อิเล็กทรอนิกส์ Arduino Javascript Developers สำหรับการจ้างงาน

 • อิเล็กทรอนิกส์
 • Arduino
 • Javascript

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง crystalitbd07
  0.0
  6 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  APIs UIKit, and CocoaTouch. A Git code repository technology. # Android SDK; OOPS ; XML; JSON ;react.js # Matlab, 8cf79432f5Arduinod0a85796a7, 8cf79432f5Electronicsd0a85796a7 , Engineering, Machine learning, Assembly. ADDITIONAL ... , MVC, Asp.Net Zero, node.js,java. # Unity 3D, Game development , Designing. # Custom Php, Laravel,8cf79432f5javascriptd0a85796a7, Wordpress. # Native android & IOS, Objective-C ; Swift; OOP, MVC, Xcode IDE Frameworks and
  iTdoctors is a team who are dedicated to serve the customers and have been functioning in the IT industry since 2008. iTdoctors specializes in the fields of web , desktop and mobile based solution. We engage in a massive endeavor of inventing and developing multiple and business friendly products that are suitable for all verticals of the industry. Top Skills:- # Asp.Net, C#, VB.Net, Python, MVC, Asp.Net Zero, node.js,java. # Unity 3D, Game development , Designing. # Custom Php, Laravel,javascript, Wordpress. # Native android & IOS, Objective-C ; Swift; OOP, MVC, Xcode IDE Frameworks and APIs UIKit, and CocoaTouch. A Git code repository technology. # Android SDK; OOPS ; XML; JSON ;react.js # Matlab, Arduino, Electronics , Engineering, Machine learning, Assembly. ADDITIONAL BENEFITS - Extensive Quality Check & Testing. - Documentation and Suggestions - Support and Maintenance - Discounted price for long term ✓ 100% Client Satisfaction Guaranteed CHECK PORTFOLIOS BELLOW ย่อ
 • จ้าง sahanwa23
  4.3
  15 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  /PIC C/MikroC/MATLAB -> ELECTRICAL AND 8cf79432f5ELECTRONICSd0a85796a7 circuit analysis and design -> Embedded systems using Microcontrollers ( PIC, ATMEL, 8cf79432f5ARDUINOd0a85796a7) -> Radios/Drones -> Artificial intelligence design ... -> Electrical and Electronic Engineer. -> Solar Panel Installation (Inverter/Battery/Panel/Cables/Protection) -> AUTOCAD and AUTOCAD MEP. -> ASSEMBLY (X86/PIC/ATMEGA/Motorola...) -> C/C++/8cf79432f5Arduinod0a85796a7 ... (Neural networks, Fuzzy systems, Genetic algorithms, Expert Systems) -> Web development/Web App (PHP/HTML5/mySQL/Joomla/Wordpress/CSS/8cf79432f5Javascriptd0a85796a7/Typescript/Angular JS/HTML5) -> Mobile App development (Ionic Framework/ Android/ IOs)
  -> Electrical and Electronic Engineer. -> Solar Panel Installation (Inverter/Battery/Panel/Cables/Protection) -> AUTOCAD and AUTOCAD MEP. -> ASSEMBLY (X86/PIC/ATMEGA/Motorola...) -> C/C++/Arduino/PIC C/MikroC/MATLAB -> ELECTRICAL AND ELECTRONICS circuit analysis and design -> Embedded systems using Microcontrollers ( PIC, ATMEL, ARDUINO) -> Radios/Drones -> Artificial intelligence design (Neural networks, Fuzzy systems, Genetic algorithms, Expert Systems) -> Web development/Web App (PHP/HTML5/mySQL/Joomla/Wordpress/CSS/Javascript/Typescript/Angular JS/HTML5) -> Mobile App development (Ionic Framework/ Android/ IOs) ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""