อิเล็กทรอนิกส์ Arduino Engineers สำหรับการจ้างงาน - หน้า 2

 • อิเล็กทรอนิกส์
 • Arduino

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง hayat38402
  5.2
  18 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, how are you We are a team of experts in different fields e.g --->Electrical & Electronics Engineer --->Civil Engineer --->Mechanical Engineer --->Chemical Engineer --->Software Engineer --->Graphic Designer ******Software proficiency******* • MATLAB/SIMULINK • Arduino • esp8266 • Python • Eagle/ALTIUM...
  Hello, how are you We are a team of experts in different fields e.g --->Electrical & Electronics Engineer --->Civil Engineer --->Mechanical Engineer --->Chemical Engineer --->Software Engineer --->Graphic Designer ******Software proficiency******* • MATLAB/SIMULINK • Arduino • esp8266 • Python • Eagle/ALTIUM Designer • PROTEUS • PLC/SCADA • HFSS • AutoCAD • SolidWorks • ANSYS • Adobe Photoshop • After Effects We provide services in following writing fields 1-Report Writing 2-Creative Writing/ Article Writing 3-Copy-writing 4-Web Content 5-Academic Writing Gaining your trust is vital for me because I want to make friends on freelancer. I am available 24/7 and can start your project as soon as possible. If interested please contact me to talk in more detail about the project and define our milestones. ย่อ
 • จ้าง thanhtunghpdn
  5.7
  17 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  I am an electronic expert, having full experience in schematic and pcb layout design. I have developed several products for customers for 9 years in industry company. My slogan is “complete Client's job on time with high quality.” I tried to support my clients with open-mind all the time. My skills are below: -...
  I am an electronic expert, having full experience in schematic and pcb layout design. I have developed several products for customers for 9 years in industry company. My slogan is “complete Client's job on time with high quality.” I tried to support my clients with open-mind all the time. My skills are below: - Routing PCB with double-sided, 4-layers, 6-layers,8-layers and more layers pcb stackup, - Zigbee, X bee, - WIFI, BLE - MCUs: Microchip series(PIC), TI DSP, ARM, ATMEGA, Arduino, Raspberry - Analog & Digital circuit & PCB design My main technical software are following: - Altium designer, Allegro, OrCad, Autocad, Eagle. - CAD 3D, Solidwork I will sufficient and reliable products for clients. I am always struggling to fulfil the clients’ requirements with open-mind. ย่อ
 • จ้าง lingxiaoxiao1987
  4.8
  3 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  I am leader of team is developing electrical devices and software. We have experience with microcontroller and PCB design for 7 years. Have designed many electronic devices. Below are my hign recommended areas. - PICs(12, 16, 18, 24, 32...), ATMEL, STM32, NRF51822, CC11xx... - Touch screen LCD, WiFi, bluetooth, serial...
  I am leader of team is developing electrical devices and software. We have experience with microcontroller and PCB design for 7 years. Have designed many electronic devices. Below are my hign recommended areas. - PICs(12, 16, 18, 24, 32...), ATMEL, STM32, NRF51822, CC11xx... - Touch screen LCD, WiFi, bluetooth, serial communication, RF communication, RFID, sensors, DC motors - SCH, PCB, library design with Altium - firmware developments with C And, We can develop Web, Android/iOS Apps. You ccould realize your idea at a time. We can guarantee high quality of results. Great thanks for your time. Regards. ย่อ
 • จ้าง DreamCha
  6.1
  15 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  How are you? I am a Senior Electronics and Embedded Engineer with the areas of expertise in Home Automation System and Embedded System, product prototyping, PCB design and layout and firmware development for systems. As I'm a Master of Computer Science, I have 8+ years of experience in technical projects, project...
  How are you? I am a Senior Electronics and Embedded Engineer with the areas of expertise in Home Automation System and Embedded System, product prototyping, PCB design and layout and firmware development for systems. As I'm a Master of Computer Science, I have 8+ years of experience in technical projects, project leader including Industrial process control etc. - Micro controller programming using Arm, STM32WB/STM32, Arduino, BLE/Bluetooth, WiFi, Ethernet, Zig-bee, GSM/GPS/GPRS/GNSS, Z-Wave and others. - PLC & HMI control and programming for ADAM, Siemens, LG, delta, Mitsubishi...etc - Windows desktop application development using UWP, C#/VB, C/C++, Algorithm development - Circuit & Schematic & PCB design - Mobile app development for the device management So, I can take your project from concept to finished product. I will try my best to complete your projects asap, and I will provide the best services for your projects. Thanks. ย่อ
 • จ้าง liveexperts123
  7.1
  64 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  (بسم الله الرحمن الرحيم(ما شاء الله‎‎ A team of professional ENGINEERS and DEVELOPERS who work effortlessly to get 5 STARS in every project.. LiveExperts - Transforming ideas into reality We have over 13 years of experience in Developing Engineering, machine learning, artificial intelligence project, setting up cloud...
  (بسم الله الرحمن الرحيم(ما شاء الله‎‎ A team of professional ENGINEERS and DEVELOPERS who work effortlessly to get 5 STARS in every project.. LiveExperts - Transforming ideas into reality We have over 13 years of experience in Developing Engineering, machine learning, artificial intelligence project, setting up cloud servers for hardcore machinery and Data Sciences Short list of our skills involve 1. Computer vision - Face detection and recognition, object detection and tracking, OCR, ANPR, image processing. - Machine learning(SVM, ANN, RF, CNN, RNN, DNN) - signal processing and deep mathematics knowledge. - python, matlab, R studio, Opencv, OpenGL, FPGA, VERILOG - 3D modelling, CAD, SolidWorks, Unity 3D 2. Web development - PHP, node.js, Django, Ruby on Rails - Laravel, YII2, Codeignitor, Cakephp frameworks - agularjs - Database : MongoDB, MySQL, SQLite 3. Android and IOS developments. Contact us for any further information. ย่อ
 • จ้าง mihaiglodeanu
  2.0
  3 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  I love programming, debugging, designing anything related to web, games and electronics. I worked in the past as a Debug Technician, Test Technician and Test Engineer at 3 major EMS companies. In recent years I switched to freelancing : oop programming, designing cross-platform web application, games and...
  I love programming, debugging, designing anything related to web, games and electronics. I worked in the past as a Debug Technician, Test Technician and Test Engineer at 3 major EMS companies. In recent years I switched to freelancing : oop programming, designing cross-platform web application, games and prototyping/designing/building/debugging electronics projects. Main preferred programming languages : C#, C, PHP, Javascript, Python. Web(HTML, CSS)/Frameworks&CSM: Vue.js, Bootstrap, Wordpress Microcontrollers of choice from : Atmel(Arduino), Microchip(PIC), Texas Instruments(MSP), Cypress (PSOC 5LP) PCB Design & Schematics : Eagle 3D : Blender 2D : Adobe Photoshop, Illustrator Preferred game engine : Unity3D Preferred operating systems : Windows, Linux, Android Docs, Spreadsheets and Presentations : G Suite & Microsoft Office Tasks/collaboration & project management : Trello / Version control & source code management GitHub & Bitbucket ย่อ
 • จ้าง TopWritingGuru
  1.9
  3 รีวิว $11 USD ต่อชั่วโมง
  ""I am new to this platform but I am working in Writing field for years on different other websites"". _____ Business & Finance/Engineering (Civil, Chemical, Electrical)/ Math & Statistics/English & Sociology _____Fast Turnaround time/24X7 Tutoring/ 0% Plagiarism/ Unlimited...
  ""I am new to this platform but I am working in Writing field for years on different other websites"". _____ Business & Finance/Engineering (Civil, Chemical, Electrical)/ Math & Statistics/English & Sociology _____Fast Turnaround time/24X7 Tutoring/ 0% Plagiarism/ Unlimited Revisions/ Free Turnitin Reports _____I am a Qualified Tutor and writer who is here to assist in Tutoring and Mentoring services for: Research Reports/Essays/Paraphrasing/Rewriting/Resume Writing/MATLAB/Case Studies/Power Point/STATA Presentation/Dissertations/Thesis/Microsoft Project/SPSS/Summary/Critiques/Proofreading/Editing /Article/Blog Writing /Market Research/Business Plans/Annotated Bibliography/Literature Review/Business Plans/E-Views /Market Research /Reaction/Reflection Papers /Book Reviews "" Just Try Me Once"" ""Please Please Please"" "" And Get Impressed Forever"" ย่อ
 • จ้าง DevStar925
  4.4
  3 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  Programming is my pleasure, and my life. I began programming at 12age, and solving complicated problems and creating user-friendly applications are two of my passions. I've been working on a lot of projects and I've been using a lot of good programming practices and patterns, that are helping me with development. My...
  Programming is my pleasure, and my life. I began programming at 12age, and solving complicated problems and creating user-friendly applications are two of my passions. I've been working on a lot of projects and I've been using a lot of good programming practices and patterns, that are helping me with development. My major works are c/c++ programming, java, python, PHP, mobile app development, network simulation, metatrader, and embedded devices like Arduino, Raspberry pi. Also, I have rich experience in blockchain, bitcoin, and crytocurrency exchange area too. I always looking for new challenges and opportunities. Please give me your idea, then I will provide the best solution for you. Thanks ย่อ
 • จ้าง greusser
  4.4
  1 บทวิจารณ์ $25 USD ต่อชั่วโมง
  I consider myself to be something of a jack of all trades. I love to explore new ideas and solving them with electronics which often means I seek new knowledge in many areas adjacent or outside computer engineering. I have experience including but not limited to: -PCB Layout -High power circuitry -Audio...
  I consider myself to be something of a jack of all trades. I love to explore new ideas and solving them with electronics which often means I seek new knowledge in many areas adjacent or outside computer engineering. I have experience including but not limited to: -PCB Layout -High power circuitry -Audio circuitry -Microcontroller design and programming -FPGA/ASIC design and testing -Electromagnetics -UI/App development -Networking and Cloud services I also own a 3D printer, CNC machine, and Laser Engraver/Cutter which can be used for prototyping. ย่อ
 • จ้าง ahmadnazree
  5.6
  3 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Hi all, I'm a 2D and 3D designer, modeler and rendering artist with 5 years of experience in product design and manufacturing. In the past, I have designed more than 450 models (freelancing and day job) which are now commercially produced throughout the world. Please see my portfolio for details although most of...
  Hi all, I'm a 2D and 3D designer, modeler and rendering artist with 5 years of experience in product design and manufacturing. In the past, I have designed more than 450 models (freelancing and day job) which are now commercially produced throughout the world. Please see my portfolio for details although most of them are not reproduced in their originals due to copyright issue. I do not claim ownership or copyright for all the models displayed. My proficiencies are in Solidworks, AutoCAD, Keyshot, Adobe Photoshop, and Illustrator. I love contest and always at the "Browse Contest" page, but I welcomed everyone to hire me for a project. Thank you. ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""