อิเล็กทรอนิกส์ Arduino Web Developers สำหรับการจ้างงาน

 • อิเล็กทรอนิกส์
 • Arduino
 • HTML

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง levstremetskyi80
  6.3
  31 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ I am a senior embedded system engineer and I have a good experience in pcb design and firmware programming. I have been working in this field for 8+ years. ✔️ My top skill is here : ✔ PCB design ✔ Product 3d design ✔ Manufacturing ✔ Firmware programming ✔ Android and iOS App development ✔ ...
  ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ I am a senior embedded system engineer and I have a good experience in pcb design and firmware programming. I have been working in this field for 8+ years. ✔️ My top skill is here : ✔ PCB design ✔ Product 3d design ✔ Manufacturing ✔ Firmware programming ✔ Android and iOS App development ✔ MATLAB/LabView ✔️ My experienced field: ✦ Altium Designer, Cadsoft Eagle, Cadence Allegro, OrCAD, Arduino, Keil vision, MATLAB, Quartus II, Xilinx ISE/Vivado, CCS ✦ ARM cortex M, A, H serious (stm32f, allwinner, freescale imx, qualcomm snapdragon, ...) ✦ Texas Instrument DPS (tms320c2000, c5000, c6000, msp430, cc1310, etc) ✦ Atmega and dsPIC, etc ✦ FPGA (altera, xilinx, lattice, actel) ✦ IoT (Bluetooth Low Engergy (BLE), WiFi, LoRa, RFID, Wireless, GSM, GPS, ... ... ) ✔️ Interesting area : Military/Industrial/Medical wearable device development I believe to assist you in pcb design, firmware programming, product 3d design and manufacturing. Thanks ย่อ
 • จ้าง ched41
  6.2
  34 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  I am an Experienced embedded developer with more than 5 years experience in microcontroller firmware development and electronic hardware prototyping. I specialize in firmware development for IoT and Automation applications. personal site: https://daviduche.com Core Skills: C / C++ , ...
  I am an Experienced embedded developer with more than 5 years experience in microcontroller firmware development and electronic hardware prototyping. I specialize in firmware development for IoT and Automation applications. personal site: https://daviduche.com Core Skills: C / C++ , Python, ARM CORTEX M-family Programming (C / C++ ), Arduino and Arduino compatible systems firmware development, x86 Assembly, MIPS Assembly Platforms: STM32, NXP Series, Arduino, Atmega, Raspberry PI, ESP8266, IDEs: IAR Systems, mBED, KEIL, Arduino IDE Internet Protocols: TCP/IP, MQTT, HTTP, UDP Front-end Frameworks: NodeJS (node-red), Ionic Framework ย่อ
 • จ้าง JinDongZhe
  5.4
  32 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  OUR SLOGAN - We love this word "There is nothing we can not implement", so that we are developers Thank you for considering my profile. We have have been developing iOS & Android apps and websites over 6 years. ★ Mobile app and web development - Native Android (Java) and iPhone App(swift, objective-c) -...
  OUR SLOGAN - We love this word "There is nothing we can not implement", so that we are developers Thank you for considering my profile. We have have been developing iOS & Android apps and websites over 6 years. ★ Mobile app and web development - Native Android (Java) and iPhone App(swift, objective-c) - Hybrid mobile app(Ionic Framework, React Native) - Web Development(Wordpress, CodeIgniter, Drupal, Magento etc) ★ Database - Oracle, MySQL, MongoDB and many more ★ Our benefits - We will change our work time to your time zone - Deliver Daily or Weekly result. - Deliver with well written source code, publish app on app store by customer name after development. - Responsible communication for each day(24/7 online). - 6 months Free bug fixing and maintenance ★ Software Reverse Engineering / Cracking / Debugging - Unpacking of Themida/WinLicense/vmprotect/UPX and other packing modules - Online Game cheat / Anti-cheat Development ย่อ
 • จ้าง ExpertEngineer7
  5.7
  18 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  *SENIOR ELECTRICAL ENGINEER* I am Electrical Engineer with 5 years of experience in innovative product development projects. I have worked in MATLAB, IoT domain and mobile app development in various projects. Vast experience on Arduino/Raspberry Pi development boards based projects. Provide services in student...
  *SENIOR ELECTRICAL ENGINEER* I am Electrical Engineer with 5 years of experience in innovative product development projects. I have worked in MATLAB, IoT domain and mobile app development in various projects. Vast experience on Arduino/Raspberry Pi development boards based projects. Provide services in student projects/assignments related to electrical, electronics and communication engineering. My skillset includes: @ Embedded & IOT Devices (Wearable, Control Devices) @ Arduino, ARM, Raspberry Pi, Texas Instruments, STM32F @ Wireless Technologies (BLE, WiFi, RF, GSM, GPS, ESP32/ESP8266, nRF51, nRF52) @ Sensor interfacing with MCUs @ Cloud Solutions for Electronics Devices @ Robotics & Automation (PLC, SCADA, Dobots) @ PCB Designing, Prototyping and Manufacturing (EagleCAD, KiCAD, Altium) @ MATLAB / Simulink @ 3D Modeling (SolidWorks, AutoCAD, 3D Casing) ย่อ
 • จ้าง mos3d
  5.2
  25 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  With over 6 years of experience under my belt , i am the PERFECT contractor for your project. if you're looking for high quality work from a person specialist in embedded systems , hardware prototyping , Robotics and digital design , then i am the person you need to work with. My field of professionalism includes...
  With over 6 years of experience under my belt , i am the PERFECT contractor for your project. if you're looking for high quality work from a person specialist in embedded systems , hardware prototyping , Robotics and digital design , then i am the person you need to work with. My field of professionalism includes : 1-Micro-controllers with variant types like (Pic ,ARM, AVR , 8051) 2- development kits (Arduino, Mbed,Raspberry pi ) 3- Digtal design and Verification using (VHDL, Verilog and system Verilog) 4-FPGA prototyping using (Xillinx and Altera) FPGAs as well as 5-electronics hardware implementation 6-PCB design. 7- Programming languages: Python, C/C++, JavaScript, HTML, CSS. 8- Sensing : Wired(I2C, SPI, CAN, Modbus, MQTT, RS232/485, SNMP), Wireless(WiFi, BLE, RF, Xbee) sensor managements with Raspberry Pi/Arduino. I'm always committed with time and specifications for the required jobs and care about quality of delivered work ย่อ
 • จ้าง mechatronicsengr
  6.3
  54 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  I am Embedded System Design and Development Engineer. I have expertise in Microcontroller Programming and development on AVR (ATmega and ATtiny), Arduino and ARM (Cortex M0 and Cortex M4) in C/C++/Assembly Language. I have done - Control of DC motor, Display on LCD and input from Hexpad - RFID Based Factory...
  I am Embedded System Design and Development Engineer. I have expertise in Microcontroller Programming and development on AVR (ATmega and ATtiny), Arduino and ARM (Cortex M0 and Cortex M4) in C/C++/Assembly Language. I have done - Control of DC motor, Display on LCD and input from Hexpad - RFID Based Factory Automation and Remote Inventory Management. - RFID Based Loyal Card for Loyal Customers. - Bluetooth Communication between MCU and RFID Host. - Vehicle Tracking using GPS and Accelerometer. and a lot more. I have expertise over all communication protocols of Microcontroller: - SPI (Master/Slave) - UART - USART - I2C (Master/Slave). - Ethernet - Wifi - Bluetooth etc.. I am expert in interfacing sensor modules with microcontroller. I believe in providing superb quality provided that the deadlines are met. Moreover, during the course of my project I would keep you updated regarding the status. Service Description: * Wireless Interfaces (ISM Band FSK, OOK, XBee, ZigBee, TI 2.4GHz, Bluetooth, WiFi, etc) * LED lighting control * DC Motor Control and Actuator Control Solutions * Touch Sense * RF Energy Detection Systems * Home Automation systems * Weather Stations (Temperature, Pressure, Humidity, Wind Speed, Positioning, and Ambient Light sensing) * GPS Tracking Systems * USB Based Embedded Products * Power Over Ethernet (POE) Solution * On Board / off board DC/DC Low quiescent current, Linear and Switch Mode Power Supply solutions for embedded applications ----------------------------------------------------- * PCB Design (Printed Circuit Board) * Schematics and Bill of Material * Block Diagram and Design Documentation * Suggesting you PCB and PCBA vendors or managing the PCB and PCBA process. * Part Selection, Parts Sourcing * Manufacturing File generation * High Speed, High Density Multi-Layer PCB Layout * Embedded Software / Firmware design development * 3D Step Models of the PCB for Integration with MCAD tools. * Board Bring-up: Test codes in C/C++. * DSP Design (Digital Signal Processing) * Power / Signal Integrity Analysis * System / Hardware Design -------------------------------- * Circuit Simulation Training using Altium, MultiSim and Proteus * Embedded Firmware Design Training (C/C++, Assembly) * Schematics and PCB Design training ย่อ
 • จ้าง Xiong402Jin
  4.1
  8 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  You're Welcome! Top talent with development experience For 10+ years , Will Give You SUCCESS Surely. Core Skills: 1. Web Development - Front-end React.js(Redux/Flux), Angular 2/4/6, AngularJS, - Back-end Node.js, Python/Django, PHP/Laravel/CodeIgniter - Cloud Service AWS, Digital...
  You're Welcome! Top talent with development experience For 10+ years , Will Give You SUCCESS Surely. Core Skills: 1. Web Development - Front-end React.js(Redux/Flux), Angular 2/4/6, AngularJS, - Back-end Node.js, Python/Django, PHP/Laravel/CodeIgniter - Cloud Service AWS, Digital Ocean, Heroku, Google cloud, Azure 2. IoT Development/Computer Vision/Image Processing/Machine Learning - RPi/Arduino development - Image classification, recognition, detection - Mastered Tensorflow, Keras, Pandas as python experts 3. Mobile Development and Unity3D - Native Swift, Objective C, Java, Kotlin, 2D/3D Game, C# - Hybrid Ionic, React JS/Native(redux, flux, mobx), Cordova/PhoneGap, HTML5 Customers receive from us : High-quality delivery, Prompt response Anytime, Well-documented guide I love your credits. Thanks. ย่อ
 • จ้าง xiaoguang2018
  5.0
  23 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  //============== * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ==============// I have 10 years of experience for PCB design and microcontroller programming . I also have experience used PLC for industrial process control. /* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *...
  //============== * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ==============// I have 10 years of experience for PCB design and microcontroller programming . I also have experience used PLC for industrial process control. /* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */ 1) Microcontroller programming and simulation with proteus for STC(8051), PIC, AVR.. etc) 2) PLC control and programming for ADAM, Simens, LG, delta, mitsubish...etc 3) PCB design with Altium Designer, Kicad, Eagle, Fritzing, DesignSpark, EasyEDA... 4) Wireless control (Bluetooth, wifi, zigbee, RFID ..etc) 5) Embedded board control( s3c2440, 6410, AT91series, STM32) 6) Circuit analysis and design etc. 7) Matlab signal process... 8) AutoCAD design /* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */ ย่อ
 • จ้าง ciroland
  4.8
  1 บทวิจารณ์ $15 USD ต่อชั่วโมง
  I started my activity as a programmer long ago, it was 1980. I even got a computer science degree at Pisa University ( Italy ) in 1981. Since then I have made a lot of different applications as well as system level programming. In the last 15 years or so, I only did some marginal activity at commercial level...
  I started my activity as a programmer long ago, it was 1980. I even got a computer science degree at Pisa University ( Italy ) in 1981. Since then I have made a lot of different applications as well as system level programming. In the last 15 years or so, I only did some marginal activity at commercial level (maintenance of my own or other's code, small applications, courses ... ). I have always been very well with computers, but I find difficulties in matching the "working ways" with my own "way of life". Now with this astounding developments of the internet, I want to try to work "remotely". Perhaps keeping physically separate the "reasonable needs" of the working organizations from the "differently reasonable" individual aspirations, may solve the problem. ย่อ
 • จ้าง jartur
  5.8
  86 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  I'm an Electronic Engineer with more than 10 years experience in embedded system and electronic design, PCB layout design, routing, assembly, and control system fields. I'm designed a lot of prototypes with Microchip and Atmel microcontrollers and also with a Digital, Analog or Power Electronics Circuits and developed...
  I'm an Electronic Engineer with more than 10 years experience in embedded system and electronic design, PCB layout design, routing, assembly, and control system fields. I'm designed a lot of prototypes with Microchip and Atmel microcontrollers and also with a Digital, Analog or Power Electronics Circuits and developed many projects for Arduino in any kind of area like escape rooms or escape chambers, IOT, robotics and more I've worked with hardware, software, and firmware from multiple platforms: Skills --Microcontrollers -PIC (12F, 16F, 18F, 24F), ATtiny, ATmega328, Microchip, Atmel, ST --MCU FIRMWARE -Mplab XC8, CCS, LUA --HARDWARE CAD -Eagle, Altium, KiCad, AutoCAD --APP SOFTWARE -LabVIEW, Matlab, Visual Studio, Python, Java, C#, C++, Https and Embedded Web servers, PHP, MySQL, Linux --HW PLATFORM -Xbee, Raspberry PI, NodeMCU, ESP8266, BeagleBone ,ESP32 Wroom, Nextion, LCD, Arduino, Particle, Pycom --COMMUNICATIONS -I2C, SPI, CAM, UART, RS232, RS485, LIN, USB, BLE, MQTT, RFID ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""