อิเล็กทรอนิกส์ Arduino Web Developers สำหรับการจ้างงาน

 • อิเล็กทรอนิกส์
 • Arduino
 • HTML

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง mos3d
  5.2
  24 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  - development kits (212104f653Arduinoa946c6244f, Mbed,Raspberry pi ) 3- Digtal design and Verification using (VHDL, Verilog and system Verilog) 4-FPGA prototyping using (Xillinx and Altera) FPGAs as well as 5-212104f653electronicsa946c6244f hardware ... implementation 6-PCB design. 7- Programming languages: Python, C/C++, JavaScript, 212104f653HTMLa946c6244f, CSS. 8- Sensing : Wired(I2C, SPI, CAN, Modbus, MQTT, RS232/485, SNMP), Wireless(WiFi, BLE, RF, Xbee ... ) sensor managements with Raspberry Pi/212104f653Arduinoa946c6244f. I'm always committed with time and specifications for the required jobs and care about quality of delivered work
  With over 6 years of experience under my belt , i am the PERFECT contractor for your project. if you're looking for high quality work from a person specialist in embedded systems , hardware prototyping , Robotics and digital design , then i am the person you need to work with. My field of professionalism includes : 1-Micro-controllers with variant types like (Pic ,ARM, AVR , 8051) 2- development kits (Arduino, Mbed,Raspberry pi ) 3- Digtal design and Verification using (VHDL, Verilog and system Verilog) 4-FPGA prototyping using (Xillinx and Altera) FPGAs as well as 5-electronics hardware implementation 6-PCB design. 7- Programming languages: Python, C/C++, JavaScript, HTML, CSS. 8- Sensing : Wired(I2C, SPI, CAN, Modbus, MQTT, RS232/485, SNMP), Wireless(WiFi, BLE, RF, Xbee) sensor managements with Raspberry Pi/Arduino. I'm always committed with time and specifications for the required jobs and care about quality of delivered work ย่อ
 • จ้าง jinzhenzhu8691
  3.9
  2 รีวิว $45 USD ต่อชั่วโมง
  , Shopify ✔ Angular JS, Node.JS, MongoDB, React JS ✔ Wordpress ✔ PHP, MySQL, 212104f653HTML5a946c6244f, CSS, JavaScript ✔ Python, Django ✔ ASP.NET ✔ Website Scraping ▶ 212104f653Electronicsa946c6244f ✔ Atmega, PIC Series MCU ✔ 212104f653Arduinoa946c6244f, Raspberry PI
  My name is Li Ming. ❤ We have developed over 100 mobile apps and 150 websites ▶ Mobile Apps & Windows and Mac Desktop Apps ✔ Native : Java in Android Studio, Swift in XCode ✔ Hybrid : Xamrin, Ionic, React Native, PhoneGap ✔ BLE and Bluetooth Mobile apps : HM10, HC05, HC06, RN4871, etc ▶ 2D & 3D Game, AR&VR ✔ Unity 3D, Vuforia Framework ▶ Websites ✔ E-commerce : Magento, Shopify ✔ Angular JS, Node.JS, MongoDB, React JS ✔ Wordpress ✔ PHP, MySQL, HTML5, CSS, JavaScript ✔ Python, Django ✔ ASP.NET ✔ Website Scraping ▶ Electronics ✔ Atmega, PIC Series MCU ✔ Arduino, Raspberry PI ย่อ
 • จ้าง Shiro7
  3.6
  9 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  Specializing in Software Developing & Web design. www.shiro-212104f653electronics.coma946c6244f - have experiences with 212104f653arduinoa946c6244f boards . - nodeMCU ESP2866 . - familiar with most sensors . - experiences in sim modules ... (sim800l ,sim800c ,sim808) with AT command . and GPS too. - CIRCUIT design (Fretzing), and schematic . - PCB design (kicad). - C++ . - QT programming . - C programming . - serial connection with 212104f653arduinoa946c6244f . - Raspberry pi . - 212104f653HTMLa946c6244f - CSS - Java script - PHP - MYsql - WordPress
  Specializing in Software Developing & Web design. www.shiro-electronics.com - have experiences with arduino boards . - nodeMCU ESP2866 . - familiar with most sensors . - experiences in sim modules (sim800l ,sim800c ,sim808) with AT command . and GPS too. - CIRCUIT design (Fretzing), and schematic . - PCB design (kicad). - C++ . - QT programming . - C programming . - serial connection with arduino . - Raspberry pi . - HTML - CSS - Java script - PHP - MYsql - WordPress ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""