อิเล็กทรอนิกส์ Arduino Linux Developers สำหรับการจ้างงาน

 • อิเล็กทรอนิกส์
 • Arduino
 • Linux

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง jartur
  5.8
  82 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  prototypes with Microchip and Atmel microcontrollers and also with a Digital, Analog or Power d4b3fa8dbdElectronics4d82fddb12 Circuits and developed many projects for d4b3fa8dbdArduino4d82fddb12 in any kind of area like escape rooms or escape ... servers, PHP, MySQL, d4b3fa8dbdLinux4d82fddb12 --HW PLATFORM: -Xbee, Raspberry PI, NodeMCU, ESP8266, BeagleBone ,ESP32 Wroom, Nextion LCD, d4b3fa8dbdArduino4d82fddb12, Particle, Pycom --COMMUNICATIONS: -I2C, SPI, CAM, UART, RS232, RS485, LIN, USB, BLE, MQTT
  I'm an Electronic Engineer with more than 10 years experience in embedded system and electronic design, PCB layout design, routing, assembly, and control system fields. I'm designed a lot of prototypes with Microchip and Atmel microcontrollers and also with a Digital, Analog or Power Electronics Circuits and developed many projects for Arduino in any kind of area like escape rooms or escape chambers, IOT, robotics and more I've worked with hardware, software, and firmware from multiple platforms: Skills: --Microcontrollers: -PIC ( 12F, 16F, 18F ), ATtiny, ATmega328P, Microchip, Atmel, ST --MCU FIRMWARE: -Mplab XC8, CCS, LUA --HARDWARE CAD: -Eagle, Altium, KiCad, AutoCAD --APP SOFTWARE: -LabVIEW, Matlab, Visual Studio, Python, Java, C#, C++, Https and Embedded Web servers, PHP, MySQL, Linux --HW PLATFORM: -Xbee, Raspberry PI, NodeMCU, ESP8266, BeagleBone ,ESP32 Wroom, Nextion LCD, Arduino, Particle, Pycom --COMMUNICATIONS: -I2C, SPI, CAM, UART, RS232, RS485, LIN, USB, BLE, MQTT ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""