Event Plannersพร้อมรับจ้าง

 • การวางแผนกิจกรรม
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 36 รายการ
 • ว่าจ้าง   YhanRoseGraphics
ว่าจ้าง   YhanRoseGraphics

  YhanRoseGraphics YhanRoseGraphics

  Philippines $26 USD / ชม.
  ⭐LABEL & PACKAGING DESIGNER | LOGO | WEBSITE DESGN
  Philippines
  2.9
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $26 USD ต่อชั่วโมง
  Hello, Thank you for taking the time to visit my profile today! I’m a Label and Packaging Designer, Creating Web designs (mockup), and Graphic Designer, Illustrator, with over 8 years of experience operating as a high-end professional in the Design and Branding Industry. 24*7 ONLINE for graphic design services here....
  Hello, Thank you for taking the time to visit my profile today! I’m a Label and Packaging Designer, Creating Web designs (mockup), and Graphic Designer, Illustrator, with over 8 years of experience operating as a high-end professional in the Design and Branding Industry. 24*7 ONLINE for graphic design services here. I hold that every client I take care of and be satisfied with my service. I'm THE TOP (3) LABEL & PACKAGING DESIGNER here at Freelancer. Here are my Graphic design services: ⭐ Label and Packaging Design ⭐ Brands/Branding ⭐ Logo Design ⭐ Brochures & Flyers Design ⭐ 3D Mockups for Product ⭐ Vector Illustration ⭐ Corporate Design ⭐ Remove Background ⭐ Brand Identities ⭐ Photo Editing | Manipulations ⭐ Social Media Design ⭐ Creating Unique Patterns If you want me to be hired just click on HIRE BUTTON and set (ESTIMATED PRICE/ PER HOUR/FIXED PRICE) that you want to offer me and we are ready to talk about it. Thank you so much!   ย่อ
 • ว่าจ้าง YhanRoseGraphics
 • ว่าจ้าง   sanjibsahanew
ว่าจ้าง   sanjibsahanew

  sanjibsahanew sanjibsahanew

  India $35 USD / ชม.
  Senior Business and Finance Consultant (remote)
  India
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  I am a business and finance professional with master's degree and finance and accounting qualification (equivalent to CPA, US or CIMA, UK. National merit-AICWA). Areas of exposure - Business, Finance, Strategy, M&A, Accounting, Operations and Commercial. Industries served -17+ years in Manufacturing / EPC , 5 years...
  I am a business and finance professional with master's degree and finance and accounting qualification (equivalent to CPA, US or CIMA, UK. National merit-AICWA). Areas of exposure - Business, Finance, Strategy, M&A, Accounting, Operations and Commercial. Industries served -17+ years in Manufacturing / EPC , 5 years in Service Business, and 9 years in Consumer Retail / FMCG. Industry experience: Global Assurance Officer / President / VP / CFO-level professional in Business, Finance, Marketing, and Start-up with over 25 years of industry experience in US/EU MNCs. Now I am into remote consulting and serving clients from US/EU/UK/CA & AU. In digital world: Over 30 Continuous outstanding reviews (excepting one). Over 1000 completed projects: Business Plan - 122, Business Analysis - 106, Accounting - 106, Finance - 88, Report writing - 56, Marketing Strategy and Market Research - 62, Business Writing - 32, Technical Writing - 30, Project Management - 12, Contracts - 7, Taxation - 4, and Research writing - 165. Client Testimonials: "I have worked with freelancers in the past and Sanjib has been the best by far. He was open and honest right from the start. He communicated well and worked well on his own, allowing me to focus on my business at home. He clearly held my satisfaction as a client firmly in mind. I will direct hire him through freelancer again 100%. I'm a very happy customer!" - Jason K., Australia [June, 2021] "Very polite and professional, he was very attentive to our project. He worked in the required timelines with availability. Thanks, I could contact him again." - Magna S., Italy [December, 2021] "Sanjib was been very professional and helpful with content matters. Sanjib has been on time and and his work ethics are above reproach! I’m certainly going to seek additional ( on going work) with Sanjib. Well done Sanjib! It’s been a pleasure." - Tonya H., USA [February, 2022] "The best freelance I worked with." - Giuseppe F., UK [Feb, 2023] "Sanjib provided good and detailed data and suggestions for how we could improve our profitability with our shipping. He went above and beyond in terms of the granularity of the data he compiled." - Joshua B., USA [April, 2023] "Sanjib was absolutely fantastic and has completed over 5 projects for me over the last 6 months. I couldn't recommend him highly enough and will be 100% using him for any future work needed." - Scott P, Australia [May, 2023] ย่อ
 • ว่าจ้าง sanjibsahanew
 • ว่าจ้าง   Dhruvika111
ว่าจ้าง   Dhruvika111

  Dhruvika111 Dhruvika111

  India $5 USD / ชม.
  The elite top 1 %, Verified Preferred Freelancer
  India
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $5 USD ต่อชั่วโมง
  We are an ITES and consulting firm based in central province of India with excellent infrastructure and resources. We are located in one of the emerging Information technology hub of the country, established in 2008 with a motive of providing multiple services at one place. We are one of the most prominent company in...
  We are an ITES and consulting firm based in central province of India with excellent infrastructure and resources. We are located in one of the emerging Information technology hub of the country, established in 2008 with a motive of providing multiple services at one place. We are one of the most prominent company in the native market, thanks to the tireless and committed efforts of our employees, we are now into the 10th year of our operations. Why choose us: *Value Oriented services *Cost effective solutions *Excellent infrastructure *Specific three levels of operations *Dedicated customer support staff *Experience in handling complex tasks What our clients say: These researchers provided outstanding service. Their data collection skills and accuracy are to be commended. Their communication with me was exactly what made the project a big success. Fred key CNI Systems Dhruvika and his team did a great job at entering data into my online shop. The work was carried out quickly and efficiently at a good price. I will definitely be using them again! Adam Leese (Adem Leese UK) N-office Solutions is an ITES firm that is committed towards implementing latest technology and tools in there work schedule to make each and every single minute more productive. N-office solutions has a pool of talented internet executives. Each executive has a strong command in his/her discipline. Our executives are lead by dynamic project managers who bear the responsibility towards the success of the project. At N-office solutions, we work with our clients vision to reach the set milestones. We at N-office understand the value of our clients money and work hard to provide highly accurate and value oriented services at the most reasonable and affordable service rates. Being an ITES firm we bring and implement latest technologies and tool this industry has to offer. Our knowledge gives us the ability to choose the right technology for you and through our expertise, we implement them in the most suitable direction, overall bringing you the most compact solution and a peace of mind. N-office Solutions has a motto of; Learning to Grow, Growing to learn; which is an everlasting process that encourages us to learn new experience from complexities, errors and opportunities we get along the path towards perfection. Recession had created a chaos in the industry; many companies have seen cut backs, salary reductions and even layoffs. Hiring a service provider had become a difficult task as with the recession at play the service rates have gone even higher. This was the time when our market experts came up with highly competitive service rates which created a win-win equation for our clients and for the company. Since then we have implemented a schema of producing high quality results at realistic and reasonable service charges. ย่อ
 • ว่าจ้าง Dhruvika111
 • ว่าจ้าง   ainoormariaa
ว่าจ้าง   ainoormariaa

  ainoormariaa ainoormariaa

  Malaysia $15 USD / ชม.
  Courageous student open to all tasks.
  Malaysia
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Having accumulated 7 years of part-time experience, I have demonstrated exceptional proficiency in various domains, especially publishing and event production. My carefully technique ensures transparency and consistency in managing information, while my creative thinking excels in crafting memorable occasions....
  Having accumulated 7 years of part-time experience, I have demonstrated exceptional proficiency in various domains, especially publishing and event production. My carefully technique ensures transparency and consistency in managing information, while my creative thinking excels in crafting memorable occasions. Furthermore, I enjoy an interest in graphic design, effectively combining visual aesthetics with impactful messaging to engage target audiences. By utilizing my extensive knowledge and skills in social media marketing and advertising, I effectively enhance brand visibility and interaction, producing measurable outcomes for customers. As a virtual assistant, I efficiently manage a wide range of responsibilities, including administrative duties and project management, offering important assistance to businesses. In a local work setting, I do well in exciting environments like contact centers, delivering outstanding customer service with a high level of professional and efficiency. I am dedicated to achieving the highest level of quality in my work, including when it comes to supporting independent businesses. I utilize affiliate marketing tactics to create income and increase the reach of their brand. In the physical world, I maintain order and cleanliness in various locations by engaging in careful cleaning practices, with the ultimate goal of assuring client comfort and happiness. Utilizing my meticulous attention to detail, I elevate the overall client experience in all aspects, including event planning, production operations, and event management. My proficiency in operations management guarantees efficient implementation and maximum utilization of resources. Within the realm of culinary arts, I channel my fervor for the craft of cooking and baking, delighting the taste buds with delectable masterpieces. In even mundane activities such as packaging and shipping, I tackle each work with meticulousness and accuracy, guaranteeing the safe and punctual delivery of products. When it comes to event staffing, I carefully choose and oversee teams to guarantee a seamless execution of the event from beginning to end. I am highly motivated by my entrepreneurial spirit, which compels me to continuously pursue possibilities for innovation and excellence across several domains. I possess a strong commitment and effectiveness in handling many tasks, ranging from domestic chores to organizing flower delivery. Equipped with a wide range of abilities and an unwavering dedication to achieving the highest standards, I am prepared to tackle any obstacle and attain outstanding outcomes in all my actions. ย่อ
 • ว่าจ้าง ainoormariaa
 • ว่าจ้าง   versacode
ว่าจ้าง   versacode

  versacode versacode

  Macedonia $50 USD / ชม.
  PHP - C# - JavaScript - HTML/CSS - MySQL - Linux
  Macedonia
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  We are a team of engineers, developers and designers with more than 15 years of experience in various programming languages and designing tools. We also specialize in network engineering and system administration. We provide custom solutions and tailor-made software enabling businesses to accelerate their digital...
  We are a team of engineers, developers and designers with more than 15 years of experience in various programming languages and designing tools. We also specialize in network engineering and system administration. We provide custom solutions and tailor-made software enabling businesses to accelerate their digital transformation and ensure competitive advantages. We can build websites or complex business systems from scratch, which includes backend and frontend development, or using CMS platforms: - We are familiar with various CMS platforms including WordPress, Joomla, Magento and Drupal. We can create custom themes and plugins for your CMS website. - We build complex systems for businesses from scratch using MVC and frontend frameworks. We are familiar with various backend frameworks including Laravel/Yii2/CodeIgniter/CakePHP and frontend frameworks such as React/AngularJS/Vue.js. - We develop and fix obsolete scripts, including automation or scraping scripts. We provide end-to-end software development and system administration services by engineers with more than 15 years of experience: - We can build Windows/Mac/Linux software using C# and C++. - We can install custom distributions or do distribution/package upgrades on your servers. - We can install and configure server packages/services using best practices, such as Apache/NGINX/Free SSL Autorenewal or compile and install custom packages from source/GitHub. We are a registered software company in business since 2016 and are always happy to help you achieve success and develop your business in a timely-fashion. Regular business hours: * Mon-Thu 8AM - 2PM (EDT) * Mon-Thu 2PM - 8PM (CEST) * Available 24/7 for emergencies. ย่อ
 • ว่าจ้าง versacode
 • ว่าจ้าง   shoaibrb
ว่าจ้าง   shoaibrb

  shoaibrb shoaibrb

  Pakistan $30 USD / ชม.
  Copywriting | Content Writing | Web Developer
  Pakistan
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  My goal is simple - establish a long-term relationship with you by driving results. ☑️ Specializing in Sales, and Marketing Copywriting. ☑️ Results-driven Email Copywriting. ☑️ Sales Copywriting Maestro. ☑️ Punchy Tagline Creator & Slogan Expert. ☑️ Social Media Wordsmith. ☑️ 5 years of experience with...
  My goal is simple - establish a long-term relationship with you by driving results. ☑️ Specializing in Sales, and Marketing Copywriting. ☑️ Results-driven Email Copywriting. ☑️ Sales Copywriting Maestro. ☑️ Punchy Tagline Creator & Slogan Expert. ☑️ Social Media Wordsmith. ☑️ 5 years of experience with psychology-backed strategies that can engage your audience at first glance. ❗ You should work with me if: ☑️ You want to increase your conversion and revenues. ☑️ Decrease costs. ☑️ Set yourself apart from the competitors. ☑️ You need quick turnovers. ☑️ You need a professional that only provides quality. ☑️ You need someone who can assist you even on an urgent basis. ☑️ The previous copy you had written is just not working. Regardless of your business or brand, I will provide you with copy that will: ? Grab Attention of your consumers, ? Be concise, ? Be Personal, ? Be Emotional, ? Generate conversions. As I said, my goal is to establish a long-term relationship and that is only possible if I generate results for you. Here are a few things I can do for you: ☑️ Website Copy ☑️ Ad Copy ☑️ SMS Scripts ☑️ Taglines ☑️ Slogans ☑️ Pitch Decks ☑️ Product Descriptions ☑️ Business & Product Naming ☑️ Cold & Warm Email Sequences ☑️ Sales page copywriting ☑️ Product Descriptions Copywriting ☑️ Landing Page Copywriting ☑️ Sales Funnel Copywriting ☑️ Video Sales Letter Scripts (VSL Copywriting) ☑️ Content Writing (Article Writing & SEO Blog Writing) ☑️ Social Media Captions ☑️ Email Copywriting ☑️ Newsletters & eBook Writing Some of my regular clients include ? eCommerce Stores ? Writing Agencies ? Tech Blog/Affiliate Owners ? Fashion & Beauty Brands ? SAAS Businesses ? Health & Wellness Brands ? Digital Marketers ? Business ? Automotive What can you expect from me ☑️ SEO-focused, keyword-dense content. ☑️ CRO Optimized content. ☑️ Engaging introductions and satisfying conclusions. ☑️ Every paragraph serves a purpose (No fluff). ☑️ Writing that keeps your readers engaged with easy-to-read content. ☑️ Writing that will convert and generate results. What my clients say: ""Shoaib is a reliable copywriter who always sticks to the deadlines. The requirements are always carefully fulfilled, and the content quality is fantastic. Thank you!" Best, Shoaib A. ย่อ
 • ว่าจ้าง shoaibrb
 • ว่าจ้าง   hmplakmal1
ว่าจ้าง   hmplakmal1

  hmplakmal1 hmplakmal1

  Sri Lanka $10 USD / ชม.
  Chartered Accountant, Finance Manager, Book Keeper
  Sri Lanka
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  I am a Chartered Accountant (ACA) with good management back ground (MBA, B.Com(sp) and more than 12 years working experience in industry . I professionally provide the below services, - Financial Statement Preparation (P&L, Balance Sheet, Cash Flow and Notes) - Financial Statement Analysis - Bookkeeping ( Excel,...
  I am a Chartered Accountant (ACA) with good management back ground (MBA, B.Com(sp) and more than 12 years working experience in industry . I professionally provide the below services, - Financial Statement Preparation (P&L, Balance Sheet, Cash Flow and Notes) - Financial Statement Analysis - Bookkeeping ( Excel, Accounting software's) - Taxation - Budgeting, Forecast and Variance Analysis - Auditing (Internal & External) - Data entry-related projects - Excel, Word, and Google sheet works related projects Fast communication, kindness, and meeting deadlines are my soft skills. I speak English and Sinhala. Client satisfaction is my main goal. Don't hesitate to contact me if you want the highest quality for your project. Thank You ย่อ
 • ว่าจ้าง hmplakmal1
 • ว่าจ้าง   cathleenyeung
ว่าจ้าง   cathleenyeung

  cathleenyeung cathleenyeung

  Hong Kong $10 USD / ชม.
  It is quality rather than quantity that matters.
  Hong Kong
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  I am a native Chinese speaker with an expertise in English-Chinese translation, word processing, copy typing and data entry. Having engaged in the dynamic Public Relations and Marketing industry for some years, I am also capable of writing, editing and proofreading different press materials, advertorials, marketing...
  I am a native Chinese speaker with an expertise in English-Chinese translation, word processing, copy typing and data entry. Having engaged in the dynamic Public Relations and Marketing industry for some years, I am also capable of writing, editing and proofreading different press materials, advertorials, marketing collaterals and advertising copies. I am still new on my freelance journey but with my can-do attitude and dedication to work, I believe my skills would benefit your projects. ย่อ
 • ว่าจ้าง cathleenyeung
 • ว่าจ้าง   AmberYusuf
ว่าจ้าง   AmberYusuf

  AmberYusuf AmberYusuf

  Canada $10 USD / ชม.
  Word Wizard: Crafting Wonders
  Canada
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $10 USD ต่อชั่วโมง
  Greetings, I'm Amber Yusuf, renowned among my clients as the 'Jack of all trades,' a title I proudly wear. Armed with an illustrious University of Toronto degree and more than 8 years of industry experience, I've transcended boundaries as a freelancer. My global clientele has entrusted me with everything from crafting...
  Greetings, I'm Amber Yusuf, renowned among my clients as the 'Jack of all trades,' a title I proudly wear. Armed with an illustrious University of Toronto degree and more than 8 years of industry experience, I've transcended boundaries as a freelancer. My global clientele has entrusted me with everything from crafting dissertations to research papers destined for publication. ? My Expertise Spans the Spectrum: From reflective essays to literature reviews, legal writing to business and marketing plans, case studies to pitch deck presentations, and SEO-friendly website content to blogs and 'how-to' articles, I'm a wordsmith extraordinaire. My commitment to originality is unwavering, substantiated by attached TURNITIN PLAGIARISM REPORTS that testify to my authentic work. ? Balancing Act: Research & Content Harmony: Years in the industry have seen me master the delicate dance between research and content writing. This equilibrium enables me to cater seamlessly to clients from diverse backgrounds. ? Research Prowess: In the realm of research writing, my tone is formal, supported by robust research and meticulous referencing in APA, MLA, Chicago, or Harvard styles. I craft bibliographies that impeccably align with in-text citations and document formatting. ✍️ Content Craftsmanship: In the realm of content writing, I adopt a conversational style, adapting to the demands of sales copies, posts, social media captions, and ghostwriting. Basic keyword research underpins my content, optimizing it for broader reach and accessibility. ? Copywriting Mastery: I've honed the art of copywriting, employing proven approaches like PAS, 7C's, and AIDA. Whether it's crafting compelling resumes, persuasive cover letters, or captivating web content, I target niches with precision. ? My Fluent Niches: My expertise extends across English linguistics, literature, social sciences, education, medical, e-commerce, fintech, nursing, and international relations. From Bachelor's to Doctorate level coursework, term papers, essays, assignments, research proposals, and dissertations, I've got you covered. Notably, my Literature Review Writing service, characterized by a gentle yet critical tone and chronological order, has earned glowing recommendations. ? Your Writing Asset Awaits: Hire me, and I'll further polish my writing skills in your service. I pledge to be your dependable asset, delivering high-quality work precisely when you need it. ? Let's Transform Words into Wonders: Ready to embark on a journey where words hold limitless potential? Reach out to me, and together, we'll create literary magic. ย่อ
 • ว่าจ้าง AmberYusuf
 • ว่าจ้าง   abegailenderes
ว่าจ้าง   abegailenderes

  abegailenderes abegailenderes

  Philippines $5 USD / ชม.
  Virtual Assistant
  Philippines
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $5 USD ต่อชั่วโมง
  I help entrepreneurs regain their time and optimize their revenues. By implementing productivity methods, I can help you save at least 3 hours each week and reduce your technology costs. ABOUT ME: I'm committed to operational excellence so you can focus on what you do best: growing your business. Here is what I...
  I help entrepreneurs regain their time and optimize their revenues. By implementing productivity methods, I can help you save at least 3 hours each week and reduce your technology costs. ABOUT ME: I'm committed to operational excellence so you can focus on what you do best: growing your business. Here is what I offer: Operations Optimization: -Conduct an efficiency audit to identify bottlenecks and implement effective remedies. -Streamline systems for smooth integration, which saves time and reduces errors. -Supervise the development and implementation of SOPs to guarantee high-quality, consistent operations. Administrative Excellence: -Provide professional team management and delegation, focusing on talents and project requirements. -Secure and manage top-tier remote personnel for peace of mind. Project Management: -Projects are planned, managed, and executed holistically in order to match with your business goals. -Set up and maintain bespoke Project Management Systems to keep your projects on track. -Offload projects so you can focus on specialized responsibilities and creativity. Social Media Mastery: -Develop data-driven strategies, including niche identification, keyword and market research. -Plan long-term content strategies to engage your audience and expand your brand. Core Strengths: - Excellent virtual management capabilities. - Expertise in managing many high-priority projects. - Exceptional attention to detail and organization. - An expert problem solver. - Consistently proactive, dependable, and discreet with sensitive data. Experience & Technology Adaptability: My tech-savvy attitude enables me to swiftly adapt to new tools and technologies, keeping your company ahead of the curve. Technical Skills: -Remote Collaboration Tools: Zoom, Slack, Trello, LastPass, Loom -Document Software: Microsoft Office Suite, Google Workspace. -CMS/CRM: Dubsado, Wix, Active Campaign, Monday.com, Keap. -Project Management Tools: Asana, ClickUp, Trello, Monday.com. -Web Platforms: WordPress, Wix, Kajabi. -Email Marketing: MailChimp, Active Campaign. -Additional Tools: Canva, Calendly, Meta, Google products. Let's Scale Your Business: I'm more than just an online virtual assistant or business manager; I'm a strategic partner for success. If you're ready to free up your time and increase your business impact, let's talk. ย่อ
 • ว่าจ้าง abegailenderes

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""