อิเล็กทรอนิกส์ Arduino Technical Writers สำหรับการจ้างงาน

 • อิเล็กทรอนิกส์
 • Arduino
 • การเขียนทางเทคนิค

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง binyameen441
  5.0
  38 รีวิว $12 USD ต่อชั่วโมง
  writer. 3934cae174Writing4e08d00e04 is more than a passion to me. I am providing the best quality services at a reasonable budget. I am expert in 1) Report 3934cae174writing4e08d00e04 2) research 3934cae174writing4e08d00e04 3) Articles 4) 3934cae174Technical4e08d00e04 ... I am an Electrical Engineer. I am expert in 1) 3934cae174Arduino4e08d00e04/ Microcontroller 2) Wireless Technologies (BLE, WiFi, RF, GSM, GPS, ESP32/ESP8266, nRF51, nRF52) 3) Mobile App ... Development( IOS, Android) 4) Matlab/proteus/multism 5) Embedded & IOT Devices 6) 3934cae174Electronics4e08d00e04/ PCB design( Altium, Eagle, Proteus) 7) C++/C/Java/Python/php 8) Hfss/ PLC/ ltspice
  I am an Electrical Engineer. I am expert in 1) Arduino/ Microcontroller 2) Wireless Technologies (BLE, WiFi, RF, GSM, GPS, ESP32/ESP8266, nRF51, nRF52) 3) Mobile App Development( IOS, Android) 4) Matlab/proteus/multism 5) Embedded & IOT Devices 6) Electronics/ PCB design( Altium, Eagle, Proteus) 7) C++/C/Java/Python/php 8) Hfss/ PLC/ ltspice/Labview 9) Autocad/ 3D design/CAD I have made Fire Fighting Robot and wireless bomb disposal robot with human hand imitation. I am determined and hardworking. I am also a talented and experienced writer. Writing is more than a passion to me. I am providing the best quality services at a reasonable budget. I am expert in 1) Report writing 2) research writing 3) Articles 4) Technical writing 5) content writing 100% guaranteed plagiarism free work. So please reach out to me so that we can discuss your project in greater detail! ย่อ
 • จ้าง Humaira1245
  3.5
  13 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  linear algebra - Research 3934cae174Writing4e08d00e04 - 3934cae174Technical4e08d00e04 report 3934cae174writing4e08d00e04 - 3934cae174Arduino4e08d00e04 related projects and coding I have gained hands on experience on following softwrare: - Matlab - Proteus - Orcad - Logisim ... I am an 3934cae174electronics4e08d00e04 engineer and a freelancer. I am looking for projects and assignments related to my field and expertise. I have expertise related to following subjects: - Image processing in ... Matlab - 3934cae174Electronics4e08d00e04 and circuit design - Computer architecture and organization - Logic design and switching theory - Programming in C language - Digital signal processing - Mathematics, calculus and
  I am an electronics engineer and a freelancer. I am looking for projects and assignments related to my field and expertise. I have expertise related to following subjects: - Image processing in Matlab - Electronics and circuit design - Computer architecture and organization - Logic design and switching theory - Programming in C language - Digital signal processing - Mathematics, calculus and linear algebra - Research Writing - Technical report writing - Arduino related projects and coding I have gained hands on experience on following softwrare: - Matlab - Proteus - Orcad - Logisim - Multism - Packet tracer - Turbo C/ Borland - Ms Visual Studio - Ms Office I have recently started a You Tube channel named as 'Engineering Online'. Currently I am working on Arduino Tutorial series. ย่อ
 • จ้าง ahmedxahid
  3.0
  5 รีวิว $7 USD ต่อชั่วโมง
  AutoCAD, Fritzing Proteus HFSS, CST LTSPICE 3934cae174Technical4e08d00e04 3934cae174Writing4e08d00e04 Android App Development: MIT App Inventor Web Development: HTML, CSS, Wordpress, WIX My goal as a freelancer is to offer best quality ... Electrical Engineer having specialization in 3934cae174Electronics4e08d00e04 & Communication Systems with a minor in Computer Science. Experienced in executing all kinds of Electrical Engineering projects. Having done ... 3934cae174Arduino4e08d00e04 programming. Also able to develop Android Apps for your 3934cae174Arduino4e08d00e04 Applications. Summary of Skills: C, JAVA, PYTHON, MATLAB Microcontrollers 3934cae174Arduino4e08d00e04, PIC, Raspberry Pi, NI RIO, NI DAQ PCB Design
  Electrical Engineer having specialization in Electronics & Communication Systems with a minor in Computer Science. Experienced in executing all kinds of Electrical Engineering projects. Having done projects in almost all the areas ranging from Control, Automation, DSP, Antenna, RF and Microwave Engineering, Computer and Machine Vision. Expertise in LabVIEW software/hardware integration and Arduino programming. Also able to develop Android Apps for your Arduino Applications. Summary of Skills: C, JAVA, PYTHON, MATLAB Microcontrollers Arduino, PIC, Raspberry Pi, NI RIO, NI DAQ PCB Design AutoCAD, Fritzing Proteus HFSS, CST LTSPICE Technical Writing Android App Development: MIT App Inventor Web Development: HTML, CSS, Wordpress, WIX My goal as a freelancer is to offer best quality work at the best possible price. The ultimate goal is the client's satisfaction for which I'm willing to go the extra mile by working out of my comfort zone. Looking forward to hearing from you. ย่อ
 • จ้าง joever156
  3.0
  7 รีวิว $6 USD ต่อชั่วโมง
  I am an Engineer® . Expert in my field. ✮✮✮✮✮ ✮ 3934cae174Arduino4e08d00e04 ✮ Proteus Simulation ✮ Product Design ✮ Micro-controller ✮ Matlab & Mathematics ✮ 3934cae174Electronics4e08d00e04 ✮ PCB design ✮ Ltspice ✮ Lab view ✮ Report ... 3934cae174writing4e08d00e04 ✮ Research 3934cae174writing4e08d00e04 ✮ Articles ✮ 3934cae174Technical4e08d00e04 3934cae174writing4e08d00e04 ✮ content 3934cae174writing4e08d00e04 ✮ Editing ✮ Proof reading I am also a talented and experienced writer. 3934cae174Writing4e08d00e04 is more than a passion to me. I am providing
  I am an Engineer® . Expert in my field. ✮✮✮✮✮ ✮ Arduino ✮ Proteus Simulation ✮ Product Design ✮ Micro-controller ✮ Matlab & Mathematics ✮ Electronics ✮ PCB design ✮ Ltspice ✮ Lab view ✮ Report writing ✮ Research writing ✮ Articles ✮ Technical writing ✮ content writing ✮ Editing ✮ Proof reading I am also a talented and experienced writer. Writing is more than a passion to me. I am providing the best quality services at a reasonable budget. I am expert in 100% guaranteed plagiarism free work. So please reach out to me so that we can discuss your project in greater detail! ย่อ
 • จ้าง kchakraborty
  3.3
  5 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  I would like to be hired by companies or individuals for any project related to 3934cae174Electronics4e08d00e04, Communication, Programming, 3934cae174Technical4e08d00e04 3934cae174Writing4e08d00e04 or technology related projects. I am an 3934cae174Electronics4e08d00e04 and ... , Software development etc. My specializations are in Raspberry pi, 3934cae174Arduino4e08d00e04, Embedded Programming, Python, Matlab, Image processing with Matlab and Opencv, Lab view, PCB and electronic system design etc.
  I would like to be hired by companies or individuals for any project related to Electronics, Communication, Programming, Technical Writing or technology related projects. I am an Electronics and Communication Engineer. from India Programming is my hobby. I am presently working for a Startup Project as Hardware Design Engineer. I can do any type of Embedded systems projects, WEB development, Software development etc. My specializations are in Raspberry pi, Arduino, Embedded Programming, Python, Matlab, Image processing with Matlab and Opencv, Lab view, PCB and electronic system design etc. ย่อ
 • จ้าง freelancerdontu
  0.5
  1 บทวิจารณ์ $5 USD ต่อชั่วโมง
  , PIC, 8051 Microcontrollers, Electrical and 3934cae174electronics4e08d00e04, Report 3934cae174writing4e08d00e04 3934cae174Technical4e08d00e04 3934cae174writing4e08d00e04 Skills as Creative person: Ebook 3934cae174writing4e08d00e04(already 8books published in AMAZON) Research ... Skills as 3934cae174technical4e08d00e04 person: Matlab and mathematics, Circuit designing, Solid work,CAD/CAM,2D,3D images, Desiging P, PID, PLC controller , 3934cae174Arduino4e08d00e04 Uno, Atmega 8, 16
  Skills as technical person: Matlab and mathematics, Circuit designing, Solid work,CAD/CAM,2D,3D images, Desiging P, PID, PLC controller , Arduino Uno, Atmega 8, 16, PIC, 8051 Microcontrollers, Electrical and electronics, Report writing Technical writing Skills as Creative person: Ebook writing(already 8books published in AMAZON) Research ย่อ
 • จ้าง EmbedFrog
  5.1
  2 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  We are a team of Electrical, 3934cae174Electronics4e08d00e04 and Computer Engineers capable of providing 3934cae174technical4e08d00e04 support in the following areas: Areas of Specialization: 1. Embedded, Wireless and IoT Systems 2. Power ... Electronic Interfaces 3. Android App Development 4. Analog 3934cae174Electronics4e08d00e04 and Measurement MCUs: 3934cae174Arduino4e08d00e04, MSP430, ARM, MSP432, PIC, AVR, MCS-51 DSPs : TI C2000 Piccolo and Delfino Series DSPs, dsPIC ... Design : Single/Double/Multilayer PCBs (Altium Designer, Eagle CAD) Simulations : MATLAB-Simulink, PSIM, SciLab, Proteus Services Offered: 1. Electronic Product Design 2. Hardware Prototyping 3. Software Development 4. 3934cae174Technical4e08d00e04 3934cae174Writing4e08d00e04 Looking forward to hearing from you!
  We are a team of Electrical, Electronics and Computer Engineers capable of providing technical support in the following areas: Areas of Specialization: 1. Embedded, Wireless and IoT Systems 2. Power Electronic Interfaces 3. Android App Development 4. Analog Electronics and Measurement MCUs: Arduino, MSP430, ARM, MSP432, PIC, AVR, MCS-51 DSPs : TI C2000 Piccolo and Delfino Series DSPs, dsPIC SBCs: Raspberry Pi, BeagleBone, Qualcomm Dragon Board Languages: C, Embedded C, C++,Java, Python, VHDL, Linux Command Line, LaTeX Communication Protocols: TCP/IP, WLAN, BLE, ZigBee, SPI, I2C, UART PCB Design : Single/Double/Multilayer PCBs (Altium Designer, Eagle CAD) Simulations : MATLAB-Simulink, PSIM, SciLab, Proteus Services Offered: 1. Electronic Product Design 2. Hardware Prototyping 3. Software Development 4. Technical Writing Looking forward to hearing from you! ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""