager to hear about your vision and discuss how I can help bring it to life. Thank you for considering me for your web and mobile app development needs. Best regards, Shamim Mia ย่อ
 • ว่าจ้าง shamimhossan

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""