อิเล็กทรอนิกส์ Arduino Engineers สำหรับการจ้างงาน - หน้า 2

 • อิเล็กทรอนิกส์
 • Arduino

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง levstremetskyi80
  6.0
  25 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ I am a senior embedded system engineer and I have a good experience in pcb design and firmware programming. I have been working in this field for 8+ years. ✔️ My top skill is here : ✔ PCB design ✔ Product 3d design ✔ Manufacturing ✔ Firmware programming ✔ Android and iOS App development ✔ ...
  ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ I am a senior embedded system engineer and I have a good experience in pcb design and firmware programming. I have been working in this field for 8+ years. ✔️ My top skill is here : ✔ PCB design ✔ Product 3d design ✔ Manufacturing ✔ Firmware programming ✔ Android and iOS App development ✔ MATLAB/LabView ✔️ My experienced field: ✦ Altium Designer, Cadsoft Eagle, Cadence Allegro, OrCAD, Arduino, Keil vision, MATLAB, Quartus II, Xilinx ISE/Vivado, CCS ✦ ARM cortex M, A, H serious (stm32f, allwinner, freescale imx, qualcomm snapdragon, ...) ✦ Texas Instrument DPS (tms320c2000, c5000, c6000, msp430, cc1310, etc) ✦ Atmega and dsPIC, etc ✦ FPGA (altera, xilinx, lattice, actel) ✦ IoT (Bluetooth Low Engergy (BLE), WiFi, LoRa, RFID, Wireless, GSM, GPS, ... ... ) ✔️ Interesting area : Military/Industrial/Medical wearable device development I believe to assist you in pcb design, firmware programming, product 3d design and manufacturing. Thanks ย่อ
 • จ้าง ched41
  6.1
  30 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  I am an Experienced embedded developer with more than 5 years experience in microcontroller firmware development and electronic hardware prototyping. I specialize in firmware development for IoT and Automation applications. Core Skills: C / C++ , Python, ARM CORTEX...
  I am an Experienced embedded developer with more than 5 years experience in microcontroller firmware development and electronic hardware prototyping. I specialize in firmware development for IoT and Automation applications. Core Skills: C / C++ , Python, ARM CORTEX M-family Programming (C / C++ ), Arduino and Arduino compatible systems firmware development, x86 Assembly, MIPS Assembly Platforms: STM32, NXP Series, Arduino, Atmega, Raspberry PI, ESP8266, IDEs: IAR Systems, mBED, KEIL, Arduino IDE Internet Protocols: TCP/IP, MQTT, HTTP, UDP Front-end Frameworks: NodeJS (node-red), Ionic Framework ย่อ
 • จ้าง muaiyd
  3.4
  5 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  • Design Embedded systems using microcontrollers such as microchips, ARMs and Atmel products and platforms such as Arduino and Raspberry Pi using programming such as Assembly language, C, and C++. I have 3 years of experiences • Using RTOS, and threading coding for complex projects in Embed, Arduino, etc. • Using...
  • Design Embedded systems using microcontrollers such as microchips, ARMs and Atmel products and platforms such as Arduino and Raspberry Pi using programming such as Assembly language, C, and C++. I have 3 years of experiences • Using RTOS, and threading coding for complex projects in Embed, Arduino, etc. • Using different sensors such as (temperature, pressure, force etc.). In addition, experience in designing temperature, force, and touch sensors. • Experience of design and programming FPGAs using Verilog coding based on Altera Cyclone II product and using Quartus software. • Design Digital electronics using logic ICs and Analog circuits such as filters, comparators, amplifiers, decoders, drivers, controllers, etc. • Writing computer based software using C, C++, VC++, VC#, and have the basic knowledge of JAVA and Python. ย่อ
 • จ้าง ahmad5857
  6.1
  39 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  We are Expert TEAM with exceptional skills and professional attitude. At our Company, we do professional circuit designing, PCB designing, embedded systems development and Software Development. We analyze and produce complete Product Design and ensure reliability. Our area of expertise include. 1. Electrical &...
  We are Expert TEAM with exceptional skills and professional attitude. At our Company, we do professional circuit designing, PCB designing, embedded systems development and Software Development. We analyze and produce complete Product Design and ensure reliability. Our area of expertise include. 1. Electrical & Electronics Engineering 2. Software Development 3. Product Design and Prototyping 4. Networks. 5. Programming in C, C++, Python. 6. Graphical Designing and Graphical Interfacing of Software. 7. Android Application Development. 8 Hardware and Software Integration. 9. Internet of Things Products. Node.js, JSON etc 10. Troubleshooting. We provide constant and full support to our clients for all kind of projects. In short, we are a place where hardware meets software. Regards, Ahmed Note: Some negative reviews are because some clients first pretend to develop one thing later end up pushing us to develop quite different thing. ย่อ
 • จ้าง DamithaKD
  6.0
  28 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  About the company. We Are a small Company specialized in electronics engineering, Firmware development and Software development. We have 3 Software Developers, and 2 Electronics Engineers. We have Over 12 years experience in Electronics and software development.We have perfect reviews on all my projects. We have an...
  About the company. We Are a small Company specialized in electronics engineering, Firmware development and Software development. We have 3 Software Developers, and 2 Electronics Engineers. We have Over 12 years experience in Electronics and software development.We have perfect reviews on all my projects. We have an experience in MicroController programming ( MikroPascal and MikroC), Digital Electronics, Analog Electronics, PCB Desing (Altium and ultiboard), MATLAB and Power electronics. Software Development in Delphi, Java, C++. We have developed Android,iOS and Linux Applications and Web Development. About Me. I am a programmer / Electronic Designer for 12 years and I am a Expert in Delphi and Scjp, I have a Diploma in Electronics and in Electrical and B.Tech in Electronic and Electrical Engineering ( NITW ), India. We can give you a perfect project. Feel free to contact us. and Feel free to check out our reviews :) ย่อ
 • จ้าง TopDev727
  3.4
  1 บทวิจารณ์ $30 USD ต่อชั่วโมง
  Programming is my life. I began programming 18 years ago, when I was still at school, and now I can do almost any project. The exact programming language and needed technology does not matter because I do know how to program the right way, I’m willing to make it good and I can learn all aspects of new technologies as...
  Programming is my life. I began programming 18 years ago, when I was still at school, and now I can do almost any project. The exact programming language and needed technology does not matter because I do know how to program the right way, I’m willing to make it good and I can learn all aspects of new technologies as quickly as possible. At the same time, I have mastered C/C++, Managed C++, C#, Delphi, Java, Python and have the good experience in web technologies (php, ASP.NET, js, mysql, etc). I have good understanding of blockchain technologies such as bitcoin, ethereum, Tor , and have a lot of experience and practical expertise in smart contract development, creating tests for Ethereum, technical implementation of ICO. I have strong experience of development software for different platforms (Windows, Linux, Mac, iOS, Android) and extensive experience of cross-platform development. ย่อ
 • จ้าง ifluxsolution
  5.3
  1 บทวิจารณ์ $18 USD ต่อชั่วโมง
  YOU DREAM!! WE DEVELOP FOR YOU. YES!! Technostacks Infotech Pvt. Ltd. Empowering your ideas into Reality!!! Our skills encompass Native iOS/Android mobile development and Web development with 4.7 years of Experience. We have developed extraordinary creations for clients & successfully completed with perfectly as...
  YOU DREAM!! WE DEVELOP FOR YOU. YES!! Technostacks Infotech Pvt. Ltd. Empowering your ideas into Reality!!! Our skills encompass Native iOS/Android mobile development and Web development with 4.7 years of Experience. We have developed extraordinary creations for clients & successfully completed with perfectly as per expectations. ★★ Please check some of our Expertise in Web & Mobile Apps★★ ✈✈ Mobile app development(Native) ● iOS/Android app development (Objective-C & Swift) ● Augmented Reality. ● Chat apps ● Uber Like ● Restaurant and food apps ● Gym and Fitness apps ● NFC integration ● Geo Location/GPS/Travel APP ● Location base event, Integration with Google/Apple Maps ✈✈ Web development ● WordPress with Plugin development ● Bootstrap ● PHP/Cake PHP/CodeIgniter/laravel ● CRM system ● Portals ● Lead generation system ● POS system development ● Responsive websites and job portal development. Client's satisfaction is our priority. Regards. ย่อ
 • จ้าง ShunJohn
  5.1
  9 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  I am a expert having good experience in schematic circuit, PCB design branch and software. I am using Altium design tool for schematic circuit and PCB design. I have been working in Embedded system including wireless network and several MCU and CPU for last 10 years. Also I developed small and large industrial UPS...
  I am a expert having good experience in schematic circuit, PCB design branch and software. I am using Altium design tool for schematic circuit and PCB design. I have been working in Embedded system including wireless network and several MCU and CPU for last 10 years. Also I developed small and large industrial UPS using DSP and FPGA. And I developed industrial Grid-Connect inverter and CNC unit including industrial fieldbus. I have developed several portable electronic devices that needed the battery charging and management. ย่อ
 • จ้าง engrhumza
  5.4
  39 รีวิว $5 USD ต่อชั่วโมง
  I have seven years experience of PCB Designing , Hardware Designing and component sourcing . My key expertises are high-speed routing,differential routing and RF track routing .I have designed up to 12 layer PCB. I am expert with following EDA tools. Altium designer. Eagle Mentor Pads. P-CAD...
  I have seven years experience of PCB Designing , Hardware Designing and component sourcing . My key expertises are high-speed routing,differential routing and RF track routing .I have designed up to 12 layer PCB. I am expert with following EDA tools. Altium designer. Eagle Mentor Pads. P-CAD (PCAD2004). Orcad Allegro. Design Spark KICAD Fritzing Multisim , DIPtrace and Target3001 ย่อ
 • จ้าง mechatronicsengr
  6.2
  49 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  I am Embedded System Design and Development Engineer. I have expertise in Microcontroller Programming and development on AVR (ATmega and ATtiny), Arduino and ARM (Cortex M0 and Cortex M4) in C/C++/Assembly Language. I have done - Control of DC motor, Display on LCD and input from Hexpad - RFID Based Factory...
  I am Embedded System Design and Development Engineer. I have expertise in Microcontroller Programming and development on AVR (ATmega and ATtiny), Arduino and ARM (Cortex M0 and Cortex M4) in C/C++/Assembly Language. I have done - Control of DC motor, Display on LCD and input from Hexpad - RFID Based Factory Automation and Remote Inventory Management. - RFID Based Loyal Card for Loyal Customers. - Bluetooth Communication between MCU and RFID Host. - Vehicle Tracking using GPS and Accelerometer. and a lot more. I have expertise over all communication protocols of Microcontroller: - SPI (Master/Slave) - UART - USART - I2C (Master/Slave). - Ethernet - Wifi - Bluetooth etc.. I am expert in interfacing sensor modules with microcontroller. I believe in providing superb quality provided that the deadlines are met. Moreover, during the course of my project I would keep you updated regarding the status. Service Description: * Wireless Interfaces (ISM Band FSK, OOK, XBee, ZigBee, TI 2.4GHz, Bluetooth, WiFi, etc) * LED lighting control * DC Motor Control and Actuator Control Solutions * Touch Sense * RF Energy Detection Systems * Home Automation systems * Weather Stations (Temperature, Pressure, Humidity, Wind Speed, Positioning, and Ambient Light sensing) * GPS Tracking Systems * USB Based Embedded Products * Power Over Ethernet (POE) Solution * On Board / off board DC/DC Low quiescent current, Linear and Switch Mode Power Supply solutions for embedded applications ----------------------------------------------------- * PCB Design (Printed Circuit Board) * Schematics and Bill of Material * Block Diagram and Design Documentation * Suggesting you PCB and PCBA vendors or managing the PCB and PCBA process. * Part Selection, Parts Sourcing * Manufacturing File generation * High Speed, High Density Multi-Layer PCB Layout * Embedded Software / Firmware design development * 3D Step Models of the PCB for Integration with MCAD tools. * Board Bring-up: Test codes in C/C++. * DSP Design (Digital Signal Processing) * Power / Signal Integrity Analysis * System / Hardware Design -------------------------------- * Circuit Simulation Training using Altium, MultiSim and Proteus * Embedded Firmware Design Training (C/C++, Assembly) * Schematics and PCB Design training ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""