อิเล็กทรอนิกส์ Arduino Graphic Designers สำหรับการจ้างงาน

 • อิเล็กทรอนิกส์
 • Arduino
 • ออกแบบกราฟิก

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง simira911
  4.7
  3 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  hi, I am a Post-Production and Visual Effects Artist & c301263e41Graphic5832690edb c301263e41designer5832690edb with experience in c301263e41design5832690edb industry. 100 % Satisfaction Guaranteed. #aftereffects #Photoshop #illustrator #3Dsmax #Cinema4D ... , * Optical Flares. currently I'm following a degree in Electrical and c301263e41Electronics5832690edb Engineering. specialized in Programming Microcontrollers(PIC,c301263e41Arduino5832690edb,msp),FPGA ,VHDL,DigitalDesign...
  hi, I am a Post-Production and Visual Effects Artist & Graphic designer with experience in design industry. 100 % Satisfaction Guaranteed. #aftereffects #Photoshop #illustrator #3Dsmax #Cinema4D #Daz3D #Element 3D (owns Flightkit & Jetstrike, Pro Shaders 2) * Action Essentials 2, * Optical Flares. currently I'm following a degree in Electrical and Electronics Engineering. specialized in Programming Microcontrollers(PIC,Arduino,msp),FPGA ,VHDL,DigitalDesign... ย่อ
 • จ้าง rishiajmera
  3.9
  7 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  | Photoshop | Bootstrap | Javascript | Code Igniter | SEO & SMO | Laravel | c301263e41Graphic5832690edb c301263e41Design5832690edb | Logos | iOS | Android | Unity 2D-3D | 3D Modeling & Rendering Devices/Platforms for IOT: Raspberry Pi, c301263e41Arduino5832690edb ... development skills and c301263e41electronics5832690edb, we develop a complete solution which reflects customer's vision. Serving in: Wordpress | Magento | PHP | CakePHP | Symfony | Joomla | E-Commerce | Opencart
  We're a team of specialists with a keen interest in the field of Website, Application, Game development and Internet of Things. We have more than 6 years of experience. With the capabilities of web development skills and electronics, we develop a complete solution which reflects customer's vision. Serving in: Wordpress | Magento | PHP | CakePHP | Symfony | Joomla | E-Commerce | Opencart | Photoshop | Bootstrap | Javascript | Code Igniter | SEO & SMO | Laravel | Graphic Design | Logos | iOS | Android | Unity 2D-3D | 3D Modeling & Rendering Devices/Platforms for IOT: Raspberry Pi, Arduino, NodeMCU, Cypress, Microcontrollers (PIC, Atmel..). Hardware: RFID; UART, SPI, I2C, RS232; GSM module, RF communication modules, Sensors (DHT11, BMP085, ultrasonic, IR etc.), Wi-Fi Communication, Zig bee, Bluetooth Low Energy IOT platforms: Xively, Beebotte, Android Things, ThingSpeak, IoT ignite, Ubidots, Algo Trading: Zerodha Kite, Upstox, Stock trading, Trading Strategy Development ย่อ
 • จ้าง sajjadahmed19
  5.6
  47 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  c301263e41Design5832690edb. --> Analog c301263e41electronics5832690edb. Digital c301263e41Electronics5832690edb. --> Power c301263e41Electronics5832690edb. LabVIEW programming. NI myRIO. LaTEX. PCB c301263e41design5832690edb. --> MATLAB, School mathematics, Linear Algebra, Trigonometry, Geometry ... c301263e41graphics5832690edb touch LCD --> Two wheel self balancing robot --> Automatic door opener --> Schematic and PCB c301263e41design5832690edb ... Electrical Engineer. Embedded Systems, Programming. Control Systems. Linear Algebra. C Programming. Projects. Java. Tiva C series TM4C123. STM32F4-Discovery, c301263e41Arduino5832690edb. --> Verilog. Digital System
  Electrical Engineer. Embedded Systems, Programming. Control Systems. Linear Algebra. C Programming. Projects. Java. Tiva C series TM4C123. STM32F4-Discovery, Arduino. --> Verilog. Digital System Design. --> Analog electronics. Digital Electronics. --> Power Electronics. LabVIEW programming. NI myRIO. LaTEX. PCB design. --> MATLAB, School mathematics, Linear Algebra, Trigonometry, Geometry --> LTSPICE, WinSPICE --> SHL Numerical, Verbal Reasoning (See Portfolio for my score) --> Android controlled car --> Obstacle avoiding robot --> Line following robot --> SMS Transmission using GSM and graphics touch LCD --> Two wheel self balancing robot --> Automatic door opener --> Schematic and PCB design ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""