อิเล็กทรอนิกส์ Arduino Engineers สำหรับการจ้างงาน

 • อิเล็กทรอนิกส์
 • Arduino

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง vikisk
  5.0
  2 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Hey, VIKI™ here and Great to see you here I can offer 3D Modelling ➜ Fusion360 ● Solidworks ● Inventor ● Rhino ● 3dsMax ● SketchUp 3D Rendering ➜ KeyShot ● V-Ray ● Arnold ● Cycles ● ART Renderer ● Lumion ➜ Product/Industrial Designing ➜ Architectural Visualization ➜ 2D Mechanical Drafting ➜ Renderings...
  Hey, VIKI™ here and Great to see you here I can offer 3D Modelling ➜ Fusion360 ● Solidworks ● Inventor ● Rhino ● 3dsMax ● SketchUp 3D Rendering ➜ KeyShot ● V-Ray ● Arnold ● Cycles ● ART Renderer ● Lumion ➜ Product/Industrial Designing ➜ Architectural Visualization ➜ 2D Mechanical Drafting ➜ Renderings for websites ➜ 360˚ Renders (GIF, Video and as HTML) ➜ Stress Analysis, CFD and etc. ➜ And some weird stuff... ▶▶▶▶ On-Time Delivery⌛◄◄◄◄ ▶▶▶▶ Preferred Freelancer™◄◄◄◄ ▶▶▶▶ No Upfront payments required◄◄◄◄ Unlike others, I can do infinite modifications within the project period and can even support after the end of the project. ย่อ
 • จ้าง onpost
  4.5
  18 รีวิว $12 USD ต่อชั่วโมง
  I have been working in embedded programming for more than 11 years. Throughout my career I have developed firmware for UAVs, UGVs and other autonomous systems with multiple MCUs or DSPs. Implemented image processing for an optical navigating system. Digital signal processing. Math simulation of the systems under...
  I have been working in embedded programming for more than 11 years. Throughout my career I have developed firmware for UAVs, UGVs and other autonomous systems with multiple MCUs or DSPs. Implemented image processing for an optical navigating system. Digital signal processing. Math simulation of the systems under development in Matlab and Mathcad. I have got experience in programming different MCUs and CPUs (including DSPs): Texas Instruments, STMicroelectronics (STM32, STM8), Microchip/Atmel (PIC, ATSAM, ATMega, including Arduino), SiLabs, Analog Devices, NXP, Freescale, Renesas. Used IDEs are: IAR Embedded Workbench, Keil, Eclipse, AVR/Atmel Studio, Arduino IDE, MPLAB, Code Composer Studio, Simplicity Studio, Segger Embedded Studio, Atollic TrueStudio, CrossWorks, Raisonance Ride7. Programming languages: C, C++, Assembler (AVR, 8051, PIC, PowerPC), Matlab. ย่อ
 • จ้าง mingah429
  6.4
  1 บทวิจารณ์ $49 USD ต่อชั่วโมง
  ✓ MOBILE APP & GAME & WEB TOP DEVELOPER - HAVING 7+ YEARS OF EXPERIENCE I am always asking to my customers, "Are you 100% satisfied with my work? If not, please feel free to tell me. I 'll do my best for your 100% satisfaction." NO ONE WAS DISSATISFIED WITH MY WORK AND WILL BE IN THE FUTURE AS WELL. PROUD OF 100%...
  ✓ MOBILE APP & GAME & WEB TOP DEVELOPER - HAVING 7+ YEARS OF EXPERIENCE I am always asking to my customers, "Are you 100% satisfied with my work? If not, please feel free to tell me. I 'll do my best for your 100% satisfaction." NO ONE WAS DISSATISFIED WITH MY WORK AND WILL BE IN THE FUTURE AS WELL. PROUD OF 100% ⭐⭐⭐⭐⭐ & 100% COMPLETION RATE! ⭐ TOP SKILLS Android(Java, Kotlin), iPhone(Swift, ObjC), Web(PHP, NodeJS, Angular JS, Java Script, HTML), Hybrid(Ionic), Xamarin, React Native, Game Development(Unity3d, cocos2dx) ⭐ 7+ YEARS OF EXPERIENCE Social Networking, Shopping, Chatting, Dating apps, 3D, 2D Games. ⭐ PROFESSIONAL DEVELOPMENT Professional Management, Fast Coding, Testing and Bug Fixing, Documentation. ⭐ BEST SERVICE Fast Response, Full Time Availability, Best Quality, AND LIST GOES ON. ⭐ ALWAYS READY FOR YOU, JUST MESSAGE ME NOW :) YueXi ย่อ
 • จ้าง Euroaccount
  6.2
  16 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  I graduated from Moscow Technical University with Master degree. I have rich and strong experience in MECHANICAL - 3D modeling, 3D rendering, 3D design using AutoCAD and Solidworks - Finite Element Analysis and CFD using ANSYS and ABAQUS - Numerical Calculation and Simulation using Matlab - Dynamics Analysis using...
  I graduated from Moscow Technical University with Master degree. I have rich and strong experience in MECHANICAL - 3D modeling, 3D rendering, 3D design using AutoCAD and Solidworks - Finite Element Analysis and CFD using ANSYS and ABAQUS - Numerical Calculation and Simulation using Matlab - Dynamics Analysis using Adams, Nastran, Patran HARDWARE - Schematic Digital, Analog, Power electronics. - PCB layout, routing and assembly using altium designer or Eagle CAD, Allegro. - Product design and mechanical design in Solidworks. INDUSTRIAL - Power supplies (AC/DC/AC) and Electric Drives (240/480VAC) using SMPS - CVCF, DC-DC Converter, Inverter and Rectifier. - Bio-metric device such as Fingerprint identification system - Glucose Monitoring device development. - IPS system using UWB band ย่อ
 • จ้าง relevantsystems
  6.2
  13 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Success isn't how much money you make; it's about the difference you make in people's lives. MOBILE APP DEVELOPMENT - Hybrid app development(Ionic, React Native) - Redux, Flux, react-navigation with React Native - HighChart for making beautiful chart of data - Firebase Database - Stripe, Apple pay, Google pay(Payment...
  Success isn't how much money you make; it's about the difference you make in people's lives. MOBILE APP DEVELOPMENT - Hybrid app development(Ionic, React Native) - Redux, Flux, react-navigation with React Native - HighChart for making beautiful chart of data - Firebase Database - Stripe, Apple pay, Google pay(Payment Integration) -MongoDB, Nosql, Mysql, PostgreySQL(Database) - Node.js, Laravel for back-end API integration FIRMWARE - MCU firmware programming in C/C++ for ARM, Atmel, PIC, Arduino. - Raspberry Pi and Beaglebone firmware using python. - FPGA firmware in VHDL and Verilog for Altera/Actel/Xilink FPGAs. - Bluetooth and BLE (Bluetooth Low Energy)-Nordic. HARDWARE - Schematic design for Digital, Analog, Power electronics. - PCB layout, routing and assembly using altium designer/Eagle/Allegro. - Product design and mechanical design I pride myself on my ability to express technically complex problems and their solutions without resorting to unnecessary and convoluted jargon. ย่อ
 • จ้าง skfaroo123
  2.6
  1 บทวิจารณ์ $50 USD ต่อชั่วโมง
  ------ HIGH Quality + HIGH Service ! ----- Thanks a lot for taking your precious time to read my profile. 10+ years experience in Mobile, Computer Vision and Web Programming. I am priding myself on great service, fair dealings, and the best project result. Please contact me to discuss your requirements. ----- ...
  ------ HIGH Quality + HIGH Service ! ----- Thanks a lot for taking your precious time to read my profile. 10+ years experience in Mobile, Computer Vision and Web Programming. I am priding myself on great service, fair dealings, and the best project result. Please contact me to discuss your requirements. ----- FAST & RELIABLE SUPPORT! ------ -- -- -- -- -- -- -- Web Development -- -- -- -- -- -- -- ~Back-End - PHP, Node.js - Laravel, Symfony, Yii, Codeigniter, CakePHP ~Front-End: - CMS(Wordpress, Shopify, Joomla) - Angular.js, VueJs, React.js, - TypeScript, ECMA script - HTML5, CSS3, SASS, LESS - Ecommerce(Shopify, Woocommerce) -- -- -- Computer Vision / Image Processing -- -- -- -OpenCV, OpenGL, OCR -Natural Language Processing -Machine Learning , Deep Learning (Tensorfow, YOLO, Keras, Caffe) -Artificial Intelligence -Python/C++/C#/Java -- -- -- -- -- -- -- App Development -- -- -- -- -- -- -- -Android & iOS Development -Cordova & IONIC -React native ย่อ
 • จ้าง ched41
  6.2
  34 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  I specialize in software development for embedded devices and web applications. personal site: https://daviduche.com Embedded Software development: - C / C++ , - Python, - ARM CORTEX M-family Programming (C / C++ ), - Arduino and Arduino compatible systems firmware development, - Raspberry Pi Web...
  I specialize in software development for embedded devices and web applications. personal site: https://daviduche.com Embedded Software development: - C / C++ , - Python, - ARM CORTEX M-family Programming (C / C++ ), - Arduino and Arduino compatible systems firmware development, - Raspberry Pi Web Development: - Django - Flask - Knockout.js ย่อ
 • จ้าง DreamCha
  6.4
  22 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  How are you? I am a Senior Electronics and Embedded Engineer with the areas of expertise in Home Automation System and Embedded System, product prototyping, Schematic & PCB design and firmware development for systems. As I'm a Master of Computer Science, I have 8+ years of experience in technical projects, project...
  How are you? I am a Senior Electronics and Embedded Engineer with the areas of expertise in Home Automation System and Embedded System, product prototyping, Schematic & PCB design and firmware development for systems. As I'm a Master of Computer Science, I have 8+ years of experience in technical projects, project leader including Industrial process control etc. - Microcontroller programming using STM32WB/STM32, ESP32/ESP8266, Arduino, BLE/Bluetooth, WiFi, Ethernet, Zig-bee, GSM/GPS/GPRS/GNSS, Z-Wave - Various LCDs & Sensors, I2C/I2S/SPI, RS232/485 - various PLC & HMI programming such as ADAM, Siemens, Delta, Mitsubishi - Various Servo/Motor control - Windows application & Algorithm development using UWP, C#, C/C++ - Circuit & Schematic & PCB design - Mobile app development for the Hardware So, I can take your project from concept to finished product. I will try my best to complete your projects asap, and I will provide the best services with the high quality. Thanks. ย่อ
 • จ้าง alldevhw
  5.6
  5 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Embedded Engineer/Full stack developer Be a programmer since 1997. Embedded Engineer: since 2005. Be expert in SBC/Analog circuit /Digital circuit/ PCB layout/Micro controller Program(STM32/AVR/PIC/51 family)/Communication (wireless / ZigBee/Bluetooth/GPRS)/Industrial controller(PLC/SCADA)/Robotics Have developed a...
  Embedded Engineer/Full stack developer Be a programmer since 1997. Embedded Engineer: since 2005. Be expert in SBC/Analog circuit /Digital circuit/ PCB layout/Micro controller Program(STM32/AVR/PIC/51 family)/Communication (wireless / ZigBee/Bluetooth/GPRS)/Industrial controller(PLC/SCADA)/Robotics Have developed a lot of product, some of these are used in the China Airline system. ✔️ My top skill is here : ✔ PCB design ✔ Product 3d design ✔ Manufacturing ✔ Firmware programming ✔ Android and iOS App development ✔ MATLAB/LabView ✔️ My experienced field: ✦ IoT (Bluetooth Low Engergy (BLE), LTE 4G, Smart BMS, WiFi, LoRa, RFID, Wireless, GSM, GPS, ... ... ) ✦ Altium Designer, Cadsoft Eagle, Arduino, Keil , IAR, Eclipse, MATLAB, Quartus II, Xilinx ISE/Vivado, CCS ✦ ARM cortex M, A, H serious (stm32f, allwinner, freescale imx, qualcomm snapdragon, ...) ✦ Texas Instrument DSP (tms320c2000, c5000, c6000, msp430, cc1310, etc) ย่อ
 • จ้าง paulmorton393
  4.1
  3 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  ISS has 15 years of manufacturing/engineering experience in the defense, textile, pharmaceuticals, food, and aerospace industries. Trained by MIT and Harvard in advanced technology and digital manufacturing. ISS has proven proficiency in complex product design with: Artificial Intelligence, Generative Design, FEA,...
  ISS has 15 years of manufacturing/engineering experience in the defense, textile, pharmaceuticals, food, and aerospace industries. Trained by MIT and Harvard in advanced technology and digital manufacturing. ISS has proven proficiency in complex product design with: Artificial Intelligence, Generative Design, FEA, electronic design, and electronics. ISS clients include: • Nothrup Grumman, DHL, Trinity Sling, Reliance Worldwide Corporation, and Lucera Labs. ISS Services are: • 3D Printing, Raspberry Pi, CNC Milling, Turning, Molding, Virtual Prototyping, Manufacturing Engineering, Robotics, PCBs, and PLCs. • Creating and assembling modular prototypes, final product compliance, and safety at reduced costs. • Quality services in Design for Additive Manufacturing (DFAM), patenting, 3D renderings, and animations. And ISS after project technical support is 100% free to insure your success! ISS promises to beat any competitors' price for 3D printing with a valid invoice/quote! ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""