อิเล็กทรอนิกส์ Electrical Engineers For Hire

 • อิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง ExpertEngineer7
  5.6
  18 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  projects. Vast experience on Arduino/Raspberry Pi development boards based projects. Provide services in student projects/assignments related to 86c005fb34electricalbdb1a7e409, 86c005fb34electronicsbdb1a7e409 and communication 86c005fb34engineeringbdb1a7e409 ... *SENIOR 86c005fb34ELECTRICALbdb1a7e409 ENGINEER* I am 86c005fb34Electricalbdb1a7e409 Engineer with 5 years of experience in innovative product development projects. I have worked in MATLAB, IoT domain and mobile app development in various ... , nRF51, nRF52) @ Sensor interfacing with MCUs @ Cloud Solutions for 86c005fb34Electronicsbdb1a7e409 Devices @ Robotics & Automation (PLC, SCADA, Dobots) @ PCB Designing, Prototyping and Manufacturing (EagleCAD, KiCAD, Altium) @ MATLAB / Simulink @ 3D Modeling (SolidWorks, AutoCAD, 3D Casing)
  *SENIOR ELECTRICAL ENGINEER* I am Electrical Engineer with 5 years of experience in innovative product development projects. I have worked in MATLAB, IoT domain and mobile app development in various projects. Vast experience on Arduino/Raspberry Pi development boards based projects. Provide services in student projects/assignments related to electrical, electronics and communication engineering. My skillset includes: @ Embedded & IOT Devices (Wearable, Control Devices) @ Arduino, ARM, Raspberry Pi, Texas Instruments, STM32F @ Wireless Technologies (BLE, WiFi, RF, GSM, GPS, ESP32/ESP8266, nRF51, nRF52) @ Sensor interfacing with MCUs @ Cloud Solutions for Electronics Devices @ Robotics & Automation (PLC, SCADA, Dobots) @ PCB Designing, Prototyping and Manufacturing (EagleCAD, KiCAD, Altium) @ MATLAB / Simulink @ 3D Modeling (SolidWorks, AutoCAD, 3D Casing) ย่อ
 • จ้าง trutony
  5.2
  17 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  processor for eLinux. -Matlab and Mathematics -Control 86c005fb34Engineeringbdb1a7e409 -Power 86c005fb34Electronicsbdb1a7e409 -86c005fb34Electricalbdb1a7e409 86c005fb34Engineeringbdb1a7e409 -PLC & SCADA -Microcontroller -Embedded Software -Software Development -Algorithm -Artificial Intelligence(GA, IA, NN, Fuzzy Logic, PSO etc.) -C & C++ Programming -86c005fb34Electronicsbdb1a7e409 -Wireless ... Control 86c005fb34engineeringbdb1a7e409 & Power 86c005fb34Electronicsbdb1a7e409 Expert, abundant experience in practical design and development of embedded systems. I controlled step motor, dc motor and different valves etc. with Motorola
  Control engineering & Power Electronics Expert, abundant experience in practical design and development of embedded systems. I controlled step motor, dc motor and different valves etc. with Motorola, Intel and PIC microcontrollers. I developed control system for ship engine and realized communication over CAN bus between different control devices. I developed High speed and High torque control system for IPMSM(Interior Permanent Magnet Synchronous Motor). I have applied drive of LED, LCD and PWM etc. using all peripheral like GPIO, timers, UART, SPI, I2C and others of S3C2440- application processor for eLinux. -Matlab and Mathematics -Control Engineering -Power Electronics -Electrical Engineering -PLC & SCADA -Microcontroller -Embedded Software -Software Development -Algorithm -Artificial Intelligence(GA, IA, NN, Fuzzy Logic, PSO etc.) -C & C++ Programming -Electronics -Wireless ย่อ
 • จ้าง arslanuet123
  5.6
  47 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  I am studied 86c005fb34electricalbdb1a7e409 86c005fb34engineeringbdb1a7e409 from University of 86c005fb34Engineeringbdb1a7e409 and technology,Lahore. And then I did masters in computer science from LUMS university. I have done many stalwart projects during my ... 86c005fb34engineeringbdb1a7e409 and still doing.I have good command on all subjects like Circuit Analysis and design, Digital logic design, 86c005fb34electronicsbdb1a7e409, Control Systems micro-processor systems, C programming. Assembly
  I am studied electrical engineering from University of Engineering and technology,Lahore. And then I did masters in computer science from LUMS university. I have done many stalwart projects during my engineering and still doing.I have good command on all subjects like Circuit Analysis and design, Digital logic design, electronics, Control Systems micro-processor systems, C programming. Assembly programming Verilog/VHDL Power System Analysis PCB Design I have written a lot of reports,technical papers and latest technical paper written by me is 'UHV Transmission in china' using IEEE standard. During my master's studies I have done lots of projects in Computer Science. 1- Smart Goggles (Python - A device for visually blind people). 2- Identifier (Python - Web App) 3- ATM system (ASP.NET - WebApp) 4- Motion Detector (Python) 5- POS (ASP.NET) To be helpful to someone is really worth miles and it is a good place where you communicate,contribute,learn and help others. ย่อ
 • จ้าง dsuclla88
  4.3
  13 รีวิว $22 USD ต่อชั่วโมง
  media, and highly motivated. Academics: - M.Sc. 86c005fb34Electricalbdb1a7e409 & 86c005fb34Electronicsbdb1a7e409 86c005fb34Engineeringbdb1a7e409. - Specialist. Industrial Automation & Control Systems. Skills: - PLC, VFD & SCADA (Siemens, Omron , ABB
  Hello World: Thanks for your read. +5 years documentated experience in most demanding work conditions around the largest mining operations of the world located in Peru. A man of few words, no social media, and highly motivated. Academics: - M.Sc. Electrical & Electronics Engineering. - Specialist. Industrial Automation & Control Systems. Skills: - PLC, VFD & SCADA (Siemens, Omron , ABB, Rockwell AB and Schneider). - PCB Design (EAGLE, Altium), prototyping and line production. - Matlab (Math modeling and control design) - PIC, Atmel & STM32 microcontrollers. - Renewable energies for Industries. - Technical Drawing (AutoCAD). - LaTex, Professional & Academic reports. - Custom Design Control and Phase tracking for power Ultrasonics Systems. - Fluency in Spanish, Portuguese and English. Regards. ย่อ
 • จ้าง paulminu14
  2.8
  3 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  Dynamic 86c005fb34Electronicsbdb1a7e409 Engineer proficient at providing sustainable and cost-effective alternatives to existing 86c005fb34electricalbdb1a7e409 products and procedures. Resourceful and dedicated 86c005fb34Electronicsbdb1a7e409 Engineer with ... team player mentality and extensive knowledge of 86c005fb34electricalbdb1a7e409 86c005fb34engineeringbdb1a7e409 concepts as well as a creative aptitude for new product development. EXPERIENCE Review design drawings, specifications, and
  Dynamic Electronics Engineer proficient at providing sustainable and cost-effective alternatives to existing electrical products and procedures. Resourceful and dedicated Electronics Engineer with team player mentality and extensive knowledge of electrical engineering concepts as well as a creative aptitude for new product development. EXPERIENCE Review design drawings, specifications, and customer requirements for newly engineered components and processes. Help initiate a more organised drawing package to increase manufacturing productivity. Collabourate with mechanical engineers to resolve product development and maintenance issues. Perform complex calculations to establish manufacturing and installation specifications. HIGHLIGHTS Circuit Simulation CAD software expert Project management Complex problem solver Operational analysis expert Matlab and Minitab trained Technical writing Statistical analysis Data collection Strong decision maker Team leadership ย่อ
 • จ้าง onurylcn
  2.3
  1 บทวิจารณ์ $30 USD ต่อชั่วโมง
  I am an 86c005fb34electricalbdb1a7e409 & 86c005fb34electronicsbdb1a7e409 engineer from Turkey with an extensive experience on rapid prototyping of complex multidisciplinary 86c005fb34engineeringbdb1a7e409 projects. I have spent 2 years in a non-profit ... design and reactor design. Because of my experience as an R&D engineer I am also capable of completing 86c005fb34engineeringbdb1a7e409 projects from prototypical PCB design to practical product design.
  I am an electrical & electronics engineer from Turkey with an extensive experience on rapid prototyping of complex multidisciplinary engineering projects. I have spent 2 years in a non-profit commercialization office in Philladelphia USA working as an R&D engineer, prototyping and conducting market research for patents from 10 different USA based Universities and many private companies. I am mainly experienced in real-time robotic control applications, high voltage control, digital & analog circuit design (also experienced in VLSI design via cadence), plasma physics-high voltage circuit design and reactor design. Because of my experience as an R&D engineer I am also capable of completing engineering projects from prototypical PCB design to practical product design. ย่อ
 • จ้าง rizwanmpec
  2.9
  4 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  IQRA have core team members of 22+ years of experience in the area of Software Development, Research, Application Development. IQRA major expertise: * MATLAB, SIMULINK in 86c005fb34Electronicsbdb1a7e409, 86c005fb34Electricalbdb1a7e409 ... , Computer, Mechanical, Civil 86c005fb34Engineeringbdb1a7e409 with PYTHON, C, C++. * NETWORK SIMULATOR (NS2/3), OPNET/OMNET++. * JAVA/HADOOP/CLOUD COMPUTING/DOTNET/PHP/WORDPRESS/CSS/JQUERY/ AJAX Services/WCF/Website
  IQRA have core team members of 22+ years of experience in the area of Software Development, Research, Application Development. IQRA major expertise: * MATLAB, SIMULINK in Electronics, Electrical, Computer, Mechanical, Civil Engineering with PYTHON, C, C++. * NETWORK SIMULATOR (NS2/3), OPNET/OMNET++. * JAVA/HADOOP/CLOUD COMPUTING/DOTNET/PHP/WORDPRESS/CSS/JQUERY/ AJAX Services/WCF/Website Development. * VHDL/Verilog HDL, Xilinx and Altera FPGA. * Data Entry, Data mining, Web Research, Microsoft Office, Microsoft Excel, PDF Conversion, Copy Typing, Google Drive, docs, sheets, Data processing, Data scraping * AutoCAD, Solidworks, CATIA, 3D Modelling * Plagiarism Free Research Writing, Academic Writing, Technical Writing * One month free customer support. * 100 % Satisfaction. ย่อ
 • จ้าง nigamkumar09
  0.7
  1 บทวิจารณ์ $10 USD ต่อชั่วโมง
  protocol, 86c005fb34electricalbdb1a7e409 & 86c005fb34electronicsbdb1a7e409 86c005fb34engineeringbdb1a7e409, communication system and mathematical Algorithm in C/C++ & Matlab language. I am expert in antenna design, antenna simulation on the ANSYS HFSS, CST.
  Creative web designer and professional developer with many and different projects behind. Expert knowledge PHP, CakePHP, HTML5, CSS, JavaScript, WordPress, Joomla, MVC, JQuerry, BootStrap, MySql, Graphic Design, HTML, Magento, PHP, eCommerce, Laravel, Ruby on Rails, Website Design, Drupal, CodeIgniter I am working on many fields for Academic Research, such as Cognitive radio, WSN, MANET, VANET, Ad-Hoc networks, LTE, Standard Protocol, wireless sensor network, routing protocol and many more. I am a certified professional of CISCO, OPNET, MATLAB and NS2 simulator. I am expert in Network Simulator (NS2/3), LTESIM, LABVIEW, Oment++OPNET PYTHON, and OPENCV. I have done many projects based on Image Processing, Speech, Pattern reorganization, Signal Processing, wireless sensor network, routing protocol, electrical & electronics engineering, communication system and mathematical Algorithm in C/C++ & Matlab language. I am expert in antenna design, antenna simulation on the ANSYS HFSS, CST. ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""