Hadoop Salespeopleพร้อมรับจ้าง

 • Hadoop

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

ระดับ

ออนไลน์

แสดงผล 7 รายการ
 • ว่าจ้าง   vasilatos80
ว่าจ้าง   vasilatos80

  vasilatos80 vasilatos80

  Ukraine $50 USD / ชม.
  Full Stack Software engineer
  Ukraine
  3.9
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $50 USD ต่อชั่วโมง
  I am a senior full-stack developer and cloud engineer with excellent knowledge of ML & DL and fully experienced with SW development methods and a good sense of SW arch, UI and DB designs. When designing a solution my priority is not just functionality, but also performance, model selection, training & tuning methods,...
  I am a senior full-stack developer and cloud engineer with excellent knowledge of ML & DL and fully experienced with SW development methods and a good sense of SW arch, UI and DB designs. When designing a solution my priority is not just functionality, but also performance, model selection, training & tuning methods, and last user-friendly UI and appealing graphics. completely FULL PIPELINE. Before finishing a project I always make sure to run all possible tests so you won’t be encountering any errors in the future. During the last couple of years I have developed wide range of projects for small and large companies. Looking for long-term opportunities that appreciate high quality standards with quality and maintenance code. Technology stack: - Programming language Python, Golang, PHP, javascript, HTML, CSS, java, .Net - Framework Tensorflow, pytorch, keras, Django, DRF, Flask, GIN, Revel, Codeigniter, Laravel, Reactjs, jQuery, React Native, Ionic - Database sqlite, postgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB, influxDB, CockroachDB - Main Stack ML, DL, Big Data, DevOps, Cloud, SOA, SaaS, PaaS, IaaS, CMS, eCommerce Platform, Mobile App, SW Arch design, ELK stack, Grafana & Prometheus - Experienced Products K8s, Elasticsearch, logstash, kibana, WSO2, Linux & Unix, Varnish, Cloud Native tools, White label solution, Search engine, DevOps, Plotly, dash, d3js, Highchart - Cloud Service Experience A lot of VPS, WebHosting, and IaaS services including DO(DigitalOcean), AWS, Azure, GCP, Heroku, cPanel and etc ย่อ
 • ว่าจ้าง vasilatos80
 • ว่าจ้าง   schoudhary1553
ว่าจ้าง   schoudhary1553

  schoudhary1553 schoudhary1553

  India $40 USD / ชม.
  Cost Effective & Timely Delivery (TOP 1% Rank )
  India
  4.0
  2 รีวิว 2 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  Started New Service --- Digitalscreencast.com (Screen recording tool) * Its a screen recording tool that can also provide customer to merge and crop multiple videos and share it with others via google drive link. * It can help users in preventing loss of their recorded videos on this platform. * You can export to...
  Started New Service --- Digitalscreencast.com (Screen recording tool) * Its a screen recording tool that can also provide customer to merge and crop multiple videos and share it with others via google drive link. * It can help users in preventing loss of their recorded videos on this platform. * You can export to MP4 and many more formats. I am providing service on below skills:-  Excel Formulas, VBA, Macros, verbatim and database analysis  Access Database  Google Spreadsheet  Data Entry , Internet Research, Web search, copying  Web Scraping , Data scraping, Data crawling  Python, Fuzzy Logic  Accounting, Bookkeeping, Xero, Quickbooks, Zohobooks, Finance  Linux, Unix  R - Programming, SPSS and Statistics Analysis, Shiny, NLP, Leaflet  Matlab and Mathematics  Business , Article and Content Writing  SQL ,PHP, NODE JS, Vue.JS.  VB6 , ASP.NET  Building Architecture, Interior Design  SQL, MYSql  Software Development and Software Architecture  Machine Learning, Data Science  Database Programming  Delphi Programming, Ruby2Rail  C and C++, C# programming  Power BI, Tableau  Java Script,Node js, React js  PDF and PowerPoint Designing  Website Design  Java, Hadoop, Amazon Web Service(AWS), AZURE  Mechnical and FEA(Linear, Non Linear, Thermal and Dynamic , Fatigue analysis in Ansys and hypermesh)  Auto CAD, Auto CAD Architecture, 3D Rendering, REVIT  2D and 3D animation  Data mining and Data analysis  Android and Iphone Development  Illustration, Photoshop, Dreamviewer  Business Plan & Investor/Sales Pitch Deck Presentations  SEO, SMO, Internet Marketing, Link Building, Backlinks, Google Adwords, Facebook Ads  Logo, Brochure, Flyer, Banner, Package, Book Cover, T-shirt, Infographic, Website Layout and Newsletter Design  Language Translators (French, Spanish, Sweden, Danish.Portuguese, Dutch,German, Indonesian, Italian,Norwegian,Turkish) I will provide a service you will love. To find out more, Send me a message. I will get back to you as soon as possible, and book your project in for a time that suits you best. Clients willing to have long term project relationship are most welcome CEO & Founder Sandeep ย่อ
 • ว่าจ้าง schoudhary1553
 • ว่าจ้าง   ideepeners
ว่าจ้าง   ideepeners

  ideepeners ideepeners

  India $20 USD / ชม.
  Data Science and Analytics, Business Intelligence
  India
  2.3
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $20 USD ต่อชั่วโมง
  CEO & Co-Founder -- IDeepeners Pvt Ltd. (https://ideepeners.com) We are an Indian Startup with experts over 5 years of experience in Data Science, Web Development and Data Entry. Data Science :- 1. Data Visualization, Statistical Analysis, Data Analysis, Data Extraction, Data Manipulation, Data Scrapping, Data...
  CEO & Co-Founder -- IDeepeners Pvt Ltd. (https://ideepeners.com) We are an Indian Startup with experts over 5 years of experience in Data Science, Web Development and Data Entry. Data Science :- 1. Data Visualization, Statistical Analysis, Data Analysis, Data Extraction, Data Manipulation, Data Scrapping, Data Cleaning, Data Mining, Text Analysis ,Predictive Analysis, Data Modelling, Quantitative Analysis Machine Learning:- Regression (single and multivariate), Classification, Unsupervised Learning, Text Mining. We Development: - Wordpress, HTML, CSS, Javascript, Dynamic Website, Fast Responsive Websites, PHP, nodejs, Angularjs Google Sheets:- Google Data Studio, Google Sheets, Google Dashboards, Google API, Pivot Tables, Database Linking Microsoft Tools:- Excel, Word, PowerPoint. Calcuations with Excel, Pivot Table, DAX. ย่อ
 • ว่าจ้าง ideepeners
 • ว่าจ้าง   kahlonkamal318
ว่าจ้าง   kahlonkamal318

  kahlonkamal318 kahlonkamal318

  India $30 USD / ชม.
  Linux / Unix / Virtualization/Server Admin
  India
  0.6
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $30 USD ต่อชั่วโมง
  13 Years experience as Linux/Unix Admin, System/Storage/Server Admin, Virtualization Expert => Install and troubleshoot anything on Linux/Unix, Windows => Centos, RHEL, Ubuntu, Debian, Cloudlinux, Windows => Backup, Recovery, System boot and kernel issues => Server Security and Hardening: FIREWALLD, UFW, IPTABLES,...
  13 Years experience as Linux/Unix Admin, System/Storage/Server Admin, Virtualization Expert => Install and troubleshoot anything on Linux/Unix, Windows => Centos, RHEL, Ubuntu, Debian, Cloudlinux, Windows => Backup, Recovery, System boot and kernel issues => Server Security and Hardening: FIREWALLD, UFW, IPTABLES, Selinux, Fixing Security vulnerabilities => User, Disk, File Management,Linux Networking/Routing, ISCSI, Multipath, LVM, Partitions => Servers: Cisco, HP, IBM, Dell, Supermicro => Hardware and Software RAID, SAN/NAS Storage => Virtualizor, KVM, Xen, ESXI, VirtualBox, VMware, Vcenter Converter => Apache, Nginx, Mysql, RDS, SSL including Letsencrypt, cPanel, Webmin, Plesk => AWS, GCP, Digital Ocean => NTP, SSH, SQUID, DHCP, BIND, Postfix, Sendmail, VNC, Kannel, HA-Lizard, DRBD, XCD-NG, RSYNC, ISCSI, Multipath, NFS, VSFTPD, Samba => WHMCS, Opencloud, Nextcloud, Zulip, OpenVPN, Polr, Odoo, Advandate, Openmeetings, TOR, Keycloak, Rocket chat, Opencanary, eSignForms, Apache Nifi ย่อ
 • ว่าจ้าง kahlonkamal318
 • ว่าจ้าง   hoangductin
ว่าจ้าง   hoangductin

  hoangductin hoangductin

  Vietnam $20 USD / ชม.
  Data Solutions Engineer
  Vietnam
  0.3
  2 รีวิว 2 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  I'm Tin, I'm a Data Solutions Engineer in Viet Nam. I have been working in Data Sector for 7 years about Data Warehouse, Data Mining, BI, Big Data!!!
  I'm Tin, I'm a Data Solutions Engineer in Viet Nam. I have been working in Data Sector for 7 years about Data Warehouse, Data Mining, BI, Big Data!!! ย่อ
 • ว่าจ้าง hoangductin
 • ว่าจ้าง   yodebublr
ว่าจ้าง   yodebublr

  yodebublr yodebublr

  India $24 USD / ชม.
  Open Source Python and Golang Dev with <3 for Ops!
  India
  2.1
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $24 USD ต่อชั่วโมง
  "Just want to build a better world and earn money accordingly! " I work as a freelancer to hone my skills and earn money acordingly. I love tough projects, try to learn from every challenge I face, and I try to develop and re-invent myself. I am dedicated and would give my 100% and would work 24x7 until the job is...
  "Just want to build a better world and earn money accordingly! " I work as a freelancer to hone my skills and earn money acordingly. I love tough projects, try to learn from every challenge I face, and I try to develop and re-invent myself. I am dedicated and would give my 100% and would work 24x7 until the job is finished. I mostly work in Python, C++, Java, Golang and Javascript. I love server side work and machine learning. I love working with Unix environments and I am proficient with Cloud Services as AWS, AZURE, GCP and I am proficient with containers and K8io. Reasons for choosing me : 1. Well written codes with proper documentation 2. Highest possible code optimization 3. Quick support through email / skype / telephone 4. Hourly/ Daily / Weekly status reporting ย่อ
 • ว่าจ้าง yodebublr
 • ว่าจ้าง   Softeria
ว่าจ้าง   Softeria

  Softeria Softeria

  Pakistan $30 USD / ชม.
  Quality, On time and Zero % Plagiarism
  Pakistan
  3.3
  2 รีวิว 2 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Expert in Academic Writing (Harvard, APA, MLA, IEEE, Chicago and Oxford styles) Research Proposal Literature Review Research Paper Thesis Writing Dissertations Subjects: Computer Science (ML, AI, Algo, DB, Networking, OS, OOP, RE, SPM, SE, DLD, DSP ) Engineering, Mechanical and Electronics...
  Expert in Academic Writing (Harvard, APA, MLA, IEEE, Chicago and Oxford styles) Research Proposal Literature Review Research Paper Thesis Writing Dissertations Subjects: Computer Science (ML, AI, Algo, DB, Networking, OS, OOP, RE, SPM, SE, DLD, DSP ) Engineering, Mechanical and Electronics Engineering. Mathematics Business Statistics TOOLS Engineering (MatLab, Simulink, EES, MS Visio, Visual Paradigm, Papyrus, Verilog, VHDL, Ansys, CAD, CAM) Statistics Analysis (SPSS/Excel/Minitab/Weka/R Programming) Big Data Analysis (Classification and Prediction ) Software Development a) PHP, HTML , MySQL/SQL b) Designing(Logo, Banner, WP, Cover Page and Flyers ) c) Java, C/C++ & C# d) DBA (SQL/MySQL/Oracle) e) Network Administration (Cisco Packet tracer and Wireshark) f) Android/ ios and g) Cloud Computing. ZERO % Plagiarism Guaranteed ย่อ
 • ว่าจ้าง Softeria

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""