อิเล็กทรอนิกส์ Engineers สำหรับการจ้างงาน

 • อิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรม

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง imateivw
  8.6
  124 รีวิว $100 USD ต่อชั่วโมง
  ## BIO ## Area of Expertise .NET 1.1, C# , VB .NET, C/C++, Java COM, OpenGL, MySql, XML, SOAP, Linux system programming, Windows API, MFC, Network programming , .NET 2.0 , .NET 3.0 WWF , CS , WPF , WCF , ASP .NET 1.0 & 2.0, XNA, DNN
  ## BIO ## Area of Expertise .NET 1.1, C# , VB .NET, C/C++, Java COM, OpenGL, MySql, XML, SOAP, Linux system programming, Windows API, MFC, Network programming , .NET 2.0 , .NET 3.0 WWF , CS , WPF , WCF , ASP .NET 1.0 & 2.0, XNA, DNN ย่อ
 • จ้าง dionline
  4.9
  10 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  I focus on Quality rather than the Quantity. But one tends to lead to the other. I have had the pleasure of doing business with more than 700 clients with the sole objective of exceeding their expectations every time. Every project is different and requires a unique and different level of content. My approach of...
  I focus on Quality rather than the Quantity. But one tends to lead to the other. I have had the pleasure of doing business with more than 700 clients with the sole objective of exceeding their expectations every time. Every project is different and requires a unique and different level of content. My approach of 'Doing it right the first time' and passion for writing has helped me excel in all 1125+ projects that I have undertaken over the years. You are the reason for my existence and prosperity, and therefore, I am dedicated to fulfilling your requirements. Talk to me for 30 seconds and see the difference. And beware, a simple 'Hello' may lead to a life-long professional relationship. :) ย่อ
 • จ้าง freelancerneyer
  4.9
  18 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Hello; Welcome to my profile. I am a professional writer with a 24/7 customer support with willingness and ability to work within your Budget and requirements. I hold a Degree in Bachelor of Business Information Technology, Postgraduate Diploma in Project Management, Master’s in Business administration, ACCA...
  Hello; Welcome to my profile. I am a professional writer with a 24/7 customer support with willingness and ability to work within your Budget and requirements. I hold a Degree in Bachelor of Business Information Technology, Postgraduate Diploma in Project Management, Master’s in Business administration, ACCA finalist and CPA K. I have been working as an Academic Writer for a period spanning over six years and have worked for various employers and clients. I also have experience in Rewriting and writing of articles, Thesis and Dissertations writing, reports, case studies, Business Plans, personal statements, marketing plans, comparative studies, literature review and research. I provide well researched academics using HARVARD, APA, MLA, OSCOLA, IEEE, Chicago, Oxford styles plus any other writing styles. Given a chance to work on your project I guarantee the best quality work output. Your total satisfaction is my FIRST priority!!! ย่อ
 • จ้าง Yknox
  5.4
  16 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  We are the most talented and well experienced programmers and designers you can ever find. Try us, and you'll believe. Looking for freelancer who can manage anything that comes up with great response and quality work but for fair price? And having a project but it is very difficult to choose who is capable of doing...
  We are the most talented and well experienced programmers and designers you can ever find. Try us, and you'll believe. Looking for freelancer who can manage anything that comes up with great response and quality work but for fair price? And having a project but it is very difficult to choose who is capable of doing your work as the way you wanted? Look no further, and feel free to contact us. Our team will try our best effort to provide great solution and whats more if we hired you'll definitely receive outstanding result before the project deadline. Talking about skills, we can manage anything that comes up with iPhone, Android, C++, C#, C, reverse engineering and web management. And our skillful designers can make brilliant 2D/3D illustration, modelling, rendering, graphic design, storyboard and complete animation. Satisfying the client with great result is our motto. We are rapidly growing team with great skills and ability. We won't disappoint our employers with our work. ย่อ
 • จ้าง bchandra1955
  5.9
  73 รีวิว $45 USD ต่อชั่วโมง
  I love engineering tasks. I have been in product design , development and testing area since past 37years. Wind and solar area are my preferred areas. I can take care of mathematical modeling , Programming in MATLAB, SIMULINK and LABView and real time programming as well as simulation Skills in MATLAB,...
  I love engineering tasks. I have been in product design , development and testing area since past 37years. Wind and solar area are my preferred areas. I can take care of mathematical modeling , Programming in MATLAB, SIMULINK and LABView and real time programming as well as simulation Skills in MATLAB, FORTRAN,Pascal, C,C++, LABView, I have put minimum limits for project budgets: $90 for hourly consultation (that is, for 2 hours), and $50 for fix cost quotes for 1 hours of occupancy. I can also take up Business plan development as my son with instrumentation engineering, and MBA finance has also joined me as freelancer. ย่อ
 • จ้าง rajeshkumararora
  5.8
  40 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  Expert in optimization and other algorithm development. Building applications in Matlab and Excel for 15 years: - Numerical analysis - Optimization - Statistical analysis - GUI Machine Learning (supervised and unsupervised) - SVM, Naive Bayes, Nearest Neighbor, K-means clustering Statistical Analysis - Descriptive...
  Expert in optimization and other algorithm development. Building applications in Matlab and Excel for 15 years: - Numerical analysis - Optimization - Statistical analysis - GUI Machine Learning (supervised and unsupervised) - SVM, Naive Bayes, Nearest Neighbor, K-means clustering Statistical Analysis - Descriptive statistics - Regression analysis - Hypothesis testing Academic Writing Simple but not simplistic, lucid,prolific writer. Love for words. Brings out full story. Writing will have logic and structure. Aim is to do quality work and complete the same on schedule. Guided seven Master's thesis Written over 50 articles in freelancer itself. Prepared solution manual for two technical books. ย่อ
 • จ้าง ashrafshekh
  6.5
  52 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  We are the Team Of Experienced Professional in the design field. We are working in the design field since past 7 year and able to design almost everything. We work specially in the field of Mechanical Engineering, New product development, concept design, concept development, Product design, 3D modelling, 3D...
  We are the Team Of Experienced Professional in the design field. We are working in the design field since past 7 year and able to design almost everything. We work specially in the field of Mechanical Engineering, New product development, concept design, concept development, Product design, 3D modelling, 3D printing, Simulation, Finite element analysis (FEA), Computational Fluid dynamics (CFD), Structural Analysis, Academic writing, Engineering Assignments and much more. We are using engineering Design tool i.e Solidworks, Ansys, Creo, CATIA, Autocad, Autodest revit, Siemens NX, MATLAB, 3DMax and many more. We have completed more than 500 Projects in last 7 years and still counting. We can assure you about the quality of our work, we request you give us chance to serve you. we are available here 24x7 and can discuss in any time zones with perfect communication. ย่อ
 • จ้าง amitpandeyposin
  3.9
  1 บทวิจารณ์ $15 USD ต่อชั่วโมง
  BLOCKCHAIN | BITCOIN | PHP | MYSQL | CODEIGNITER | WORDPRESS | PAYMENT GATEWAY | API INTEGRATION | BOOTSTRAP | AJAX | HTML | YII | LARAVEL | ANGULARJS | MONGODB | NODEJS | PSD TO HTML | LOGO DESIGN | PHONEGAP | ANDROID | IPHONE | WEB SERVICES | JAVASCRIPT | OPENCART | JOOMLA | DRUPAL | MAGENTO Third party api - GTA...
  BLOCKCHAIN | BITCOIN | PHP | MYSQL | CODEIGNITER | WORDPRESS | PAYMENT GATEWAY | API INTEGRATION | BOOTSTRAP | AJAX | HTML | YII | LARAVEL | ANGULARJS | MONGODB | NODEJS | PSD TO HTML | LOGO DESIGN | PHONEGAP | ANDROID | IPHONE | WEB SERVICES | JAVASCRIPT | OPENCART | JOOMLA | DRUPAL | MAGENTO Third party api - GTA | GDS | BOOKING.COM | FREEAGENT | FIREBASE | AMAZON | AGODA | TRAVEL PAYOUT | COINBASE | BLOCK.IO | COINHIVE | BLOCKCHAIN Some of the tools used are - GIT | BITBUCKET | REDMINE | JIRA | PUTTY | VIM | TERMINAL Benefits of working with me: 1. Provide you regular updates 2. Available 24*7 on freelancer so communication will be easy . 3. Will provide satisfactory results. ย่อ
 • จ้าง dinhfreedom
  4.7
  13 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  We are a team of professional researchers and engineers in branches of Applied Mathematics, Engineering and Computer Science. All of us have Scholar Degrees and been successfully certified in their major fields. Past Projects: - OCR: ALPR, ANPR, Form & Card Recognition - Face Detection & Recognition ...
  We are a team of professional researchers and engineers in branches of Applied Mathematics, Engineering and Computer Science. All of us have Scholar Degrees and been successfully certified in their major fields. Past Projects: - OCR: ALPR, ANPR, Form & Card Recognition - Face Detection & Recognition - Object Detection and Tracking: Car Recognition & Velocity Estimation - Image Processing: Segmentation, Watermarking & Steganagraphy - Time Series Analysis: Stock Market Prediction ...... Main Instruments: - Programming: MATLAB/ Mathematica, C/ C++/ C#, VB, Java, Python, R... - Deep Learning: Tensorflow, Torch, Caffe, Keras, Kaggle... - OCR: Tesseract, OpenALPR, CardIO... ...... Academic Background: - Deep Learning. - Meta Heuristic Optimization. - Mathematical Modeling. - Numerical Analysis. - Statistics & Probability Theory. Please experience our best quality work and amazing technical service! ย่อ
 • จ้าง saminakiran2
  3.7
  5 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  I hold a Masters degree which gives me the requisite background to handle writing from various subjects. I am a well-experienced content writer with 4 years of experience in the writing industry. I am well versed with the English language and can provide high-quality work with zero plagiarism. I am well conversant...
  I hold a Masters degree which gives me the requisite background to handle writing from various subjects. I am a well-experienced content writer with 4 years of experience in the writing industry. I am well versed with the English language and can provide high-quality work with zero plagiarism. I am well conversant with all major. I greatly enjoy my work, and therefore I am always willing to walk the extra mile until both the customer and I are happy with the result. , I gathered many skills complementary to each other - and am proficient in all these areas. My skills: ✔Article writing ✔Content writing ✔Blog writing ✔website content ✔Report writing ✔Technical writing ✔Market research Reports ✔power point presentations ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""