Email Marketersพร้อมรับจ้าง

 • การทำการตลาดด้วยอีเมล
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 367 รายการ
 • ว่าจ้าง   arwamoizds
ว่าจ้าง   arwamoizds

  arwamoizds arwamoizds

  Pakistan $10 USD / ชม.
  Strategic | Creative | Solution-driven ⭐⭐⭐⭐⭐
  Pakistan
  4.0
  3 รีวิว 3 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and...
  A dominant Harvard Grad who is simultaneously being integrated into the diverse business consciousness with an in-depth understanding of how to scale operations for best results, I am skilled at guiding people and businesses, and developing processes to ignite growth within an organization for funding, expanding, and maximizing profits. Whether you need your idea to be analyzed that how feasible it is, your firm to be formed or registered, multiply your revenues through a new marketing approach, expand in new markets through successful strategies, or revive from de-growth by competing with the industry giants, my professional attitude and services are available to assist you in achieving the goals. Better to be called a Business Consultant, I'm here to help you discover the answers on how to improve your Business Processes, Blueprint, Margins, Efficiency, and even Customer Satisfaction. Whether an Advisory Project or Implementation Project, I am capable of managing all the phases starting from the Preparation, Information Gathering, Data Analysis, till the deliverable of information for all the stakeholders involved. I revel in facilitating collaboration and contributing to the overall performance of each, such as Creatrox.com, as I assisted them from soup to nuts now it became a brand & generating great revenues annually. As a market analyst, I have assessed details like the economic, employment, educational, and even the ecological health of the area. I have examined local social, technology, and political issues, and determined whether those factors match your personal and financial goals and preferences. I don’t settle for anything less than your very best, so connect with me! ย่อ
 • ว่าจ้าง arwamoizds
 • ว่าจ้าง   TrustyHand
ว่าจ้าง   TrustyHand

  TrustyHand TrustyHand

  Bangladesh $35 USD / ชม.
  Unleashing Success through Competence and Delivery
  Bangladesh
  3.2
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $35 USD ต่อชั่วโมง
  ✦✦✦✦Allah provides sustenance to whom He wills, without limit✦✦✦✦ TrustyHand is a Professional, Fast, and Affordable team of worldwide native speakers and we have more than 8 years of experience in Translation, Transcription, Proofreading, Website Build, eCommerce, Leads, Web Search, Research, Excel, Data Mining, and...
  ✦✦✦✦Allah provides sustenance to whom He wills, without limit✦✦✦✦ TrustyHand is a Professional, Fast, and Affordable team of worldwide native speakers and we have more than 8 years of experience in Translation, Transcription, Proofreading, Website Build, eCommerce, Leads, Web Search, Research, Excel, Data Mining, and Voice-Over. TrustyHand can translate worldwide languages as the client needs. As a result, our services list has been enriching day by day. We are available 24/7. All the services are carried out manually. And we provided ultimate proofreading of the client's claims without any extra fees. ✦✦ Please feel free to contact us✦✦ ย่อ
 • ว่าจ้าง TrustyHand
 • ว่าจ้าง   ARTICLEYOUWANT
ว่าจ้าง   ARTICLEYOUWANT

  ARTICLEYOUWANT ARTICLEYOUWANT

  Pakistan $10 USD / ชม.
  Full-Stack Developer | Writer | Lead Generation
  Pakistan
  3.6
  4 รีวิว 4 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  Hello and thank you for visiting my Freelancer profile! Recognition: Recognized as Top Rated by the Preferred Freelancer Team I'm Anusha Saeed, a skilled multimedia web designer dedicated to crafting visually stunning and impactful designs. My expertise includes: ➤ Writing: ◉ Article Writing (SEO-Optimized, Blog...
  Hello and thank you for visiting my Freelancer profile! Recognition: Recognized as Top Rated by the Preferred Freelancer Team I'm Anusha Saeed, a skilled multimedia web designer dedicated to crafting visually stunning and impactful designs. My expertise includes: ➤ Writing: ◉ Article Writing (SEO-Optimized, Blog Posts) ◉ Website Content ◉ eBook Writing ◉ Academic Writing ◉ Social Media Content ➤ CMS Proficiency: ◉ WordPress, Shopify, Wix, Prestashop, Magento, Odoo, Hubspot ◉ Module and Plugin Development and Customizations ➤ Custom Website Development: ◉ HTML5, CSS3, XML, Bootstrap ◉ JavaScript, Node JS, Angular JS, Express JS, TypeScript, Angular ◉ CodeIgniter, Cake PHP, Laravel, Core PHP ◉ Python, Django, Flask, CherryPy ◉ MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB ◉ MERN and MEAN stack ◉ AWS, Azure, and Google Cloud Solutions ➤ Graphic Designing: ◉ Logo Design, Brochure, Poster, Business Card ◉ Ad Design, Post Card, Company Profile All related services ➤ SEO: ◉ On-page and Off-page SEO ◉ Website Optimization, Backlinks building on High DA & Do-Follow sites ◉ Keyword Research and Meta Tag Writing ➤ Animation and Illustration: ◉ 2D and 3D Character Animation, Logo Animation ◉ All kinds of Illustrations I work with many more technologies, all aimed at helping businesses and organizations reach their full potential through effective branding and design. Thank you for considering me for your project, and I'm excited about the opportunity to collaborate with you! ย่อ
 • ว่าจ้าง ARTICLEYOUWANT
 • ว่าจ้าง   datakillers
ว่าจ้าง   datakillers

  datakillers datakillers

  Pakistan $8 USD / ชม.
  Believes to Provide Diligence Digital Solutions
  Pakistan
  4.3
  11 รีวิว 11 รีวิว $8 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, Welcome to eDATAEXPERT! We want to thank you for considering us for all your digital solution needs. Our team of 35 professionals is available 24 hours a day, 7 days a week, and is always ready to discuss whatever project you may need help with. Big or small, simple or complex, we are here for you! What...
  Hello, Welcome to eDATAEXPERT! We want to thank you for considering us for all your digital solution needs. Our team of 35 professionals is available 24 hours a day, 7 days a week, and is always ready to discuss whatever project you may need help with. Big or small, simple or complex, we are here for you! What services do we offer? Well, we have a long, robust list of skills and services, and here is a small list of some of the many available (do not hesitate to ask about anything you don't see listed here): * Data Entry * Web Scraping * Lead Generation * Microsoft Suite Projects & Presentations * Google Sheets * PDF Editing & Fillable Forms * Graphic Design * Virtual Assistance * Product Listing * Accounting * Bookkeeping * Web Development and Design * HTML * CSS * Bootstrap * Wordpress * Shopify * WooCommerce This entire list of services is available to all of our clients, and we stress that our team is large, experienced, and able to handle anything you could imagine within these digital solution services. Our team offers constant communication, strict deadlines that will always be met, and client-friendly budgets. We do our due diligence to ensure that we can do your project and that we do it properly. If you're interested in working with eDATAEXPERT, send us a message, and someone from our team will promptly reach out for an introductory consultation. We look forward to working with you! ย่อ
 • ว่าจ้าง datakillers
 • ว่าจ้าง   Junaid221
ว่าจ้าง   Junaid221

  Junaid221 Junaid221

  Pakistan $15 USD / ชม.
  Creative with Unique Solutions to Meet Your Needs
  Pakistan
  5.8
  10 รีวิว 10 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  I am a person who knows the value of time, very hard working and always delivers the work on time. My Motive is to make my employer happy without adding additional charges. My expertise are mentioned Below. ✔ Email Marketing with Klayvio ... Klaviyo, Mailchimp, Omnisend, ActiveCampaign and more ✔ Email Flows Setup in...
  I am a person who knows the value of time, very hard working and always delivers the work on time. My Motive is to make my employer happy without adding additional charges. My expertise are mentioned Below. ✔ Email Marketing with Klayvio ... Klaviyo, Mailchimp, Omnisend, ActiveCampaign and more ✔ Email Flows Setup in Klaviyo ✔ Segmentation ✔ Email Copywriting ✔ Content Creation ✔ Virtual Assistant ✔ Shopify Product Listing ✔ Wordpress Product Listing ✔ Amazon Product Listing ✔ Woocommerce Product Listing ✔ Data entry ✔ Internet research ✔ Data mining ✔ Lead generation ✔ Web scraping ✔ Audio Transcription Support is Available 24-7 ย่อ
 • ว่าจ้าง Junaid221
 • ว่าจ้าง   miansaif727
ว่าจ้าง   miansaif727

  miansaif727 miansaif727

  Pakistan $5 USD / ชม.
  Wordpress - Shopify- Data Scraping- Data Entry-SEO
  Pakistan
  5.0
  14 รีวิว 14 รีวิว $5 USD ต่อชั่วโมง
  ✅ Data Scraping & Data Entry I specialize in extracting and organizing data with great precision. Whether it's mining information from various sources or systematically arranging data, I can help you make informed decisions by turning raw information into clear insights. ✅ WordPress & Shopify Building...
  ✅ Data Scraping & Data Entry I specialize in extracting and organizing data with great precision. Whether it's mining information from various sources or systematically arranging data, I can help you make informed decisions by turning raw information into clear insights. ✅ WordPress & Shopify Building user-friendly and eye-catching websites is what I love to do. Utilizing both WordPress and Shopify, I can create online spaces that not only look great but function seamlessly. Whether you need an e-commerce platform or a personal blog, I'm here to bring your vision to life. ✅ SEO (Search Engine Optimization) In the vast world of the internet, standing out is essential. With my expertise in SEO, I will ensure your website ranks higher in search results, connecting you with the audience that matters most. Let's increase your online visibility and make your brand a go-to destination. ย่อ
 • ว่าจ้าง miansaif727
 • ว่าจ้าง   magesuperltd
ว่าจ้าง   magesuperltd

  magesuperltd magesuperltd

  Jordan $75 USD / ชม.
  ⭐ Full-Stack Developer |⭐ Linux SysAdmin
  Jordan
  6.7
  17 รีวิว 17 รีวิว $75 USD ต่อชั่วโมง
  With a solid background in eCommerce development, I am capable of taking your online business to new heights. Although I don’t typically engage in self-promotion, it’s crucial to note that I have the required expertise to handle all aspects of eCommerce development. The positive feedback from my clients worldwide...
  With a solid background in eCommerce development, I am capable of taking your online business to new heights. Although I don’t typically engage in self-promotion, it’s crucial to note that I have the required expertise to handle all aspects of eCommerce development. The positive feedback from my clients worldwide serves as a testament to my skills. My foremost rule is to never disappoint a client, a principle I’ve adhered to since the beginning. This commitment has allowed me to establish strong relationships with a multitude of clients over the years. Understanding the dynamic nature of technology, I continually strive for enhancement and professionalism. My service is equally adaptable, with a focus on advanced technology platforms such as Magento and Shopware. If you’re seeking dependable and precise eCommerce development, consider me as your primary resource. ย่อ
 • ว่าจ้าง magesuperltd
 • ว่าจ้าง   Umerfarooq92912
ว่าจ้าง   Umerfarooq92912

  Umerfarooq92912 Umerfarooq92912

  Pakistan $8 USD / ชม.
  Master at Scraping, Lead Generation, web Search
  Pakistan
  5.9
  67 รีวิว 67 รีวิว $8 USD ต่อชั่วโมง
  -------If you are Bangladeshi, Indian or Pakistani please do not spam hire me, I do not provide work and please save both of us time. If you do, i will mark you as spam and block you right away after bashing.------- I am Data Entry/Data Processing Expert who knows the value of time, very hard working and always...
  -------If you are Bangladeshi, Indian or Pakistani please do not spam hire me, I do not provide work and please save both of us time. If you do, i will mark you as spam and block you right away after bashing.------- I am Data Entry/Data Processing Expert who knows the value of time, very hard working and always delivers the work on time. My Motive is to make my employer happy without adding additional charges. If you are looking for data entry or search work, I am the Right person for you. available 24-7. a trusted Freelancer Allow me to help with 1.MS Excel and MS Word. 2.Offline Data Entry 3.Online Data Entry 4.Copy/Paste Work 5.Business Card details into MS Excel Or MS Word Sheets. 6.PDF to Excel 7.PDF to Word 8.Scanned pages to Excel/Word 9.Web Research 10. WordPress Data Entry Work. 11. Manually, Typing Work to Excel or Word. 12. Zoho CRM Work 13. Sales force Work. 14.Web Scraping/Crawling 15.100% Verified Business Emails for any Industry and all kinds of emails you request for, will be available 16.Python(Script creating for any kind of website) 17.Data Entry 18.Web scraping 19.Excel 20.Web Search 21.Data Mining 22.Data Processing 23.Web-Search Thanks for your time and consideration. I am looking forward to starting work with you Soon. DELIVER 100% ACCURATE AND QUALITY WORK. ย่อ
 • ว่าจ้าง Umerfarooq92912
 • ว่าจ้าง   memontypist
ว่าจ้าง   memontypist

  memontypist memontypist

  Pakistan $10 USD / ชม.
  ♦Leads | Scraping | List Building | Typing♦️
  Pakistan
  3.2
  9 รีวิว 9 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  I'm here to help you to provide services to support a wide variety of tasks related to targeted emails collection, Web Research, Market Research, Data Mining, Data Scraping, and Lead Generation. ♦️My Specialties: ✅ Lead Generation ✅ List Building(B2B & B2C) ✅ LinkedIn Lead Generation ✅ Real Estate Skip Tracing ✅...
  I'm here to help you to provide services to support a wide variety of tasks related to targeted emails collection, Web Research, Market Research, Data Mining, Data Scraping, and Lead Generation. ♦️My Specialties: ✅ Lead Generation ✅ List Building(B2B & B2C) ✅ LinkedIn Lead Generation ✅ Real Estate Skip Tracing ✅ Off-365 leads ✅ Prospect Lists (Linkedin) ✅ Data Entry ✅ Data Mining ✅ Data Extraction & Scrape ✅ Data Collection ✅ PDF, Word, Excel, PowerPoint ✅ Macros (Excel VBA) ✅ Typing ♦️Tools For Lead Generation: ➡️LinkedIn Sales Navigator(Premium) ➡️Apollo(Premium) ➡️SalesQL(Premium) ➡️CrunchBase Pro (Premium) ➡️ZoomInfo(Premium) ➡️Seamless(Premium) ➡️Snovio(Premium) ➡️LinkedIn Recruiter ➡️Wiza ➡️Lusha ➡️AeroLeads ➡️Hypeauditor ➡️Modash.io ➡️Upfluence ♦️Email Verification Tools: ⏩DeBounce ⏩Never Bounce ⏩Zero Bounce ⏩GMass ⏩Mailgun ⏩VerifyEmailAddresses.org ♦️My Mission: ◈ 100% Accurate and Error-Free Work ◈ 24/7 Availability, quick response Thanks in advance for your confidence in my Service. ย่อ
 • ว่าจ้าง memontypist
 • ว่าจ้าง   cobrabb
ว่าจ้าง   cobrabb

  cobrabb cobrabb

  Serbia $15 USD / ชม.
  Website Developer | Graphic Designer | SEO
  Serbia
  4.2
  11 รีวิว 11 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Magento, Wordpress, PhP, HTML, CSS, Photoshop, Illustrator, Corel, InDesign, PDF... preparing for printing... Anyone can work hard when they feel motivated. When I was an athlete, I loved going to practice the week after a big win. Who wouldn’t? Your coach is happy, your teammates are pumped up, and you feel like...
  Magento, Wordpress, PhP, HTML, CSS, Photoshop, Illustrator, Corel, InDesign, PDF... preparing for printing... Anyone can work hard when they feel motivated. When I was an athlete, I loved going to practice the week after a big win. Who wouldn’t? Your coach is happy, your teammates are pumped up, and you feel like you can beat anyone. As an entrepreneur, I love working when customers are rolling in and things are going well. Getting results has a way of propelling you forward. But what about when you’re bored? What about when the work isn’t easy? What about when it feels like nobody is paying attention or you’re not getting the results you want? Are you willing to work through 10 years of silence? It’s the ability to work when work isn’t easy that makes the difference. ย่อ
 • ว่าจ้าง cobrabb

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""