อิเล็กทรอนิกส์ Engineers สำหรับการจ้างงาน

 • อิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรม

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง ashrafshekh
  6.6
  55 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  We are the Team Of Experienced Professional in the design field. We are working in the design field since past 7 year and able to design almost everything. We work specially in the field of Mechanical Engineering, New product development, concept design, concept development, Product design, 3D modelling, 3D...
  We are the Team Of Experienced Professional in the design field. We are working in the design field since past 7 year and able to design almost everything. We work specially in the field of Mechanical Engineering, New product development, concept design, concept development, Product design, 3D modelling, 3D printing, Simulation, Finite element analysis (FEA), Computational Fluid dynamics (CFD), Structural Analysis, Academic writing, Engineering Assignments and much more. We are using engineering Design tool i.e Solidworks, Ansys, Creo, CATIA, Autocad, Autodest revit, Siemens NX, MATLAB, 3DMax and many more. We have completed more than 500 Projects in last 7 years and still counting. We can assure you about the quality of our work, we request you give us chance to serve you. we are available here 24x7 and can discuss in any time zones with perfect communication. ย่อ
 • จ้าง WProductDesigner
  5.1
  20 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  My name is Julia Lavryshyna. I am a SolidWorks Expert, Product Designer, Architect, and Mechanical engineer. I am using the following software: SolidWorks, AutoCAD, 3Ds MAX, Google SketchUp, ArchiCAD, Autodesk Revit, Inventor, Blender, Rhino, Geomagic Studio, Geomagic Design x, CATIA and Keyshot. Also, I have career...
  My name is Julia Lavryshyna. I am a SolidWorks Expert, Product Designer, Architect, and Mechanical engineer. I am using the following software: SolidWorks, AutoCAD, 3Ds MAX, Google SketchUp, ArchiCAD, Autodesk Revit, Inventor, Blender, Rhino, Geomagic Studio, Geomagic Design x, CATIA and Keyshot. Also, I have career knowledge in ANSYS, ABAQUS etc... -Machine and Product Design -Convert STL files to step and IGS solid models -Creating STL, IGES and STEP files for 3D Printing. Also X_t file for Manufacturing -3D Rendering by using 3Ds MAX, Blender, Maya, Keyshot and Rhino. -Interior and Exterior Modelling, Design and Rendering by using Sketch Up, 3Ds MAX, ArchiCAD, Autodesk Revit, AutoCAD and Blender -Converting from PDF/Sketch/Images to AutoCAD DWG and DXF files. -Reverse Engineering by using Geomagic Design x and Geomagic Studio -FEA by using SolidWorks, ANSYS, ABAQUS and so on... -3D Animation by using Blender, Lumion and 3ds MAX -Jewelry Design ย่อ
 • จ้าง beauregs
  4.4
  11 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  (version française plus bas, versión en español abajo) I'm a native French speaker from Montreal, Quebec, Canada I'm a Web programmer by trade (PHP, MySQL), but recently I tend to do more translations and copywriting, which I also love. In addition to my native French, I have a fluent level of English and a good...
  (version française plus bas, versión en español abajo) I'm a native French speaker from Montreal, Quebec, Canada I'm a Web programmer by trade (PHP, MySQL), but recently I tend to do more translations and copywriting, which I also love. In addition to my native French, I have a fluent level of English and a good level of Spanish as well. Don't hesitate to contact me to see how I can help you in a timely manner. -------- français Je suis un francophone de naissance, de Montréal, Québec, Canada. Je suis un programmeur Web de formation (PHP, MySQL), mais récemment je fais plus de traductions et d'écriture de textes, ce que j'adore. Je parle anglais couramment et j'ai un assez bon espagnol. N'hésitez pas à me contacter pour voir comment je peux vous aider. ----- español Soy de Montréal, Québec, Canadá y el francés es mi primer idioma, hablo inglés y español también. Soy un programmador Web (PHP, MySQL) pero hago también traducciones hacia el francés y el inglés. ย่อ
 • จ้าง Ghlighte
  4.0
  2 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  I'm an experienced C/C++ and Java developer working in electrical and software engineering since 2011. I am also an OpenGL developer with big experience of writing complex graphical applications and shaders. Always learning something new, I keep my skills relevant.
  I'm an experienced C/C++ and Java developer working in electrical and software engineering since 2011. I am also an OpenGL developer with big experience of writing complex graphical applications and shaders. Always learning something new, I keep my skills relevant. ย่อ
 • จ้าง alldevhw
  5.8
  6 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Embedded Engineer/Full stack developer Be a programmer since 1997. Embedded Engineer: since 2005. Be expert in SBC/Analog circuit /Digital circuit/ PCB layout/Micro controller Program(STM32/AVR/PIC/51 family)/Communication (wireless / ZigBee/Bluetooth/GPRS)/Industrial controller(PLC/SCADA)/Robotics Have developed a...
  Embedded Engineer/Full stack developer Be a programmer since 1997. Embedded Engineer: since 2005. Be expert in SBC/Analog circuit /Digital circuit/ PCB layout/Micro controller Program(STM32/AVR/PIC/51 family)/Communication (wireless / ZigBee/Bluetooth/GPRS)/Industrial controller(PLC/SCADA)/Robotics Have developed a lot of product, some of these are used in the China Airline system. ✔️ My top skill is here : ✔ PCB design ✔ Product 3d design ✔ Manufacturing ✔ Firmware programming ✔ Android and iOS App development ✔ MATLAB/LabView ✔️ My experienced field: ✦ IoT (Bluetooth Low Engergy (BLE), LTE 4G, Smart BMS, WiFi, LoRa, RFID, Wireless, GSM, GPS, ... ... ) ✦ Altium Designer, Cadsoft Eagle, Arduino, Keil , IAR, Eclipse, MATLAB, Quartus II, Xilinx ISE/Vivado, CCS ✦ ARM cortex M, A, H serious (stm32f, allwinner, freescale imx, qualcomm snapdragon, ...) ✦ Texas Instrument DSP (tms320c2000, c5000, c6000, msp430, cc1310, etc) ย่อ
 • จ้าง DebasisB
  6.3
  96 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  Consultant,Software developer based in New Delhi India, I take up outsourcing services, Offshore Product Development, Quality Engineering, Application Maintenance and Custom Application Development. My only measure of achievement is Customer Satisfaction and we always look for a long term relationship with my...
  Consultant,Software developer based in New Delhi India, I take up outsourcing services, Offshore Product Development, Quality Engineering, Application Maintenance and Custom Application Development. My only measure of achievement is Customer Satisfaction and we always look for a long term relationship with my clients. Areas Of Expertise: Visual Basic, ASP, .Net, Java, C++, Delphi,SQL Server, Analysis Services,OLAP, SQL Server 2005 Reporting Services, SQL Server 2005 Analysis Services.XML,Pocket PC, Windows Media Technologies, Visual Basic for Applications,Windows Mobile, J2ME, Brew, Android, iPhone, DICOM, HL7, Sharepoint, Microsoft CRM . AJAX, Windows Workflow foundation (WF), Windows Communication Foundation (WCF), Silverlight, Windows Presentation Foundation (WPF), ASP.net MVC, HTML5, Azure, Cloud Computing ย่อ
 • จ้าง harimulyono
  3.6
  6 รีวิว $18 USD ต่อชั่วโมง
  I am professional Autocad Designer/Draftsman my experience has been more than 17 years on any cad drafting works, we are CAD drafting team. I am willing to work with you for 24 hours and from time to time my abilities as an operator are as follows; 1. Building architecture 2. Air conditioning and ventilation 3....
  I am professional Autocad Designer/Draftsman my experience has been more than 17 years on any cad drafting works, we are CAD drafting team. I am willing to work with you for 24 hours and from time to time my abilities as an operator are as follows; 1. Building architecture 2. Air conditioning and ventilation 3. Lighting, Power, Single line diagram (SLD) & Fire Alarm 4. Plumbing & Sanitary drainage (Isometric) / hydraulic 5. Fire protection 6. PFD and P&ID 7. Clean up architect background/create xref files suitable for MEP work then process setup the working drawing based on transmittal provided. 8. Convert from any images (PDF, TIFF, JPG&PNG)/hand sketch engineer into Autocad drawing format Able to work with Revit 3D modelling for building architecture, mechanical & electrical using Revit 2017 & 2018 please contact me and I will work hard to be able to complete the assignment that you provided with the agreed time. ย่อ
 • จ้าง toplinesolutions
  3.2
  5 รีวิว $9 USD ต่อชั่วโมง
  A full time experienced professional with complete knowledge and understanding of all kind of writing services and tutoring. I have been providing writing services since 7 years. I have proficient skills in following areas of writing and tutoring: 1) Academic Writing and Proof-Reading 2) Report / Essay / Research /...
  A full time experienced professional with complete knowledge and understanding of all kind of writing services and tutoring. I have been providing writing services since 7 years. I have proficient skills in following areas of writing and tutoring: 1) Academic Writing and Proof-Reading 2) Report / Essay / Research / Dissertations Mentoring 3) Letters / Resumes / Professional Proposals Writing 4) APA, Harvard, Chicago, MLA Reference Styles 5) Business Plans Writing 6) Ghost Writing 7) Technical 8) Creative Wrting 9) Web Content 10) SEO & Article Writing Subjects Specialization: 1) Business 2) Finance 3) Economics 4) Engineering (Civil, Chemical, Mechanical, Electrical) 5) Physics 6) Maths 7) Chemistry 8) Health Sciences 9) English Literature 10) Statistics Software Expertise: SPSS, MATLAB, Excel, Access, PowerPoint, E-Views, Mini-tab, STATA, Solid-works, and many others. I can write in both UK and USA English styles with proper grammar, punctuation, and sentence structure. ย่อ
 • จ้าง PandaMei
  5.5
  10 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  I. I have had a lot experiences for Building architecture, civil engineering, structural engineering, Interior design, product design, 3D modeling and rendering. I am using almost 3D software such as AutoDesk Revit, Chief Architect X9, X10 ,ArchiCad, 3DS MAX, Solidworks, AutoCAD, Sketchup, Creo, Inventor and...
  I. I have had a lot experiences for Building architecture, civil engineering, structural engineering, Interior design, product design, 3D modeling and rendering. I am using almost 3D software such as AutoDesk Revit, Chief Architect X9, X10 ,ArchiCad, 3DS MAX, Solidworks, AutoCAD, Sketchup, Creo, Inventor and CATIA Moreover, I'm familiar with the latest CAD software used for creative executions such as AutoCAD, Solidworks, Creo, AutoDesk Inventor, NXS UG so on. II. I'm an expert in mechanical, structural and civil engineering. I possess excellent skills and sound technical knowledge in executions of creative concepts from 2D drawing to 3D modeling/rendering/printing, mechanical engineering and computational mechanics & mathematics, physics. III. I have 10 years experiences in numerical simulation including ANSYS, ABAQUS, HyperMesh, SAP, MATLAB and FORTRAN. I have a strong theoretical and practical background for FEA and other numerical simulation methods. ย่อ
 • จ้าง urmate
  4.8
  47 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Area of Expertise: Java, JavaFX, Java Swing JSP, Servlets, EJB, JSF, JFM, JPA, Hibernate, Spring, Struts 2, Web Services, Restful, Soap Clients Node JS, Express JS, Socket IO, Angular JS PHP, CodeIgniter, Wordpress C/C++, QT, client/server applications Python, Pandas, IPython, PyQT Cassandra, MongoDB C# Programing,...
  Area of Expertise: Java, JavaFX, Java Swing JSP, Servlets, EJB, JSF, JFM, JPA, Hibernate, Spring, Struts 2, Web Services, Restful, Soap Clients Node JS, Express JS, Socket IO, Angular JS PHP, CodeIgniter, Wordpress C/C++, QT, client/server applications Python, Pandas, IPython, PyQT Cassandra, MongoDB C# Programing, Asp.Net, MVC, Entity Framework HTML, HTML5, CSS JavaScript, Ajax, JQuery, BootStrap Visual Basic, VB.NET, VBA, Excel, MS Access D3, Plotly, Matplotlib, JFreechart, Jasper Reports MySql, Oracle, MSSQL, HBase, JavaDB, PostgreSQL XML, XSLT, XQuery, XPath, DTD, Schema Pascal, Perl UML, Flow Charts, ERD, Class, Sequence, Activity diagrams Data Structures & Algorithms Selenium Automation Testing, Selenium WebDriver, TestNG, JUnit Testing PDFBox, IText, POI, JSoup, Json ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""