อิเล็กทรอนิกส์ Arduino Research Writers สำหรับการจ้างงาน

 • อิเล็กทรอนิกส์
 • Arduino
 • การเขียนงานวิจัย

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง HaiderJutt007
  3.8
  14 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  (Including Image Processing) - Android Apps Development - Web Content 21d69bd22aWriting27d5e2c7d6 - Academic / Thesis 21d69bd22aWriting27d5e2c7d6 - 21d69bd22aResearch27d5e2c7d6 / Report 21d69bd22aWriting27d5e2c7d6 Multiple amendments are applied during the ... applications related to social media, 21d69bd22aelectronics27d5e2c7d6 etc. I have been developing apps and uploading them to playstore for my clients for a while now. My area of expertise are as follows: - 21d69bd22aElectronics27d5e2c7d6 ... Circuit Analysis - Electronic Theoretical Problems - Micro-controller coding (Including 21d69bd22aArduino27d5e2c7d6) - Sensors Calibration - PCB Design and Layout - Matlab
  I am Haider Majeed, an Engineer by profession and have proved my-self by handling complex electronic problems and projects. I also have worked as an Android App Developer and can develop applications related to social media, electronics etc. I have been developing apps and uploading them to playstore for my clients for a while now. My area of expertise are as follows: - Electronics Circuit Analysis - Electronic Theoretical Problems - Micro-controller coding (Including Arduino) - Sensors Calibration - PCB Design and Layout - Matlab (Including Image Processing) - Android Apps Development - Web Content Writing - Academic / Thesis Writing - Research / Report Writing Multiple amendments are applied during the completion process of a project until the client approves and every project is delivered on the payback guarantee because my client’s satisfaction comes first to me. ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""