Human Resources Consultantsพร้อมรับจ้าง

 • ทรัพยากรมนุษย์
 • Online Users

ประเทศ

สถานที่เจาะจง

การทดสอบ

อัตรารายชั่วโมง (USD)

คะแนนประเมิน

ออนไลน์

แสดงผล 103 รายการ
 • ว่าจ้าง   Enam0309
ว่าจ้าง   Enam0309

  Enam0309 Enam0309

  United Kingdom $50 USD / ชม.
  CV/Resume Writer & LinkedIn Profile Specialist.
  United Kingdom
  4.0
  5 รีวิว 5 รีวิว $50 USD ต่อชั่วโมง
  Pro Resume Writers is a leading team of professional resume, cover letter and LinkedIn profile writers. We have been directly involved with the recruitment industry for over a decade and have helped our clients succeed during transitional periods in their professional careers. We have profound experience writing...
  Pro Resume Writers is a leading team of professional resume, cover letter and LinkedIn profile writers. We have been directly involved with the recruitment industry for over a decade and have helped our clients succeed during transitional periods in their professional careers. We have profound experience writing resumes in all major industries and professions and at all career levels. We always focus on tailoring and highlighting client's capabilities and achievements to the specific job postings they're applying to. Our approach is geared 100% towards landing more interviews and is meticulously crafted based on keyword visibility and modern design. You don't have to lose chances to ATS algorithms. With our years of experience crafting premium resumes by implementing the best resume-creation practices for various sectors and levels of expertise, you can be assured that you will be hired! We enjoy breaking the barriers to how professional your resume can be! Please get in touch! ย่อ
 • ว่าจ้าง Enam0309
 • ว่าจ้าง   amna951
ว่าจ้าง   amna951

  amna951 amna951

  Pakistan $15 USD / ชม.
  Academic writer, Infographic designer
  Pakistan
  3.1
  4 รีวิว 4 รีวิว $15 USD ต่อชั่วโมง
  Hello there! I'm an experienced content writer and academic researcher with a strong foundation in project management and chemistry. My proficiency in various software tools like MS Project, Chemix, Chemdraw, Design Expert, Profex, Origin, Prezi Desktop, MS Word, and MS PowerPoint has facilitated my engagement in...
  Hello there! I'm an experienced content writer and academic researcher with a strong foundation in project management and chemistry. My proficiency in various software tools like MS Project, Chemix, Chemdraw, Design Expert, Profex, Origin, Prezi Desktop, MS Word, and MS PowerPoint has facilitated my engagement in numerous high-impact projects. Over the years, I've honed my skills in the dynamic environment of a micro-agency, developing the ability to adapt and thrive in fast-paced settings. My passion for transforming complex information into engaging content extends beyond my professional work—I'm also an avid infographic designer, creating visually appealing and accessible interpretations of data and ideas. Every piece of content I deliver is meticulously researched, well-articulated, and tailor-made to fit your unique needs. I look forward to helping you articulate your vision with clarity and creativity. ย่อ
 • ว่าจ้าง amna951
 • ว่าจ้าง   HelpingHut
ว่าจ้าง   HelpingHut

  HelpingHut HelpingHut

  Pakistan $8 USD / ชม.
  ✸Business Plan✸ ✸Feasibility Reports✸ ✸CV Guru✸
  Pakistan
  2.5
  3 รีวิว 3 รีวิว $8 USD ต่อชั่วโมง
  ⭐⭐⭐ Start with the name of Allah who is the Most Merciful ⭐⭐⭐ Hello, I am Muhammad Ahmad and I am a specialized writer who has been providing writing services since 2017. During this time, I have mastered multiple writing skills such as; Investor Ready Business Plans, Pitch Deck Presentations, Financial Models,...
  ⭐⭐⭐ Start with the name of Allah who is the Most Merciful ⭐⭐⭐ Hello, I am Muhammad Ahmad and I am a specialized writer who has been providing writing services since 2017. During this time, I have mastered multiple writing skills such as; Investor Ready Business Plans, Pitch Deck Presentations, Financial Models, Feasibility Reports, ATS Resume/CV, Job-winning Cover Letters, Optimized LinkedIn Profiles, White Papers, Grants, Press Releases, Biographies, Speeches, Letters, Website Contents, Articles, Blogs, Book/eBooks, Product Descriptions, and Editing and Proofreading. In this industry, to produce 100% output the most important thing is the “CREATIVITY” because every time clients demand something “Unique, New & Better”. Since 2017, I have found myself highly creative and this is the main reason for my success because I have achieved the 99% client satisfaction ratio. In these years, I have conquered the most important and high-demanded niche of Business Plans and pitch Deck Presentations. Throughout my career, I have helped clients to raise over $500 million from banks, grant-based organizations, and institutional investors. I understand exactly how investors and banks review business plans to consistently yield tangible results. Further, my business plans are tailored for your specific audience. Whether you are a start-up, concept-based company, or an established large corporation, I can design the right business plan specific to your needs. The complete Business and Financial Plan will include: ☛ Executive Summary, ☛ Company Overview, ☛ Three Year Objectives, ☛ Keys to Success, ☛ Management Summary, ☛ Comprehensive Industry Overview, ☛ Market Segmentation, ☛ Competitor Analysis, ☛ Strategy and Go to Market, ☛ SWOT Analysis, ☛ Complete Marketing Plan, ☛ Use of Funds, ☛ Five-Years Projected Profit and Loss, ☛ Five-Years Projected Balance Sheet, ☛ Five-Years Projected Cash Flows, ☛ Break-even Analysis, and ☛ Ratio Analysis. I have explained the business plan in detail but it does not mean that I am only a business plan specialist. I can provide other services (mentioned above) with the same quality so, do not hesitate and message me for any kind of writing. ➔ Disclaimer: "As a senior expert on freelancer.com, I must inform you that academic writing is considered cheating and not allowed on this website. Kindly, do not contact me for any kind of academic task or job. Thank You" ย่อ
 • ว่าจ้าง HelpingHut
 • ว่าจ้าง   sanjibsahanew
ว่าจ้าง   sanjibsahanew

  sanjibsahanew sanjibsahanew

  India $35 USD / ชม.
  Senior Business and Finance Consultant (remote)
  India
  4.4
  3 รีวิว 3 รีวิว $35 USD ต่อชั่วโมง
  I am a business and finance professional with master's degree and finance and accounting qualification (equivalent to CPA, US or CIMA, UK. National merit-AICWA). Areas of exposure - Business, Finance, Strategy, M&A, Accounting, Operations and Commercial. Industries served -17+ years in Manufacturing / EPC , 5 years...
  I am a business and finance professional with master's degree and finance and accounting qualification (equivalent to CPA, US or CIMA, UK. National merit-AICWA). Areas of exposure - Business, Finance, Strategy, M&A, Accounting, Operations and Commercial. Industries served -17+ years in Manufacturing / EPC , 5 years in Service Business, and 9 years in Consumer Retail / FMCG. Industry experience: Global Assurance Officer / President / VP / CFO-level professional in Business, Finance, Marketing, and Start-up with over 25 years of industry experience in US/EU MNCs. Now I am into remote consulting and serving clients from US/EU/UK/CA & AU. In digital world: Over 30 Continuous outstanding reviews (excepting one). Over 1000 completed projects: Business Plan - 122, Business Analysis - 106, Accounting - 106, Finance - 88, Report writing - 56, Marketing Strategy and Market Research - 62, Business Writing - 32, Technical Writing - 30, Project Management - 12, Contracts - 7, Taxation - 4, and Research writing - 165. Client Testimonials: "I have worked with freelancers in the past and Sanjib has been the best by far. He was open and honest right from the start. He communicated well and worked well on his own, allowing me to focus on my business at home. He clearly held my satisfaction as a client firmly in mind. I will direct hire him through freelancer again 100%. I'm a very happy customer!" - Jason K., Australia [June, 2021] "Very polite and professional, he was very attentive to our project. He worked in the required timelines with availability. Thanks, I could contact him again." - Magna S., Italy [December, 2021] "Sanjib was been very professional and helpful with content matters. Sanjib has been on time and and his work ethics are above reproach! I’m certainly going to seek additional ( on going work) with Sanjib. Well done Sanjib! It’s been a pleasure." - Tonya H., USA [February, 2022] "The best freelance I worked with." - Giuseppe F., UK [Feb, 2023] "Sanjib provided good and detailed data and suggestions for how we could improve our profitability with our shipping. He went above and beyond in terms of the granularity of the data he compiled." - Joshua B., USA [April, 2023] "Sanjib was absolutely fantastic and has completed over 5 projects for me over the last 6 months. I couldn't recommend him highly enough and will be 100% using him for any future work needed." - Scott P, Australia [May, 2023] ย่อ
 • ว่าจ้าง sanjibsahanew
 • ว่าจ้าง   rabbiawebjuggler
ว่าจ้าง   rabbiawebjuggler

  rabbiawebjuggler rabbiawebjuggler

  Pakistan $30 USD / ชม.
  MS Excel, Website, WordPress & Scraping Expert
  Pakistan
  3.4
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $30 USD ต่อชั่วโมง
  I am a data analyst. I will provide my services for data entry, data analysis, and data mining. I am highly experienced in web scraping, web search, product listing, and MS excel. I am also an expert in making PDF fillable forms. Services ✔ PDF into Fillable Forms ✔ MS Excel ✔ MS Access ✔ PDF, Word, Excel,...
  I am a data analyst. I will provide my services for data entry, data analysis, and data mining. I am highly experienced in web scraping, web search, product listing, and MS excel. I am also an expert in making PDF fillable forms. Services ✔ PDF into Fillable Forms ✔ MS Excel ✔ MS Access ✔ PDF, Word, Excel, PowerPoint ✔ Data entry ✔ Typing ✔Product Listing - Shopify - Bigcommerce - WordPress - Woocommerce - E-Commerce - eBay - Opencart, Etc. ✔ Internet research ✔ Data mining ✔Web research ✔ Web scraping ✔ Lead generation ✔ Bookkeeping ✔ Product Searching ย่อ
 • ว่าจ้าง rabbiawebjuggler
 • ว่าจ้าง   AneesaIBA
ว่าจ้าง   AneesaIBA

  AneesaIBA AneesaIBA

  Pakistan $40 USD / ชม.
  Content/Design Powerhouse–Where Ideas Come To Life
  Pakistan
  2.0
  2 รีวิว 2 รีวิว $40 USD ต่อชั่วโมง
  Hi, I'm Rabia, a content creation expert & versatile designer ranked among TOP 3% freelancers on Freelancer.com. I've over a decade of experience in developing stellar content & elegant designs. I'm a living example of the saying, "thinking outside of the box allows you to get rewards outside of your reach" With my...
  Hi, I'm Rabia, a content creation expert & versatile designer ranked among TOP 3% freelancers on Freelancer.com. I've over a decade of experience in developing stellar content & elegant designs. I'm a living example of the saying, "thinking outside of the box allows you to get rewards outside of your reach" With my unconventional & detail-oriented approach, I always develop content that creates sales momentum & designs that give a visual identity to the brands! I'm specialized in writing: ✔️Web content ✔️SEO optimized articles/blogs ✔️Product descriptions ✔️Script & stories ✔️E-books ✔️Social media content ✔️CV, cover letters, & LinkedIn profile etc. I've hands-on experience on GooglePanda, Yoast, & SEMRUSH. With that, I deliver SEO optimized & Copyscape safe content with a good readability score! I can design: ✔️Logos, brochures, & flyers ✔️Social media posts ✔️Corporate kit ✔️Children books ✔️Photo editing through Photoshop ✔️Cartoon characters & much more! Hit me up & bring your ideas to life at affordable prices & the shortest turnaround time. Regards, Rabia Shaikh ย่อ
 • ว่าจ้าง AneesaIBA
 • ว่าจ้าง   rgu579640eef05e0
ว่าจ้าง   rgu579640eef05e0

  rgu579640eef05e0 rgu579640eef05e0

  India $7 USD / ชม.
  B2B Leads/Email Mktg/VA/Data Annotation
  India
  Hey there, I'm Rashi, a B2B Lead Generation expert thriving on freelancer.com. I blend data-driven precision with creativity to turn leads into opportunities. I've navigated various industries, offering tailored solutions that stand out. My focus? Identifying potential leads and using top-notch tools for effective...
  Hey there, I'm Rashi, a B2B Lead Generation expert thriving on freelancer.com. I blend data-driven precision with creativity to turn leads into opportunities. I've navigated various industries, offering tailored solutions that stand out. My focus? Identifying potential leads and using top-notch tools for effective outreach. My goal is to make your business a top choice in your niche by building meaningful connections. Services I Offer: Web Research Contact Building Email Lists LinkedIn Mining Data Cleanup Product Uploads (Magento, WordPress, Shopify, WooCommerce) Virtual Assistance Help Desk Support Online Surveys Data Annotation Image Labeling Image Classification ย่อ
 • ว่าจ้าง rgu579640eef05e0
 • ว่าจ้าง   NoelReubenMuturi
ว่าจ้าง   NoelReubenMuturi

  NoelReubenMuturi NoelReubenMuturi

  Kenya $20 USD / ชม.
  ACHIEVEMENT, that's an UNDERSTATEMENT.
  Kenya
  3.5
  2 รีวิว 2 รีวิว $20 USD ต่อชั่วโมง
  DATA ANALYST, ACADEMIC WRITER & MARKET RESEARCHER With over 10 years as a freelancer, working on diverse projects, and interacting with different clients, I have developed skills and competencies beyond my academic qualifications. A passion to grow led me to venture into content, article, SEO, copywriting,...
  DATA ANALYST, ACADEMIC WRITER & MARKET RESEARCHER With over 10 years as a freelancer, working on diverse projects, and interacting with different clients, I have developed skills and competencies beyond my academic qualifications. A passion to grow led me to venture into content, article, SEO, copywriting, scriptwriting… just to list some that come to mind randomly. Academically, I hold a BA in ECONOMICS, BSc. in ACCOUNTING and MA in ECONOMICS [ECONOMETRICS], which predisposes me more towards business, management, accounting, and statistics. Over the years, I have carried out numerous statistical analyses for individual and corporate clients, market researches, financial accounting, and management accounting tasks, including management and financial reports. Are you looking for a freelancer to hire? LOOK NO FURTHER: I am an experienced, dedicated, and reliable freelancer with keen attention to detail. Customer satisfaction has and will always be my ultimate goal. ย่อ
 • ว่าจ้าง NoelReubenMuturi
 • ว่าจ้าง   tonnyKlein
ว่าจ้าง   tonnyKlein

  tonnyKlein tonnyKlein

  Kenya $10 USD / ชม.
  A Preferred Freelance Writer | Research Analyst
  Kenya
  2.6
  1 บทวิจารณ์ 1 บทวิจารณ์ $10 USD ต่อชั่วโมง
  I am an experienced Research writer with a reputation of meeting clients' expectations. I have been writing for the past 11 years and written over 8000 high quality plagiarism free papers delivered within stipulated deadlines. I am available for research writing, report writing, speech writing, essay writing,...
  I am an experienced Research writer with a reputation of meeting clients' expectations. I have been writing for the past 11 years and written over 8000 high quality plagiarism free papers delivered within stipulated deadlines. I am available for research writing, report writing, speech writing, essay writing, business writing, research proposal, dissertations, technology, marketing, real estate, home improvement, health, travel, and humanities based works and academic writing. Clients value my exceptional writing abilities, attention to detail, and ability to meet tight deadlines. With a strong command of the English language, I consistently deliver engaging, informative, and well-researched content that exceeds expectations. Additionally, I have expertise in editing and proofreading, allowing me to identify and rectify grammar, syntax, and spelling errors. I prioritize professionalism and maintain open communication with clients to ensure their needs are fully met. Overall, I am confident that my skills, expertise, and commitment to excellence make me an excellent choice for any writing project. I am dedicated to delivering results that will meet or exceed your expectations. I offer an error free, personal service. You can find me online 6 to 7 days a week, message me or click on "Hire me" to get well-researched and plagiarism-free content with quick turnaround time and unparalleled customer service. I'm easy to chat to and very keen to achieve a 5/5 results. ย่อ
 • ว่าจ้าง tonnyKlein
 • ว่าจ้าง   Webtechfusion23
ว่าจ้าง   Webtechfusion23

  Webtechfusion23 Webtechfusion23

  Pakistan $30 USD / ชม.
  PHP| Codeigniter | Laravel | MySQL| WordPress |JS
  Pakistan
  0.0
  0 รีวิว 0 รีวิว $30 USD ต่อชั่วโมง
  Hello sir! I'm available to start work immediately. I believe that your success is my success and your happiness is my happiness. I'm a Full Stack Web developer with over 12 years of experience in PHP (Core PHP, Codeigniter & Laravel) and Wordpress. I have successfully served more than 1,000 businesses...
  Hello sir! I'm available to start work immediately. I believe that your success is my success and your happiness is my happiness. I'm a Full Stack Web developer with over 12 years of experience in PHP (Core PHP, Codeigniter & Laravel) and Wordpress. I have successfully served more than 1,000 businesses through various freelancing platforms like Upwork and Fiverr. My skill set encompasses a wide range of technologies and platforms, making me a versatile professional capable of handling various development scenarios. Passionate and Serious about my work, I always give 100%. I like sharing my knowledge and learning from others. Here's what I bring to the table: Enterprise Resource Planning (ERP) Software Content Management Systems (CMS) Inventory Management Systems Accounting Management Systems Web Data Analytics Dashboards API Development Web Scraping WordPress Website development WP Plugins eCommerce (WooCommerce/Shopify): Web Security Website Speed Optimization Website Redirection issues My Skills : Core PHP MVC CodeIgniter Laravel JavaScript Wordpress HTML5 CSS 3 jQuery AJAX MySQL MySQLi React JS Node JS Firebase Cronjob Cake PHP FireStore MongoDB Cpanel Web Security React Vue.js Angular.js Node.js: MY PROJECTS: ERP System: https://demopump.munshei.pk Gaming & Gifts: https://bonustienda.com/app WooCommerace: https://sandalirasoterra.it/ WooCommerace: https://joypack.com.mx/product-category/experiencias/ Customize Cart Plugin: https://noblendy.com/cart-2/ Wordpress Website for Movers: https://brightprofessionalmovers.com/ Traverls & Tours: https://pericoripiaotours.com/home-new/ Health & Care: https://atriohomecare.org/ Reach Out and Let's Transform Ideas into Reality Thank you Regards, Aftab Ahmad Full Stack Developer ย่อ
 • ว่าจ้าง Webtechfusion23

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วน

สวัสดีคุณ นี่คือ freelancer ออฟไลน์ บางส่วนซึ่งตรงกับ ""