อิเล็กทรอนิกส์ Copywriters สำหรับการจ้างงาน

 • อิเล็กทรอนิกส์
 • การเขียนข้อความโฆษณา

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง seabeaut
  2.6
  3 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  scope covers many fields such as bidding documents, commerce, machinery, instrument, quality control system, web page, software, communications, d9014c6ef4electronics0bd88672e7, advertisement, movie and television ... services. My writing scope covers: English to Chinese translation Website content d9014c6ef4copywriting0bd88672e7 Press Release d9014c6ef4copywriting0bd88672e7 Speech d9014c6ef4copywriting0bd88672e7 Advertising d9014c6ef4copywriting0bd88672e7 Brochure copywritin Stories http://blog.yahoo.com/_ZE6T5UNYPZQVHMXKQGWRZY4T5A/articles/page/1
  Seabeaut Translation & Consultation Co., Ltd. engaged in multi-language translation, interpretation and language training, is a professional translation service institute. The translation service covers scores of languages such as English, Japanese, Korean, French, German, Russian, Spanish, Arabic, etc. Its principle is to provide the clients with a quick and accurate translation service. We approach clients with the motto in our mind---honoring contract & keeping promise. Translation & Interpretation Quality guarantee: Quality is what we live by. We strictly fol low the standard procedures (1. translating-> 2. revising->3. proofreading->4. checking) to ensure the version's accuracy, fluency and idiomaticity. Service scope: The translation service scope covers many fields such as bidding documents, commerce, machinery, instrument, quality control system, web page, software, communications, electronics, advertisement, movie and television, biology, medicine, chemical industry, accounting, finance, securities, network, cosmetics, hotel, foodstuff, furniture, literature and publication etc. The team We have a group of experienced translators and interpreters, who are full of enthusiasm and able to provide professional translation service for the clients to meet their specific requirements. Language Training Objective To free adult english learners from dumb english. Focusing on on-job training for the staffs of foreign companies and joint ventures. Training classes for public are also available in omar. Chinese teacher and foreign teacher work together, Chinese culture and foreign culture we share. The 'five great tips', the highlight in your hopes! You too can speak english fluently! The team We boast a professional teaching team. the members of the team are well trained and experienced. Authentic pronunciation, humorous atmosphere and unique teaching style, omar is really a place you need to try! If there is a need to improve english or japanese, please feel free to contact us. We provide trial class which is free of charge. Professional Chinese translator provide accurate, fast and reliable English to Chinese translation, which help you cross language barrier. With the specialist expertise of Chinese writing, I am able to provide clients with both Simplified Chinese writing services. My writing scope covers: English to Chinese translation Website content copywriting Press Release copywriting Speech copywriting Advertising copywriting Brochure copywritin Stories http://blog.yahoo.com/_ZE6T5UNYPZQVHMXKQGWRZY4T5A/articles/page/1 ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""