HTML5 Developersพร้อมรับจ้าง

 • HTML5

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 1533 รายการ
 • ว่าจ้าง   sksv
ว่าจ้าง   sksv

  sksv sksv

  Ukraine $15 USD / ชม.
  Web Developer
  Ukraine
  7.3
  109 รีวิว 109 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  I have over 10 years of experience in Web Development: + Design to Html 5 / Css 3 / Bootstrap 5 / jQuery -------------- + Wordpress: custom themes / Elementor / Visual composer / ACF / WooCommerce / WPML / Contact form 7 I work alone (not the company). My code is always High Quality, Hand-Coded, W3C Valid,...
  I have over 10 years of experience in Web Development: + Design to Html 5 / Css 3 / Bootstrap 5 / jQuery -------------- + Wordpress: custom themes / Elementor / Visual composer / ACF / WooCommerce / WPML / Contact form 7 I work alone (not the company). My code is always High Quality, Hand-Coded, W3C Valid, Cross-Browser. I work accurately, very pedantic in my work, respect the deadlines. I am a hard-working, extremely fair and honest. Long-term cooperation is desired. ย่อ
 • ว่าจ้าง sksv
 • ว่าจ้าง   tojisb059
ว่าจ้าง   tojisb059

  tojisb059 tojisb059

  Pakistan $50 USD / ชม.
  Web Design & Development | PHP/Wordpress/ Code Igniter | Graphics | SEO/SEM Expert | DB/Server Admin
  Pakistan
  6.7
  34 รีวิว 34 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  I am Results Oriented Professional Web developer having Extensive Experience in all the Stages of Design, Development and Maintenance of Websites involved skills Web Design, Graphic Design, CMS, PHP, HTML, CSS, MySql, Responsive, Speed Optimizations, customizations(Front & Back End) and Integration. Detail...
  I am Results Oriented Professional Web developer having Extensive Experience in all the Stages of Design, Development and Maintenance of Websites involved skills Web Design, Graphic Design, CMS, PHP, HTML, CSS, MySql, Responsive, Speed Optimizations, customizations(Front & Back End) and Integration. Detail Oriented SEO Analyst, keeping up to date on any SEO changes by the major Search Engines & can Develop and Implement innovative SEO strategies to boost Traffic and Performance. Experienced in Keyword and Market Rank Research, SEO content Development, and Marketing content coordination. Specializes in public service Blogs and E-commerce Websites. A Server Administrator with extensive analytical and software experience of investigating, diagnosing and Troubleshooting of Linux and Windows Servers. WHY ME? I know the importance of on-line Business and assure prompt Response, 24/7 Availability, On time Delivery, Fast Turn Around, Unlimited Revisions and excellent communication skills. ย่อ
 • ว่าจ้าง tojisb059
 • ว่าจ้าง   hjabeen972
ว่าจ้าง   hjabeen972

  hjabeen972 hjabeen972

  Pakistan $30 USD / ชม.
  Full Stack Web and Apps Developer/Designer
  Pakistan
  7.5
  64 รีวิว 64 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  We are small company with team of most talented and most experienced programmers and designers you can ever find. Try our services, and you'll believe 100% surely ... We have major experience in the area, managing IT projects and developing a wide range and variety of applications, including: web portals, information...
  We are small company with team of most talented and most experienced programmers and designers you can ever find. Try our services, and you'll believe 100% surely ... We have major experience in the area, managing IT projects and developing a wide range and variety of applications, including: web portals, information systems and other custom solutions as scripts & templates and many things more... We are doing our best effort to provide great solutions and what's more if we are hired you'll definitely receive outstanding result before the project deadline. Our Core expertise are: *SHOPIFY DEVELOPMENT *ANDROID APPS DEVELOPMENT *WORDPRESS DEVELOPMENT *Custom PHP DEVELOPMENT *CODEIGNITER PHP DEVELOPMENT *Core PHP DEVELOPMENT *CODEIGNITER PHP DEVELOPMENT *CRM DEVELOPMENT * POS DEVELOPMENT *WEB DESIGNING * WEB DEVELOPMENT *MAILCHIMP TEMPLATE DEVELOPMENT* *PSD TO HTML RESPONSIVE 100% *GRAPHIC DESIGNING * LOGO DESIGNING And many more. ย่อ
 • ว่าจ้าง hjabeen972
 • ว่าจ้าง   maheerali121
ว่าจ้าง   maheerali121

  maheerali121 maheerali121

  Pakistan $30 USD / ชม.
  Web developer
  Pakistan
  4.4
  23 รีวิว 23 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  I am a 20 years old self taught programmer. I have started learning and practicing web technologies 5-6 years back and for last two years I am freelancing. I am also studying software engineering at the top university of country (NUST). I have done almost 50+ projects here on freelancer. My main interest is React. My...
  I am a 20 years old self taught programmer. I have started learning and practicing web technologies 5-6 years back and for last two years I am freelancing. I am also studying software engineering at the top university of country (NUST). I have done almost 50+ projects here on freelancer. My main interest is React. My most the previous projects are of react. I love to work and code with react. I have also used vue in some project and loved it. I have good experience in following categories. 1. React/Vue websites (static or dynamic). 2. Chrome extensions. 3. 2D game development with HTML5 canvas/svg. 4. Complex JavaScript algorithms. 5. Backend(SQL/MongoDB/Node.js/Firebase etc). 6. Testing with cypress/jest/react-testing-lib etc. 7. Fixing any kind of bugs. Following are the attributes of by work. 1 - Pixel Perfect 2 - Clean Code 3 - High quality code 4 - Type safe(I usually use typescript) 5 - Maintainable code. I have answered a lot of questions on Stackoverflow. I have 34 reputation and golden(highest) badge of javascript which clearly show my skills of web. I like to do hard and challenging work. Click the "Hire me" button and get started with chatting right now. ย่อ
 • ว่าจ้าง maheerali121
 • ว่าจ้าง   winmaclin
ว่าจ้าง   winmaclin

  winmaclin winmaclin

  India $20 USD / ชม.
  Yayy!! Listed in top 1% Freelancer Preferred Group
  India
  7.6
  61 รีวิว 61 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  We're a top Freelance firm of over 350 highly-skilled professionals who have built programs, apps & digital solutions for over 3500 esteemed clients in 113 countries across the world. At Narola, we pride ourselves on our digital diversity, with a wide-ranging tech stack that can handle any project. Now you might be...
  We're a top Freelance firm of over 350 highly-skilled professionals who have built programs, apps & digital solutions for over 3500 esteemed clients in 113 countries across the world. At Narola, we pride ourselves on our digital diversity, with a wide-ranging tech stack that can handle any project. Now you might be thinking that every provider says the same! But for us "Transparency" is the only key for a successful project & we stick to it from the very first day. When you work with us, you’ll get regular progress updates on all aspects of your project. All our work is plagiarism free, and we offer multiple pricing structures to make things as convenient as possible for you. So, if you need help with design, development, enhancement, QA, or any number of other services, reach out today! We’re an open book, and we can’t wait to add you to our client history! ย่อ
 • ว่าจ้าง winmaclin
 • ว่าจ้าง   chanchalsharma27
ว่าจ้าง   chanchalsharma27

  chanchalsharma27 chanchalsharma27

  India $22 USD / ชม.
  Among the best of the best.In TOP 2% on Freelancer
  India
  4.4
  13 รีวิว 13 รีวิว $22 USD ต่อชั่วโมง
  laravel|Vue Js|Wordpress|WooCommerce|HTML|CSS| PSD TO HTML| PSD TO WORDPRESS| XD TO HTML | XD TO WORDPRESS ****"Simply the Best" Badge holder on Freelancer.com**** One-Stop Solution for all your needs!!!!! I am a web application developer serving the highest quality services in a timely manner to my worldwide...
  laravel|Vue Js|Wordpress|WooCommerce|HTML|CSS| PSD TO HTML| PSD TO WORDPRESS| XD TO HTML | XD TO WORDPRESS ****"Simply the Best" Badge holder on Freelancer.com**** One-Stop Solution for all your needs!!!!! I am a web application developer serving the highest quality services in a timely manner to my worldwide clients for the past 8+ years. ► PHP OOP, MVC programming ► PHP Framework: - CodeIgniter - Laravel - WordPress ► Front-end Skills: - JQuery - JavaScript - HTML5, CSS3 - Bootstrap ► API Integrated So far: Big Buy API INTEGRATION INTO WOO COMMERCE VIA PLUGIN! Clarifai Unleashed API INTEGRATION INTO WOO COMMERCE VIA PLUGIN! Mql Lock Gloria Food Google XML Feed Many customs API ► Database: - MySQL ► Integration: - Payment Gateway: Stripe, PayPal, PayU Money, Authorize.Net, PayURatlam - Social: Facebook Open Graph, Twitter API ย่อ
 • ว่าจ้าง chanchalsharma27
 • ว่าจ้าง   shebkhan2007
ว่าจ้าง   shebkhan2007

  shebkhan2007 shebkhan2007

  Qatar $20 USD / ชม.
  Flutter, Ionic, Wordpress, PHP, IOS, Android, Node
  Qatar
  5.7
  24 รีวิว 24 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  Experienced Cross-Platform Mobile Application and Full Stack Developer My skills: Mobile: ➊ Flutter (IOS and Android) ➋ Ionic ➌ Framework 7 ➍ Cordova / Capacitor WordPress: ➊ WordPress Custom theme development ➋ WordPress themes using the Theme builder ➌ Elementor Pro ➍ Custom Plugin development Full Stack...
  Experienced Cross-Platform Mobile Application and Full Stack Developer My skills: Mobile: ➊ Flutter (IOS and Android) ➋ Ionic ➌ Framework 7 ➍ Cordova / Capacitor WordPress: ➊ WordPress Custom theme development ➋ WordPress themes using the Theme builder ➌ Elementor Pro ➍ Custom Plugin development Full Stack Development ➊ Custom Php ➋ Php Frameworks like Laravel and Codeigniter ➌ NodeJs ➍ Angular Js and React JS ย่อ
 • ว่าจ้าง shebkhan2007
 • ว่าจ้าง   MaksimKholin
ว่าจ้าง   MaksimKholin

  MaksimKholin MaksimKholin

  Russian Federation $38 USD / ชม.
  Talented Software Developer
  Russian Federation
  3.7
  2 รีวิว 2 รีวิว $38 USD ต่อชั่วโมง
  Welcome to my profile! My motto is to provide high quality work dedicated to work and client satisfaction delivered before client deadline. 7+ years of experience with software development Development skills - - - - - - ✔️Web Development - React, AngularJS, Laravel, Node.js, WordPress, Vue.js, Shopify - MySQL,...
  Welcome to my profile! My motto is to provide high quality work dedicated to work and client satisfaction delivered before client deadline. 7+ years of experience with software development Development skills - - - - - - ✔️Web Development - React, AngularJS, Laravel, Node.js, WordPress, Vue.js, Shopify - MySQL, PostgreSQL, MongoDB ✔️Python, MATLAB Development, ML/DL expert - Trading Bot with API - AL, Algorithm - Image Processing using ML - Web Scraping, Django, Flask ✔️PLC expert ✔️Game Development - Unreal engine, Unity - PC and mobile games ✔️Mobile App Development - Xamarin, Flutter, React Native, Expo, Ionic Framework - Android and iOS native app development using Swift, Java, Kotlin My expertise: - TPS, Action, Survival Multiplayer Game - Casual, Platformer Mobile Game - chair marketing app(three.js) - Uber Style, Home service, Package delivery, Scientific Calculator, Social Networking, mobile Ads integration Admob, - Dating, E learning, Life Style, Quiz app - Google Map/GPS system, Restaurant delivery, Food ordering, - Photo / Video apps, Health / Fitness apps - Travel apps , Business Advertisement apps ย่อ
 • ว่าจ้าง MaksimKholin
 • ว่าจ้าง   bhawanbaweja
ว่าจ้าง   bhawanbaweja

  bhawanbaweja bhawanbaweja

  India $25 USD / ชม.
  Full Stack Developer (eCommerce expert)
  India
  6.0
  6 รีวิว 6 รีวิว $25 USD ต่อชั่วโมง
  My name is Bhawan Baweja, I am a full stack developer with a B.Tech from BCOU having over 20 years of experience in the IT industry. My core skills are software architecture, so I excel at database design and core PHP. I also excel at SaaS apps, and any app that a company might need as its backbone CRM or CMS tool....
  My name is Bhawan Baweja, I am a full stack developer with a B.Tech from BCOU having over 20 years of experience in the IT industry. My core skills are software architecture, so I excel at database design and core PHP. I also excel at SaaS apps, and any app that a company might need as its backbone CRM or CMS tool. I work with a team that has been working with eCommerce since 2003 onwards, and we have focused our efforts on mainly making sites and applications (yes mobile apps too). If you have an idea in your head and are looking for someone with years of experience and technical knowledge to guide you and bring your idea to life, then definitely hire me as I would like the opportunity to chat and work with you. ย่อ
 • ว่าจ้าง bhawanbaweja
 • ว่าจ้าง   GintarasZelvys
ว่าจ้าง   GintarasZelvys

  GintarasZelvys GintarasZelvys

  Ireland $40 USD / ชม.
  Mobile and Web Developer
  Ireland
  6.1
  6 รีวิว 6 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  Hi. I am a full stack developer with mobile and web skills. The area of my experience includes, but not limited to mobile and website development, maintenance and e-commerce development. I have been working with following skills for over 7 years. 1. Mobile development - Java, Kotlin, Android development, SDK -...
  Hi. I am a full stack developer with mobile and web skills. The area of my experience includes, but not limited to mobile and website development, maintenance and e-commerce development. I have been working with following skills for over 7 years. 1. Mobile development - Java, Kotlin, Android development, SDK - Objective-C, Swift, iOS app development - Flutter, React Native, Xamarin, Ionic, Cordova. 2. Web development - Php : Laravel, Codeignitor, Symfony - Javascript : Node.js, Angular 2/4/5/6, Angular.js, React.Js, Next.js, Vue.Js, Nuxt.js - Python : Django, Flask, Bottle - Ruby : Ruby on Rails - Golang : Gin Gonic, Buffalo - Database : Mysql, Mongodb, PostresSql, Sqlite - Ecommerce : Shopify, Magento, Woocommerce, Prestashop, Bigcommerce - Cloud : AWS, Azure, Google cloud 3. AI development. - Deep learning : Tensorflow, Pytorch, Keras, Caffe - Computer vision 4. Programming languages - C++, C#, Java, Qt, Python selenium ย่อ
 • ว่าจ้าง GintarasZelvys

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""