อิเล็กทรอนิกส์ Arduino Excel Experts สำหรับการจ้างงาน

 • อิเล็กทรอนิกส์
 • Arduino
 • Excel

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง Aravindh2394
  3.8
  10 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  *power 18dcb9ff92electronics3f824a968b *PCB Design *18dcb9ff92Arduino3f824a968b I can write articles and Technical Documents from scratch with 18dcb9ff92excellent3f824a968b quality in shortest time possible ... I am an 18dcb9ff92electronics3f824a968b design engineer by profession and I have 2 years of experience in designing and testing electronic circuits and PCB. *Microcontrollers *Analog 18dcb9ff92Electronics3f824a968b *Digital 18dcb9ff92electronics3f824a968b
  I am an electronics design engineer by profession and I have 2 years of experience in designing and testing electronic circuits and PCB. *Microcontrollers *Analog Electronics *Digital electronics *power electronics *PCB Design *Arduino I can write articles and Technical Documents from scratch with excellent quality in shortest time possible ย่อ
 • จ้าง msppatil401
  2.9
  6 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  , PIC,NXP ), USB, SPI, I2C, RS232/485, DDR/SRAM, 18dcb9ff92Arduino3f824a968b,GSM, GPS BT/BLE, WiFi. . Analog & Digital Design - ADC/DAC, OPAMP. .Power 18dcb9ff92Electronics3f824a968b (AC-DC, DC-DC, SMPS)Battery Management, Filters, •18dcb9ff92Excellent3f824a968b ... I am an 18dcb9ff92Electronics3f824a968b Design Engineer with high skill in PCB design, Circuit design, manufacturing.System, product prototyping and PCB layout development for systems. Embedded Systems - uC (Atmel
  I am an Electronics Design Engineer with high skill in PCB design, Circuit design, manufacturing.System, product prototyping and PCB layout development for systems. Embedded Systems - uC (Atmel, PIC,NXP ), USB, SPI, I2C, RS232/485, DDR/SRAM, Arduino,GSM, GPS BT/BLE, WiFi. . Analog & Digital Design - ADC/DAC, OPAMP. .Power Electronics (AC-DC, DC-DC, SMPS)Battery Management, Filters, •Excellent experience in placement and routing of Analog, Digital, RF and mixed signal design. •Experienced in design of high density multilayer PCBs (up to 20layers) with impedance Matching •Experienced in routing of DDR2, FPGA, DDR3, DDR4, QDR4, USB, Ethernet, Audio CODEC, and QSFP, PCIe, BPI Fash, HDMI interfaces. Tools : Orcad Capture Concept HDL Cadence Allegro Altium design EAGLE ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""