อิเล็กทรอนิกส์ Linux Developers สำหรับการจ้างงาน

 • อิเล็กทรอนิกส์
 • Linux

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนน

ออนไลน์

 • จ้าง iTinkerBell
  6.7
  23 reviews $40 USD ต่อชั่วโมง
  Our group consists of both software and hardware experts from world-class universities. - Software development : python, c, c++, Linux, cross-platform, GUI - Image processing : super-resolution, OpenCV - Mobile development : Android, iOS, Windows apps - Scientific simulation: Monte-Carlo method, FEM, MATLAB,...
  Our group consists of both software and hardware experts from world-class universities. - Software development : python, c, c++, Linux, cross-platform, GUI - Image processing : super-resolution, OpenCV - Mobile development : Android, iOS, Windows apps - Scientific simulation: Monte-Carlo method, FEM, MATLAB, Mathematica - Embedded system solution : ARM, Microcontroller, DSP, FPGA - Manufacturing : PCB design - Website design : php, javascript, html, xml, css, django - Webscraping : python, php - Database management : mysql, sqlite We have been working on software development such as web design, database management and mobile apps, and on embedded systems including medical care devices for more than 10 years. All members of our group are holding Doctor's or Master's degree in Physics and Electrical Engineering and are all bilingual or trilingual. (English, Japanese, Korean, Chinese, ...) We are trying our best to deliver cutting edge science and technology to everybody's real life. ย่อลง
 • จ้าง dkokmadis
  6.5
  256 reviews $55 USD ต่อชั่วโมง
  A Linux Administrator with 5+ years of expertise in RedHat based distros and OpenVZ based virtualization systems.
  A Linux Administrator with 5+ years of expertise in RedHat based distros and OpenVZ based virtualization systems. ย่อลง
 • จ้าง wmtoolsnet
  6.4
  153 reviews $30 USD ต่อชั่วโมง
  ======Welcome to my profile====== How can I help you: - I can increase website and server speed; - I can determine and clean any type of malware on Wordpress, Joomla, Drupal, etc; - I can optimize your web-server, PHP, MySQL for heavy-load projects; - I can improve your email configuration to prevent SPAM. I'm...
  ======Welcome to my profile====== How can I help you: - I can increase website and server speed; - I can determine and clean any type of malware on Wordpress, Joomla, Drupal, etc; - I can optimize your web-server, PHP, MySQL for heavy-load projects; - I can improve your email configuration to prevent SPAM. I'm expert of: - Linux administration (CentOS, Debian\Ubuntu, OpenSuse); - Security (Vulnerabilities, Malware, Server hardening); - MySQL (Configuration, Optimization, InnoDB restoring); - Hosting (Clean web-servers, Cpanel, VestaCP, Plesk etc). Reputation - is above of everything else! ย่อลง
 • จ้าง sudhanlogics
  5.9
  122 reviews $50 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, I have around 15 years of experience in this industry. My Proficiency/Expertise are: Linux Server- Debian, Ubuntu 14/16, Centos, Redhat, FreeBSD Windows Server - Win server 2008,2012, 2016 Cloud Solutions- AWS,Google Cloud,Azure,Digital Ocean,Linode, Vultr, OVH, Control panels- CPANEL/WHM, Plesk, Webmin,...
  Hello, I have around 15 years of experience in this industry. My Proficiency/Expertise are: Linux Server- Debian, Ubuntu 14/16, Centos, Redhat, FreeBSD Windows Server - Win server 2008,2012, 2016 Cloud Solutions- AWS,Google Cloud,Azure,Digital Ocean,Linode, Vultr, OVH, Control panels- CPANEL/WHM, Plesk, Webmin, Direct admin, ISPConfig Directory Services - OpenLDAP, Active Directory Web servers - Apache, Nginx, PHP, IIS, ROR, Laravel, nodeja, Django, Tomcat Virtualisation - Vsphere, Esxi, HyperV, Xen Mail Servers - Exchange server ,Office 365, Postfix, Dovecot, PMTA Database Server- MYSQL, MS SQL, Maria DB, PostgresDB, MongoDB Routers - Cisco, Juniper, Linksys, Netgear, Switches - Cisco layer 2/3, HP 3 Firewall - Sonicwall, ASA, cyberoam, Watchgaurd, iptables Storage - QNAP, Synology, Dell powervault File Server - Windows file server, Samba Back up Solutions - Symantec backup, veritas, Veeam Certifications : RHCE, MCSE, CCNP, AWS Best Regards Sudhan Director Thrive Tech Solutions ย่อลง
 • จ้าง Namelessinterest
  6.5
  293 reviews $50 USD ต่อชั่วโมง
  hi! My name is Denis. And I am a system administrator, started admin from 13 years old. If you need some thing to config ask me, Linux, windows anything.)
  hi! My name is Denis. And I am a system administrator, started admin from 13 years old. If you need some thing to config ask me, Linux, windows anything.) ย่อลง
 • จ้าง shamimiceewu025
  5.0
  13 reviews $25 USD ต่อชั่วโมง
  I am super experienced web programmer who has successfully launched various huge projects and has proven my skill in many opportunity. I am the responsible for the working and try to keep the best relationship with the customers. My Vision : High Quality, High Speed, High Satisfaction! - Area of Expertise * PHP...
  I am super experienced web programmer who has successfully launched various huge projects and has proven my skill in many opportunity. I am the responsible for the working and try to keep the best relationship with the customers. My Vision : High Quality, High Speed, High Satisfaction! - Area of Expertise * PHP (Laravel, CodeIgniter,YII, CakePHP, WordPress, Magento, Prestashop, Joomal, OpenCart) - 8 Years * Python & Django - 4 Years * JS (Node JS, AngularJS, BackboneJS, ReactJS, MeteorJS, JQuery, Ajax) - 4 Years * Database (MySQL, MongoDB, MsSQL, Oracle, PostgreSQL) - 6 Years * C++ - 8 years * Others * Linux, Design, Server Management, DB Management --- More Flexible Every field of technology and trends --- Thanks a million. ย่อลง
 • จ้าง talhamq
  5.3
  75 reviews $20 USD ต่อชั่วโมง
  I have experience in deploying and maintaining of: Cloud Computing Platforms: AWS Amazon Web Services (EC2, S3, RDS, VPC, Elastic Beanstalk etc) AZURE, Office 365,Google Cloud (GCP). Server Operating Systems: Windows Server 2003 to 2012R2, Amazon Linux, Debian, RHEL, CentOS, Ubuntu Server. Web servers and...
  I have experience in deploying and maintaining of: Cloud Computing Platforms: AWS Amazon Web Services (EC2, S3, RDS, VPC, Elastic Beanstalk etc) AZURE, Office 365,Google Cloud (GCP). Server Operating Systems: Windows Server 2003 to 2012R2, Amazon Linux, Debian, RHEL, CentOS, Ubuntu Server. Web servers and servlets containers: IIS, APACHE, NGINX Mail servers: POSTFIX, EXIM, MS Exchange 2000-2013, QMAIL Database servers: MySQL, MS SQL Virtualization: MS Hyper-V, VMware Server, VirtualBox. Directory service: Active Directory, OpenLDAP. File servers: IIS FTP, proftpd, FileZilla FTP Server, SAMBA. Firewalls: Windows firewall,ISA/ Forefront TMG, MikroTik, Zywall and other Routers; Data Storage Systems: Netapp, FAS, EMC, VNX; Hosting Panels: PLESK,cPanel,Website Panel ย่อลง
 • จ้าง dailas
  4.6
  20 reviews $20 USD ต่อชั่วโมง
  Specialties: IT Management, Network Engineering, MS Windows & Linux administration, Asterisk PBX (dCAA), FreePBX (SCE), user support, computer maintenance and support, Web-services, CCTV More than 5 years of Asterisk PBX (plain, elastix, FreePBX) administration and support. Digium Certified Asterisk...
  Specialties: IT Management, Network Engineering, MS Windows & Linux administration, Asterisk PBX (dCAA), FreePBX (SCE), user support, computer maintenance and support, Web-services, CCTV More than 5 years of Asterisk PBX (plain, elastix, FreePBX) administration and support. Digium Certified Asterisk Administrator FreePBX Sangoma Certified Essential PBXact Sangoma Certified Essential ย่อลง
 • จ้าง nirmaljeetverma
  4.1
  21 reviews $25 USD ต่อชั่วโมง
  My name is Nirmaljeet Verma. I am working as Linux system administrator and Window System Administrator from last 8 years. I am Redhat certified security specialist. Technologies involved: - Linux (Debian, Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux), Solaris, Mac OS X - Mail Server Setup, Server Hardening, Cpanel, Plesk -...
  My name is Nirmaljeet Verma. I am working as Linux system administrator and Window System Administrator from last 8 years. I am Redhat certified security specialist. Technologies involved: - Linux (Debian, Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux), Solaris, Mac OS X - Mail Server Setup, Server Hardening, Cpanel, Plesk - Virtualization: VMware ESX, oVirt, LXC, KVM - Apache,nginx, Tomcat, JBoss, WebSphere, FreeIPA, OpenLDAP, Kerberos, NTP, DNS - OpenLDAP, AMQP (RabbitMQ, qpidd), PXE - OpenStack, CloudStack, CloudFoundry, Amazon public cloud, AWS, S3, puppet, chef, VMware's vRealize Experienced in Server Management, Server Integration, Stabling Server, Server Performance Tracking and Server Shearing. ============================================ My working area : Responsible for managing the technical side including server security and optimization, application programming, technical problem resolution, and management of the company's technical staff. ย่อลง
 • จ้าง doublebc
  4.2
  4 reviews $75 USD ต่อชั่วโมง
  Offering a wide range of technology services from Software Development, Website Development, Windows Media Center Development and Web Scraping. We do not bid on projects unless we know it can be done successfully and we have a Preferred Freelancer status. Languages - C#, PHP, VBA, ASP, MCML and JavaScript. API...
  Offering a wide range of technology services from Software Development, Website Development, Windows Media Center Development and Web Scraping. We do not bid on projects unless we know it can be done successfully and we have a Preferred Freelancer status. Languages - C#, PHP, VBA, ASP, MCML and JavaScript. API Integration - XML, JSON, WSDL, Restful and Soap. Web Services - eBay, PayPal, UPS, FedEx, USPS and more. Plugins - WordPress, Woocommerce and Opencart. Reverse Engineering - Cracking, Hacking, Patching and more. Thank you, Brian Baskerville President / CEO Double B Computers ย่อลง

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""