อิเล็กทรอนิกส์ Arduino Windows Developers สำหรับการจ้างงาน

 • อิเล็กทรอนิกส์
 • Arduino
 • Windows Desktop

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง jinzhenzhu8691
  3.9
  2 รีวิว $45 USD ต่อชั่วโมง
  My name is Li Ming. ❤ We have developed over 100 mobile apps and 150 websites ▶ Mobile Apps & f029288091Windows6daceb6eba and Mac f029288091Desktop6daceb6eba Apps ✔ Native : Java in Android Studio, Swift in XCode ✔ Hybrid : Xamrin ... , Shopify ✔ Angular JS, Node.JS, MongoDB, React JS ✔ Wordpress ✔ PHP, MySQL, HTML5, CSS, JavaScript ✔ Python, Django ✔ ASP.NET ✔ Website Scraping ▶ f029288091Electronics6daceb6eba ✔ Atmega, PIC Series MCU ✔ f029288091Arduino6daceb6eba, Raspberry PI
  My name is Li Ming. ❤ We have developed over 100 mobile apps and 150 websites ▶ Mobile Apps & Windows and Mac Desktop Apps ✔ Native : Java in Android Studio, Swift in XCode ✔ Hybrid : Xamrin, Ionic, React Native, PhoneGap ✔ BLE and Bluetooth Mobile apps : HM10, HC05, HC06, RN4871, etc ▶ 2D & 3D Game, AR&VR ✔ Unity 3D, Vuforia Framework ▶ Websites ✔ E-commerce : Magento, Shopify ✔ Angular JS, Node.JS, MongoDB, React JS ✔ Wordpress ✔ PHP, MySQL, HTML5, CSS, JavaScript ✔ Python, Django ✔ ASP.NET ✔ Website Scraping ▶ Electronics ✔ Atmega, PIC Series MCU ✔ Arduino, Raspberry PI ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""