eLearning Expertsพร้อมรับจ้าง

 • eLearning

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 71 รายการ
 • ว่าจ้าง   shebkhan2007
ว่าจ้าง   shebkhan2007

  shebkhan2007 shebkhan2007

  Qatar $20 USD / ชม.
  Flutter, Ionic, Wordpress, PHP, IOS, Android, Node
  Qatar
  3.4
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $20 USD ต่อชั่วโมง
  Experienced Cross-Platform Mobile Application and Full Stack Developer My skills: Mobile: ➊ Flutter (IOS and Android) ➋ Ionic ➌ Framework 7 ➍ Cordova / Capacitor WordPress: ➊ WordPress Custom theme development ➋ WordPress themes using the Theme builder ➌ Elementor Pro ➍ Custom Plugin development Full Stack...
  Experienced Cross-Platform Mobile Application and Full Stack Developer My skills: Mobile: ➊ Flutter (IOS and Android) ➋ Ionic ➌ Framework 7 ➍ Cordova / Capacitor WordPress: ➊ WordPress Custom theme development ➋ WordPress themes using the Theme builder ➌ Elementor Pro ➍ Custom Plugin development Full Stack Development ➊ Custom Php ➋ Php Frameworks like Laravel and Codeigniter ➌ NodeJs ➍ Angular Js and React JS ย่อ
 • ว่าจ้าง shebkhan2007
 • ว่าจ้าง   catlook
ว่าจ้าง   catlook

  catlook catlook

  United States $125 USD / ชม.
  Voice over Talent
  United States
  4.3
  36 รีวิว 36 รีวิว $125 USD ต่อชั่วโมง
  I've been recording audio for web videos, online classes, phone systems, video games, and audio books since 2012. I have a studio with state-of-the-art equipment and do all my own quality assurance, editing, post-production and mastering so that I can guarantee the finished product. I'm easy to work with, and I'm...
  I've been recording audio for web videos, online classes, phone systems, video games, and audio books since 2012. I have a studio with state-of-the-art equipment and do all my own quality assurance, editing, post-production and mastering so that I can guarantee the finished product. I'm easy to work with, and I'm eager to tweak my recording until it matches your vision! Voice-over resume and client references and testimonials available upon request. As a professional voice actor, I deliver your words the way you meant them to sound. The rich, velvety texture of my voice can add import and weight to your piece and my light inflections can enhance it. Perfect for appealing to young adults, parents, professionals, seniors, and even kids. ย่อ
 • ว่าจ้าง catlook
 • ว่าจ้าง   nsourov15
ว่าจ้าง   nsourov15

  nsourov15 nsourov15

  Bangladesh $50 USD / ชม.
  VO| AUDIO & VIDEO EDITING| E-LEARNING DEVELOPMENT|
  Bangladesh
  4.7
  7 รีวิว 7 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  We are a group of overall local speakers. We can cope with all of the Major and Minor dialects over the world. We have been working at the web during the previous five years and we have been operating with local speakers around the globe. Our Services: > Voiceover > Cold Calling >Audio Editing >Video Editing >Video...
  We are a group of overall local speakers. We can cope with all of the Major and Minor dialects over the world. We have been working at the web during the previous five years and we have been operating with local speakers around the globe. Our Services: > Voiceover > Cold Calling >Audio Editing >Video Editing >Video Spokesperson >Adobe Captivate >Articulate Rise > Articulate Storyline WHY WOULD YOU CHOOSE US? > Quality work and timely delivery > Unlimited revisions and no extra charge > More than 5 years experience > Serious with our project deadlines > We work for our client's satisfaction We look forward to bringing our best effort towards your project. ย่อ
 • ว่าจ้าง nsourov15
 • ว่าจ้าง   gotucat
ว่าจ้าง   gotucat

  gotucat gotucat

  India $17 USD / ชม.
  TOP RATED FREELANCER
  India
  3.8
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $17 USD ต่อชั่วโมง
  At SYMLINK TECHNOLOGIES LLP, we engineer your web presence by understanding your specific business goals, designing & developing a custom business website modeled as requested by you. We are experts at bespoke website development & mobile responsive website design that we have mastered over the years.The end result is...
  At SYMLINK TECHNOLOGIES LLP, we engineer your web presence by understanding your specific business goals, designing & developing a custom business website modeled as requested by you. We are experts at bespoke website development & mobile responsive website design that we have mastered over the years.The end result is beautiful, engaging & interactive websites for your business. Our extensive industry exposure, focus, zeal & proven track record in the field of web design, web development & web hosting has helped us earn the trust of our global clients & the rightful tag of ‘best web design company in Kolkata India’. HIRE US FOR We efficiently handle your project while you focus on your core work. We are expert in Laravel, Codeigniter, Angular,WordPress, Html5, Joomla, Php, Photoshop&Illustration. Recently we started our Cust Service & HR ops based out of Ahmedabad (Guj). Our experienced team is always at your service :) Please get back to us if you have any questions Thanks ย่อ
 • ว่าจ้าง gotucat
 • ว่าจ้าง   arwamoizds
ว่าจ้าง   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Business Writer - Copywriter - Research Writer
  Pakistan
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Hey, This is Arwa. A content strategist who is youthful, vibrant, and eager to provide what are you anticipating. I've been working as a freelancer for a variety of clients for over a decade. My goal is to build a long-term relationship with you by providing exceptional services and being your research partner. I...
  Hey, This is Arwa. A content strategist who is youthful, vibrant, and eager to provide what are you anticipating. I've been working as a freelancer for a variety of clients for over a decade. My goal is to build a long-term relationship with you by providing exceptional services and being your research partner. I am capable of achieving the outcomes you desire. Part of my writing involves capturing the reader's interest as well as their attention. Yes, you've come to the perfect spot if you're looking for high-quality, plagiarism-free writing. Most significantly, I am fluent in both American and British English. A skilled content writer with expertise in the following areas -ARTICLES -COPY-WRITING -BLOG POSTS -SEO WEB COPIES -RESEARCH WRITING -JOURNALS PAPERS - MARKETING CONTENT -SALES LETTERS/ EMAILS/ SALES FUNNEL - SOCIAL MEDIA CONTENT - E-BOOKS/BOOKS/ SHORT STORIES/ NOVELS - COMPANY PROFILE/BROCHURE/ WHITEPAPER - CV/ COVER LETTER/ PERSONAL BIO -PRESS RELEASE & DISTRIBUTION - GRANTS - PRESENTATIONS & PITCH DECK - BUSINESS PLAN/ FINANCIAL PLANNING OR MODELING - MARKET RESEARCH & REPORTS/ FEASIBILITY STUDY - LEGAL CONTRACT/AGREEMENTS - CURRICULUM DEVELOPMENT Here are the links to my published journal articles: http://www.ieeesem.com/researchpaper/Investigating_the_relationship_between_Decentralisation_of_Economies_and_Economic_Growth.pdf https://www.researchgate.net/publication/341727113_Analysing_the_significance_of_Online_Payment_Systems_and_Future_Trends_in_the_E-commerce_Market_-_Focusing_on_Developing_Countries Hope to Connect With you. Thanks ย่อ
 • ว่าจ้าง arwamoizds
 • ว่าจ้าง   ThemeRox
ว่าจ้าง   ThemeRox

  ThemeRox ThemeRox

  United Arab Emirates $50 USD / ชม.
  Premium WordPress Theme & Plugin Developer
  United Arab Emirates
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Hi there! I’m Niam, and I’m one of Freelancer’s most dynamic web developers. I have been developing premium WordPress Themes and Plugins for over 9 years, becoming an Elite Author in ThemeForest. My expertise spans over a vast range of services, which includes: - WordPress website, themes & plugin development with...
  Hi there! I’m Niam, and I’m one of Freelancer’s most dynamic web developers. I have been developing premium WordPress Themes and Plugins for over 9 years, becoming an Elite Author in ThemeForest. My expertise spans over a vast range of services, which includes: - WordPress website, themes & plugin development with advance customisation - e-Commerce website development - WooCommerce store development - API integration with salesforce and popular CRM - Shopify store development - Dynamic web application development and optimisation - Laravel and Codeigniter web application development - AWS - LEMP I work to ensure that all my work is error-free, on-time, and done precisely to the client’s expectations. Between my numerous 5 star reviews and reviews filled with high praise, I always tell potential clients to check out my portfolio and review action to get a better sense of who I am as a professional. If you’re looking for a top quality freelancer with a fantastic team and unquestionable experience, I’m your pro! So please, let me know how I can help you, and let’s start developing! ย่อ
 • ว่าจ้าง ThemeRox
 • ว่าจ้าง   fgreentiger
ว่าจ้าง   fgreentiger

  fgreentiger fgreentiger

  United Kingdom $50 USD / ชม.
  Over 20 yrs industry experience
  United Kingdom
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  I have great knowledge in .NET as I have been working as a .NET Developer for the past few years. I will prove to be beneficial for your projects in the areas of Adobe Flash and AJAX I can work as a Adobe Flash Designer and AJAX Developer. I also have good ASP skills. I have also worked as a C Programming Developer. I...
  I have great knowledge in .NET as I have been working as a .NET Developer for the past few years. I will prove to be beneficial for your projects in the areas of Adobe Flash and AJAX I can work as a Adobe Flash Designer and AJAX Developer. I also have good ASP skills. I have also worked as a C Programming Developer. I am available for your service at any time and will complete the given task on time. I am ready to be hired by you. ย่อ
 • ว่าจ้าง fgreentiger
 • ว่าจ้าง   Thouthwing
ว่าจ้าง   Thouthwing

  Thouthwing Thouthwing

  India $25 USD / ชม.
  APPS | WEBSITE | BACKEND | ML | VIDEO EDITING
  India
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Technology is always meant for the new establishment of any startup/idea. It helps you to grow faster with today's continuously changing digital environment. Startups always require- - Low cost for their MVP model app or product app. - Easy communication channel with dedicated resources. - Fast output/updates -...
  Technology is always meant for the new establishment of any startup/idea. It helps you to grow faster with today's continuously changing digital environment. Startups always require- - Low cost for their MVP model app or product app. - Easy communication channel with dedicated resources. - Fast output/updates - Supportive in terms of changing requirement/flow To provide you with the best solution for all ideas for apps & websites. We are always starting work with documenting then another process that's why we never failed to achieve your goal. I have delivered a range of Apps/websites solutions for clients from the USA, Europe, and all over the Gulf countries. I have provided customized solutions to the highest specifications and carried out support & maintenance as well. From my side, you will get a solution to your satisfaction. Please stay dreaming I will join hands to achieve for you. > Highly expertise in the latest technology - MEAN- MongoDB, ExpressJS, Angular, NodeJS MERN- MongoDB, ExpressJS, React, NodeJS > Expertise in App Printing technology using Bluetooth and IoT APP- Native Android (Java, Android studio) Native iOS (C-Objective, Xcode, Swift) Hybrid/Cross-platform (Ionic, React Native, and Flutter) WEBSITE- > Angular and NODE JS > Python- (Complete solution) > Wordpress, woo commerce > PHP, laravel VIDEO EDITING SERVICES- > Adobe Premiere Pro > After effects > Adobe Illustrator > Adobe Audition > Adobe Animate Having experience in the following areas and open to accept any challenging ideas as well-- -- Service-based website/App -- Consultant Website/App -- Rental Website/app -- Printing App -- Traveling Website/App -- Educational Website/App -- Classified Website/App -- Real Estate Website/App Best one - New Concept/Idea Apps App/website design using- Photoshop, Adobe XD & Sketch I believe in a long-term relationship. Let's discuss. Thanks ย่อ
 • ว่าจ้าง Thouthwing
 • ว่าจ้าง   mws2018
ว่าจ้าง   mws2018

  mws2018 mws2018

  Pakistan $20 USD / ชม.
  Wordpress|Woocommerce|Shopify|PHP7
  Pakistan
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Hello All, My primary focus is to ensure that our customers succeed in their goals. we firmly believe that in order to understand our customer's business we must partner with them. As partners, we are exposed to the same issues our customers are faced with. This partnership throttles us into a commanding position to...
  Hello All, My primary focus is to ensure that our customers succeed in their goals. we firmly believe that in order to understand our customer's business we must partner with them. As partners, we are exposed to the same issues our customers are faced with. This partnership throttles us into a commanding position to lay out a plan which addresses our customer's concerns and puts them on track for getting increased productivity while saving cost. Our expertise are WORDPRESS/Woocommerce. SHOPIFY Our Key Features--- *Rank among TOP 100 freelancers *Genuine Portfolio of Successfully Completed Projects on RECRUITER’s end *Well-qualified team of EXPERIENCED designers and developers *Positive revisions *Impeccable design options *30 days free assistance to clients *24x7 support, Instant response Click on “Hire Me” Button to assign us your project. Contact me for any inquires. :) Keep Smiling! ย่อ
 • ว่าจ้าง mws2018
 • ว่าจ้าง   bouzayeniabdelwa
ว่าจ้าง   bouzayeniabdelwa

  bouzayeniabdelwa bouzayeniabdelwa

  Tunisia $15 USD / ชม.
  Electro-Mechanical Engineer | Project Manager
  Tunisia
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome to my profile ! My name's Abdelwaheb , I am an Electro-Mechanical Engineer , I love all engineering tasks and I can offer freelance work focused on the development of new products. I have a good experience (4 years +) using Solidworks , Catia , Matlab , Abaqus Simulation and Autocad . Hoping to work for...
  Welcome to my profile ! My name's Abdelwaheb , I am an Electro-Mechanical Engineer , I love all engineering tasks and I can offer freelance work focused on the development of new products. I have a good experience (4 years +) using Solidworks , Catia , Matlab , Abaqus Simulation and Autocad . Hoping to work for great people and making them happy through my work is my priority . ╔═ ✦︎✦︎ I ENSURE FOR MY CLIENTS ✦︎ ✦︎ ║ ☑️ Flexibility on pricing . ║ ☑️ 24x7 Service . ║ ☑️ On-time delivery (as fast as possible) . ║ ☑️ Produce High-Quality Work that will make all my clients 100 % satisfied ! ╚══════✦︎✦︎✦︎✦︎ Best Regards . ย่อ
 • ว่าจ้าง bouzayeniabdelwa

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""