อิเล็กทรอนิกส์ Java Developers For Hire

 • อิเล็กทรอนิกส์
 • Java

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

 • จ้าง ZhenExpert
  5.9
  15 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  followings: 1. Web App Development - PHP/Laravel/Wordpress - 1c1cdd1e7aJavascript710006bcb1, MEAN/MERN stack - Python, Django - Ruby on Rails 2. Mobile App Development - Android Studio - Xcode, Swift - React Native, Xamarin ... , Ionic, PhoneGap 3. Blockchain & Cryptocurrency - Solidity, C++, Python, 1c1cdd1e7aJavascript710006bcb1, Go - Ethereum, Bitcoin, Vegue, Dash, Pivx - PoW & PoS - Erc20, Erc 232, Erc 720, Erc 721 - IPFS - CEX/DEX - 3rd ... Party Apis such as GDX, Binance, Gemini, Changelly, etc 4. 1c1cdd1e7aElectronics710006bcb1 & Electrical Engineering, IoT Development. - Architecture, Electrical Engineering, Circuit & PCB Design, Micro-controller
  Being a "Expert Developer" I can assure you 101% satisfaction to implement your own idea to real things. I have over 10 years career in software and hardware development. Our skills are like the followings: 1. Web App Development - PHP/Laravel/Wordpress - Javascript, MEAN/MERN stack - Python, Django - Ruby on Rails 2. Mobile App Development - Android Studio - Xcode, Swift - React Native, Xamarin, Ionic, PhoneGap 3. Blockchain & Cryptocurrency - Solidity, C++, Python, Javascript, Go - Ethereum, Bitcoin, Vegue, Dash, Pivx - PoW & PoS - Erc20, Erc 232, Erc 720, Erc 721 - IPFS - CEX/DEX - 3rd Party Apis such as GDX, Binance, Gemini, Changelly, etc 4. Electronics & Electrical Engineering, IoT Development. - Architecture, Electrical Engineering, Circuit & PCB Design, Micro-controller - Firmware & Middleware - Many kinds of IoT, Wearable, Healthcare Device. 5. ERP / CRM Development - Salesforce, Zoho, HubSpot 6. Machine Learning - Python, R, TensorFlow, IBM Watson - Neural Network ย่อ
 • จ้าง umg536
  4.4
  4 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  , DSP ) *Engineering, Mechanical , 1c1cdd1e7aElectronics710006bcb1 Engineering,Mathematics and Physics (MatLab, Simulink, EES, MS Visio, Visual Paradigm, Papyrus, Verilog, VHDL, Ansys, CAD, CAM,ABAQUS,ANSYS) *Statistics ... and Flyers )  1c1cdd1e7aJava710006bcb1, C/C++ & C#  DBA (SQL/MySQL/Oracle)  Network Administration (Cisco Packet tracer and Wireshark)  Android/ ios and  Cloud Computing.
  *Academic Writing (HARVARD, APA, MLA, IEEE, Chicago and Oxford styles). Research Papers, Thesis, Dissertations and Proposals. *Computer Science (Algo, DB, Networking, AI, OS,OOP, RE, SPM, SE,DLD, DSP ) *Engineering, Mechanical , Electronics Engineering,Mathematics and Physics (MatLab, Simulink, EES, MS Visio, Visual Paradigm, Papyrus, Verilog, VHDL, Ansys, CAD, CAM,ABAQUS,ANSYS) *Statistics Analysis (SPSS/Excel/Minitab/Weka/R Programming) *Big Data Analysis(Classification and Prediction ) *Software Development  Wordpress  PHP, HTML , MySQL/SQL  Designing(Logo, Banner, WP, Cover Page and Flyers )  Java, C/C++ & C#  DBA (SQL/MySQL/Oracle)  Network Administration (Cisco Packet tracer and Wireshark)  Android/ ios and  Cloud Computing. ย่อ
 • จ้าง nigamkumar09
  3.7
  15 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  Creative web designer and professional developer with many and different projects behind. Expert knowledge PHP, CakePHP, HTML5, CSS, 1c1cdd1e7aJavaScript710006bcb1, WordPress, Joomla, MVC, JQuerry, BootStrap, MySql ... protocol, electrical & 1c1cdd1e7aelectronics710006bcb1 engineering, communication system and mathematical Algorithm in C/C++ & Matlab language. I am expert in antenna design, antenna simulation on the ANSYS HFSS, CST.
  Creative web designer and professional developer with many and different projects behind. Expert knowledge PHP, CakePHP, HTML5, CSS, JavaScript, WordPress, Joomla, MVC, JQuerry, BootStrap, MySql, Graphic Design, HTML, Magento, PHP, eCommerce, Laravel, Ruby on Rails, Website Design, Drupal, CodeIgniter I am working on many fields for Academic Research, such as Cognitive radio, WSN, MANET, VANET, Ad-Hoc networks, LTE, Standard Protocol, wireless sensor network, routing protocol and many more. I am a certified professional of CISCO, OPNET, MATLAB and NS2 simulator. I am expert in Network Simulator (NS2/3), LTESIM, LABVIEW, Oment++OPNET PYTHON, and OPENCV. I have done many projects based on Image Processing, Speech, Pattern reorganization, Signal Processing, wireless sensor network, routing protocol, electrical & electronics engineering, communication system and mathematical Algorithm in C/C++ & Matlab language. I am expert in antenna design, antenna simulation on the ANSYS HFSS, CST. ย่อ
 • จ้าง mos3d
  4.4
  14 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  - development kits (Arduino, Mbed,Raspberry pi ) 3- Digtal design and Verification using (VHDL, Verilog and system Verilog) 4-FPGA prototyping using (Xillinx and Altera) FPGAs as well as 5-1c1cdd1e7aelectronics710006bcb1 hardware ... implementation 6-PCB design. 7- Programming languages: Python, C/C++, 1c1cdd1e7aJavaScript710006bcb1, HTML, CSS. 8- Sensing : Wired(I2C, SPI, CAN, Modbus, MQTT, RS232/485, SNMP), Wireless(WiFi, BLE, RF, Xbee
  With over 6 years of experience under my belt , i am the PERFECT contractor for your project. if you're looking for high quality work from a person specialist in embedded systems , hardware prototyping , Robotics and digital design , then i am the person you need to work with. My field of professionalism includes : 1-Micro-controllers with variant types like (Pic ,ARM, AVR , 8051) 2- development kits (Arduino, Mbed,Raspberry pi ) 3- Digtal design and Verification using (VHDL, Verilog and system Verilog) 4-FPGA prototyping using (Xillinx and Altera) FPGAs as well as 5-electronics hardware implementation 6-PCB design. 7- Programming languages: Python, C/C++, JavaScript, HTML, CSS. 8- Sensing : Wired(I2C, SPI, CAN, Modbus, MQTT, RS232/485, SNMP), Wireless(WiFi, BLE, RF, Xbee) sensor managements with Raspberry Pi/Arduino. I'm always committed with time and specifications for the required jobs and care about quality of delivered work ย่อ
 • จ้าง AurelianR
  2.0
  17 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Resume: Education: University of Craiova, Faculty of Automation, Computer and 1c1cdd1e7aElectronics710006bcb1 degree Professional Employment. 1c1cdd1e7aJava710006bcb1 programmer: 22 May 2006 - present System administrator : 1 December
  Resume: Education: University of Craiova, Faculty of Automation, Computer and Electronics degree Professional Employment. Java programmer: 22 May 2006 - present System administrator : 1 December 2006 - 21 May 2006 Foreign Languages My native language is Romanian. Good skills in English and French (writing and speaking). Communication: I'm available on mail, Yahoo Messenger, MSN Messenger, Skype and Gmail. ย่อ
 • จ้าง developco
  1.3
  1 บทวิจารณ์ $15 USD ต่อชั่วโมง
  Kostyuk Nikolay Nikolaevich Was born 08.08.1976 Has finished University of radio of 1c1cdd1e7aelectronics710006bcb1 in 1998 Projects 2003 http: // www.oriontv.net, http ... , HTML, CSS, BEHAVIOR, 1c1cdd1e7aJavaScript710006bcb1. VB Script, ASP, SOAP, FLASH (Action script), MSSQl, TSQL, PhotoShop, C ++ (STL, WTL), Delphi, VC ++ STL, WTL ATL
  Kostyuk Nikolay Nikolaevich Was born 08.08.1976 Has finished University of radio of electronics in 1998 Projects 2003 http: // www.oriontv.net, http: // www.oriontv.net/energodar, http: // www.ingredient.ru http: // www.vlad-kharkov.com.ua/ - mysql php 2002-2003 Intra the project. PHP, mysql, Flash for clinic (LDLC). The project big I affairs System of meetings on Flash XML PHP. And many other things.. Earlier this proek did under platform Windows ASP MSQL 2002-10/2003-2 The program for scanning documents, packing in pdf also updated Web a server. Means of development. Delphi 7, SAOP, PHP, Mysql, ActiveX 2002 On the basis of cursor Vshop finished pages and cut her in design (Mysql, Perl, Vshop) http: // www.selectsales.com/http: // www.pacificcomputerproducts.com 2002 Took part isp.direx.org 2002 http: // www.education-exchange.co.uk/index.htm Admin system. 2001-2002 Sterns music. http: // www.sternsmusic.com/(shop/and portal system) Linux, Php, mySqladmin 2001/6-2001/9 Renaissance Day Spa (Shop system base on osCommerce) Modify for clients. See introduction 2001/4-2001/6 Survey system (Not web system), Used Mssql, Ado, VC6, STL.T-SQL./Main point the project fast pdf report generator 2001 www.clik4home.com ASP mssql, Flash man base on Server theology 2001 www.dataconit.com site. Asp, mssql. Flash corporative chat. 2000-1998 Small projects with use Delphi, VC Paradox, DDK, the Assembler For MS 51, PIC, AVR Develop HSBC payme module. Skills PHP (pear, smarty), mysql, perl, HTML, CSS, BEHAVIOR, JavaScript. VB Script, ASP, SOAP, FLASH (Action script), MSSQl, TSQL, PhotoShop, C ++ (STL, WTL), Delphi, VC ++ STL, WTL ATL ย่อ
 • จ้าง DamithaKD
  6.1
  34 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  1c1cdd1e7aElectronics710006bcb1, Analog 1c1cdd1e7aElectronics710006bcb1, PCB Desing (Altium and ultiboard), MATLAB and Power 1c1cdd1e7aelectronics710006bcb1. Software Development in Delphi, 1c1cdd1e7aJava710006bcb1, C++. We have developed Android,iOS and Linux Applications and Web ... About the company. We Are a small Company specialized in 1c1cdd1e7aelectronics710006bcb1 engineering, Firmware development and Software development. We have 3 Software Developers, and 2 1c1cdd1e7aElectronics710006bcb1 Engineers. We have ... Over 12 years experience in 1c1cdd1e7aElectronics710006bcb1 and software development.We have perfect reviews on all my projects. We have an experience in MicroController programming ( MikroPascal and MikroC), Digital
  About the company. We Are a small Company specialized in electronics engineering, Firmware development and Software development. We have 3 Software Developers, and 2 Electronics Engineers. We have Over 12 years experience in Electronics and software development.We have perfect reviews on all my projects. We have an experience in MicroController programming ( MikroPascal and MikroC), Digital Electronics, Analog Electronics, PCB Desing (Altium and ultiboard), MATLAB and Power electronics. Software Development in Delphi, Java, C++. We have developed Android,iOS and Linux Applications and Web Development. About Me. I am a programmer / Electronic Designer for 12 years and I am a Expert in Delphi and Scjp, I have a Diploma in Electronics and in Electrical and B.Tech in Electronic and Electrical Engineering ( NITW ), India. We can give you a perfect project. Feel free to contact us. and Feel free to check out our reviews :) ย่อ
 • จ้าง jartur
  5.6
  70 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  prototypes with Microchip and Atmel microcontrollers and also with a Digital, Analog or Power 1c1cdd1e7aElectronics710006bcb1 Circuits and developed many projects for Arduino in any kind of area like escape rooms, IOT, robotics ... : -Mplab XC8, CCS, LUA. --HARDWARE CAD: -Eagle, Altium, KiCad, AutoCAD. --APP SOFTWARE: -LabVIEW, Matlab, Visual Studio, Python, 1c1cdd1e7aJava710006bcb1, C#, C++, Https and Embedded Web servers, PHP, MySQL, Linux. --HW
  I’m an Electronic Engineer with more than 10 years experience in embedded system and electronic design, PCB layout design, routing, assembly, and control system fields. I’m designed a lot of prototypes with Microchip and Atmel microcontrollers and also with a Digital, Analog or Power Electronics Circuits and developed many projects for Arduino in any kind of area like escape rooms, IOT, robotics and more. I’ve worked with hardware, software and firmware from multiple platforms: Skills: --Microcontrollers: -PIC ( 12F, 16F, 18F ), ATtiny, ATmega328P, Microchip, Atmel, ST. --MCU FIRMWARE: -Mplab XC8, CCS, LUA. --HARDWARE CAD: -Eagle, Altium, KiCad, AutoCAD. --APP SOFTWARE: -LabVIEW, Matlab, Visual Studio, Python, Java, C#, C++, Https and Embedded Web servers, PHP, MySQL, Linux. --HW PLATFORM: -Xbee, Raspberry PI, NodeMCU, ESP8266, BeagleBone ,ESP32 Wroom, Nextion LCD, Arduino, Particle, Pycom. --COMMUNICATIONS: -I2C, SPI, CAM, UART, RS232, RS485, LIN, USB. ย่อ
 • จ้าง rizwanmpec
  2.0
  1 บทวิจารณ์ $40 USD ต่อชั่วโมง
  IQRA have core team members of 22+ years of experience in the area of Software Development, Research, Application Development. IQRA major expertise: * MATLAB, SIMULINK in 1c1cdd1e7aElectronics710006bcb1, Electrical ... , Computer, Mechanical, Civil Engineering with PYTHON, C, C++. * NETWORK SIMULATOR (NS2/3), OPNET/OMNET++. * 1c1cdd1e7aJAVA710006bcb1/HADOOP/CLOUD COMPUTING/DOTNET/PHP/WORDPRESS/CSS/JQUERY/ AJAX Services/WCF/Website
  IQRA have core team members of 22+ years of experience in the area of Software Development, Research, Application Development. IQRA major expertise: * MATLAB, SIMULINK in Electronics, Electrical, Computer, Mechanical, Civil Engineering with PYTHON, C, C++. * NETWORK SIMULATOR (NS2/3), OPNET/OMNET++. * JAVA/HADOOP/CLOUD COMPUTING/DOTNET/PHP/WORDPRESS/CSS/JQUERY/ AJAX Services/WCF/Website Development. * VHDL/Verilog HDL, Xilinx and Altera FPGA. * Data Entry, Data mining, Web Research, Microsoft Office, Microsoft Excel, PDF Conversion, Copy Typing, Google Drive, docs, sheets, Data processing, Data scraping * AutoCAD, Solidworks, CATIA, 3D Modelling * Plagiarism Free Research Writing, Academic Writing, Technical Writing * One month free customer support. * 100 % Satisfaction. ย่อ
 • จ้าง stefanache
  2.8
  1 บทวิจารณ์ $25 USD ต่อชั่วโมง
  My ERP-web-applications is based on -CSS/HTML5(canvas,webcam...)/1c1cdd1e7aJavascript710006bcb1(with synch/asynch Ajax and included plugins like Jquery,Prototype,...) ,BootstrapJS, -Processing(P5JS) -3D ThreeJS ... ,BabilonJS -1c1cdd1e7aJava710006bcb1,JSP/Jetty or Tomcat -visual programming: ai2 -PhP([g]ui or api SOAP/REST-JSON/XML ws [+wsdl],GD,IMagick); reactPhP(asynch) -perl/python(CGI) -MySQL -I like to work with other frameworks like ... ,Geometry) - 1c1cdd1e7aElectronics710006bcb1(Arduino/wifi ESP32/esp8266,Onion Omega,Raspberry, Gcode,MQTT,Websocket,...) -Economical(ERP on demaind) -Medical,Pharmacy,BioInformatics I work with many
  My ERP-web-applications is based on -CSS/HTML5(canvas,webcam...)/Javascript(with synch/asynch Ajax and included plugins like Jquery,Prototype,...) ,BootstrapJS, -Processing(P5JS) -3D ThreeJS,BabilonJS -Java,JSP/Jetty or Tomcat -visual programming: ai2 -PhP([g]ui or api SOAP/REST-JSON/XML ws [+wsdl],GD,IMagick); reactPhP(asynch) -perl/python(CGI) -MySQL -I like to work with other frameworks like Google api(Maps,OAuth login,,...), Openlayers(include Bing map), Facebook api Paypal api or others Open api. -Red5(media stream server) -GIS My favorite sci domains : -Mathematics(include Statistics,Geometry) - Electronics(Arduino/wifi ESP32/esp8266,Onion Omega,Raspberry, Gcode,MQTT,Websocket,...) -Economical(ERP on demaind) -Medical,Pharmacy,BioInformatics I work with many protocols of communication (osi-model-socket IP,TCP/UDP,HTTP,FTP,SMTP,MQTT broke,WebRTC,SIP/SDP,Websosket,RTSP/RTP,MQTT/CoAP,XMPP... Artificial Inteligence(AI):RNA/NN,SVM... ย่อ

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""