อิเล็กทรอนิกส์ Arduino Linux Developers สำหรับการจ้างงาน

 • อิเล็กทรอนิกส์
 • Arduino
 • Linux

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง karunakartiwari
  6.6
  134 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome to My profile I am committed to provide “Highest Quality” cost effective services to my clients with 100% satisfaction My area of expertise ✅ Support: Server (Linux, Windows) Support, Cloud ( AWS,Azure,Google Cloud ,DigitalOcean etc) infrastructure implementation, Hosting Support, Mail server ...
  Welcome to My profile I am committed to provide “Highest Quality” cost effective services to my clients with 100% satisfaction My area of expertise ✅ Support: Server (Linux, Windows) Support, Cloud ( AWS,Azure,Google Cloud ,DigitalOcean etc) infrastructure implementation, Hosting Support, Mail server setup(Zimbra,MS Exchange,postfix) ✅ Web: ASP.net,MVC Node, React, PHP, Laravel, Python, Ruby on Rails, JavaScript, jQuery, CSS , AJAX ✅ iOS (iPhone, iPad), Objective-C, Swift, XCode ✅ Hybrid, React Native, Ionic, Angular ✅ Android, Java, Android Studio, Eclipse So, do Inquiry, comment or give suggestions, as your feedback is valuable for me, and your input will help help me to Server you Better! ย่อ
 • จ้าง Netfreehost
  6.6
  468 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  I have 16 years of experience in web hosting, managing RHEL, CentOS, CloudLinux, Ubuntu, Debian, FreeBSD and Windows dedicated servers. I can install almost all PHP Scripts. * Azure/Amazon AWS/Google Cloud * Nginx/Apache/Lighttpd/LiteSpeed * VPS - OpenVZ/KVM/Xen/Hyper-V/SolusVM/ProxMox * Docker/RancherOS *...
  I have 16 years of experience in web hosting, managing RHEL, CentOS, CloudLinux, Ubuntu, Debian, FreeBSD and Windows dedicated servers. I can install almost all PHP Scripts. * Azure/Amazon AWS/Google Cloud * Nginx/Apache/Lighttpd/LiteSpeed * VPS - OpenVZ/KVM/Xen/Hyper-V/SolusVM/ProxMox * Docker/RancherOS * Linux/Cpanel Server Setup * Server Security - csf/maldet * PHP - Script Installation/Custom coding/Laravel * Ffmpeg/Youtube Clone installation * WHMCS Installation * Windows server setup ย่อ
 • จ้าง octopus823
  6.1
  47 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  "There are many elephants in the field, but only one leads " I am a director of team and my team has received good reviews from our clients & world's famous app challenges. Our clients have said "it is alarming"," Now is the time to invest". I am proud of our top ranking team. We work FULL time on freelancer...
  "There are many elephants in the field, but only one leads " I am a director of team and my team has received good reviews from our clients & world's famous app challenges. Our clients have said "it is alarming"," Now is the time to invest". I am proud of our top ranking team. We work FULL time on freelancer and will always provide the best products to my clients. Our mission is to provide tomorrows solutions today, and to maximize customer satisfaction through innovative designs and applications with the best quality. We can provide you the following: - Android and iPhone Apps Developing - Website Developing and Hosting - Linux, MAC OS X, Windows based System Programs Developing - Application Software(c,c++,Qt) Developing for all purposes ย่อ
 • จ้าง devops724
  4.6
  19 รีวิว $44 USD ต่อชั่วโมง
  PREFERRED DEVELOPER IN FREELANCER.COM Fast and efficient python and web development programmer. working hard at good price. I did lots of small and large project in, Django, Scrapy, Android, Node.js, Phaser.js HTML5 game library, Backbone.js, Underscore.js , Bootstrap. Translate Multiple books in Persian language. I...
  PREFERRED DEVELOPER IN FREELANCER.COM Fast and efficient python and web development programmer. working hard at good price. I did lots of small and large project in, Django, Scrapy, Android, Node.js, Phaser.js HTML5 game library, Backbone.js, Underscore.js , Bootstrap. Translate Multiple books in Persian language. I developed RTL and Localized app in RTL Language like Arabic and Persian. Programming website crawlers, setup WSGI with Nginx and Apache. Key facts: • Over 70 successfully completed projects, • Translate Multiple book in AI, CV and Image Processing. • Successful apps on the marketplaces, (Local West Asia Android market place) • Software Development – over 10 years, • Mobile Software Development (including Android and HTML5 APP) – over 5 years, • Web Development (including Python, Ruby, NodeJS and Java) - over 10 years. ย่อ
 • จ้าง amiteshojha
  6.5
  208 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  I have Linux, UNIX, Vmware, Openstack, AWS, AZURE, Google, Oracle Cloud and Windows Services expertise. Expertise on setup/configuration of Amazon web services, Oracle Cloud, Azure, Google or almost all clouds. I have WHM Cpanel, Plesk,Postfix, Exim, Zimbra Mail Server, Windows Exchange, IIS Administration...
  I have Linux, UNIX, Vmware, Openstack, AWS, AZURE, Google, Oracle Cloud and Windows Services expertise. Expertise on setup/configuration of Amazon web services, Oracle Cloud, Azure, Google or almost all clouds. I have WHM Cpanel, Plesk,Postfix, Exim, Zimbra Mail Server, Windows Exchange, IIS Administration Expertise Expert in doing all types of Website and Mail account migration. I can install, manage and configure Zimbra, Cpanel, Cacti, Nagios, Zenoss, Nominatim Servers & PHPlist, Migration over Zimbra exim Cpanel, Zpanel, Parallels, Mysql Database migration on any hosting panel,etc. Atlassian products like JIRA, JIRA Agile, JIRA Capture, Crowd, Stash, Confluence, Fisheye Bamboo, etc. I have done RHCE/RHCSA/RHCSS RHCVA Openstack & Mirantis Certifications. Active Directory Microsoft Exchange Administration I have a great academic background in Linux and Cloud as well as my experience compliments my studies. In addition to this, I look forward to working on your projects. ย่อ
 • จ้าง RaalFy
  6.2
  83 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, I'm Ralph, an all-around Linux systems administrator with over 10 years of experience in Linux systems. I've worked on several Unix infrastructures and application systems including web-servers (Apache, Nginx), TCP/IP networking and other core technologies (DNS, SFTP, SSH, etc) - Amazon Web Services, Google...
  Hi, I'm Ralph, an all-around Linux systems administrator with over 10 years of experience in Linux systems. I've worked on several Unix infrastructures and application systems including web-servers (Apache, Nginx), TCP/IP networking and other core technologies (DNS, SFTP, SSH, etc) - Amazon Web Services, Google Cloud, Digital Ocean, Vultr, Linode - Pro-active monitoring of system end-points. - Server Administration (CentOS, Debian, Ubuntu) - Accountable outbound e-mail delivery (DKIM, SPF, DMARC). - Virtual Machines (OS deployment, ERP installation, configuration, security.) - Security (Firewalls, Security policies, Blocking attacks - Management, Architecture, Backup and Monitoring - Network Systems Analysis and Capacity Planning - Performance improvement (ability to diagnose a problem in configuration) - Fedena School Management System (Pro Installations, Integrations, Upgrades) - High Availability and scalability experience - General consultations ย่อ
 • จ้าง MRB0701
  4.2
  3 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Dear Clients. I am a lead developer of our team. I have rich experiences in developing websites and mobile/web application. I always aim for the elegant, robust and scalable development style. I can work full-time and looking for a long-term relationship. Skills: ✅Responsive UI/UX Design (Website/iOS/Android) ✅Web...
  Dear Clients. I am a lead developer of our team. I have rich experiences in developing websites and mobile/web application. I always aim for the elegant, robust and scalable development style. I can work full-time and looking for a long-term relationship. Skills: ✅Responsive UI/UX Design (Website/iOS/Android) ✅Web Front-End (Bootstrap/AngularJS/Angular2/4/5/ReactJS/VueJS/BackboneJS/KnockoutJS) ✅Web Back End(Laravel/CodeIgniter/NodeJS/Ruby on Rails/Wordpress) ✅Artificial Neural Network ✅Machine Learning/Deep Learning ✅Mobile Native Application(Swift4/Java) ✅Mobile Hybrid Application(Phonegap/Xamarin) ✅Game Development(Cocos2d/Unity2d/Unity3d) ✅SEO Friendly and Website Optimization Please tell me your issue and I will solve it for your business! Feel free to contact me and have a nice day! ;) Thank you ย่อ
 • จ้าง servermaster
  4.6
  8 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  As IT expert i have done many projects. I am very strong at setting up whole systems ( OSI layer ). I follow KISS methods. With me is easy to setup system from ground up. I am not picky about what systems to use but i do have experience what to use. For example - to you really need apache or lets go extra pro and do...
  As IT expert i have done many projects. I am very strong at setting up whole systems ( OSI layer ). I follow KISS methods. With me is easy to setup system from ground up. I am not picky about what systems to use but i do have experience what to use. For example - to you really need apache or lets go extra pro and do project with lighttpd, nginx or hiawatha web server? Same with operating system. Sometimes is better linux. Sometimes better MS. And there are projects where BSD systems are much better. All depends on need. I can setup these systems easily. Let's work! ย่อ
 • จ้าง sudhanlogics
  7.0
  262 รีวิว $55 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, Trust you are doing good!! I am Sudhan. Professional system admin and server engineer with 10 Years of experience. Worked on Enterprise level infrastructure on Microsoft, Linux, Routers, Firewalls, Devops, Security. My knowledge is not limited to one domain but spreads over multi domain. ❄ Core Values: Keep...
  Hello, Trust you are doing good!! I am Sudhan. Professional system admin and server engineer with 10 Years of experience. Worked on Enterprise level infrastructure on Microsoft, Linux, Routers, Firewalls, Devops, Security. My knowledge is not limited to one domain but spreads over multi domain. ❄ Core Values: Keep Learning Love Challenges Build Trust Finally Thrive ❄ Skills Servers : Linux, Windows Cloud : AWS, Azure, GCP, Oracle Cloud Server : Deployment, Migration, Recovery, Security Network : Router, Firewall, Switches Security: Server Hardening, Threat Removal, Malware Removal Panel: CPanel, Plesk. CWP. DevOps: Docker, Kubernetes, CodeDeploy, Ansible Applications: PHP, Tomcat, Node, Django WebServer: Apache, Nginx, IIS ❄ Certifications: MCSA Exchange MCSA RHCE CCNA AWS Architect Azure Architect We want to extend our support to help you in building and managing your infrastructure. We focus on providing the best services to our clients. Best Regards Sudhan Director ย่อ
 • จ้าง MagentoQueen
  3.9
  10 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  I'm a Senior Web Developer with over 8+ years of strong experience in Magento, Magento 2.x and also versed in WordPress, Shopify, HTML and CSS ✦ Magento Skills and Experience areas ✦ • Magento development from scratch • Custom Magento themes • Theme modification • Version upgrade • Magento...
  I'm a Senior Web Developer with over 8+ years of strong experience in Magento, Magento 2.x and also versed in WordPress, Shopify, HTML and CSS ✦ Magento Skills and Experience areas ✦ • Magento development from scratch • Custom Magento themes • Theme modification • Version upgrade • Magento optimization • Magento bug fix and troubleshoot • Email marketing integration • Magento one step checkout • Payment gateway Prominent reason for choosing me: => Well I offer one of the best support on this portal. => Fluent communication for an effective conversation within minimal time. => On time delivery with the quality promised. => Timely response to all your queries. => Crystal clear declarations and queries before acceptance of the project. => Customer satisfaction is the first and the foremost consideration for me. => So, what are you waiting for, just click that hire button, stretch your legs and leave the tasks for me!!!! Regards, Dipti ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""