อิเล็กทรอนิกส์ Arduino Software Architecture Developers สำหรับการจ้างงาน

 • อิเล็กทรอนิกส์
 • Arduino
 • สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง jasperza
  2.8
  1 บทวิจารณ์ $40 USD ต่อชั่วโมง
  business A broad vision of varied industries from automotive manufacturing, corporate banking and logistics . 4d9ad0db4cSoftware13e3ed69e6 and hardware solutions to improve business efficiency. Embedded and 4d9ad0db4carduino13e3ed69e6 ... Desktop, server, enterprise, mobile, embedded and web based 4d9ad0db4csoftware13e3ed69e6 development. Development of customised 4d9ad0db4csoftware13e3ed69e6 for business, enhancing and leveraging off existing enterprise 4d9ad0db4csoftware13e3ed69e6 like SAP ... , Syspro, and Pastel by using their API's and relational databases. Drawing from 20 years of skills covering a wide range of technology, with a deep knowledge of programming, 4d9ad0db4celectronics13e3ed69e6, and
  Desktop, server, enterprise, mobile, embedded and web based software development. Development of customised software for business, enhancing and leveraging off existing enterprise software like SAP, Syspro, and Pastel by using their API's and relational databases. Drawing from 20 years of skills covering a wide range of technology, with a deep knowledge of programming, electronics, and business A broad vision of varied industries from automotive manufacturing, corporate banking and logistics . Software and hardware solutions to improve business efficiency. Embedded and arduino development, warehouse management, , barcode software development,database development,software design,financial reporting, data migration,logistics systems,process engineering,project management,relational databases,report writing, architecture, industrial integration, RFID on-reader, ruby, thingmagic , ATID , Datalogic, windows mobile, middleware,digital i.o., vb, crystal reports, ABAP, SQL.net ย่อ
 • จ้าง mackthehobbit
  2.9
  7 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  I'm an individual with experience in 4d9ad0db4csoftware13e3ed69e6 development, web and mobile app development and game development. I am also an expert in embedded systems and 4d9ad0db4celectronics13e3ed69e6, including 4d9ad0db4csoftware13e3ed69e6 for ... embedded systems such as 4d9ad0db4cArduino13e3ed69e6 and Atmel AVRs. I'm very comfortable working with C, C++, Java, Python, PHP and Javascript, as well as Assembly for several 4d9ad0db4carchitectures13e3ed69e6 and a few other languages. I've worked with modern and retro platforms. Feel free to contact me if you have any proposals or inquiries.
  I'm an individual with experience in software development, web and mobile app development and game development. I am also an expert in embedded systems and electronics, including software for embedded systems such as Arduino and Atmel AVRs. I'm very comfortable working with C, C++, Java, Python, PHP and Javascript, as well as Assembly for several architectures and a few other languages. I've worked with modern and retro platforms. Feel free to contact me if you have any proposals or inquiries. ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""